Dodávateľ

CHEMOLAK a.s.

Smolenice
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: CHEMOLAK a.s.

IČO: 31411851

Adresa: Továrenská 7, Smolenice

Registračné číslo: 2020/3-PO-E4295

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 24. Marec 2020

Záznam platný do: 24. Marec 2023

Posledná zmena: 6. August 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2012 145 358,00 EUR 5 5
2014 550 737,00 EUR 8 12
2015 40 714,00 EUR 4 4
2016 888 497,39 EUR 31 35
2017 948 935,99 EUR 45 49
2018 854 535,86 EUR 39 39
2019 527 273,08 EUR 39 39
2020 432 356,17 EUR 31 37
2021 204 919,34 EUR 17 17
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 577 736,00 EUR 8 10
2015 158 523,00 EUR 8 10
2016 852 399,39 EUR 31 34
2017 829 211,99 EUR 42 46
2018 952 899,86 EUR 41 42
2019 543 947,08 EUR 39 39
2020 357 966,17 EUR 27 29
2021 320 643,34 EUR 23 27

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 21 1 234 879,80 1234879.80 EUR
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 7 69 356,67 69356.67 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 5 87 517,00 87517.00 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 41 100,00 41100.00 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 1 7 466,67 7466.67 EUR
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 14 330 800,00 330800.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 1 025,00 1025.00 EUR
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 1 7 500,00 7500.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 1 5 570,75 5570.75 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 1 833,33 1833.33 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 33 752 784,58 752784.58 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 1 4 022,00 4022.00 EUR
Technická univerzita v Košiciach 1 4 416,65 4416.65 EUR
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 4 261 188,14 261188.14 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 16 747,50 16747.50 EUR
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 12 241 307,00 241307.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 3 15 300,00 15300.00 EUR
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 18 620 273,00 620273.00 EUR
Mesto Nové Zámky 9 17 880,20 17880.20 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 6 132 414,00 132414.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 15 15 984,10 15984.10 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 1 194 529,00 194529.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 1 300,00 1300.00 EUR
Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik 1 46 000,00 46000.00 EUR
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 1 2 999,00 2999.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 5 9 087,50 9087.50 EUR
Regionálne cesty Bratislava a.s. 4 29 062,50 29062.50 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 7 178 442,49 178442.49 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 11 000,00 11000.00 EUR
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 429,44 429.44 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 5 63 496,99 63496.99 EUR
Stredisko sociálnej starostlivosti 2 8 200,00 8200.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 4 9 362,50 9362.50 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 2 500,00 2500.00 EUR
Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 2 1 635,90 1635.90 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 583,33 583.33 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 1 2 875,56 2875.56 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1 308,33 308.33 EUR
Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 4 20 564,00 20564.00 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 2 316,40 316.40 EUR
Technické služby mesta Humenné 6 19 776,65 19776.65 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 816,67 816.67 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6 4 740,38 4740.38 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 9 463,33 9463.33 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 3 83 199,00 83199.00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 1 14 800,00 14800.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6 8 471,47 8471.47 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Farby, laky, riedidlá SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 205 540,00 205540.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Farba na vodorovné dopravné značenie Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 201 000,00 201000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup farby, balotíny a riedidla na vodorovné dopravné značenie Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 108 300,00 108300.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup farieb pre náterové systémy Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 206,00 1206.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Náterové látky a riedidlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 24 897,00 24897.0 EUR 2012 Tovary Áno 1
Nákup farieb pre náterové systémy Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 639,00 1639.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Služby železničnej dopravy - pristavovanie a odsun železnicných vozových jednotiek LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 17 952,00 17952.0 EUR 2014 Služby Áno 3
Náterové látky a riedidlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 29 136,00 29136.0 EUR 2012 Tovary Áno 1
Nákup farieb pre náterové systémy Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 128,00 2128.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Náterové látky na údržbu a opravy železničných koľajových vozidiel a na zabezpečenie bežnej prevádzky ZSSK CARGO Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 350 000,00 350000.0 EUR 2016 Tovary Nie 2
Nákup farieb pre náterové systémy. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 15 990,00 15990.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup farieb pre náterové systémy Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 14 017,00 14017.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Náterové látky a riedidlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 15 590,00 15590.0 EUR 2012 Tovary Áno 1
Náterové látky a riedidlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 31 000,00 31000.0 EUR 2012 Tovary Áno 1
Nákup farieb pre náterové systémy Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 618,00 9618.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Služby železnicnej dopravy - pristavovanie a odsun železnicných LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 22 848,00 22848.0 EUR 2014 Služby Áno 3
Nákup farieb pre náterové systémy Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 19 926,00 19926.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup farieb pre náterové systémy Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 19 032,00 19032.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Náterové látky a riedidlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 44 735,00 44735.0 EUR 2012 Tovary Áno 1
