Dodávateľ

MIK, s.r.o.

Šaľa
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: MIK, s.r.o.

IČO: 34099514

Adresa: Hollého č.1999/13, Šaľa

Registračné číslo: 2019/11-PO-D1736

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 7. November 2019

Záznam platný do: 7. November 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 375 016,00 EUR 6 7
2015 266 411,00 EUR 5 6
2016 826 815,41 EUR 27 31
2017 436 906,34 EUR 22 25
2018 695 549,13 EUR 29 30
2019 444 950,08 EUR 27 27
2020 723 025,79 EUR 29 30
2021 170 951,92 EUR 18 18
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 369 657,00 EUR 4 5
2015 260 468,00 EUR 6 7
2016 826 997,41 EUR 27 30
2017 448 026,34 EUR 23 27
2018 590 408,13 EUR 29 29
2019 550 091,08 EUR 27 28
2020 667 276,79 EUR 26 27
2021 226 700,92 EUR 21 21

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 1 960,00 1960.00 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 8 310 670,00 310670.00 EUR
Psychiatrická nemocnica 8 255 083,35 255083.35 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 15 314 730,80 314730.80 EUR
Mesto Komárno 2 146 990,00 146990.00 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 2 220 399,00 220399.00 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 8 164 329,21 164329.21 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 18 401 118,00 401118.00 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 3 274 170,00 274170.00 EUR
Ružinovský domov seniorov 1 6 332,50 6332.50 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 3 3 769,30 3769.30 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 2 419 288,00 419288.00 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 5 76 900,00 76900.00 EUR
Domov dôchodcov 3 1 415,00 1415.00 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 1 47 000,00 47000.00 EUR
Stredisko sociálnej starostlivosti 8 491 818,00 491818.00 EUR
Národný onkologický ústav 19 146 885,45 146885.45 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči 3 4 537,42 4537.42 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 25 238 170,73 238170.73 EUR
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 4 30 514,17 30514.17 EUR
Centrum účelových zariadení 2 195 218,50 195218.50 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 4 47 591,66 47591.66 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 7 490,00 7490.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 13 150,00 13150.00 EUR
GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 6 32 665,37 32665.37 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 0,00 0.00 EUR
"LIPKA" Zariadenie sociálnych služieb Lipová 5 0,00 0.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 36 389,20 36389.20 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela 1 31 505,00 31505.00 EUR
Ústav na výkon väzby 6 19 535,01 19535.01 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Dodávka mäsa, mäsových výrobkov, hydiny a rýb vrátane dopravy, vyloženia na miesta dodania a všetkých súvisiacich nákladov na základe potrieb, požiadaviek a finančných možností UKF v Nitre Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 189 710,00 189710.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Bravčové a hovädzie mäso Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 110 000,00 110000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Fakultná nemocnica Nitra 150 000,00 150000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Mäso, mäsové výrobky a mrazené ryby, rybie filé a ostatné rybie mäso - (3/2014/OS) Stredisko sociálnej starostlivosti 100 000,00 100000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov vrátane dopravy a vyloženia na miesta dodania na základe potrieb, požiadaviek a finančných možností UKF v Nitre. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 5 058,00 5058.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov vrátane dopravy a vyloženia na miesta dodania na základe potrieb, požiadaviek a finančných možností UKF v Nitre. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 505,00 505.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Mäso a mäsové výrobky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 285 862,00 285862.0 EUR 2014 Tovary Nie 2
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov vrátane dopravy a vyloženia na miesta dodania na základe potrieb, požiadaviek a finančných možností UKF v Nitre. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 10 102,00 10102.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Mäso a mäsové výrobky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 4 981,00 4981.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 18 425,00 18425.0 EUR 2016 Tovary Nie 2
Mäso a mäsové výrobky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 11 302,00 11302.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 6 189,00 6189.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 8 338,00 8338.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Mäso a mäsové výrobky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 15 744,00 15744.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Mäso a mäsové výrobky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 11 120,00 11120.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Mäso a mäsové výrobky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 15 602,00 15602.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
„Čerstvé mäso a mäsové výrobky pre mesto Komárno“ Mesto Komárno 166 880,00 166880.0 EUR 2017 Tovary Nie 2
Mäso a mäsové výrobky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 14 492,00 14492.0 EUR 2017 Tovary Nie 2
Mäso a mäsové výrobky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 18 739,00 18739.0 EUR 2017 Tovary Nie 2
Nákup mäsa a mäsových výrobkov Stredisko sociálnej starostlivosti 95 000,00 95000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup mäsa a mäsových výrobkov Stredisko sociálnej starostlivosti 95 000,00 95000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Národný onkologický ústav 3 100,00 3100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Párky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7 700,00 7700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mäso mrazené Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 800,00 4800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bravčové mäso Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 23 243,00 23243.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hovädzie mäso, živočíšne výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 8 450,00 8450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Národný onkologický ústav 9 000,00 9000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mäso mrazené Ústav na výkon trestu odňatia slobody 16 800,00 16800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čerstvé mäso a mäsové výrobky GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 10 000,00 10000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mäsové výrobky Ružinovský domov seniorov 9 600,00 9600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Salámy a mäsové výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 16 020,00 16020.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka čerstvého, chladeného bravčového mäsa a hovädzieho mäsa Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 41 177,40 41177.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka mäsových výrobkov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 19 436,76 19436.76 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Fakultná nemocnica Nitra 129 434,40 129434.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Párky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7 392,00 7392.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mäsové výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 8 796,00 8796.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Národný onkologický ústav 9 000,00 9000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mäso mrazené Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 500,00 4500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bravčové mäso Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 30 421,00 30421.