Dodávateľ

INMEDIA, spol. s r.o.

Zvolen
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: INMEDIA, spol. s r.o.

IČO: 36019208

Adresa: Námestie SNP11 11, Zvolen

Registračné číslo: 2016/9-PO-C7733

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 26. September 2016

Záznam platný do: 26. September 2019

Posledná zmena: 28. August 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 3 372 050,00 EUR 26 36
2015 2 173 493,00 EUR 37 77
2016 3 241 597,60 EUR 161 177
2017 3 955 373,37 EUR 203 220
2018 4 283 676,52 EUR 215 241
2019 913 601,51 EUR 76 92
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 3 068 802,00 EUR 14 21
2015 2 227 202,00 EUR 31 55
2016 3 322 086,60 EUR 167 192
2017 4 022 124,37 EUR 208 231
2018 4 278 767,51 EUR 217 238
2019 1 020 809,52 EUR 81 106

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 157 1 841 549,01 EUR
Nitriansky samosprávny kraj 2 122 200,00 EUR
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 4 385 848,00 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 8 1 790 933,33 EUR
Mesto Žilina 5 50 839,11 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 20,83 EUR
Žilinský samosprávny kraj 20 249 366,00 EUR
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 6 200 597,00 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 49 1 526 143,00 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 14 588 700,00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 8 355 548,78 EUR
Psychiatrická nemocnica 2 202 806,00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 10 171 918,37 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 8 145 030,83 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 8 694 694,00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 14 640 559,00 EUR
Psychiatrická liečebňa Sučany 5 104 260,83 EUR
Technická univerzita v Košiciach 30 833 663,31 EUR
Centrum výcviku Lešť 13 849 393,00 EUR
Nemocnice s poliklinikami n.o. 56 582 013,00 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 3 9 999,58 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 7 275 106,33 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 42 486 083,78 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 6 153 243,00 EUR
Mesto Košice 1 550 366,00 EUR
Banskobystrický samosprávny kraj 1 66 233,00 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 3 125 411,66 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 13 352 749,14 EUR
Psychiatrická nemocnica Hronovce 5 324 032,87 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 64 410,00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 14 51 626,32 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 6 457,67 EUR
"CLEMENTIA", Zariadenie sociálnych služieb Kovarce 1 65 250,00 EUR
Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 4 152 745,00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 27 333 287,51 EUR
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 7 325 920,00 EUR
Zoologická záhrada 27 58 939,02 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom 1 12 316,67 EUR
SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 5 143 928,33 EUR
Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 15 150 274,16 EUR
"FÉNIX", Zariadenie sociálnych služieb Levice 16 151 675,84 EUR
Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. 2 51 300,00 EUR
Letecká vojenská nemocnica, a.s. 4 126 203,40 EUR
Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku, Štefánikova 432, Varín 1 12 000,00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 22 81 693,34 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 30 902,51 EUR
Centrum účelových zariadení 3 81 698,50 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 4 20 691,66 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 10 102 074,99 EUR
Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička 7 18 900,01 EUR
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša 1 62 242,63 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 22 618,18 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 2 119 166,67 EUR
"Jeseň života", Zariadenie sociálnych služieb Levice 7 198 915,83 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 35 73 433,34 EUR
Zariadenie pre seniorov - Domov dôchodcov Santovka 5 0,00 EUR
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 2 55 833,34 EUR
"SVETLO", Zariadenie sociálnych služieb Olichov 3 156 889,00 EUR
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Čadca 1 6 083,33 EUR
"KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa 2 31 333,33 EUR
Školský internát 2 87 083,33 EUR
"PLATAN",Zariadenie sociálnych služieb Lontov 10 71 834,07 EUR
Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 36 492 616,26 EUR
LIKAVA - centrum sociálnych služieb 21 375 707,36 EUR
"KREATÍV", Zariadenie sociálnych služieb Klasov 5 73 408,33 EUR
Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské 1 1 658,33 EUR
Viacúčelové zariadenie pre seniorov 8 16 364,15 EUR
Domov sociálnych služieb - LIBERTAS 4 242 700,00 EUR
Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 2 25 910,00 EUR
Múzeum vo Svätom Antone 1 133,33 EUR
"LIPKA" Zariadenie sociálnych služieb Lipová 6 56 574,17 EUR
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 1 14 741,67 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 32 941,66 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Dodávka mliečnych výrobkov pre Psychiatrickú nemocnicu Veľké Zálužie Psychiatrická nemocnica 206 000,00 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka potravín Centrum výcviku Lešť 189 042,00 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka mäsa, mäsových výrobkov, hydiny a rýb vrátane dopravy, vyloženia na miesta dodania a všetkých súvisiacich nákladov na základe potrieb, požiadaviek a finančných možností UKF v Nitre Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 189 710,00 EUR 2015 Tovary Nie 2
Potraviny pre "CLEMENTIA"" ZSS Kovarce "CLEMENTIA", Zariadenie sociálnych služieb Kovarce 82 200,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spracované ovocie a zelenina pre ZpS a DSS Žilina - Karpatská Žilinský samosprávny kraj 44 665,00 EUR 2014 Tovary Nie 2
Mlieko a mliečne výrobky Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 65 000,00 EUR 2014 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky pre ŠJ Gymnázium Veľká okružná, Žilina Žilinský samosprávny kraj 48 000,00 EUR 2014 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky pre ZpS a DSS Žilina - Karpatská Žilinský samosprávny kraj 43 500,00 EUR 2014 Tovary Nie 1
Rôzne potravinárske výrobky pre zariadenie LIKAVA - centrum sociálnych služieb, Likavka. Žilinský samosprávny kraj 40 600,00 EUR 2014 Tovary Nie 4
Nákup potravín pre "KREATÍV" ZSS Klasov Nitriansky samosprávny kraj 86 756,00 EUR 2014 Tovary Nie 1
Základné potraviny, mäso, mlieko Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 172 000,00 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka hlboko zmrazených potravín Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 200 000,00 EUR 2014 Tovary Nie 1
Hrubý potravinový tovar Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 52 000,00 EUR 2015 Tovary Nie 1
Mäso, mäsové výrobky, ryby a výrobky z rýb pre ZpS, DSS a ŠZ Turčianske Teplice Žilinský samosprávny kraj 88 300,00 EUR 2015 Tovary Nie 2
Základné potraviny, mäso a mäsové výrobky, mlieko a mliečne výrobky Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 176 710,00 EUR 2015 Tovary Nie 2
Čerstvé mäso, mäsové výrobky a mrazená hydina pre školskú jedáleň Gymnázium Veľká okružná Žilina Žilinský samosprávny kraj 42 000,00 EUR 2015 Tovary Nie 1
Potraviny - hrubý tovar,ovocie a zelenina, mlieko a mliečne výrobky "FÉNIX", Zariadenie sociálnych služieb Levice 115 284,00 EUR 2015 Tovary Nie 2
PotravinyII. - Mäso a mäsové výrobky, chlieb a pekárenské výrobky, mrazené potraviny "FÉNIX", Zariadenie sociálnych služieb Levice 91 380,00 EUR 2015 Tovary Nie 1
dodávka potravín SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb od 55 000,00 do 70 000,00 EUR 2015 Tovary Nie 1
ZpS, DSS a ŠZ Turčianske Teplice - Mlieko a mliečne výrobky Žilinský samosprávny kraj 44 500,00 EUR 2015 Tovary Nie 1
Rôzne potraviny pre ZpS a DSS Žilina - Karpatská Žilinský samosprávny kraj 87 730,00 EUR 2015 Tovary Nie 3
Suché potraviny Univerzitná nemocnica Martin 110 000,00 EUR 2015 Tovary Nie 1
Mrazená hydina a ryby Univerzitná nemocnica Martin 79 224,00 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávky mlieka a mliečnych výrobkov SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb od 40 000,00 do 50 000,00 EUR 2014 Tovary Nie 1
Potraviny pre obyvateľov a personál ZSS "CLEMENTINA" Kovárovce Nitriansky samosprávny kraj 63 219,00 EUR 2014 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky pre ZpS a DSS Čadca - Žiarec Žilinský samosprávny kraj 64 985,00 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodanie hrubého tovaru - potraviny pre DSS LIBERTAS Lučenec Banskobystrický samosprávny kraj 84 900,00 EUR 2014 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 206 000,00 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka potravín Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 50 000,00 EUR 2014 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky pre ZpS a DSS Karpatská 8,9, 010 08 Žilina Žilinský samosprávny kraj 55 723,00 EUR 2015 Tovary Nie 2
Mlieko a mliečne výrobky Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 48 200,00 EUR 2014 Tovary Nie 4
Potraviny pre jedálne pri materských školách a detských jasliach - Potraviny Mesto Košice 550 366,00 EUR 2014 Tovary Nie 1
Hydinové mäso mrazené Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 962,00 EUR 2015 Tovary Nie 2
Mrazené potraviny a vajcia pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch. Nemocnice s poliklinikami n.o. 116 166,00 EUR 2015 Tovary Nie 4
Hydinové mäso mrazené Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 41 815,00 EUR 2016 Tovary Nie 2
Dodávky konzervovaného ovocia a zeleniny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 16 758,00 EUR 2016 Tovary Nie 2
Dodávky mrazených potravín pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 621,00 EUR 2016 Tovary Nie 2
Dodávky mlieka a mliečnych výrobkov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 11 831,00 EUR 2016 Tovary Nie 2
Dodávky trvanlivých potravín pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 22 672,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Potraviny ŠDaJ UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 420 000,00 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávky mrazených potravín pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 873,00 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Dodávky čerstvej, sterilizovanej a konzervovanej zeleniny a ovocia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 11 598,00 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Mlieko a mliečne výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 24 127,00 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Dodávky trvanlivých potravín Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 17 615,00 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Hlboko mrazené hydinové mäso pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Ozbrojených síl Slovens Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 32 033,00 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Potraviny ŠDaJ UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 15 086,00 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Mlieko a mliečne výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach. Nemocnice s poliklinikami n.o. 12 221,00 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Mrazené potraviny a vajcia pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch Nemocnice s poliklinikami n.o. 7 733,00 EUR 2015 Tovary Neuvedené 4
Základné potraviny, mliečne a mrazené výrobky. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 049 450,00 EUR 2014 Tovary Nie 3
Mlieko a mliečne výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach Nemocnice s poliklinikami n.o. 195 173,00 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre UKF v Nitre Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 10 435,00 EUR 2014 Tovary Áno 2
Hlboko mrazené hydinové mäso pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 096 256,00 EUR 2015 Tovary Nie 2
