Dodávateľ

MAT-obaly, s.r.o.

Prievidza
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: MAT-obaly, s.r.o.

IČO: 36315303

Adresa: Cesta poľnohospodárov 787, Prievidza

Registračné číslo: 2021/5-PO-E7973

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 4. Máj 2021

Záznam platný do: 4. Máj 2024

Posledná zmena: 5. Máj 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 69 065,04 EUR 19 19
2017 71 697,00 EUR 7 7
2018 30 807,50 EUR 8 8
2019 77 920,76 EUR 13 13
2020 97 064,60 EUR 21 21
2021 18 966,33 EUR 10 10
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 69 065,04 EUR 19 19
2017 71 697,00 EUR 7 7
2018 30 807,50 EUR 8 8
2019 77 920,76 EUR 13 13
2020 97 064,60 EUR 21 21
2021 18 966,33 EUR 10 10

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 770,36 770.36 EUR
Mesto Bardejov 1 1 750,00 1750.00 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 290,83 290.83 EUR
Obec Šarišské Čierne 2 541,70 541.70 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 3 25 762,00 25762.00 EUR
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 16 500,00 16500.00 EUR
Mesto Prievidza 1 24 000,00 24000.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 2 45 300,00 45300.00 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 3 31 744,00 31744.00 EUR
Mesto Turzovka 1 95,00 95.00 EUR
Mesto Dunajská Streda 1 5 059,00 5059.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 8 43 056,00 43056.00 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 7 28 366,00 28366.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Petržalka 1 7 500,00 7500.00 EUR
Obec Torysa 1 4 750,00 4750.00 EUR
Mesto Sereď 5 25 458,33 25458.33 EUR
EKO - podnik verejnoprospešných služieb 2 6 700,00 6700.00 EUR
Obec Raková 2 10 516,67 10516.67 EUR
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 2 3 500,00 3500.00 EUR
Mestská časť Košice - Západ 1 500,00 500.00 EUR
Obec Makov 3 2 861,67 2861.67 EUR
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 1 2 416,67 2416.67 EUR
Národný onkologický ústav 3 8 890,00 8890.00 EUR
Obec Malé Dvorníky 2 450,00 450.00 EUR
Obec Krivá 1 94,00 94.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 2 2 090,00 2090.00 EUR
Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 5 38 910,00 38910.00 EUR
Technické služby mesta Humenné 2 4 196,67 4196.67 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 708,34 708.34 EUR
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 3 983,33 983.33 EUR
SEZO-Spiš, združenie obcí 2 14 219,00 14219.00 EUR
Miestna akčná skupina Vodný raj - Aquaparadiso - Víziparadicsom, o.z. 1 7 083,33 7083.33 EUR
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 1 458,33 458.33 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Plastové vrecia na separovaný zber Mesto Sereď 5 775,00 5775.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PE vrecia Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 890,00 3890.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plastové vrecia na odpad Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 8 114,00 8114.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrecia odpadové LDPE 700x1100 mm žlté alebo ekvivalent Obec Šarišské Čierne 400,00 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrecia odpadové LDPE 700x1100 mm zelené alebo ekvivalent Obec Šarišské Čierne 267,00 267.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
odpadové vrecia LDPE Mesto Turzovka 140,00 140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PE vrecia Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 410,00 3410.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrece na odpad Mesto Dunajská Streda 6 072,00 6072.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrecia odpadové LDPE 700x1100x0,06 mm /60 my/ modré alebo ekvivalent Obec Krivá 113,00 113.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
LPDE Vrecia na odpad alebo ekvivalent Mesto Bardejov 3 000,00 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrecia na triedený odpad SEZO-Spiš, združenie obcí 10 000,00 10000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PE vrecia Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 250,00 4250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plastové vrecia na separovaný zber Mesto Sereď 2 100,00 2100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrecia na triedený odpad SEZO-Spiš, združenie obcí 11 960,00 11960.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PE vrecia Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 809,00 4809.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrecia na triedený odpad Obec Torysa 12 790,00 12790.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PE vrecia na odpad Nemocnica Poprad a. s. 9 999,00 9999.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plastové vrecia na separovaný zber Mesto Sereď 8 000,00 8000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plastové vrecia na odpad 120 litrové Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 6 200,00 6200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka plastových vriec a vreciek Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 37 284,24 37284.24 EUR 2017 Tovary Nie 1
PE vrecia Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 600,00 4600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plastové vrecia Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 21 870,63 21870.63 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plastové vrecia na odpad Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 7 817,86 7817.86 EUR 2017 Tovary Nie 1
Fólia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 486,00 486.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad LDPE Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 6 627,50 6627.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
PE vrecia na odpad Nemocnica Poprad a. s. 11 685,00 11685.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vrecia odpadové LDPE Obec Makov 1 500,00 1500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad LDPE Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 4 525,00 4525.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vrecia PE 120L červené Národný onkologický ústav 5 040,00 5040.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vrecia na triedený odpad Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 7 181,00 7181.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad LDPE Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 207,00 3207.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
