Dodávateľ

MAGNUS COMPANY, s.r.o.

Prievidza
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: MAGNUS COMPANY, s.r.o.

IČO: 47190426

Adresa: Stavbárov 62/10, Prievidza

Registračné číslo: 2018/6-PO-D7435

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 2. Jún 2018

Záznam platný do: 2. Jún 2021

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 45 393,84 EUR 27 27
2017 70 691,47 EUR 61 61
2018 54 991,12 EUR 27 27
2019 45 760,06 EUR 9 9
2020 29 666,17 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 45 393,84 EUR 27 27
2017 70 691,47 EUR 61 61
2018 54 991,12 EUR 27 27
2019 45 760,06 EUR 9 9
2020 29 666,17 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 13 674,82 13674.82 EUR
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 5 92 886,89 92886.89 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 26 13 112,75 13112.75 EUR
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 1 3 530,00 3530.00 EUR
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 4 4 073,89 4073.89 EUR
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 1 631,80 631.80 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 9 2 922,42 2922.42 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 3 689,98 3689.98 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 1 6 979,99 6979.99 EUR
Slovak Business Agency 1 1 124,99 1124.99 EUR
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 1 1 896,58 1896.58 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 5 893,99 5893.99 EUR
Technická univerzita v Košiciach 1 490,96 490.96 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 225,83 225.83 EUR
Centrum výcviku Lešť 1 2 383,82 2383.82 EUR
Nemocnice s poliklinikami n.o. 1 0,00 0.00 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 13 9 914,39 9914.39 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 3 604,82 3604.82 EUR
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 2 2 962,31 2962.31 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 3 12 552,48 12552.48 EUR
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 2 0,00 0.00 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 7 11 912,85 11912.85 EUR
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 1 6 999,07 6999.07 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 3 258,32 3258.32 EUR
Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 3 1 658,85 1658.85 EUR
Záchranná služba 2 21 708,32 21708.32 EUR
Kancelária prezidenta SR 1 974,00 974.00 EUR
Obec Semerovo 1 79,99 79.99 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 3 4 645,88 4645.88 EUR
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 1 1 251,58 1251.58 EUR
Obec Čachtice 1 233,33 233.33 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 1 272,19 272.19 EUR
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 1 141,66 141.66 EUR
Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. 1 1 079,00 1079.00 EUR
Štátny inštitút odborného vzdelávania 1 416,66 416.66 EUR
Vojenský historický ústav 1 0,00 0.00 EUR
Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 1 1 350,99 1350.99 EUR
Hlavný banský úrad 1 345,46 345.46 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 560,20 560.20 EUR
Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 2 4 766,58 4766.58 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 925,00 925.00 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 1 312,48 312.48 EUR
"KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa 1 375,75 375.75 EUR
Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 1 328,90 328.90 EUR
EUROGUMA, s.r.o. 1 352,89 352.89 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Pneumatiky Hlavný banský úrad 460,00 460.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup letných a zimných pneumatík Ministerstvo financií Slovenskej republiky 8 400,00 8400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka nových, neprotektorovaných zimných a letných pneumatík pre osobné motorové vozidlá Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 1 603,68 1603.68 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky Continental 235/65 R16C VancoEco 115/113R Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 560,00 560.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky Continental VancoWinter 2 115/113R C alebo ekvivalent Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 520,00 520.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 2 300,00 2300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup nových pneumatík Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 16 800,00 16800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové letné pneumatiky pre osobné vozidlo Škoda Fabia Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 170,00 170.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky Renault Traffic alebo ekvivalentný UNIVERZITA J. SELYEHO 465,60 465.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky na motorové vozidlá a príves Ústav na výkon trestu odňatia slobody 600,00 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky pre služobné osobné motorové vozidlá Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 400,00 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 2 714,72 2714.72 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky, disky Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 1 707,00 1707.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zimné pneumatiky na osobné motorové vozidlá Kancelária prezidenta SR 1 299,96 1299.96 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zimné pneumatiky R15 na osobný automobil Štatistický úrad Slovenskej republiky 208,80 208.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zimné pneumatiky R17 na osobný automobil Štatistický úrad Slovenskej republiky 592,45 592.45 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zimné pneumatiky Nemocnice s poliklinikami n.o. 1 516,68 1516.68 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie zimných pneumatík Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 3 142,60 3142.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky zimné Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 677,00 677.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zimné pneumatiky na motorové vozidlo Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 762,82 762.82 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie letných a zimných preumatík Sociálna poisťovňa, ústredie 6 129,60 6129.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nákladné vozidlá a autobus Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 346,80 5346.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre osobné motorové vozidlá a dodávkové automobily Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 760,00 2760.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup pneumatík pre autobusy, nákladné a terénne vozidlá. Centrum výcviku Lešť 3 700,00 3700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrecia odpadové LDPE 700x1100 mm čierne Obec Čachtice 350,00 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky Štatistický úrad Slovenskej republiky 325,00 325.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky na motorové vozidlá Ústav na výkon trestu odňatia slobody 480,00 480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné atramentové tlačiarne, multifunkčné laserové tlačiarne, laserové tlačiarne Vojenský historický ústav 650,00 650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou a automatický kávovar Technická univerzita v Košiciach 600,00 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vrecia odpadové LDPE 700x1100 mm čierne Obec Semerovo 100,00 100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vrecia a vrecká na odpad Fakultná nemocnica Trnava 8 679,58 8679.58 EUR 2017 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky Kleber Ľubovnianska nemocnica, n. o. 1 500,00 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Preklad dokumentu Stav MSP 2015 do anglického jazyka Slovak Business Agency 2 443,68 2443.68 EUR 2017 Služby Nie 1
Polyetylénové vrecia na odpad Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 406,00 406.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie letných pneumatík Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 1 594,92 1594.92 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky zimné Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 120,00 120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
PE vrecia Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 600,00 4600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Renovácia tonerov do tlačiarní Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 5 200,00 5200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad "KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa 700,00 700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky na motorové vozidlá Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 200,00 3200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup letných pneumatík na osobné vozidlá Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 480,00 480.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky pre osobný automobil Štatistický úrad Slovenskej republiky 760,00 760.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia na odpad Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 478,00 478.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre osobné motorové vozidlo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 596,84 596.84 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 240,00 240.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia na odpad Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 513,00 513.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky pre osobné automobily LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 320,00 320.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia na odpad Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 516,00 516.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky letné pre osobné motorové vozidlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 396,00 1396.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky na osobné motorové vozidlo alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 360,00 360.