Dodávateľ

STAVOSPOL, spol. s r.o.

Turzovka
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: STAVOSPOL, spol. s r.o.

IČO: 30223849

Adresa: Jašíkova 101, Turzovka

Registračné číslo: 2020/3-PO-F2484

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 6. Marec 2020

Záznam platný do: 6. Marec 2023

Posledná zmena: 7. Apríl 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 486 995,00 EUR 3 3
2015 317 754,00 EUR 3 3
2016 880 671,00 EUR 5 5
2017 1 902,49 EUR 2 2
2018 777 777,00 EUR 1 1
2019 695 820,00 EUR 1 1
2020 6 533,33 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 486 995,00 EUR 3 3
2015 58 411,00 EUR 2 2
2016 1 140 014,00 EUR 6 6
2017 1 902,49 EUR 2 2
2018 777 777,00 EUR 1 1
2019 695 820,00 EUR 1 1
2020 6 533,33 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Žilinský samosprávny kraj 6 2 659 160,00 2659160.00 EUR
Obec Skalité 1 256 998,00 256998.00 EUR
Mesto Turzovka 2 179 861,00 179861.00 EUR
Obec Stará Bystrica 1 6 533,33 6533.33 EUR
Obecný podnik stavebno-poľnohospodárskej a lesnej výroby, s. r. o. 1 45 583,00 45583.00 EUR
Obec Raková 3 0,00 0.00 EUR
Obec Makov 1 17 415,00 17415.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 1 902,49 1902.49 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
ZŠ Turzovka - nadstavba pavilónu "B" - II.etapa Mesto Turzovka 166 000,00 166000.0 EUR 2014 Práce Nie 1
DSS a ZpS Horelica, Čadca - stavebné úpravy kuchyne a jedálne a technológia. Žilinský samosprávny kraj 404 680,00 404680.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Gymnázium Bytča - stavebné úpravy – zateplenie obvodového plášťa a výmena okien – špeciálne učebne Žilinský samosprávny kraj 109 416,00 109416.0 EUR 2016 Práce Nie 1
DODÁVKA STAVEBNÉHO MATERIÁLU NA STAVBU REKONŠTRUKCIA ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU NOVÁ BYSTRICA Obecný podnik stavebno-poľnohospodárskej a lesnej výroby, s. r. o. 49 500,00 49500.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Odstránenie škôd spôsobených haváriou vodovodného systému. Mesto Turzovka 52 910,00 52910.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Nákup materiálu pre UK - bytový dom 8 b.j. Obec Makov 22 000,00 22000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dopravná akadémia Žilina – stavebné úpravy a zateplenie internátu Žilinský samosprávny kraj 315 459,00 315459.0 EUR 2015 Práce Nie 1
ZpS a DSS Čadca, Žiarec – stavebné úpravy – zateplenie obvodového a strešného plášťa – I.etapa Žilinský samosprávny kraj 555 050,00 555050.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Zníženie energetickej náročnosti budovy Materská škola č. s. 632 Obec Skalité 256 998,00 256998.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Dopravná akadémia, Žilina – Nadstavba a stavebné úpravy internátu – I. etapa Žilinský samosprávny kraj 777 777,00 777777.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Tovar na stavebné práce Obec Raková EUR 2016 Tovary Nie 1
Betónová zámková dlažba Obec Raková EUR 2016 Tovary Nie 1
Tovar na stavebné práce Obec Raková 19 041,00 19041.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farby, potreby pre maľovanie a natieranie Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 290,00 2290.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
CSS PARK, Čadca - stavebné úpravy a dobudovanie lôžkového výťahu Žilinský samosprávny kraj 695 820,00 695820.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Strešné okná Obec Stará Bystrica 11 940,00 11940.0 EUR 2020 Tovary Nie 1

sekretariat@stavospolturzovka.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 186 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Vladimír Križek
Adresa:
Raková Raková 02351
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Miroslav Suhrada
Adresa:
Závodie 117 Turzovka 02354
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Miroslav Suhrada
Adresa:
Závodie 117 Turzovka 02354
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
31. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Vladimír Križek
Adresa:
Raková Raková 02351
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
31. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
HRONČEK & PARTNERS s.r.o.
Adresa:
Národná 10 Žilina 01001
Meno:
Hronček & Partners, s. r. o.
Adresa:
Kálov 1 Žilina 01001
Meno:
Advokátska kancelária JUDr. Róbert Hronček, s.r.o.
Adresa:
Národná 10 Žilina 01001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 16.07.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 13.12.2017 do: 16.07.2020

StiahniZáznam platný od: 31.05.2017 do: 13.12.2017

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×