PE fólia Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 316,00 316.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
PE vrecia na odpad Nemocnica Poprad a. s. 12 137,13 12137.13 EUR 2018 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia na odpad Obec Raková 3 128,00 3128.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vrecia odpadové LDPE Obec Makov 1 400,00 1400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Plastové vrecia na separovaný zber Mesto Sereď 3 100,00 3100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad LDPE Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 14 850,00 14850.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka plastových vriec a vreciek Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 24 580,60 24580.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vrecia PE Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 580,00 580.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vrecia na triedený odpad Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 6 300,00 6300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad Mestská časť Košice - Západ 999,18 999.18 EUR 2019 Tovary Nie 1
Plastové vrecia na odpad Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 11 388,50 11388.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
potravinárska/ baliaca fólia strečová Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 73,00 73.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Odpadkové vrecia na separovaný zber Miestna akčná skupina Vodný raj - Aquaparadiso - Víziparadicsom, o.z. 11 880,00 11880.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Polyetylénové vrecia na odpad Obec Raková 10 390,00 10390.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nádoby, obaly a obalový materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 287,00 287.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vrecia na triedený odpad Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 8 955,00 8955.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia na odpad Technické služby mesta Humenné 5 200,00 5200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vrecia PE 120L červené Národný onkologický ústav 7 560,00 7560.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Plastové vrecia na separovaný zber Mesto Sereď 17 800,00 17800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vrecia PVC na odpad EKO - podnik verejnoprospešných služieb 4 500,00 4500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vrecia PE Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 679,00 679.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vrecká na psie exkrementy a plastové vrecia na odpad Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 3 000,00 3000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nádoby, obaly, obalový materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 49,60 49.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 2 200,00 2200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vrecia na triedený odpad Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 14 000,00 14000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Plastové vrecia a vrecká Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 689,00 689.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Odpadkové vrecia na separovaný zber Obec Malé Dvorníky 400,00 400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad LDPE Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 024,00 1024.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Patologické vaky na prepravu tiel Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 470,00 1470.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vrecia PE Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 574,00 574.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
PE vrecia Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 800,00 3800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vrecia PE 140L čierne Národný onkologický ústav 6 470,00 6470.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka polyetylénových vriec, sáčkov, tašiek a vreciek Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 18 070,28 18070.28 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodanie biologicky rozložiteľných priedušných sáčkov na kuchynský odpad s objemom 10litrov Mesto Prievidza 115 000,00 115000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vrecia PVC na odpad EKO - podnik verejnoprospešných služieb 4 500,00 4500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Patologické vaky na prepravu tiel Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 940,00 2940.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vrecká na psie exkrementy a plastové vrecia na odpad Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 3 000,00 3000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Plastové vrecia Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 342,90 342.9 EUR 2021 Tovary Nie 1
Odpadkové vrecia na separovaný zber Obec Malé Dvorníky 400,00 400.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia na odpad Technické služby mesta Humenné 1 000,00 1000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Odpadové vrecia do smetných košov Mestská časť Bratislava - Petržalka 12 000,00 12000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Vrecia odpadové LDPE Obec Makov 1 290,00 1290.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Vrecia PE Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 785,00 785.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Vrecia na triedený odpad Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 5 250,00 5250.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
PE folia Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 174,00 174.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
PE vrecia Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 500,00 2500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 1 200,00 1200.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 59 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Dr. Dušan Matejka
Adresa:
Veterná 10 Prievidza 97101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
17. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Andrej Štefančík
Adresa:
Bajkalská 13 Bratislava - mestská časť Ružinov 82102

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 17.08.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×