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky letné pre osobné motorové vozidlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 396,00 1396.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre osobné motorové vozidlá a dodávkové automobily Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 600,00 8600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup zimných pneumatík 2017 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 16 800,00 16800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky na dodávkové vozidlo - nové Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 352,00 352.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky letné LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 300,00 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre osobné motorové vozidlá, dodávkové automobily určené pre letné a zimné obdobie a pre celoročné použitie. ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 735,00 735.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia na odpad Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 610,00 610.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre dodávkové automobily určené pre zimné obdobie ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 1 440,00 1440.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zimné pneumatiky Kleber Ľubovnianska nemocnica, n. o. 2 300,00 2300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky Štatistický úrad Slovenskej republiky 154,00 154.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky Štatistický úrad Slovenskej republiky 633,20 633.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
BFGoodrich Winter Slalom KSI 205/70 R15 96S alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 340,00 340.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
BFGoodrich All Terrain T/A KO2 RWL245/70 R16 113S alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 400,00 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové zimné pneumatiky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 286,10 286.1 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky zimné Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 088,00 1088.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zimné pneumatiky pre osobný automobil Štatistický úrad Slovenskej republiky 500,00 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tablet Apple iPad Pro Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 200,00 1200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie zimných pneumatík Sociálna poisťovňa, ústredie 6 840,00 6840.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zimné pneumatiky Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. 1 170,00 1170.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia na odpad Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 558,00 558.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky zimné LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 275,00 275.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky na nákladné a osobné vozidlá Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 4 780,00 4780.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky na osobné motorové vozidlo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 232,00 232.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre dodávkové automobily určené pre zimné obdobie ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 300,00 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky na motorové vozidlo 4x4 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 500,00 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 860,00 860.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre motorové vozidlá LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 700,00 1700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre motorové vozidlá LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 700,00 3700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky zimné Nokian WR D3 205/70 R15 100H alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 300,00 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zimné pneumatiky pre osobný automobil Štátny inštitút odborného vzdelávania 500,00 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky na osobné motorové vozidlo 4x4 off-road LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 375,00 375.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky na motorové vozidlá Ústav na výkon trestu odňatia slobody 490,00 490.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia na odpad Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 071,00 1071.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zimné pneumatiky Štatistický úrad Slovenskej republiky 280,00 280.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 450,00 450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky celoročné Michelin Crossclimate+ 195/65 R15 91 alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 230,00 230.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky zimné Bridgestone Blizzak LM80 205/70 R15 96T LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 600,00 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre motorové vozidlá vozidlá Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 642,00 642.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky zimné pre automobily 4x4 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 432,33 432.33 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky Barum Polaris 3 205/60 R16 92H LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 196,67 196.67 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre terénne automobily 4x4 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 567,67 567.67 EUR 2018 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia na odpad Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 130,00 1130.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 850,00 1850.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 470,00 470.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre motorové vozidlá LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 350,00 350.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky zimné na osobné motorové vozidlo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 420,00 420.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky letné, disky Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 534,10 2534.1 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodanie letných pneumatík Sociálna poisťovňa, ústredie 5 400,00 5400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia na odpad Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 485,00 485.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre osobný automobil Štatistický úrad Slovenskej republiky 621,00 621.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia na odpad Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 560,00 560.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre dodávkové automobily určené pre letné obdobie ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 3 160,00 3160.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia na odpad Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 700,00 700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky letné na osobné motorové vozidlo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 190,00 190.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zimné pneumatiky Záchranná služba 17 753,41 17753.41 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup nových pneumatík a diskov Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 19 440,00 19440.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia na odpad Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 815,00 815.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zimné pneumatiky, disky a bezpečnostné skrutky Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 530,00 1530.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nové zimné pneumatiky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 000,00 6000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zimné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 415,00 415.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 400,00 400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 3 231,94 3231.94 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 3 690,00 3690.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 350,00 1350.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Celoročné pneumatiky a disky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 820,00 820.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia na odpad Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 2 400,00 2400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky Záchranná služba 14 982,13 14982.13 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup nových pneumatík a diskov Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 38 045,00 38045.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky Hankook K125 Ventus Prime 3 205/60 R16 92H - letné,Hankook Vantra LT RA18 215/60 R16 103/101 T -letné LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 520,00 520.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zimné pneumatiky pre motorové vozidlá EUROGUMA, s.r.o. 355,00 355.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 1 060,00 1060.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 5 940,00 5940.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky zimné a disky, nové výrobky Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 420,00 420.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nákladný automobil Avia LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 540,00 540.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre osobné motorové vozidlá, SUV Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 200,00 1200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup nových pneumatík a diskov Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 34 820,40 34820.4 EUR 2020 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 133 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Maroš Krajčík
Adresa:
Stavbárov 62/10 Prievidza 97101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×