Dodávateľ

PHARMACOPOLA s.r.o.

Žiar nad Hronom
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
1.9

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: PHARMACOPOLA s.r.o.

IČO: 31570895

Adresa: Svätokrížske námestie 11 , Žiar nad Hronom

Registračné číslo: 2020/6-PO-F3557

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 29. Jún 2020

Záznam platný do: 29. Jún 2023

Posledná zmena: 9. Júl 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 52 606,00 EUR 6 10
2015 7 850,00 EUR 1 1
2016 84 363,36 EUR 7 7
2017 473 641,77 EUR 26 26
2018 146 204,12 EUR 19 19
2019 634 983,40 EUR 16 16
2020 255 165,84 EUR 20 20
2021 24 035,26 EUR 8 8
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 48 464,00 EUR 4 8
2015 11 992,00 EUR 3 3
2016 84 363,36 EUR 7 7
2017 375 701,77 EUR 24 24
2018 209 518,12 EUR 20 20
2019 601 227,40 EUR 16 16
2020 276 567,84 EUR 20 20
2021 71 015,26 EUR 9 9

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 26 562 828,61 562828.61 EUR
Nitriansky samosprávny kraj 1 49 023,26 49023.26 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 606 902,00 606902.00 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 55 292 847,72 292847.72 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 14 150,00 14150.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 1 400,00 1400.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Petržalka 1 8 250,00 8250.00 EUR
Horská záchranná služba 5 89 248,34 89248.34 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 1 8 714,16 8714.16 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 1 3 333,33 3333.33 EUR
Národný onkologický ústav 1 13 350,00 13350.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 4 208,34 4208.34 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1 1 799,00 1799.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 4 045,83 4045.83 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 991,66 991.66 EUR
Centrum sociálnych služieb Fantázia 1 1 500,00 1500.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 6 722,50 6722.50 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 6 197,00 6197.00 EUR
Ústav na výkon väzby 1 3 338,00 3338.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Krmivo pre psov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 12 618,00 12618.0 EUR 2014 Tovary Áno 4
Krmivo pre psov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 219,00 6219.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Krmivo pre psov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 379,00 10379.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Krmivo pre psov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 19 249,00 19249.0 EUR 2014 Tovary Áno 2
Krmivo pre psov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 850,00 7850.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Krmivo pre psov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 665,00 665.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Krmivo pre psov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 477,00 3477.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Krmivo pre psov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 245 822,00 245822.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Krmivo pre psov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 39 599,00 39599.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Krmivo pre psov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 350,00 4350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Krmivo pre psov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 22 765,00 22765.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kompletné krmivo pre služobných psov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 93 590,00 93590.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4 800,00 4800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Suché granulované krmivo pre psov Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 450,00 3450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Granulované krmivo Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 240,00 1240.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka suchého granulovaného krmiva pre dospelých služobných psov Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 2 160,00 2160.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nástroje pre osteosyntézu Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 703,00 5703.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky a tovar pre lekáreň Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 72 525,00 72525.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie výživy psov záchranného modulu. Horská záchranná služba 10 705,00 10705.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Granulované krmivo pre psov Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 500,00 2500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prístroj na neurologické vyšetrenie sietnice Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 18 000,00 18000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ortopedické implantáty - skrutky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 6 475,00 6475.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výhrevné podložky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 450,00 450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diéty, špeciálne krmivá pre zvieratá Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 400,00 1400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sutury -vlákna, laterálna sutura Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 132,00 2132.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Granulované krmivo pre psov Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 500,00 2500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Doplnky na elektroretinografické vyšetrenie ( ERG ) funkcie sietnice. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 431,00 1431.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Onkologický spotrebný materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 644,00 644.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Doplnky k prístroju ERG Model 2000 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 163,00 1163.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Antiparazitné výrobky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 35 057,00 35057.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chirurgické nástroje Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 978,00 978.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie výživy psov Horská záchranná služba 46 917,00 46917.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Infúzna pumpa s dávkovačom Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 735,00 1735.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Krmivo a diéty pre psov a mačky I. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 409,00 409.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Krmivo a diéty pre psov a mačky II. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 66,00 66.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Krmivo a diéty pre psov a mačky IV. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 7 786,00 7786.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kynologické zdravotnícke pomôcky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 086,00 1086.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Infúzna pumpa s dávkovačom Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 800,00 1800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Liečivá veterinárne Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 38 104,00 38104.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ortopedické implantáty, kostné implantáty Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 036,00 1036.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Liečivá - vakcíny Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 9 532,00 9532.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sutury CCL Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 860,00 860.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sutury LCC Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 516,00 516.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Veterinárne prípravky a liečivá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 20 355,51 20355.51 EUR 2018 Tovary Nie 1
