Dodávateľ

TONEX Plus s.r.o.

Komárno
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: TONEX PLUS s.r.o.

IČO: 36540501

Adresa: Dunajské nábr. 1152, Komárno

Registračné číslo: 2018/7-PO-E8564

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 24. Júl 2018

Záznam platný do: 24. Júl 2021

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 88 760,04 EUR 38 38
2017 67 704,22 EUR 10 10
2018 8 982,50 EUR 2 2
2019 2 915,83 EUR 3 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 88 760,04 EUR 38 38
2017 67 704,22 EUR 10 10
2018 8 982,50 EUR 2 2
2019 2 915,83 EUR 3 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 769,98 769.98 EUR
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 2 11 029,95 11029.95 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 656,67 656.67 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 1 627,21 1627.21 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 287,08 287.08 EUR
Technická univerzita v Košiciach 1 6 833,33 6833.33 EUR
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 1 9 449,49 9449.49 EUR
Mesto Komárno 1 91,66 91.66 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 14 764,29 14764.29 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 1 2 149,17 2149.17 EUR
Mesto Nové Zámky 1 499,17 499.17 EUR
Slovenské národné múzeum 2 459,99 459.99 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 537,20 537.20 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 1 1 147,49 1147.49 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 3 2 160,42 2160.42 EUR
Stredisko sociálnej starostlivosti 1 13 388,31 13388.31 EUR
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom 1 1 718,07 1718.07 EUR
Obec Trnovec nad Váhom 2 4 108,05 4108.05 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 745,82 745.82 EUR
Technické služby Brezno 1 25 199,99 25199.99 EUR
Centrum účelových zariadení 1 3 738,00 3738.00 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 5 457,46 457.46 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 7 15 060,84 15060.84 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 600,00 600.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 8 083,32 8083.32 EUR
Služby Cífer s.r.o. 2 8 077,98 8077.98 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 1 32 304,99 32304.99 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 699,99 699.99 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 1 716,67 1716.67 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Stolové lampy Štatistický úrad Slovenskej republiky 352,00 352.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cement-multicem, 32,5 R Obec Trnovec nad Váhom 130,00 130.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 2 000,00 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hutný a stavebný materiál Služby Cífer s.r.o. 9 900,00 9900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zvárané siete do betónu z rebrovanej ocele LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 900,00 900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup vodoinštalačného tovaru Stredisko sociálnej starostlivosti 14 000,00 14000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hydroizolačný pás z oxidovaného asfaltu Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 909,39 2909.39 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stavebný materiál, obklad, tmely, dvere, profily. Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6 762,60 6762.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Technické služby Brezno 50 000,00 50000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Asfaltový penetračný lak Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 4 860,00 4860.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
stavebný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 3 130,00 3130.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dlažba a obklad Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 409,00 1409.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stavebná oceľ Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 8 414,40 8414.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stavebného materiálu - polystyrénu Služby Cífer s.r.o. EUR 2016 Tovary Nie 1
obkladačky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 45,00 45.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Absorbent Perlit - čistiaci materiál Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 365,00 365.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
obkladačky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 45,00 45.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dlažba Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 184,80 184.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Antibakteriálne záchodové sedátko Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Keramická dlažba Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 358,86 358.86 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sprchovací kút a kúpeľňová vaňa Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 600,00 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
betónová zámková dlažba, H, 6 cm Obec Trnovec nad Váhom 5 068,00 5068.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Perlit ES Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 250,00 1250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vodovodné batérie a príslušenstvo Slovenské národné múzeum 40,00 40.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 300,00 1300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 350,00 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 4 100,00 4100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sanitárne výrobky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1 850,00 1850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obrubník chodníkový šedý rovný Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom 2 180,00 2180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hmota izolačná zalievacia - asfaltolak Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 812,00 812.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 4 100,00 4100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Páska lepiaca obojstranná Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 100,00 100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lepiaca páska obojstranná Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 20,00 20.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Umývadlo pre materskú školu_132 Mesto Komárno 110,00 110.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Antibakteriálne záchodové sedátko Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 320,00 320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
obkladačky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 50,00 50.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolové LED lampy Úrad vlády Slovenskej republiky 1 509,75 1509.75 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interiérové dvere Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 720,00 720.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 9 889,00 9889.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
stavebný materiál Slovenské národné múzeum 500,00 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Perlit ES Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 250,00 1250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Škárovacia tesniaca hmota do škár pozemných komunikácií . Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 94 536,00 94536.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný materiál Centrum účelových zariadení 4 180,00 4180.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 12 858,00 12858.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Keramický obklad a stavebný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 020,00 1020.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 6 300,00 6300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup hydroizolačnej fólie a geotextílie SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 47 000,00 47000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1 584,00 1584.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolná lampa Sociálna poisťovňa, ústredie 4 389,60 4389.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Polykarbonatové dosky, profily, vozíky Technická univerzita v Košiciach 11 760,00 11760.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Polykarbonátová komôrková doska - číra Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 863,10 863.1 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske stolové lampy Mesto Nové Zámky 600,00 600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 156,00 3156.0 EUR 2019 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 96 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
RNDr. Jozef Méhes
Adresa:
Kameničná 764 Kameničná 94601
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Vilmos Méhes
Adresa:
Malodunajské nábrežie 4802/11 Komárno 94501
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Zoltán Varga
Adresa:
Veľkodunajské nábr. 2A Komárno 94501
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×