Dodávateľ

COMMERC SERVICE spol. s r.o.

Prešov
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: COMMERC SERVICE spol. s r.o.

IČO: 31659551

Adresa: Ku Surdoku 35, Prešov

Registračné číslo: 2018/11-PO-E9309

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 13. November 2018

Záznam platný do: 13. November 2021

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 2 012 900,00 EUR 2 3
2018 20 164,98 EUR 3 4
2019 181 930,87 EUR 17 17
2020 3 190,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 2 012 900,00 EUR 2 3
2018 20 164,98 EUR 3 4
2019 181 930,87 EUR 17 17
2020 3 190,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 2 574,05 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 2 133,98 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 370,82 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 64 000,00 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 1 3 190,00 EUR
Spojená škola Kollárova 17, Sečovce 1 73 250,00 EUR
CHETRA SK, s.r.o. 3 2 012 900,00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 497,50 EUR
EURIS, spol. s r.o. 2 19 075,00 EUR
Stredná odborná škola - Szakközépiskola 1 9 402,50 EUR
MTH REMONT, s.r.o. Vranov nad Topľou 1 30 792,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Rozšírenie servisných a výrobných možností v oblasti Hi-Tech mechanických upchávok, tlakových nádržiek, armatúr a realizácia nano HVOF nástrekov CHETRA SK, s.r.o. 2 322 503,00 EUR 2015 Tovary Áno 1
Rozšírenie výrobných a servisných činností firmy CHETRA SK, s.r.o. CHETRA SK, s.r.o. 212 900,00 EUR 2015 Tovary Áno 2
Technológie pre strojársku výrobu a kovoobrábanie EURIS, spol. s r.o. 106 575,00 EUR 2018 Tovary Áno 2
Kovoobrábací stolný sústruh s príslušenstvom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 384,18 EUR 2018 Tovary Nie 1
Železiarske výrobky a brusivá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 331,63 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obstaranie technológie. MTH REMONT, s.r.o. Vranov nad Topľou 366 096,00 EUR 2019 Tovary Áno 1
Príslušenstvo k stolnému sústruhu Bernardo Profi 400 G Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 222,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náradie Spojená škola Kollárova 17, Sečovce 136 523,97 EUR 2019 Tovary Nie 1
Poloautomatické zariadenie na uskladnenie a výdaj náradia, nástrojov, prípravkov a spotrebného materiálu Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 65 900,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ručné náradie a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 999,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup hydraulických zdvihákov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 126,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Brúsny papier v rolke Ústav na výkon trestu odňatia slobody 400,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zdvihák hydraulický 20 ton Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 752,60 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ručné náradie a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 92,48 EUR 2019 Tovary Nie 1
nákup ložísk do techniky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 198,54 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vrták do kovu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 155,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Trieskové obrábanie kovov Stredná odborná škola - Szakközépiskola 11 308,00 EUR 2019 Tovary Áno 1
Ručné nástroje s pohonom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 476,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Akumulátorová priamočiara píla Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 465,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ručné náradie a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 342,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ručné nástroje s pohonom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 594,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ručné elektrické náradie Ústav na výkon trestu odňatia slobody 390,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Petri misky, nádoby na odber vzoriek - kelimky 2020 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 3 970,00 EUR 2020 Tovary Nie 1
+421517724344


commerc@commercservice.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 34 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Miroslav Paľo
Adresa:
Pavla Horova 31 Prešov 08001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
16. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Vincent Paľo
Adresa:
P. Horova 31 Prešov 08001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
16. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Rastislav Paľo
Adresa:
Zimná 9 Prešov 08001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
16. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
PETRÁN A PARTNERI ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA s. r. o.
Adresa:
Puškinova 16 Prešov 08001
Meno:
Eva Petránová Advokátska kancelária s.r.o.
Adresa:
Puškinova Prešov 08001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 13.01.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 16.05.2017 do: 13.01.2020

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×