Operačná lampa na strop Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 14 659,00 14659.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stropná operačná a vyšetrovacia lampa Národný onkologický ústav 14 950,00 14950.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Veterinárne liečivá – anestetiká a sedatíva Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 400,00 1400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Krmivo pre psy Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 300,00 3300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Krmivo pre psov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 18 383,00 18383.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Liečivá veterinárne Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 31 589,00 31589.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostický spotrebný materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 286,00 286.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kynologický materiál a výbava kynológa. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 12 000,00 12000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výhrevné podložky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 230,00 230.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Antiparazitný obojok pre psov nad 8kg 70cm. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 591,00 591.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie výživy psov Horská záchranná služba 25 200,00 25200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Krmivo a diéty pre psov a mačky IV. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 7 786,00 7786.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Suché granulované krmivo pre služobných psov Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 10 457,00 10457.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
SOP implantáty Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 110,00 2110.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Krmivo pre psov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 34 626,00 34626.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mikročípy na identifikáciu zvierat Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 557,00 557.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Liečivá - vakcíny Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 8 738,00 8738.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kompletné krmivo pre služobných psov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 513 312,00 513312.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Veterinárny lekársky predpis Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 432,00 432.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické testy Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 330,00 3330.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Exkochleačné ostré lyžičky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 236,00 236.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
ANTIPARAZITIKÁ Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 38 134,00 38134.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Krmivo pre psov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 380,00 6380.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Krmivo pre psov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 68 382,00 68382.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pulzný oximeter Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 322,00 322.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie výživy psov Horská záchranná služba 25 200,00 25200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rôzne liečivá Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 145 845,00 145845.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dentálne inštrumenty Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 432,00 432.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Krmivá a diéty pre zvieratá Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 6 038,00 6038.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Granulované krmivo Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 586,40 4586.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Suché granulované krmivo pre služobných psov Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 8 067,00 8067.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mikročípy na identifikáciu zvierat Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 357,00 1357.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Liečivá Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 705,00 3705.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4 092,00 4092.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostické testy Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 330,00 3330.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup vybavenia odborných učební - zdravotnícke vybavenie Nitriansky samosprávny kraj 58 827,92 58827.92 EUR 2020 Tovary Áno 1
Zubné nástroje, prístroje Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 262,00 262.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ohrievač tekutých liečiv Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 444,00 444.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Krmivo pre psov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 350,00 4350.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Veterinárne liečivá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 236,00 2236.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Jednorazové rukavice Centrum sociálnych služieb Fantázia 2 320,00 2320.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Biologicky rozložiteľné sáčky na zber výkalov Mestská časť Bratislava - Petržalka 15 000,00 15000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Veterinárny lekársky predpis Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 305,00 305.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Externý fixátor na stabilizáciu kostí Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 904,00 1904.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zabezpečenie výživy psov Horská záchranná služba 25 200,00 25200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Krmivo pre služobné psy Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 4 000,00 4000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Krmivá a diéty pre zvieratá Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 6 038,00 6038.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Granulované krmivo Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 050,00 4050.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kyslíkový generátor Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 892,00 892.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rôzne liečivá Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 103 827,00 103827.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Krmivo pre psov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 46 980,00 46980.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mikročípy na identifikáciu zvierat Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 661,00 1661.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Suché granulované krmivo pre služobných psov Ústav na výkon väzby 4 005,60 4005.6 EUR 2021 Tovary Nie 1
Veterinárne liečivá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 000,00 8000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Výhrevné podložky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 291,00 291.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 890,00 1890.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Veterinárne liečivá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 794,78 2794.78 EUR 2021 Tovary Nie 1
Veterinárny prístroj - nepriama digitalizácia Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 9 509,00 9509.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zväčšovacie okuliare, podložka, generátor kyslíka Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 292,00 1292.0 EUR 2021 Tovary Nie 1http://www.pharmacopola.skmilan.gregus@pharmacopola.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 66 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Zdenka Weissová
Adresa:
Jula Horvátha 18A Kremnica 96701
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
MVDr. Ján Greguš
Adresa:
Revišťské Podzámčie 31 Žarnovica 96681
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
MVDr. Ján Greguš
Adresa:
Revišťské Podzámčie 31 Žarnovica 96681
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
28. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Zdenka Weissová
Adresa:
Jula Horvátha 18A Kremnica 96701
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
28. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Peter Samohýl
Adresa:
Přímá 1189 Lomnice nad Popelkou 51251
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
28. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Zuzana Maďarová
Adresa:
Oremburská 6 Banská Bystrica 97401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
28. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
WITT&KLEIM ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA S.R.O.
Adresa:
Horná 65/A Banská Bystrica 97401

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 28.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×