Základné potraviny, suroviny, mliečne a mrazené výrobky. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 129 700,00 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávky sterilizovanej a konzervovanej zeleniny a ovocia pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 266 898,00 EUR 2015 Tovary Nie 2
Mlieko a mliečne výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach Nemocnice s poliklinikami n.o. 12 098,00 EUR 2015 Tovary Nie 1
Mrazené potraviny a vajcia pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch. Nemocnice s poliklinikami n.o. 6 931,00 EUR 2015 Tovary Nie 4
Mlieko a mliečne výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach. Nemocnice s poliklinikami n.o. 11 061,00 EUR 2015 Tovary Nie 1
Mrazené potraviny a vajcia pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch. Nemocnice s poliklinikami n.o. 6 734,00 EUR 2015 Tovary Nie 4
Mlieko a mliečne výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach. Nemocnice s poliklinikami n.o. 10 072,00 EUR 2015 Tovary Nie 1
Mrazené potraviny a vajcia pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch. Nemocnice s poliklinikami n.o. 6 855,00 EUR 2015 Tovary Nie 4
Mlieko a mliečne výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach. Nemocnice s poliklinikami n.o. 7 257,00 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávky mrazených potravín pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 321 755,00 EUR 2016 Tovary Nie 2
Mlieko a mliečne výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach Nemocnice s poliklinikami n.o. 11 692,00 EUR 2015 Tovary Nie 1
Mrazené potraviny a vajcia pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch. Nemocnice s poliklinikami n.o. 7 122,00 EUR 2015 Tovary Nie 4
Dodávky trvanlivých potravín pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 555 562,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávky mlieka a mliečnych výrobkov pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 98 562,00 EUR 2015 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach. Nemocnice s poliklinikami n.o. 12 540,00 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Mrazené potraviny a vajcia pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch Nemocnice s poliklinikami n.o. 7 699,00 EUR 2015 Tovary Neuvedené 4
Mlieko a mliečne výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach. Nemocnice s poliklinikami n.o. 13 164,00 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Mrazené potraviny a vajcia pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch Nemocnice s poliklinikami n.o. 8 612,00 EUR 2015 Tovary Neuvedené 4
Dodávky čerstvej, sterilizovanej a konzervovanej zeleniny a ovocia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 22 540,00 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Dodávky mrazených potravín pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 18 130,00 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Dodávky trvanlivých potravín Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 13 309,00 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Mlieko a mliečne výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 38 147,00 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Potraviny ŠDaJ UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 7 685,00 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Potraviny ŠDaJ UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 26 904,00 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Mlieko a mliečne výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 36 001,00 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Dodávky čerstvej, sterilizovanej a konzervovanej zeleniny a ovocia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 22 129,00 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Dodávky mrazených potravín pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 15 365,00 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Dodávky trvanlivých potravín Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 33 982,00 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Hlboko mrazené hydinové mäso pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Ozbrojených síl Slovenskej republiky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 50 117,00 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Mrazené potraviny a vajcia pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch Nemocnice s poliklinikami n.o. 6 520,00 EUR 2015 Tovary Neuvedené 4
Mlieko a mliečne výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach. Nemocnice s poliklinikami n.o. 13 409,00 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Potraviny ŠDaJ UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 23 934,00 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávky mrazených potravín pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 14 179,00 EUR 2017 Tovary Neuvedené 2
Dodávky trvanlivých potravín Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 30 119,00 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Dodávky čerstvej, sterilizovanej a konzervovanej zeleniny a ovocia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 16 683,00 EUR 2017 Tovary Neuvedené 2
Hlboko mrazené hydinové mäso pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Ozbrojených síl Slovenskej republiky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 38 322,00 EUR 2017 Tovary Neuvedené 2
Mlieko a mliečne výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 37 083,00 EUR 2017 Tovary Neuvedené 2
Mrazené potraviny a vajcia pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch Nemocnice s poliklinikami n.o. 8 149,00 EUR 2015 Tovary Neuvedené 4
Mlieko a mliečne výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach. Nemocnice s poliklinikami n.o. 12 956,00 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Mäso, konzervy, zmrazené hydinové mäso a ryby pre Zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Turčianske Teplice Žilinský samosprávny kraj 68 500,00 EUR 2017 Tovary Nie 2
Hlboko mrazené hydinové mäso pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Ozbrojených síl Slovenskej republiky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 26 289,00 EUR 2017 Tovary Nie 2
Dodávky mrazených potravín pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 441,00 EUR 2017 Tovary Nie 2
Dodávky čerstvej, sterilizovanej a konzervovanej zeleniny a ovocia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 914,00 EUR 2017 Tovary Nie 2
Dodávky trvanlivých potravín Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 26 511,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 34 727,00 EUR 2017 Tovary Nie 2
Potraviny ŠDaJ UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 22 398,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach. Nemocnice s poliklinikami n.o. 13 039,00 EUR 2014 Tovary Nie 1
Mrazené potraviny a vajcia pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch Nemocnice s poliklinikami n.o. 3 248,00 EUR 2015 Tovary Nie 1
Mrazená a chladená hydina Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 209 300,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 22 967,00 EUR 2017 Tovary Nie 2
Potraviny ŠDaJ UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 16 822,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávky mrazených potravín pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 481,00 EUR 2017 Tovary Nie 2
Dodávky čerstvej, sterilizovanej a konzervovanej zeleniny a ovocia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 844,00 EUR 2017 Tovary Nie 2
Dodávky trvanlivých potravín Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 20 926,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hlboko mrazené hydinové mäso pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Ozbrojených síl Slovenskej republiky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 22 511,00 EUR 2017 Tovary Nie 2
Mlieko a mliečne výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach. Nemocnice s poliklinikami n.o. 9 583,00 EUR 2014 Tovary Nie 1
Mrazené potraviny a vajcia pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch Nemocnice s poliklinikami n.o. 2 889,00 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávky čerstvej, sterilizovanej a konzervovanej zeleniny a ovocia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 21 453,00 EUR 2017 Tovary Nie 2
Dodávky trvanlivých potravín Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 35 093,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávky mrazených potravín pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 12 220,00 EUR 2017 Tovary Nie 2
Mlieko a mliečne výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 30 578,00 EUR 2017 Tovary Nie 2
Hlboko mrazené hydinové mäso pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Ozbrojených síl Slovenskej republiky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 43 942,00 EUR 2017 Tovary Nie 2
Potraviny ŠDaJ UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 25 734,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mrazená a chladená hydina Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 13 044,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 39 544,00 EUR 2018 Tovary Nie 2
Dodávky trvanlivých potravín Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 27 110,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávky čerstvej, sterilizovanej a konzervovanej zeleniny a ovocia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 17 096,00 EUR 2018 Tovary Nie 2
Hlboko mrazené hydinové mäso pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Ozbrojených síl Slovenskej republiky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 43 599,00 EUR 2018 Tovary Nie 2
Dodávky mrazených potravín pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 13 478,00 EUR 2018 Tovary Nie 2
Mrazená a chladená hydina Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 10 429,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potraviny ŠDaJ UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 24 896,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hlboko mrazené hydinové mäso pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Ozbrojených síl Slovenskej republiky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 35 274,00 EUR 2018 Tovary Nie 2
Dodávky mrazených potravín pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 15 703,00 EUR 2018 Tovary Nie 2
Dodávky čerstvej, sterilizovanej a konzervovanej zeleniny a ovocia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 17 020,00 EUR 2018 Tovary Nie 2
Dodávky trvanlivých potravín Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 29 390,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 41 350,00 EUR 2018 Tovary Nie 2
Mrazená a chladená hydina Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 9 840,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potraviny ŠDaJ UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 25 234,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obstaranie potravín: časť I. všeobecné potraviny, časť II. mrazené a chladené potraviny, časť III. mlieko a mliečne výrobky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 350 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hlboko zmrazené výrobky al. ekvivalent Centrum účelových zariadení 68 085,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hlboko zmrazené výrobky al. ekvivalent Centrum účelových zariadení 10 916,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny al. ekvivalent Centrum účelových zariadení 13 830,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Oleje, tuky a konzervované ryby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 10 745,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mlynské výrobky, ryža, strukoviny a jačmenné krúpy Ústav na výkon trestu odňatia slobody 22 375,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mlynské výrobky, cestoviny,ryža, paštéty, ryby v oleji Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 11 203,28 EUR 2016 Tovary Nie 1
Potravinárske výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 540,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vajcia slepačie čerstvé Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 3 876,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