Nákup farieb pre náterové systémy. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 550,00 550.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Náterové látky na údržbu a opravy železničných koľajových vozidiel a na zabezpečenie bežnej prevádzky ZSSK CARGO Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 49 385,00 49385.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Náterové látky na údržbu a opravy železničných koľajových vozidiel a na zabezpečenie bežnej prevádzky ZSSK CARGO Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 24 207,00 24207.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Náterové látky na údržbu a opravy železničných koľajových vozidiel a na zabezpečenie bežnej prevádzky ZSSK CARGO Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 36 649,00 36649.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Náterové látky na údržbu a opravy železničných koľajových vozidiel a na zabezpečenie bežnej prevádzky ZSSK CARGO Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 22 207,00 22207.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 2
Náterové látky na údržbu a opravy železničných koľajových vozidiel a na zabezpečenie bežnej prevádzky ZSSK CARGO Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 33 346,00 33346.0 EUR 2017 Tovary Nie 2
Náterové látky na údržbu a opravy železničných koľajových vozidiel a na zabezpečenie bežnej prevádzky ZSSK CARGO Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 30 173,00 30173.0 EUR 2017 Tovary Nie 2
Dodávka náterových farieb, hmôt, lakov a podobných výrobkov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 479 051,00 479051.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka náterových farieb, hmôt, lakov a podobných výrobkov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 143,00 9143.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka náterových farieb, hmôt, lakov a podobných výrobkov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 62 545,00 62545.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náterové látky na údržbu a opravy železničných koľajových vozidiel a na zabezpečenie bežnej prevádzky ZSSK CARGO Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 28 391,00 28391.0 EUR 2017 Tovary Nie 2
Dodávka náterových farieb, hmôt, lakov a podobných výrobkov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 85 232,00 85232.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náterové látky na údržbu a opravy železničných koľajových vozidiel a na zabezpečenie bežnej prevádzky ZSSK CARGO Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 32 460,00 32460.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka náterových farieb, hmôt, lakov a podobných výrobkov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 12 575,00 12575.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náterové látky na údržbu a opravy železničných koľajových vozidiel a na zabezpečenie bežnej prevádzky ZSSK CARGO Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 13 460,00 13460.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náterové látky na vodorovné dopravné značenie farba Sinolack Lech alebo ekvivalent, balotina Sovitec alebo ekvivalent Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 8 750,00 8750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zmes do ostrekovačov zimná Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 19 900,00 19900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farby a riedidlá Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 80 881,35 80881.35 EUR 2016 Tovary Nie 1
uniakryl S2822/0100, uniakryl S2822/0610 , riedidlo C6000 Technické služby mesta Humenné 2 500,00 2500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farby a riedidlá Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 4 750,00 4750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farby laky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 710,00 1710.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Riedidlo - rozpúšťadlá (C6000 ) Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 1 600,00 1600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farba vrchná dvojzložková polyuretánová U2094 Chemopur RW1 SCH RAL 1028, tužidlo, riedidlo alebo ekvivalent Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 420,00 3420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Materiál na vodorovné dopravné značenie : farba Sinolack Lech alebo ekvivalent, balotina Sovitec alebo ekvivalent, toluénové riedidlo Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 130 300,00 130300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náterové látky, riedidlo a balotina na vodorovné dopravné značenie. Regionálne cesty Bratislava a.s. 14 250,00 14250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farba syntetická a farba na VDZ Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 29 854,98 29854.98 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup farieb a maliarskeho materiálu Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 7 114,41 7114.41 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farby, riedidlá a maliarske potreby Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 7 976,85 7976.85 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farby a maliarske potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 788,00 788.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farba na povrchovú úpravu betónu a penetráciu Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farby-laky, maliarske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 5 982,65 5982.65 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farby a riedidlá Správa ciest Košického samosprávneho kraja 50 000,00 50000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farba vrchná dvojzložková polyuretánová 1028 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 260,00 2260.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náterové farby, hmoty, laky a podobné výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 157 891,00 157891.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Materiál na vodorovné dopravné značenie : farba UNIAKRYL S 2822 -odtieň modrý ( RAL 5017 , STN 4510), alebo ekvivalent Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 305,00 305.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Balotina (Swarcoflex), (Sovitec) alebo ekvivalent Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 600,00 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farby, riedidlá, a maliarske potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 774,84 774.84 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náterové látky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 5 540,00 5540.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náterové farby, riedidlá, tmely Technická univerzita v Košiciach 6 320,00 6320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náterové látky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 3 806,40 3806.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
