Dodávateľ

Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek k.s.

Liptovský Mikuláš
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek k.s.

IČO: 36394556

Adresa: 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš

Registračné číslo: 2020/6-PO-E5455

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 19. Jún 2020

Záznam platný do: 19. Jún 2023

Posledná zmena: 20. Jún 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 21 850,00 EUR 1 2
2015 38 614,00 EUR 1 1
2016 247 730,47 EUR 14 14
2017 105 149,99 EUR 12 12
2018 183 832,14 EUR 10 10
2019 61 623,98 EUR 8 8
2020 76 356,70 EUR 8 8
2021 141 837,33 EUR 4 4
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 21 850,00 EUR 1 2
2015 55 193,33 EUR 2 2
2016 231 151,14 EUR 13 13
2017 105 149,99 EUR 12 12
2018 183 832,14 EUR 10 10
2019 61 623,98 EUR 8 8
2020 31 858,70 EUR 7 7
2021 186 335,33 EUR 5 5

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 3 142 023,92 142023.92 EUR
Žilinský samosprávny kraj 5 188 401,00 188401.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 4 118 754,65 118754.65 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 65 885,98 65885.98 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 4 0,00 0.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 15 36 146,39 36146.39 EUR
Centrum účelových zariadení 4 93 924,70 93924.70 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 5 64 754,67 64754.67 EUR
Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička 4 0,00 0.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 0,00 0.00 EUR
LIKAVA - centrum sociálnych služieb 5 135 244,60 135244.60 EUR
Stredná odborná škola polytechnická 1 0,00 0.00 EUR
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 1 31 858,70 31858.70 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Rôzne potravinárske výrobky pre zariadenie LIKAVA - centrum sociálnych služieb, Likavka. Žilinský samosprávny kraj 40 600,00 40600.0 EUR 2014 Tovary Nie 2
Rôzne potravinárske výrobky - LIKAVA Žilinský samosprávny kraj 60 000,00 60000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Čerstvý chlieb, pečivo a pekárske výrobky, al. ekvivalent - Banskobystrický kraj Centrum účelových zariadení 16 840,00 16840.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pekársky tovar Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 900,00 1900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pekársky tovar Ústav na výkon trestu odňatia slobody 49 104,00 49104.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pekársky tovar Ústav na výkon trestu odňatia slobody 49 102,00 49102.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chlieb, pečivo Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 25 200,00 25200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 47 700,00 47700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chlieb a pekárenské výrobky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 38 923,00 38923.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pekársky tovar Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 964,00 2964.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pekársky tovar, pečivo a cukrárske výrobky LIKAVA - centrum sociálnych služieb 39 539,38 39539.38 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pekársky tovar a čerstvé pečivo. Ústav na výkon trestu odňatia slobody 38 980,00 38980.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čerstvý chlieb, pečivo a pekárske výrobky Centrum účelových zariadení 18 375,00 18375.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky. Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 43 296,00 43296.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pekársky tovar Ústav na výkon trestu odňatia slobody 41 800,00 41800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chlieb, rožky a pečivo Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 96 062,93 96062.93 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čerstvý chlieb, pečivo a pekárenske výrobky Centrum účelových zariadení 14 700,00 14700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chlieb a pekárenské výrobky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 38 910,08 38910.08 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chlieb pšenično-ražný Ústav na výkon trestu odňatia slobody 23 890,00 23890.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pekársky tovar Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 850,00 1850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pekársky tovar a čerstvé pečivo. Ústav na výkon trestu odňatia slobody 59 070,00 59070.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pekársky tovar Ústav na výkon trestu odňatia slobody 42 530,00 42530.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pekársky tovar Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 805,00 3805.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čerstvý chlieb a pekárenské výrobky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 36 120,00 36120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pekársky tovar, pečivo a cukrárske výrobky LIKAVA - centrum sociálnych služieb 32 152,27 32152.27 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chlieb, rožky a pečivo Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 108 961,13 108961.13 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky. Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 79 560,00 79560.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pekársky tovar Ústav na výkon trestu odňatia slobody 53 400,00 53400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čerstvý chlieb a pekárské výrobky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 137 957,00 137957.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chlieb, pečivo, vianočka Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička 4 300,00 4300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pekárske výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 29 280,00 29280.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pekársky tovar Ústav na výkon trestu odňatia slobody 44 000,00 44000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čerstvý chlieb, pečivo a pekárenske výrobky Centrum účelových zariadení 44 900,00 44900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 53 940,00 53940.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky. Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 31 680,00 31680.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pekárenské výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 118 450,00 118450.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pekársky tovar Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 22 644,00 22644.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pekársky tovar Ústav na výkon trestu odňatia slobody 55 640,00 55640.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chlieb, pečivo, vianočka Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička 3 826,00 3826.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pekársky tovar Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 21 546,12 21546.12 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pekársky tovar Ústav na výkon trestu odňatia slobody 59 210,00 59210.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pekársky tovar, pečivo a cukrárske výrobky LIKAVA - centrum sociálnych služieb 17 172,00 17172.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pekárenské výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 140 585,80 140585.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pekársky tovar, pečivo a cukrárske výrobky LIKAVA - centrum sociálnych služieb 44 518,77 44518.77 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pekársky tovar Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 45 831,50 45831.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pekársky tovar Ústav na výkon trestu odňatia slobody 61 200,00 61200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chlieb, pečivo, vianočka Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička 3 780,00 3780.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 31 870,82 31870.82 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chlieb a pečivo Stredná odborná škola polytechnická 2 806,00 2806.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pekársky tovar Ústav na výkon trestu odňatia slobody 63 430,00 63430.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pekárenské výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 141 830,32 141830.32 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pekársky tovar Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 51 510,80 51510.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pekárske výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 148 175,00 148175.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chlieb, pečivo Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička 3 075,38 3075.38 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pekárenský tovar, čerstvé pečivo a cukrárenské výrobky Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 44 498,00 44498.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pekársky tovar, pečivo a cukrárske výrobky LIKAVA - centrum sociálnych služieb 20 963,10 20963.1 EUR 2021 Tovary Nie 1
Potraviny pre organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená Žilinský samosprávny kraj 1 159 217,00 1159217.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Potraviny pre organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená Žilinský samosprávny kraj 24 116,00 24116.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

jguothova@lippek.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 154 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Slavomír Moravčík
Adresa:
1. mája 180 Liptovský Mikuláš 03101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
30. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Slavomír Moravčík
Adresa:
1. mája 180 Liptovský Mikuláš 03101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
30. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JANČI & Partners s.r.o.
Adresa:
Belopotockého 2 Liptovský Mikuláš 031 01

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 30.06.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×