vajcia slepačie a čerstvé droždie Zoologická záhrada 1 102,80 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mliečne výrobky, suchý a koloniálny tovar Zariadenie pre seniorov - Domov dôchodcov Santovka 55 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka mlieka a mliečnych výrobkov. Centrum výcviku Lešť 29 166,66 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kuracie prsia mrazené, kuracie stehná mrazené, morčacie prsia mrazené, kurča mrazené, kuracia pečeň, filé mrazené Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 20 500,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hlboko zmrazená hydina Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Čadca 9 150,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
smotana sladká, smotana kyslá, syr tvrdý, syr tavený, jogurty, Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 36 800,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
mlieko, maslo, maslo rastlinné, olej Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 17 850,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Múka, ryža , strukoviny Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 13 333,33 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mrazená hydina Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 20 853,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hydinové mäso Zoologická záhrada 5 772,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ovsené vločky Zoologická záhrada 2 160,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rôzne potravinárske výrobky Zoologická záhrada 2 508,68 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mliečne výrobky Technická univerzita v Košiciach 16 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mlieko a smotana Technická univerzita v Košiciach 7 620,00 EUR 2016 Tovary Áno 1
Konzervy Technická univerzita v Košiciach 6 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sterilizovaná zelenina a ovocie Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 4 320,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vajcia Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mlieko a maslo Technická univerzita v Košiciach 8 620,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rastlinné oleje Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 9 500,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Strukoviny, obiloviny Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 2 400,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sterilizovaná zelenina a ovocie Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 255,79 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vajcia Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konzervované ryby - termosterilizovaný výrobok Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 5 280,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cukrovinky Technická univerzita v Košiciach 60 500,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čerstvé slepačie vajcia Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 600,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka mrazených rýb a rybacích produktov Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 9 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mrazená hydina Technická univerzita v Košiciach 129 924,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mrazená zelenina, mäso, ryby Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička 3 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
mrazené potraviny a šaláty Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 24 788,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hydina Ústav na výkon trestu odňatia slobody 10 969,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mrazená zelenina a polotovary Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 24 141,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 54 365,82 EUR 2016 Tovary Nie 1
Minerálna voda, džem, marmeláda, čokoládové nátierky, med, kakao, puding, ovsené vločky, corn flakes, detská výživa,Sirupy, inst. nápoje, čaje, káva, džús, šumienka Ústav na výkon trestu odňatia slobody 38 346,36 EUR 2016 Tovary Nie 1
kuracie prsia mrazené, kuracie stehná mrazené, morčacie prsia mrazené, kurča mrazené, kuracia pečeň, filé mrazené Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6 181,70 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cestoviny sušené bezvaječné Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 4 680,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mliečne výrobky Technická univerzita v Košiciach 15 886,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čerstvé slepačie vajcia "FÉNIX", Zariadenie sociálnych služieb Levice 1 716,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mrazená zelenina "FÉNIX", Zariadenie sociálnych služieb Levice 1 233,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
múka "FÉNIX", Zariadenie sociálnych služieb Levice 1 800,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
hlboko mrazená hydina "FÉNIX", Zariadenie sociálnych služieb Levice 10 815,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Potraviny "FÉNIX", Zariadenie sociálnych služieb Levice 1 923,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
hrubý tovar "FÉNIX", Zariadenie sociálnych služieb Levice 24 500,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka slepačích vajec Centrum výcviku Lešť 4 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hlbokomrazené potraviny Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 206 820,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spracované ovocie a spracovaná zelenina LIKAVA - centrum sociálnych služieb 56 902,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mrazená hydina a ryby Univerzitná nemocnica Martin 76 550,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vajcia Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 6 075,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mrazená hydina a hydinové výrobky LIKAVA - centrum sociálnych služieb 17 851,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mäsové paštéty LIKAVA - centrum sociálnych služieb 3 512,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spracovaná zelenina a spracované ovocie Ústav na výkon trestu odňatia slobody 21 695,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ryža, strukoviny, múka Ústav na výkon trestu odňatia slobody 17 749,60 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mrazená zelenina Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 2 520,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konzervované ovocie a zelenina, džemy a marmeláda Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 14 487,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Suché potraviny Domov sociálnych služieb - LIBERTAS 97 500,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka mrazenej hydiny, rýb, mrazených výrobkov, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec (LS) Centrum výcviku Lešť 27 704,17 EUR 2016 Tovary Nie 1
Suché potraviny Univerzitná nemocnica Martin 106 145,40 EUR 2016 Tovary Nie 1
Potraviny - Hrubý tovar Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 71 951,70 EUR 2016 Tovary Nie 1
Balené a suché potraviny Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 115 590,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Suché potraviny Psychiatrická nemocnica Hronovce 62 960,19 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kačice Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 9 360,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rôzne potravinárske výrobky Zoologická záhrada 1 957,92 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Domov sociálnych služieb - LIBERTAS 45 265,84 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mäsové paštéty, sójové kocky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 200,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Koreniny,chuťové prísady, polievky a bujóny Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 300,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hlboko zmrazené výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 11 200,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rôzne potravinárske výrobky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 92 400,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Múka, ryža , strukoviny Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 16 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny Školský internát 60 420,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mlieko, mliečne výrobky a syrové výrobky Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 86 320,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mliečne výrobky Technická univerzita v Košiciach 34 870,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Minerálna voda Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 5 922,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mrazená zelenina a ovocie Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 673,40 EUR 2016 Tovary Nie 1
Minerálna voda Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 5 922,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 62 800,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sterilizovaná a spracovaná zelenina a ovocie, živočíšne maslo a rastlinné tuky, strukoviny, obiloviny a sója Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 9 635,50 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 48 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
základné potraviny Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 56 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre stravovacie zriadenie - MOČIAR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 662,69 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka mrazených rýb a rybacích produktov Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 10 060,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čerstvé slepačie vajcia Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 340,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rastlinné oleje Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 9 500,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mlieko, mliečne výrobky Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 71 030,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mrazená hydina, mrazená zelenina Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 14 300,01 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sterilizovaná zelenina a ovocie Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7 515,84 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rôzne potravinárske výrobky LIKAVA - centrum sociálnych služieb 47 609,39 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka potravín (SS) Centrum výcviku Lešť 119 166,67 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 60 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Strukoviny Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 700,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cestoviny sušené bezvaječné Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 8 400,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sterilizovaný tovar Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 6 500,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
DIA cukrovinky Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 5 800,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mrazená zelenina a mrazené výrobky Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 14 960,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spracované ovocie a zelennia, diabetické spracované ovocie a zelenina Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 44 330,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čokoláda a cukrovinky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 8 700,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cestoviny Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7 780,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cukor, cestoviny Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 18 445,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konzervované ovocie a zelenina, džemy a marmeláda Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 14 487,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny "Jeseň života", Zariadenie sociálnych služieb Levice 80 260,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konzervy Technická univerzita v Košiciach 5 480,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka trvanlivých potravín Centrum výcviku Lešť 112 500,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hydina Ústav na výkon trestu odňatia slobody 12 573,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Oleje, tuky a konzervované ryby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 14 947,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka vajec Centrum výcviku Lešť 2 500,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spracovaná zelenina a spracované ovocie Ústav na výkon trestu odňatia slobody 21 656,40 EUR 2016 Tovary Nie 1