farby Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 1 350,00 1350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Syntetické farby vrchné, základné + riedidlá Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 9 000,00 9000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farba na vodorovné dopravné značenie biela, červená, žltá a riedidlo. TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 3 000,00 3000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Materiál na vodorovné dopravné značenie : farba Sinolack Lech alebo ekvivalent, balotina , riedidlo Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 118 000,00 118000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farby a maliarske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 23 696,00 23696.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka maliarskych náterov , farieb , lepidiel , lakov a tmelov Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 5 550,00 5550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farby a riedidlá Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 4 930,00 4930.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farby, tmely a maliarske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 5 150,00 5150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farby a riedidlá Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 008,63 6008.63 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farby a riedidlá Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 200,00 4200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farby a maliarske doplnky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 528,50 5528.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farba na vyznačovanie LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 850,00 850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
uniakryl S2822/0100, uniakryl S2822/0610 , riedidlo C6000 Technické služby mesta Humenné 3 000,00 3000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Riedidlo - rozpúšťadlá (C6000 ) Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 2 100,00 2100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náterové farby, maliarske potreby a stavebný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 864,00 864.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Maliarský material a náradie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 500,00 3500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Odmasťovací prostriedok, rozpúšťadlo. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 125,00 1125.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Červená farba na vodorovné dopravné značenie pozemných komunikácií Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 025,00 2025.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farba na betón a príslušenstvo Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 2 340,00 2340.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hrubovrstvová lazúra na drevo Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 600,00 2600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náterové farby a maliarske potreby Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 150,00 1150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náterový systém na protikoróznu ochranu oceľových konštrukcií exteriérov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 680,00 4680.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náterové látky, balotina a riedidlo na vodorovné dopravné značenie Regionálne cesty Bratislava a.s. 14 000,00 14000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farba penetračná základná Chemodur P U 2073 alebo ekvivalent, Farba epoxidová základná dvojzložková Eponal S 2300 vrátane tvrdidla alebo ekvivalent, Farba vrchná polyuretánová dvojzložková jednovrstvová Chemopur RW 1SCH U 2094 vrátane tvrdidla alebo ekvivalent, Riedidlo Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 760,00 760.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náterové farby a riedidlo Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 3 784,00 3784.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
farby Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 1 000,00 1000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náterové, farby, laky a tmely, riedidlá Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 700,00 1700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farba syntetická a farba na vodorovné dopravné značenie Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 23 333,33 23333.33 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náterový systém na protikoróznu ochranu oceľových konštrukcií exteriérov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 574,00 8574.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farby a maliarske doplnky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 183,50 1183.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kúpa bielej farby na vodorovné dopravné značenie a balotiny Regionálne cesty Bratislava a.s. 1 700,00 1700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farby, riedidlá a príslušenstvo Mesto Nové Zámky 5 317,00 5317.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náterové farby, riedidlo a príslušenstvo na maľovanie Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 500,00 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farby,riedidlá a príslušenstvo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 740,00 740.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Maliarský material a náradie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 690,00 690.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náterové farby a ďalšie maliarske potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 1 236,00 1236.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náterové farby, riedidlá. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 600,00 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farby, riedidlá a príslušenstvo Mesto Nové Zámky 8 200,00 8200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Syntetické farby vrchné, základné + riedidlá Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 3 500,00 3500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Maliarský materiál, mazivá Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 950,00 1950.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Farby a maliarske doplnky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 131,50 4131.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Farby, tmely a maliarske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 4 650,00 4650.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Maliarske potreby Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 000,00 2000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Farby a riedidlá Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 2 720,00 2720.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Farby, riedidlá a spotrebný materiál Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 5 484,00 5484.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
farby a riedidlá Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 600,00 2600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Farby a riedidlá Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 80 000,00 80000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zebrakryl HS alebo ekvivalent Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 5 250,00 5250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
