Dodávateľ

BRENO s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: BRENO s.r.o.

IČO: 36660710

Adresa: Rožňavská 1, Bratislava

Registračné číslo: 2019/3-PO-F185

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 29. Marec 2019

Záznam platný do: 29. Marec 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 8 902,00 EUR 13 13
2017 4 621,35 EUR 7 7
2018 216,65 EUR 1 1
2019 700,60 EUR 1 1
2021 13 866,67 EUR 4 4
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 8 902,00 EUR 13 13
2017 4 621,35 EUR 7 7
2018 216,65 EUR 1 1
2019 700,60 EUR 1 1
2021 13 866,67 EUR 4 4

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 6 866,67 6866.67 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 598,00 598.00 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 5 1 400,23 1400.23 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 7 3 649,95 3649.95 EUR
Technická univerzita v Košiciach 1 806,67 806.67 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 1 999,00 1999.00 EUR
Slovenské národné múzeum 1 499,00 499.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 949,00 949.00 EUR
Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 1 598,00 598.00 EUR
Ústredie ľudovej umeleckej výroby 1 749,50 749.50 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 518,58 518.58 EUR
Krajské centrum voľného času v Trenčíne 1 756,00 756.00 EUR
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 1 8 916,67 8916.67 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Dodávka a montáž PVC podlahovej krytiny Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 820,00 820.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Podlahová krytina s inštaláciou Technická univerzita v Košiciach 1 250,00 1250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
podlahová krytina PVC - linoleum Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 650,00 650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interiérový záťažový koberec + pokládka Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 525,00 525.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interiérový vysokozáťažový koberec + pokládka Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 416,00 416.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Koberce (3ks) s pokládkou a lepením Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 950,00 950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Koberce Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 813,56 2813.56 EUR 2016 Tovary Nie 1
koberec Slovenské národné múzeum 530,00 530.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interiérový záťažový koberec Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 158,00 158.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie a pokládka podlahových krytín Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 094,00 2094.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Koberce, rohože a predložky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 720,00 720.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Koberec Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 275,00 275.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Koberec – metráž - nový Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 120,00 120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PVC podlahoviny Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 762,00 762.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Podlahová krytina s narezaním-objektová PVC podlahovina a doplnkový tovar Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 401,41 2401.41 EUR 2017 Tovary Nie 1
Koberec Solid, dodávka, odstránenie starého koberca, pokládka, nalepenie nového koberca Krajské centrum voľného času v Trenčíne 909,05 909.05 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie interiérového záťažového koberca vrátane pokládky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 354,00 354.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interiérový záťažový koberec Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 250,00 250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Koberec – metráž - nový Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 95,00 95.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Odstránenie starého PVC zo schodov, podláh, dodanie a nalepenie nového PVC (2) Ústredie ľudovej umeleckej výroby 900,00 900.0 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Koberec – metráž - nový Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 216,66 216.66 EUR 2018 Tovary Nie 1
Koberec – metrážny - nový Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 717,00 717.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Podlahové krytiny - kancelársky koberec a PVC - dodávka a pokládka Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 11 154,64 11154.64 EUR 2021 Tovary Nie 1
Podlahová krytina PVC Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 436,00 1436.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Podlahové krytiny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 841,76 4841.76 EUR 2021 Tovary Nie 1
Podlahové krytiny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 043,78 2043.78 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 76 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Tomáš Rozlílek
Adresa:
V Ondřejově 9 Praha 14000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
24. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jan Rozlílek
Adresa:
V Ondřejově 9 Praha 14000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
24. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA SZARSZOI, s.r.o.(v skrátenej forme AK SZARSZOI, s.r.o.)
Adresa:
Bakossova 3C Banská Bystrica 974 01

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 24.09.2019 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×