Syrárske výrobky a nátierky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 33 820,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky, maslo, syry Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku, Štefánikova 432, Varín 16 600,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mlieko a maslo Technická univerzita v Košiciach 24 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Potraviny - hrubý tovar Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 51 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Potraviny - hrubý tovar "PLATAN",Zariadenie sociálnych služieb Lontov 23 914,26 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka mlieka a mliečnych výrobkov Centrum výcviku Lešť 31 666,67 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hlboko zmrazené výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 20 344,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ryža, strukoviny, olej Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 106,92 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vajcia Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 260,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečné výrobky alebo ekvivalent Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 44 460,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Múka, ryža , strukoviny Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 35 100,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Paštéty, konzervy, a konzervy z rýb Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 26 920,01 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nealkoholické nápoje Technická univerzita v Košiciach 36 823,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny "SVETLO", Zariadenie sociálnych služieb Olichov 66 396,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mrazená zelenina, mäso, ryby Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička 4 500,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mrazená zelenina Ústav na výkon trestu odňatia slobody 8 268,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mrazená zelenina a ovocie Technická univerzita v Košiciach 8 083,60 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spracovaná zelenina a spracované ovocie Ústav na výkon trestu odňatia slobody 12 120,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7 705,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Potraviny - mlieko a mliečne výrobky "PLATAN",Zariadenie sociálnych služieb Lontov 7 540,50 EUR 2016 Tovary Nie 1
Potraviny - mrazené výrobky "PLATAN",Zariadenie sociálnych služieb Lontov 4 633,07 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mliečne výrobky rôznych druhov Zoologická záhrada 4 291,32 EUR 2016 Tovary Nie 1
Suché strukoviny Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 3 900,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rôzne potravinové výrobky - cukor a cukrovinky Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 10 600,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hlboko mrazené výrobky Psychiatrická liečebňa Sučany 20 525,27 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ryža Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 5 625,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vajcia Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6 370,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Potraviny - hrubý tovar Nemocnice s poliklinikami n.o. 59 100,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ryby a rybie výrobky Mesto Žilina 5 540,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mrazená zelenina, sterilizovaná zelenina, džemy Mesto Žilina 13 859,93 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vajcia Mesto Žilina 2 210,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rôzne potravinárske výrobky Mesto Žilina 35 894,56 EUR 2017 Tovary Nie 1
Múka a výrobky Mesto Žilina 5 722,50 EUR 2017 Tovary Nie 1
Cukor Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 8 448,37 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rôzne potravinárske výrobky Zoologická záhrada 1 293,66 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čerstvé slepačie vajcia, čerstvé droždie Zoologická záhrada 1 440,94 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávanie čerstvého ovocia a zeleniny pre stravovacie zriadenie - Močiar Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 862,64 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spracované a konzervované ryby, oleje a tuky, mlynské a škrobové výrobky. LIKAVA - centrum sociálnych služieb 19 104,43 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ovsené vločky Zoologická záhrada 2 808,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mrazené ryby, mrazená zelenina "KREATÍV", Zariadenie sociálnych služieb Klasov 13 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Cukor, strukoviny, olej, cestoviny, ryža, sirup, čaj Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 23 712,70 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mrazená hydina Technická univerzita v Košiciach 120 649,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pšeničné otruby Zoologická záhrada 1 039,68 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rôzne potravinové výrobky a sušený tovar Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 17 150,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mlieko, mliečne výrobky "KREATÍV", Zariadenie sociálnych služieb Klasov 33 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kuracie prsia mrazené, kuracie stehná mrazené, morčacie prsia mrazené, kurča mrazené, kuracia pečeň, filé mrazené Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 20 100,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kompóty, kompóty DIA, zelenina sterilizovaná, zelenina sterilizovaná DIA Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 18 050,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sterilizovana zelenina a ovocie Ústav na výkon trestu odňatia slobody 8 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mrazené potraviny Ústav na výkon trestu odňatia slobody 20 380,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Koreniny a chuťové prísady Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 6 480,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mliečne výrobky, suchý a koloniálny tovar Zariadenie pre seniorov - Domov dôchodcov Santovka 50 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Smotana sladká, smotana kyslá, syr tvrdý, syr tavený, jogurty, Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 44 550,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Potraviny "FÉNIX", Zariadenie sociálnych služieb Levice 3 576,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čerstvé slepačie vajcia "FÉNIX", Zariadenie sociálnych služieb Levice 1 980,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
múka "FÉNIX", Zariadenie sociálnych služieb Levice 1 935,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nealkoholické nápoje LIKAVA - centrum sociálnych služieb 14 456,16 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mliečne výrobky Technická univerzita v Košiciach 27 826,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rôzne potravinové výrobky - múka, ryža, cestoviny, koreniny, pochutiny Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 48 830,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Potraviny - mlieko a mliečne výrobky "FÉNIX", Zariadenie sociálnych služieb Levice 27 639,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rastlinné oleje Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 10 520,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hydina (141_2017) Zoologická záhrada 7 512,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nealkoholické nápoje (15_2017) Zoologická záhrada 2 301,85 EUR 2017 Tovary Nie 1
Živočíšne alebo rastlinné oleje a tuky Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 8 250,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vajcia akosť A trieda L Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 7 560,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mrazené ryby a mrazená zelenina Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 6 272,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mrazená zelenina Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 3 240,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hydina Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 25 600,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ryby a rybie výrobky Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 20 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vajcia Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 5 200,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mrazená zelenina, mrazený karfiól, mrazená tekvica, mrazený špenát, mrazená paprika, mazené šampiňony, držková polievka Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 6 600,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
kuracie prsia mrazené, kuracie stehná mrazené, morčacie prsia mrazené, kurča mrazené, kuracia pečeň, rybie filé mrazené Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 9 928,46 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sterilizovaná zelenina a ovocie Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7 816,74 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čerstvé slepačie vajcia Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 616,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka mrazených rýb a rybacích produktov Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 18 046,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Múka, ryža, soľ, cukor Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 16 700,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Balené šaláty majonézové a rybacie Ústav na výkon trestu odňatia slobody 20 600,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prísady do jedál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 34 600,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Strukoviny, krúpy, ovsené vločky, krupica Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 200,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sirupy LIKAVA - centrum sociálnych služieb 1 125,30 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky LIKAVA - centrum sociálnych služieb 40 042,50 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zemiaky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 556,26 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ryby Technická univerzita v Košiciach 15 675,60 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hlboko zmrazené výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 76 281,60 EUR 2017 Tovary Nie 1
mrazené potraviny a šaláty Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 27 717,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
hrubý tovar "FÉNIX", Zariadenie sociálnych služieb Levice 32 415,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mrazená zelenina "FÉNIX", Zariadenie sociálnych služieb Levice 2 216,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mlieko trvanlivé s obsahom tuku 1,5% Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 7 744,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rôzne potravinárske výrobky (127_2017/2) Zoologická záhrada 1 445,15 EUR 2017 Tovary Nie 1
Cukrovinky Technická univerzita v Košiciach 49 533,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mrazená hydina Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 43 605,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mliečne výrobky Viacúčelové zariadenie pre seniorov 7 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
SPRACOVANÉ OVOCIE A SPRACOVANÁ ZELENINA LIKAVA - centrum sociálnych služieb 44 626,09 EUR 2017 Tovary Nie 1
