Dodávateľ

AES Košice s.r.o.

Košice
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
3.6

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: AES Košice s.r.o.

IČO: 48009181

Adresa: Táborská 36, Košice

Registračné číslo: 2016/12-PO-E3186

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 14. December 2016

Záznam platný do: 14. December 2019

Posledná zmena: 24. Január 2017


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 16 763,68 EUR 27 27
2018 1 730,00 EUR 2 2
2019 175 874,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 16 763,68 EUR 27 27
2018 1 730,00 EUR 2 2
2019 175 874,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 588,84 588.84 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 5 299,00 5299.00 EUR
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 1 120,00 120.00 EUR
Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s r.o. 1 2 600,00 2600.00 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 1 230,00 1230.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 2 342,00 2342.00 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 658,33 658.33 EUR
Slovenské národné múzeum 2 651,00 651.00 EUR
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Karola Adlera 5, Bratislava 1 715,00 715.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 1 262,00 1262.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 1 324,17 324.17 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 4 1 036,67 1036.67 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 500,00 500.00 EUR
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 125,00 125.00 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 1 117,50 117.50 EUR
Adria Gold Slovakia, spol. s r.o. 1 175 874,00 175874.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 924,17 924.17 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Pozinkované stĺpiky Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s r.o. 4 500,00 4500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Materiál na oplotenie - pletivo, plotový stĺpik, plotová vzpera Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 586,80 2586.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Železiarsky tovar Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 403,00 403.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Železiarsky a vodoinštalačný materiál Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 152,00 1152.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
železiarsky tovar Slovenské národné múzeum 450,00 450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
železiarsky a spojovací materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 504,00 504.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náradie do pracovných stolov ručného náradia Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Karola Adlera 5, Bratislava 1 100,00 1100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pásmo meračské Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 60,00 60.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Železiarsky tovar Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 480,00 1480.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nôž vylamovací Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 134,00 134.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dielenský materiál Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 661,00 661.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné náradie Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 749,00 749.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spojovací materiál Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 180,00 180.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zámočnícky materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 520,00 520.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zámočnícky materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 060,00 1060.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Železiarske výrobky a brusivá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 266,00 266.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zámočnícky materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 300,00 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Železiarsky tovar Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 317,00 317.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pletivo samonosné zvárané UNITA SOFT Zn LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 500,00 3500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Oporná tyč GARDEN plast LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 800,00 1800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Štvorhranné pletivo, napínací a viazací drôt ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 120,00 120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zámok visiaci Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 140,00 140.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rôzne náradie Slovenské národné múzeum 400,00 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Oceľová viazacia páska Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 65,00 65.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tmely Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 300,00 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
štetec plochý Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 130,00 130.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
zámok zadlabávací Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 200,00 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náradie, železiarsky tovar Ústav na výkon trestu odňatia slobody 600,00 600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hutný materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 480,44 1480.44 EUR 2018 Tovary Nie 1
Energetická efektívnosť firmy Adria Gold Slovakia, spol. s r.o. Adria Gold Slovakia, spol. s r.o. 192 159,00 192159.0 EUR 2019 Práce Áno 1

aeshrabcak@gmail.com

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 45 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Marek Hrabčák
Adresa:
Moldavská 9 Košice - mestská časť Západ 04011
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. Január 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Marek Hrabčák
Adresa:
Moldavská 9 Košice - mestská časť Západ 04011
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
26. Júl 2017
Záznam do:
21. Január 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Marek Hrabčák
Adresa:
Moldavská 9 Košice - mestská časť Západ 04011
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
26. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Mgr. Radovan Spišák
Adresa:
Petzvalova 5 Košice - mestská časť Západ 04011

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 21.01.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 26.07.2017 do: 21.01.2021

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×