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 148 958,00 148958.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čerstvé chladené mäso bravčové, hovädzie, divina Centrum účelových zariadení 125 000,00 125000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mäsové výrobky Centrum účelových zariadení 81 200,00 81200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Salámy a mäsové výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 12 372,00 12372.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čerstvé mäso a mäsové výrobky GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 7 741,00 7741.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup mäsa a mäsových výrobkov Stredisko sociálnej starostlivosti 78 000,00 78000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čerstvé chladené bravčové a hovädzie mäso, mäsové výrobky Psychiatrická nemocnica 43 835,25 43835.25 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mäso bravčové, mrazené Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7 100,40 7100.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mäso hovädzie, mrazené Ústav na výkon trestu odňatia slobody 18 444,00 18444.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Národný onkologický ústav 8 550,00 8550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Párky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6 116,40 6116.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mäso mrazené Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7 030,00 7030.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Národný ústav reumatických chorôb 25 000,00 25000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bravčové mäso Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 39 281,00 39281.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky "LIPKA" Zariadenie sociálnych služieb Lipová 25 804,00 25804.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Národný onkologický ústav 9 000,00 9000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mrazené hovädzie mäso Ústav na výkon trestu odňatia slobody 17 160,00 17160.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mrazené bravčové mäso Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 503,20 5503.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Párky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 8 304,00 8304.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Salámy a mäsové výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 28 440,00 28440.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čerstvé mäso a mäsové výrobky GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 8 550,00 8550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Národný onkologický ústav 9 500,00 9500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mäso, mäsové výrobky a vajcia Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 67 480,15 67480.15 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mäsové výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 14 030,00 14030.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mrazené bravčové mäso Ústav na výkon trestu odňatia slobody 9 350,00 9350.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Párky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 9 800,00 9800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup mäsa a mäsových výrobkov Stredisko sociálnej starostlivosti 68 000,00 68000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Národný onkologický ústav 9 500,00 9500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čerstvé mäso a mäsové výrobky GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 10 300,00 10300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Fakultná nemocnica Nitra 100 779,00 100779.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bravčové mäso a vnútornosti Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 34 100,00 34100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Salámy Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 38 280,00 38280.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Národný ústav reumatických chorôb 23 760,10 23760.1 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 199 106,00 199106.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky "LIPKA" Zariadenie sociálnych služieb Lipová 20 712,66 20712.66 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mäsové výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 15 620,00 15620.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mrazené bravčové mäso Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6 515,00 6515.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Párky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 10 660,00 10660.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mrazené hovädzie mäso Ústav na výkon trestu odňatia slobody 22 700,00 22700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hovädzie a bravčové mäso, vnútornosti a mäsové výrobky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 33 300,00 33300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 16 576,73 16576.73 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Národný onkologický ústav 9 500,00 9500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mäso, mäsové výrobky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 23 000,00 23000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka čerstvého bravčového a hovädzieho mäsa a mäsových výrobkov Psychiatrická nemocnica 98 314,20 98314.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potraviny - mäso a mäsové výrobky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 51 567,05 51567.05 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky v.03 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 7 500,00 7500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup hydinového mäsa Ekonomická univerzita v Bratislave 2 150,00 2150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup bravčového a hovädzieho mäsa a mäsových výrobkov Ekonomická univerzita v Bratislave 2 041,00 2041.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Národný onkologický ústav 9 800,00 9800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bravčové mäso a vnútornosti Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 31 900,00 31900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hovädzie a bravčové mäso, vnútornosti a mäsové výrobky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 31 200,00 31200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mrazené hovädzie mäso Ústav na výkon trestu odňatia slobody 26 500,00 26500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Párky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 11 460,00 11460.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mrazené bravčové mäso Ústav na výkon trestu odňatia slobody 10 260,00 10260.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky DNS Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 127 591,00 127591.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Nákup mäsa a mäsových výrobkov Stredisko sociálnej starostlivosti 70 000,00 70000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čerstvé, chladené bravčové a hovädzie mäso a mäsové výrobky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 34 096,06 34096.06 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Národný onkologický ústav 10 000,00 10000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mäsové výrobky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 9 106,80 9106.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mäso, mäsové výrobky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 13 460,63 13460.63 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mäsové výrobky (12-06) Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 24 798,24 24798.24 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 147 840,00 147840.