Slepačie vajcia Viacúčelové zariadenie pre seniorov 1 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ovocie zelenina a súvisiace výrobky (konzervované) Viacúčelové zariadenie pre seniorov 2 500,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mlynské výrobky, škrob a škrobové výrobky Viacúčelové zariadenie pre seniorov 2 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nápoje, tabak a príbuzné produkty Viacúčelové zariadenie pre seniorov 500,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spracované a konzervované ryby Viacúčelové zariadenie pre seniorov 1 500,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rôzne potravinárske výrobky Viacúčelové zariadenie pre seniorov 5 500,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Živočíšne alebo rastlinné oleje a tuky Viacúčelové zariadenie pre seniorov 1 200,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Múka, cukor, olej, soľ, ryža, strúhanka, sója Ústav na výkon trestu odňatia slobody 27 510,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 54 830,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Cestoviny Ústav na výkon trestu odňatia slobody 12 760,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konzervované ovocie a zelenina, džemy a marmeláda Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 31 870,83 EUR 2017 Tovary Nie 1
hrášok s mrkvou, hrášok, šampiňony steril., lečo, fazuľka steril., paprika steril.,kukurica steril., ocot Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 10 200,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Cukor, cestoviny Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 46 960,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
MÄSOVÉ PAŠTÉTY LIKAVA - centrum sociálnych služieb 2 089,20 EUR 2017 Tovary Nie 1
MRAZENÁ HYDINA A HYDINOVÉ VÝROBKY LIKAVA - centrum sociálnych služieb 13 255,20 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spracovaná zelenina a spracované ovocie Ústav na výkon trestu odňatia slobody 20 727,20 EUR 2017 Tovary Nie 1
Múka Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 6 480,05 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 90 360,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Syry Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 34 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Minerálne vody Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 600,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rôzne potravinárske výrobky (127_2017/3) Zoologická záhrada 149,66 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rôzne potravinové výrobky a sušený tovar Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 71 730,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hlboko zmrazené výrobky Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 37 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup hydinového mäsa a mrazenej zeleniny pre (CC) Centrum výcviku Lešť 9 605,23 EUR 2017 Tovary Nie 1
Potraviny "KREATÍV", Zariadenie sociálnych služieb Klasov 50 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Suché potraviny Domov sociálnych služieb - LIBERTAS 100 200,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Domov sociálnych služieb - LIBERTAS 55 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Balené a suché potraviny Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 117 568,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mliečne výrobky, syrárske výrobky, nátierky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 39 900,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mrazená zelenina a ovocie Technická univerzita v Košiciach 10 470,07 EUR 2017 Tovary Nie 1
Potraviny - Hrubý tovar Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 71 540,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mlieko a maslo Technická univerzita v Košiciach 22 550,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Suché potraviny Psychiatrická nemocnica Hronovce 68 002,59 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rôzne potravinárske výrobky (127_2017/4) Zoologická záhrada 1 816,37 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 10 035,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vajcia Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 7 128,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Suché potraviny Univerzitná nemocnica Martin 111 410,93 EUR 2017 Tovary Nie 1
Potraviny - hrubý tovar Fakultná nemocnica Nitra 65 859,22 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rôzne potravinárske výrobky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 87 600,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mrazená zelenina Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 467,62 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mrazená hydina Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 59 708,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hydina Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské 1 996,94 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kuracie stehná a morčacie mäso mrazené Ústav na výkon trestu odňatia slobody 8 200,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Múka Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 1 080,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mlieko, mliečne a syrové výrobky Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 77 500,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Cukor, cukrovinky, Dia výrobky, med, kakao, sušené ovocie, mak a orechy Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 7 035,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spracované ovocie a zelenina Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 29 280,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Koreniny a chuťové prísady Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 10 950,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mliečné výrobky alebo ekvivalent Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 50 374,50 EUR 2017 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny Školský internát 63 500,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hrubý tovar Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša 74 691,18 EUR 2017 Tovary Nie 1
Trvanlivé potraviny Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 176 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hydina Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 18 966,15 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mlieko trvanlivé s obsahom tuku 1,5% Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 8 664,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre stravovacie zriadenie - MOČIAR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 963,36 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mrazená zelenina a ovocie Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 520,17 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rôzne potravinárske výrobky LIKAVA - centrum sociálnych služieb 54 037,03 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rôzne potravinárske výrobky (127_2017/5) Zoologická záhrada 366,32 EUR 2017 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 51 600,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
základné potraviny Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 66 802,50 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mlieko, mliečne výrobky, sója, sójové produkty Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 79 740,80 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre stravovacie zriadenie - Veľká Ida Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 317,60 EUR 2017 Tovary Nie 1
kuracie prsia mrazené, kuracie stehná mrazené, morčacie prsia mrazené, kurča mrazené, kuracia pečeň, rybie filé mrazené Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 10 176,67 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hlboko zmrazené výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 73 031,91 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mliečne výrobky Technická univerzita v Košiciach 44 280,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mlieko, mliečne výrobky Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 81 600,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konzervy Technická univerzita v Košiciach 14 054,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Psychiatrická nemocnica Hronovce 52 019,29 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 59 632,60 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka trvanlivých potravín Centrum výcviku Lešť 173 077,50 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rôzne potravinárske výrobky (127_2017/6) Zoologická záhrada 1 420,55 EUR 2017 Tovary Nie 1
DIA cukrovinky Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 7 460,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spracované ovocie a zelenina, spracované diabetické ovocie a zelenina Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 39 530,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prísady do jedál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 23 950,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mrazená zelenia a mrazené výrobky Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 16 650,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Strukoviny Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 427,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mrazené potraviny Ústav na výkon trestu odňatia slobody 13 437,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Potraviny - mliečne výrobky "FÉNIX", Zariadenie sociálnych služieb Levice 17 290,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mrazená hydina, filety Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 52 147,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 52 200,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Cestoviny Ústav na výkon trestu odňatia slobody 26 400,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mlieko, mliečne výrobky Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 53 375,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spracovaná zelenina a spracované ovocie Ústav na výkon trestu odňatia slobody 30 156,48 EUR 2017 Tovary Nie 1
Minerálna voda Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 500,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vajcia Ústav na výkon trestu odňatia slobody 840,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky "Jeseň života", Zariadenie sociálnych služieb Levice 31 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny "Jeseň života", Zariadenie sociálnych služieb Levice 62 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mrazená zelenina, hydina a ryby "Jeseň života", Zariadenie sociálnych služieb Levice 28 432,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Koreniny, strukoviny, cukrovinky Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 13 200,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 122 283,49 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mrazená hydina Technická univerzita v Košiciach 32 300,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Polotovary, konzervy, koreniny a keksy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 43 912,99 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hrubý tovar "PLATAN",Zariadenie sociálnych služieb Lontov 8 294,97 EUR 2017 Tovary Nie 1
Potraviny 1 - mlynské výrobky (múka, krupica), ryža, cukor, kakao, čaj, med, oplátky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 52 376,24 EUR 2017 Tovary Nie 1
Potraviny 4 - tuky a oleje Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 29 490,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mrazené vnútornosti Ústav na výkon trestu odňatia slobody 8 700,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Potraviny-suché a sterilizované potraviny, šaláty, nápoje Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 73 465,56 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mliečne výrobky rôznych druhov (125_2017) Zoologická záhrada 4 155,18 EUR 2017 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny "SVETLO", Zariadenie sociálnych služieb Olichov 58 767,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky "KREATÍV", Zariadenie sociálnych služieb Klasov 41 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mrazená zelenina, mäso, ryby Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička 3 600,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vývary a koreniny Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 11 200,80 EUR 2017 Tovary Nie 1
