Dodávateľ

INSSPOL - inštalačná stavebná spoločnosť s r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
2.0

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: INSSPOL - inštalačná stavebná spoločnosť s r.o.

IČO: 00604542

Adresa: Zátišie 12, Bratislava

Registračné číslo: 2020/6-PO-C6701

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 14. Jún 2020

Záznam platný do: 14. Jún 2023

Posledná zmena: 16. Jún 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 636 072,00 EUR 1 1
2015 48 332,00 EUR 1 1
2016 699 708,00 EUR 1 1
2017 260 373,50 EUR 2 2
2020 734 466,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 636 072,00 EUR 1 1
2015 48 332,00 EUR 1 1
2016 699 708,00 EUR 1 1
2017 260 373,50 EUR 2 2
2020 734 466,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 3 1 586 571,00 1586571.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 48 332,00 48332.00 EUR
Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s. 1 734 466,00 734466.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 9 582,50 9582.50 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Rekonštrukcia tepelného hospodárstva v ÚVV a ÚVTOS Banská Bystrica Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 699 708,00 699708.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Rekonštrukcia rozvodov vody v ÚVV a ÚVTOS Košice Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 710 000,00 710000.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Odstránenie havarijného stavu rozvodov v teplovodnom kanáli Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 40 549,00 40549.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia rozvodov vody v objekte č. 4 - Ubytovňa odsúdených v ÚVTOS pre mladistvých Sučany Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 305 000,00 305000.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Pravidelné revízie VZT tlakových a plynových zariadení dvoch plynových kotolní Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 15 000,00 15000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Využitie geotermálnej energie v objektoch Slovenských liečebných kúpeľov Turčianske Teplice, a.s. Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s. 738 474,00 738474.0 EUR 2020 Práce Áno 1
+42144454353


insspol@slovanet.sk
obchod@insspol.com

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 56 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Michal Starosta
Adresa:
Orgovánová 3 Nitra 94911
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
1. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Michal Starosta
Adresa:
Suché Miesto 35 Chorvátsky Grob 900 25
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
16. Apríl 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Karel Rýz
Adresa:
Železničná 11 Bernolákovo 90027
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
1. August 2017
Záznam do:
16. Apríl 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Karel Rýz
Adresa:
Železničná 11 Bernolákovo 90027
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
1. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Michal Starosta
Adresa:
Dunajská 20 Nitra 94911
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
1. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
ANDELOVÁ & Co., s. r. o.
Adresa:
Seberíniho 1 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 03
Meno:
ANDELOVÁ & Co., s. r. o.
Adresa:
Tomášikova 10H Bratislava - mestská časť Ružinov 821 03

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 16.04.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 1.08.2017 do: 16.04.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×