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hovädzie a bravčové mäso, vnútornosti Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 30 000,00 30000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Národný ústav reumatických chorôb 25 097,50 25097.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hovädzie mäso mrazené Ústav na výkon trestu odňatia slobody 23 100,00 23100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Národný onkologický ústav 11 000,00 11000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky "LIPKA" Zariadenie sociálnych služieb Lipová 18 900,00 18900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Bravčové mäso a vnútornosti Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 65 153,00 65153.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mäsové výrobky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7 800,00 7800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mrazené bravčové mäso (12-05) Ústav na výkon trestu odňatia slobody 11 280,00 11280.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 500,00 7500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup bravčového a hovädzieho mäsa a mäsových výrobkov Ekonomická univerzita v Bratislave 5 634,00 5634.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup mäsa a mäsových výrobkov Stredisko sociálnej starostlivosti 65 000,00 65000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Národný onkologický ústav 11 000,00 11000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čerstvé mäso a mäsové výrobky GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 18 000,00 18000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mäsové výrobky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 9 000,00 9000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hovädzie a bravčové mäso, vnútornosti Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 36 000,00 36000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mäso, mäsové výrobky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 19 200,00 19200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Bravčové mäso a vnútornosti Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 44 800,00 44800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky "LIPKA" Zariadenie sociálnych služieb Lipová 20 678,40 20678.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Národný onkologický ústav 11 000,00 11000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Salámy Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 35 775,00 35775.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka potravín Psychiatrická nemocnica 315 304,00 315304.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Potraviny pre FNsP Nové Zámky na obdobie 24 mesiacov Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 340 320,00 1340320.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka potravín Psychiatrická nemocnica 14 577,00 14577.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky DNS Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 107 047,00 107047.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Mäso a mäsové výrobky Národný onkologický ústav 11 000,00 11000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mäsové výrobky (12-06) Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 14 089,02 14089.02 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hovädzie a bravčové mäso, vnútornosti Ústav na výkon väzby 33 600,00 33600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mäsové výrobky Ústav na výkon väzby 10 320,00 10320.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka potravín Psychiatrická nemocnica 59 051,00 59051.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Domov dôchodcov 60 000,00 60000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Bravčové mäso a vnútornosti Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 62 300,00 62300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Národný ústav reumatických chorôb 31 786,00 31786.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Domov dôchodcov 60 000,00 60000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Národný onkologický ústav 11 000,00 11000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka potravín Psychiatrická nemocnica 79 950,00 79950.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup mäsa a mäsových výrobkov Stredisko sociálnej starostlivosti 40 000,00 40000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čerstvé mäso a mäsové výrobky GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 17 850,00 17850.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mäsové výrobky (12-06) Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 16 315,20 16315.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči 17 758,90 17758.9 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hovädzie a bravčové mäso, vnútornosti Ústav na výkon väzby 36 000,00 36000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mäsové výrobky Ústav na výkon väzby 8 400,00 8400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka potravín Psychiatrická nemocnica 76 309,00 76309.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky DNS Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 19 500,00 19500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky "LIPKA" Zariadenie sociálnych služieb Lipová 22 522,80 22522.8 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 648,00 2648.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Hydina hlboko mrazená Národný onkologický ústav 2 031,00 2031.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka potravín Psychiatrická nemocnica 67 008,00 67008.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Národný onkologický ústav 5 763,00 5763.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mäsové výrobky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7 629,60 7629.6 EUR 2021 Tovary Nie 1
Hydina hlboko mrazená Národný onkologický ústav 2 350,00 2350.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči 16 005,66 16005.66 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 13 147,26 13147.26 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mäsové výrobky (12-06) Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 17 164,80 17164.8 EUR 2021 Tovary Nie 1
mrazené mäso a mrazené potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči 6 950,00 6950.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mäsové výrobky Ústav na výkon väzby 8 359,20 8359.2 EUR 2021 Tovary Nie 1
Hovädzie a bravčové mäso, vnútornosti Ústav na výkon väzby 30 860,00 30860.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Národný ústav reumatických chorôb 31 913,00 31913.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Domov dôchodcov 40 000,00 40000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mrazené hydinové mäso Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 13 834,02 13834.02 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Národný onkologický ústav 5 763,00 5763.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky DNS Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 78 862,00 78862.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Potraviny Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela 298 594,00 298594.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

miksro@slovanet.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 97 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Zoltán Karas
Adresa:
Hliník 20 Šaľa 92705
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Zoltán Karas
Adresa:
Hliník 20 Šaľa 92705
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
18. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Darina Kárasová
Adresa:
Hliník 1903/20 Šaľa 92705
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
18. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Boris Štanglovič
Adresa:
Jarmočná 3 Šaľa 92701

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 18.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×