Dodávateľ

POZANA MEAT s.r.o.

Zvolen
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: POZANA MEAT s.r.o.

IČO: 50909142

Adresa: Pribinova 176, Zvolen

Registračné číslo: 2017/12-PO-E6897

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 8. December 2017

Záznam platný do: 8. December 2020

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2018 1 304 094,70 EUR 13 13
2019 732 176,10 EUR 16 16
2020 381 493,49 EUR 15 15
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2018 1 304 094,70 EUR 13 13
2019 737 472,10 EUR 17 17
2020 376 197,49 EUR 14 14

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 8 696,00 8696.00 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 44 268,00 44268.00 EUR
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 1 63 000,00 63000.00 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 36 199,43 36199.43 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 2 131 487,00 131487.00 EUR
Centrum výcviku Lešť 2 344 700,00 344700.00 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 36 991,67 36991.67 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 31 900,00 31900.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 168 819,58 168819.58 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 4 270 940,00 270940.00 EUR
Psychiatrická nemocnica Hronovce 2 145 905,45 145905.45 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 184 000,00 184000.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 1 8 750,00 8750.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 11 860,83 11860.83 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 33 000,00 33000.00 EUR
Centrum účelových zariadení 2 579 000,00 579000.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 1 53 250,00 53250.00 EUR
Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička 1 0,00 0.00 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 2 12 999,82 12999.82 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 17 643,33 17643.33 EUR
Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 2 39 818,18 39818.18 EUR
LIKAVA - centrum sociálnych služieb 1 128 000,00 128000.00 EUR
Centrum sociálnych služieb TAU 1 0,00 0.00 EUR
Centrum sociálnych služieb v Poprade, Komenského 3454/12 1 66 535,00 66535.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Čerstvé, chladené mäso bravčové, hovädzie, divina Centrum účelových zariadení 320 000,00 320000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mäsové výrobky Centrum účelových zariadení 281 000,00 281000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Opracované bravčové a hovädzie mäso čerstvé Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 30 784,60 30784.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mäsové výrobky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 13 712,04 13712.04 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka čerstvého mäsa a mäsových výrobkov Centrum výcviku Lešť 187 866,67 187866.67 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hydinové výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 12 700,00 12700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čerstvé mäso a mäsové výrobky Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 80 200,00 80200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky v.03 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 7 500,00 7500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mäso Psychiatrická nemocnica Hronovce 55 346,10 55346.1 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 203 000,00 203000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka čerstvého, chladeného bravčového mäsa a hovädzieho mäsa a mäsových výrobkov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 40 797,30 40797.3 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky v.02 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 8 200,00 8200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka čerstvého mäsa a mäsových výrobkov Centrum výcviku Lešť 218 283,33 218283.33 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mäsové výrobky, salámy, klobásy, párky, jaternice, slanina Ústav na výkon trestu odňatia slobody 40 393,94 40393.94 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hlboko zmrazené výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 70 237,44 70237.44 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Univerzita Komenského v Bratislave 160 000,00 160000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mäsové a hydinové výrobky Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 24 302,00 24302.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup potravín pre Psychiatrickú nemocnicu Hronovce Psychiatrická nemocnica Hronovce 375 290,00 375290.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie potravín pre je jedáleň VENZA vo VM ĽŠ UK Mlyny Univerzita Komenského v Bratislave 85 358,00 85358.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie potravín pre je jedáleň VENZA vo VM ĽŠ UK Mlyny Univerzita Komenského v Bratislave 56 698,00 56698.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup potravín III. Centrum sociálnych služieb v Poprade, Komenského 3454/12 176 315,00 176315.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zabezpečenie potravín pre je jedáleň VENZA vo VM ĽŠ UK Mlyny Univerzita Komenského v Bratislave 540,00 540.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čerstvé mäso Centrum sociálnych služieb TAU 13 503,34 13503.34 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mäsové výrobky, salámy, klobásy, párky, jaternice, slanina Ústav na výkon trestu odňatia slobody 62 876,82 62876.82 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čerstvé mäso Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 29 101,00 29101.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mäsové výrobky (12-06) Ústav na výkon trestu odňatia slobody 35 250,00 35250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 710,00 7710.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 32 083,00 32083.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 237,00 237.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mäsové výrobky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 8 401,20 8401.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky LIKAVA - centrum sociálnych služieb 148 037,53 148037.53 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 971,19 5971.19 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička 7 282,05 7282.05 EUR 2020 Tovary Nie 1
Bravčové mäso mrazené Ústav na výkon trestu odňatia slobody 18 120,00 18120.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mäsové výrobky, salámy, klobásy, párky, jaternice, slanina Ústav na výkon trestu odňatia slobody 61 370,64 61370.64 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 196,17 4196.17 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mäsové výrobky a slanina Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 77 597,70 77597.7 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 15 287,12 15287.12 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mäsové výrobky Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 72 000,00 72000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky DNS Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 107 047,00 107047.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mäsové výrobky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 8 322,00 8322.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hydinové výrobky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6 060,00 6060.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup potravín pre NsP v Bojniciach Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 415 465,00 415465.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky - kód 12-01 Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 12 896,95 12896.95 EUR 2020 Tovary Nie 1

pozanameat@gmail.com

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 54 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Lukáš Gostík
Adresa:
Gen. Svobodu 23 Zvolen 960 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
12. Júl 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Lukáš Gostík
Adresa:
Gen. Svobodu 23 Zvolen 960 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
10. Október 2017
Záznam do:
12. Júl 2018
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Ľubomír Ivan, advokát
Adresa:
Dukelských hrdinov 22 Zvolen 960 01
Meno:
JUDr. Ľubomír Ivan, advokát
Adresa:
Námestie SNP 41 Zvolen 960 01

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 12.07.2018 do:

StiahniZáznam platný od: 5.01.2018 do: 12.07.2018

StiahniZáznam platný od: 10.10.2017 do: 5.01.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×