Múka, ryža , strukoviny Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 12 655,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mrazené výrobky "PLATAN",Zariadenie sociálnych služieb Lontov 4 088,94 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mrazená zelenina, mäso, ryby a polotovary Zariadenie pre seniorov - Domov dôchodcov Santovka 11 840,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mrazená hydina, mrazené ryby a mrazené výrobky "LIPKA" Zariadenie sociálnych služieb Lipová 9 604,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky "PLATAN",Zariadenie sociálnych služieb Lontov 5 374,24 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. 29 050,40 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ostatný trvanlivý proviant Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 18 324,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Suché strukoviny Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 3 820,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potraviny - trvanlivé potraviny Letecká vojenská nemocnica, a.s. 14 941,26 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mrazená hydina Technická univerzita v Košiciach 97 800,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Múka, cukor, strukoviny, olej, cestoviny, ryža, sirup a čaj Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 26 224,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mlieko, maslo, nátierka Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 69 841,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spracované a konzervované ryby, oleje a tuky, mlynské a škrobové výrobky. LIKAVA - centrum sociálnych služieb 38 848,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rôzne potravinárske výrobky, čerstvé slepačie vajcia, čerstvé droždie (153_2018/1) Zoologická záhrada 3 211,07 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rôzne potravinárske výrobky (153_2018/2) Zoologická záhrada 1 505,12 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ovsené vločky, pšeničné otruby (161_2018) Zoologická záhrada 4 654,44 EUR 2018 Tovary Nie 1
Trvanlivé potraviny a koreniny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 248,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre stravovacie zriadenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 800,54 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre stravovacie zriadenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 800,54 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potraviny Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 25,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hlboko mrazené hydinové mäso a vnútornosti (167_2018) Zoologická záhrada 10 252,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. 36 124,56 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čerstvé slepačie vajcia Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 4 374,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hlboko mrazené výrobky Psychiatrická liečebňa Sučany 23 040,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Živočíšne alebo rastlinné oleje a tuky Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 14 713,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Slepačie Vajcia Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 24 336,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ostatné trvanlivé potraviny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 657,25 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mliečne výrobky, suchý a koloniálny tovar Zariadenie pre seniorov - Domov dôchodcov Santovka 47 400,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mlieko trvanlivé s obsahom tuku 1,5% Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 9 480,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Univerzitná nemocnica Martin 147 438,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mrazená zelenina a ovocie Technická univerzita v Košiciach 12 279,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potraviny Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička 17 999,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mrazená zelenina a ovocie Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 584,10 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nealkoholické nápoje (31_2018) Zoologická záhrada 2 556,30 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky, vajcia "LIPKA" Zariadenie sociálnych služieb Lipová 10 641,42 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6 480,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vajcia Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 280,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hlboko zmrazené výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 18 600,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rôzne potraviny-múka, ryža cestoviny, koreniny, pochutiny Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 54 174,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Cukrovinky Technická univerzita v Košiciach 30 945,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hlboko zmrazené mäso Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 87 444,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vajcia akosť A trieda L, M Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 12 720,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Paštéty, ryby v oleji Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 139,88 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hydina Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 37 473,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ryby a rybie výrobky Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 25 513,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny "LIPKA" Zariadenie sociálnych služieb Lipová 30 322,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mlieko a maslo Technická univerzita v Košiciach 17 717,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Cukrovinky Technická univerzita v Košiciach 30 945,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sterilizovaná zelenina a ovocie Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 22 804,32 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kuracie prsia mrazené, kuracie stehná mrazené, morčacie prsia mrazené, kurča mrazené, kuracia pečeň, filé mrazené Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 19 200,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Minerálna voda, džem, marmeláda, čokoládové nátierky, med, kakao, puding, corn flakes, sirupy, inst. nápoje, čaje, káva, džús, šumienka Ústav na výkon trestu odňatia slobody 36 333,40 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mrazené a vákuované produkty Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 5 200,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka mliečnych výrobkov Psychiatrická nemocnica 82 467,01 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ostatné trvanlivé potraviny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 339,82 EUR 2018 Tovary Nie 1
Paštéty Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 1 858,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Džúsy a minerálky Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 2 877,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rôzne potravinárske výrobky (153/2018) Zoologická záhrada 2 167,49 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mrazená zelenina, mrazené ryby Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 14 560,31 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mrazená zelenina, mrazený karfiól, mrazená tekvica, mrazený špenát, mrazená paprika, mazené šampiňony, držková polievka Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 3 850,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mrazená hydina a ryby Univerzitná nemocnica Martin 105 702,65 EUR 2018 Tovary Nie 1
mrazené potraviny a šaláty Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 23 491,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Živočíšne alebo rastlinné oleje a tuky Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 12 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nealkoholické nápoje Technická univerzita v Košiciach 16 783,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potravinárske výrobky a nápoje Psychiatrická liečebňa Sučany 33 019,38 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vajcia Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 900,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
med PVC, džem jahodový PVC, džem marhuľový PVC, nutela PVC, nutela DIA PVC vývary, dochucovadlo, Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 21 100,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Konzervované ovocie a zelenina, džemy a marmeláda Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 14 211,45 EUR 2018 Tovary Nie 1
Múka Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 5 632,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mrazená hydina a hydinové výrobky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5 160,84 EUR 2018 Tovary Nie 1
Suché potraviny Psychiatrická nemocnica Hronovce 120 380,35 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hydina mrazená Ústav na výkon trestu odňatia slobody 15 300,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 72 420,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Balené nátierky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 11 115,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potraviny - hrubý tovar Fakultná nemocnica Nitra 121 014,02 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ryža, strukoviny, múka Ústav na výkon trestu odňatia slobody 15 761,82 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spracovaná zelenina a spracované ovocie Ústav na výkon trestu odňatia slobody 21 921,73 EUR 2018 Tovary Nie 1
Cukor Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 9 250,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ryža Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 10 634,60 EUR 2018 Tovary Nie 1
1. časť: Tuky- rastlinné, živočišné Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 77 612,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nápoje 0,5 l Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 115 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ostatné trvanlivé potraviny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 950,17 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mrazené ryby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 44 630,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ostatný trvanlivý proviant Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 25 216,56 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vývary a koreniny Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 10 406,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mlieko, mliečne výroky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 45 156,52 EUR 2018 Tovary Nie 1
vajcia Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 4 500,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
mechanicky separované hydinové mäso hlbokomrazené Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 354,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mrazená hydina Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 60 106,15 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rôzne potravinárske výrobky Zoologická záhrada 1 819,34 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mlieko, mliečne a syrové výrobky Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 78 348,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potraviny - mlieko, mliečne výrobky a vajcia Letecká vojenská nemocnica, a.s. 53 810,90 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hlboko zmrazené výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 61 965,36 EUR 2018 Tovary Nie 1
Koreniny a chuťové prísady Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 4 028,88 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hydina a hydinové výrobky Fakultná nemocnica Nitra 15 827,81 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mlieko trvanlivé s obsahom tuku 1,5% Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 8 484,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
základné potraviny Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 70 835,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hlbokomrazené potraviny Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 237 202,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
cestoviny Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 5 993,40 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre stravovacie zriadenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 055,63 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 57 915,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mrazené pirohy Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 314,40 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mrazená zelenina Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 14 160,40 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hrubý tovar "PLATAN",Zariadenie sociálnych služieb Lontov 16 377,97 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec Centrum výcviku Lešť 109 126,67 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nakladaná a/alebo konzervovaná zelenina Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 41 520,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vajcia Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 900,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
2. časť: Mliečne výrobky Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 46 494,50 EUR 2018 Tovary Nie 1
Suché potraviny Univerzitná nemocnica Martin 108 037,72 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sójové výrobky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 863,18 EUR 2018 Tovary Nie 1
Paštéty, konzervy, a konzervy z rýb Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 13 672,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potraviny - Hrubý tovar Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 72 618,56 EUR 2018 Tovary Nie 1
Suchý tovar Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 64 300,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mrazená zelenina Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 854,34 EUR 2018 Tovary Nie 1
Minerálna voda Múzeum vo Svätom Antone 165,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potraviny "KREATÍV", Zariadenie sociálnych služieb Klasov 50 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Viacvaječné cestoviny, ovsené vločky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 11 239,94 EUR 2018 Tovary Nie 1
Oleje a tuky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 12 151,20 EUR 2018 Tovary Nie 1
Balené a suché potraviny Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 99 290,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 67 200,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mrazené vnútornosti Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 511,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mrazená hydina, mrazená zelenina Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 42 222,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečné výrobky alebo ekvivalent Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 63 658,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre stravovacie zriadenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 055,63 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 14 120,05 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vajcia slepačie M Fakultná nemocnica Nitra 2 750,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hlboko mrazené hydinové mäso pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Ozbrojených síl Slovenskej republiky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 26 974,00 EUR 2018 Tovary Nie 2
Dodávky mrazených potravín pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 133,00 EUR 2018 Tovary Nie 2
Dodávky čerstvej, sterilizovanej a konzervovanej zeleniny a ovocia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 688,00 EUR 2018 Tovary Nie 2
Dodávky trvanlivých potravín Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 23 825,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 24 957,00 EUR 2018 Tovary Nie 2
Potraviny - trvanlivé potraviny Letecká vojenská nemocnica, a.s. 13 043,43 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tuky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 21 422,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mrazené a vákuované produkty Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 40 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Trvanlivé potraviny a koreniny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 711,61 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mlieko, mliečne výrobky (sója, sójové produkty) Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 93 922,66 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rôzne potravinárske výrobky Zoologická záhrada 1 729,82 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka mrazených rýb a rybacích produktov Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 20 035,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Cukrovinky Technická univerzita v Košiciach 30 440,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dia cukrovinky Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 3 729,78 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka mrazenej hydiny, rýb, mrazených výrobkov Centrum výcviku Lešť 67 710,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mrazená a chladená hydina Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 811,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potraviny ŠDaJ UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 15 479,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
mrazená zelenina Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 12 311,46 EUR 2018 Tovary Nie 1
Všeobecné potraviny – I. múka, ryža, cestoviny,II.konzervované ovocie, zelenina, ryby a strukoviny,III.koreniny a chuťové prísady,IV.cukor, káva, čaj, čokoláda,V.oleje a tuky,VI.nápoje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 163 317,00 EUR 2018 Tovary Nie 6
Potraviny - čerstvé slepačie vajcia Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 3 400,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 131 454,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávky mlieka a mliečnych výrobkov SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 43 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Balené nátierky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 19 110,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Koreniny, pochutiny, sušené bylinky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 26 200,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mrazená zelenia a mrazené výrobky Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 8 140,13 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spracované ovocie, zelenina a diabetické ovocie, zelenina Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 21 879,57 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obstaranie potravín: časť I. všeobecné potraviny, časť II. mrazené a chladené potraviny, časť III. mlieko a mliečne výrobky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 12 502,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vajcia Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 7 948,08 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potraviny - oleje, tuky, strukoviny, ryža, cestoviny, múka Ústav na výkon trestu odňatia slobody 38 867,36 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vajcia Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 950,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potraviny - mrazené výrobky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 29 092,50 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spracovaná zelenina a spracované ovocie Ústav na výkon trestu odňatia slobody 23 159,39 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potraviny - Mlieko a mliečne výrobky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 101 363,70 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mrazená zelenina Ústav na výkon trestu odňatia slobody 8 377,68 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mrazená hydina, filety Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 63 024,72 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potraviny 4 - tuky a oleje Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 21 117,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mliečne výrobky Technická univerzita v Košiciach 64 600,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Základné potraviny Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 9 004,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Základné potraviny Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 30 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre stravovacie zriadenie 2019 Veľká Ida Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 12 109,92 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre stravovacie zriadenie 2019 Močiar Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 357,75 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vývary a koreniny Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 11 178,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 127 734,48 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečné výrobky alebo ekvivalent Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 62 260,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 129 611,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vajcia Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 253,33 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potraviny - trvanlivé potraviny Letecká vojenská nemocnica, a.s. 79 035,80 EUR 2018 Tovary Nie 1
Trvanlivé potraviny a koreniny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 723,15 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rastlinné oleje Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 768,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potraviny - hrubý tovar Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 57 851,60 EUR 2018 Tovary Nie 1
Konzervované ovocie a zelenina, džemy a marmeláda Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 485,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Polotovary, konzervy, koreniny a keksy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 170,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky "Jeseň života", Zariadenie sociálnych služieb Levice 60 374,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mrazená zelenina, hydina a ryby "Jeseň života", Zariadenie sociálnych služieb Levice 38 203,55 EUR 2018 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny "Jeseň života", Zariadenie sociálnych služieb Levice 115 569,45 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mrazená zelenina, mäso, ryby Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička 5 612,40 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mrazená hydina a hydinové výrobky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 6 234,96 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potraviny-suché a sterilizované potraviny, šaláty, nápoje Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 95 731,50 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ostatné trvanlivé potraviny 2019 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 27 023,33 EUR 2018 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny "SVETLO", Zariadenie sociálnych služieb Olichov 83 436,89 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mrazené vnútornosti Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 262,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mrazené výrobky "PLATAN",Zariadenie sociálnych služieb Lontov 4 342,60 EUR 2018 Tovary Nie 1
Suché strukoviny Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 3 362,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mlieko a maslo Technická univerzita v Košiciach 46 839,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vajcia slepačie M Fakultná nemocnica Nitra 10 333,33 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vajcia Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 3 495,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky "PLATAN",Zariadenie sociálnych služieb Lontov 5 717,17 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mrazená hydina, mrazené ryby a mrazené výrobky "LIPKA" Zariadenie sociálnych služieb Lipová 8 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hlboko mrazené hydinové mäso pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Ozbrojených síl Slovenskej republiky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 25 735,00 EUR 2018 Tovary Nie 2
Dodávky mrazených potravín pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 111,00 EUR 2018 Tovary Nie 2
Dodávky čerstvej, sterilizovanej a konzervovanej zeleniny a ovocia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 13 089,00 EUR 2018 Tovary Nie 2
Dodávky trvanlivých potravín Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 28 255,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 23 539,00 EUR 2018 Tovary Nie 2
Všeobecné potraviny – I. múka, ryža, cestoviny,II.konzervované ovocie, zelenina, ryby a strukoviny,III.koreniny a chuťové prísady,IV.cukor, káva, čaj, čokoláda,V.oleje a tuky,VI.nápoje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 13 360,00 EUR 2018 Tovary Nie 6
Obstaranie potravín: časť I. všeobecné potraviny, časť II. mrazené a chladené potraviny, časť III. mlieko a mliečne výrobky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 36 255,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mrazená a chladená hydina Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 11 931,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Konzervované potraviny SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 20 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mlynské a rôzne potravinárske výrobky SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 38 400,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mliečne výrobky rôznych druhov Zoologická záhrada 4 339,20 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ryža, strukoviny a obilniny (12-17) Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 12 054,12 EUR 2019 Tovary Nie 1
Koreniny, pochutiny a sušené bylinky (12-20) Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 8 232,43 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nápoje (12-22) Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 3 304,39 EUR 2019 Tovary Nie 1
Slepačie vajcia (12-09) Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 8 112,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čerstvé slepačie vajcia LIKAVA - centrum sociálnych služieb 3 681,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spracované a konzervované ryby, oleje a tuky, mlynské a škrobové výrobky. LIKAVA - centrum sociálnych služieb 50 768,68 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky, vajcia "LIPKA" Zariadenie sociálnych služieb Lipová 12 263,20 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 66 723,83 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička 11 200,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hlboko mrazené výrobky Psychiatrická liečebňa Sučany 28 753,14 EUR 2019 Tovary Nie 1
Živočíšne alebo rastlinné oleje a tuky Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 9 120,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mliečne výrobky, suchý a koloniálny tovar Zariadenie pre seniorov - Domov dôchodcov Santovka 53 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Sterilizovaná zelenina a ovocie Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 18 471,71 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mliečne výrobky Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 60 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rôzne potraviny - ryža, cestoviny, múka, koreniny, pochutiny Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 31 336,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny "LIPKA" Zariadenie sociálnych služieb Lipová 24 162,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čerstvé vajcia Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 8 120,40 EUR 2019 Tovary Nie 1
Sirupy LIKAVA - centrum sociálnych služieb 2 390,37 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nealkoholické nápoje LIKAVA - centrum sociálnych služieb 14 418,84 EUR 2019 Tovary Nie 1
Potraviny ŠDaJ UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 23 813,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hydina Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 21 077,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ryby a rybie výrobky Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 16 136,32 EUR 2019 Tovary Nie 1
Potraviny Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička 17 996,40 EUR 2019 Tovary Nie 1
Minerálna voda, džem, marmeláda, čokoládové nátierky, med, kakao, puding, corn flakes, sirupy, inst. nápoje, čaje, káva, džús, šumienka Ústav na výkon trestu odňatia slobody 54 292,56 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka trvanlivých potravín Centrum výcviku Lešť 175 417,50 EUR 2019 Tovary Nie 1
Džúsy a minerálky Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 1 629,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Paštéty Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 1 356,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Cukor, cestoviny Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 16 654,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Konzervované ovocie a zelenina, džemy a marmeláda Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 14 007,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka mrazených rýb a rybacích produktov Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 17 109,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rôzne potravinové výrobky Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 17 693,12 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 40 954,00 EUR 2019 Tovary Nie 2
Dodávky trvanlivých potravín Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 24 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávky čerstvej, sterilizovanej a konzervovanej zeleniny a ovocia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 067,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hlboko mrazené hydinové mäso pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Ozbrojených síl Slovenskej republiky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 36 472,00 EUR 2019 Tovary Nie 2
Dodávky mrazených potravín pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 14 734,00 EUR 2019 Tovary Nie 2
Mlieko a mliečne výrobky LIKAVA - centrum sociálnych služieb 59 941,08 EUR 2019 Tovary Nie 1
mrazené potraviny a šaláty Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 36 317,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Trvanlivé potraviny a koreniny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 16 500,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mrazená zelenina, mrazený karfiol, mrazené šampiňóny,mrazená brokolica, mrazená tekvica, mrazená kukurica, mrazený hrášok, mrazený kel Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 7 200,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Všeobecné potraviny – I. múka, ryža, cestoviny,II.konzervované ovocie, zelenina, ryby a strukoviny,III.koreniny a chuťové prísady,IV.cukor, káva, čaj, čokoláda,V.oleje a tuky,VI.nápoje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 20 729,00 EUR 2019 Tovary Nie 6
Obstaranie potravín: časť I. všeobecné potraviny, časť II. mrazené a chladené potraviny, časť III. mlieko a mliečne výrobky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 29 824,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Potraviny "KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa 35 800,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Konzervované ovocie Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 175,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Potravinárske výrobky a nápoje Psychiatrická liečebňa Sučany 43 313,22 EUR 2019 Tovary Nie 1
Múka, cestoviny (interný kód 12-15) Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 9 448,81 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ryža, strukoviny, ojejniny (interný kód 12-17) Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6 376,97 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nápoj, interný kód zákazky 12-22 Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 599,07 EUR 2019 Tovary Nie 1
Syry, syrárske výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom 25 345,72 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mliečne výrobky Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 60 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
MRAZENÁ HYDINA A HYDINOVÉ VÝROBKY LIKAVA - centrum sociálnych služieb 21 700,05 EUR 2019 Tovary Nie 1
MÄSOVÉ PAŠTÉTY LIKAVA - centrum sociálnych služieb 5 686,88 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mrazená zelenina Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6 369,86 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spracovaná zelenina a spracované ovocie Ústav na výkon trestu odňatia slobody 25 841,93 EUR 2019 Tovary Nie 1
SPRACOVANÉ OVOCIE A SPRACOVANÁ ZELENINA LIKAVA - centrum sociálnych služieb 40 047,10 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hrubý tovar "PLATAN",Zariadenie sociálnych služieb Lontov 16 223,79 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mrazená hydina, mrazená zelenina Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 36 999,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vývary a koreniny Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 8 549,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tuky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 15 548,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečné výrobky alebo ekvivalent Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 40 748,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Múka Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 115,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mrazená a chladená hydina Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 10 184,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tuky (12-10) Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 11 914,42 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nápoje (12-22) Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 2 649,60 EUR 2019 Tovary Nie 1
Koreniny, pochutiny a sušené bylinky (12-20) Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 6 114,44 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mrazené hydinové mäso a mrazené potraviny "KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa 15 240,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mlieko, mliečne a syrové výrobky Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 40 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pudingový prášok (interný kód 12-16) Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 381,59 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hlboko mrazené hydinové mäso pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Ozbrojených síl Slovenskej republiky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 38 090,00 EUR 2019 Tovary Nie 2
Dodávky mrazených potravín pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 13 735,00 EUR 2019 Tovary Nie 2
Dodávky čerstvej, sterilizovanej a konzervovanej zeleniny a ovocia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 657,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávky trvanlivých potravín Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 28 892,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 35 268,00 EUR 2019 Tovary Nie 2
Obstaranie potravín: časť I. všeobecné potraviny, časť II. mrazené a chladené potraviny, časť III. mlieko a mliečne výrobky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 27 967,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Všeobecné potraviny – I. múka, ryža, cestoviny,II.konzervované ovocie, zelenina, ryby a strukoviny,III.koreniny a chuťové prísady,IV.cukor, káva, čaj, čokoláda,V.oleje a tuky,VI.nápoje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 18 469,00 EUR 2019 Tovary Nie 6
Nákup potravín pre Psychiatrickú nemocnicu Hronovce Psychiatrická nemocnica Hronovce 375 290,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Potraviny - hrubý tovar Fakultná nemocnica Nitra 54 869,00 EUR 2019 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 1204 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Viac info na webe Ministerstva spravodlivosti.

Osobné údaje konečných užívateľov výhod sú spracúvane na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Miloš Kriho
Adresa:
Piešťanská cesta 17 Vrbové 92203
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
16. September 1960
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
26. Máj 2017

Meno:
Ing. Miloš Kriho
Adresa:
Piešťanská cesta 17 Vrbové 92203
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
16. September 1960
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
26. Máj 2017

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
AK Dlhopolec s.r.o.
Adresa:
Nám. SNP 27 Zvolen 960 01

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 26.05.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×