uniakryl S2822/0100, uniakryl S2822/0610 , riedidlo C6000, akryl 0240 , farba na bazeny Technické služby mesta Humenné 5 700,00 5700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Maliarský materiál, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 150,00 1150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Farby a maliarske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 25 970,00 25970.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Farby a maliarske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 2 140,00 2140.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náterové látky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 54 036,00 54036.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Farby na kov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 250,00 5250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Maliarský material a náradie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 850,00 850.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Farba syntetická a farba na vodorovné dopravné značenie Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 16 598,23 16598.23 EUR 2018 Tovary Nie 1
Farby, náplň do odstrekovačov zimná a letná zmes Mesto Nové Zámky 1 300,00 1300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Farba na vodorovné dopravné značenie, biela - odtieň 0100 UNIAKRYL S 2822 alebo ekvivalent Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 250,00 250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Farba na vodorovné dopravné značenie, žltá - odtieň 0610 UNIAKRYL S 2822 alebo ekvivalent Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 140,00 140.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kúpa farby na vodorovné dopravné značenie (biela, červená, čierna) a riedidla Regionálne cesty Bratislava a.s. 5 500,00 5500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup farieb pre náterové systémy Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 453 570,00 453570.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Maliarske potreby Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 625,00 1625.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náterové farby, riedidlo a príslušenstvo Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 745,00 1745.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka náterových farieb, hmôt, lakov a podobných výrobkov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 42 935,00 42935.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Maliarský materiál, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 400,00 2400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Farby a maliarske potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 484,14 2484.14 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náterové farby a ďalšie maliarske potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 2 706,00 2706.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náterové látky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 6 355,00 6355.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Farby-laky, maliarsky materiál, lepidlá a tmely Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 902,12 4902.12 EUR 2018 Tovary Nie 1
Farby, laky, riedidlá a iné SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 28 240,00 28240.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Farby a laky Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 4 120,00 4120.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka náterových farieb, hmôt, lakov a podobných výrobkov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 56 294,00 56294.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup farieb pre náterové systémy Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 714,00 1714.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Maliarský materiál, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 500,00 2500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Syntetické farby vrchné, základné + riedidlá Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 3 700,00 3700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Maliarský materiál, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 000,00 1000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Farby - laky, lepidlá, tmely a príslušenstvo Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik 61 100,00 61100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Farby, riedidlá a príslušenstvo Mesto Nové Zámky 10 500,00 10500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zebrakryl HS alebo ekvivalent Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 5 585,00 5585.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Farby a riedidlá Správa ciest Košického samosprávneho kraja 45 000,00 45000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náterové, farby, laky a tmely, riedidlá Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 350,00 1350.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
uniakryl S2822/0100, uniakryl S2822/0610 , riedidlo C6000, akryl 0240 , farba na bazeny Technické služby mesta Humenné 4 500,00 4500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Farby a riedidlá Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 3 750,00 3750.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Farby a maliarske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 31 156,00 31156.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Maliarsky materiál Univerzitná nemocnica Bratislava 14 206,80 14206.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Farba na vodorovné dopravné značenie Správa ciest Košického samosprávneho kraja 157 785,00 157785.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka náterových farieb, hmôt, lakov a podobných výrobkov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 14 203,00 14203.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup farieb pre náterové systémy Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 162,00 1162.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Maliarský material a náradie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 500,00 3500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Farby, potreby pre maľovanie a natieranie Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 471,60 1471.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Farby na vodorovné dopravné značenie Univerzita Komenského v Bratislave 1 500,00 1500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náterové látky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 19 754,00 19754.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Maliarský materiál, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 950,00 1950.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka náterových farieb, hmôt, lakov a podobných výrobkov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 67 372,00 67372.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup farieb pre náterové systémy Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 15 549,00 15549.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup farieb pre náterové systémy Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 28 299,00 28299.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka náterových farieb, hmôt, lakov a podobných výrobkov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 23 974,00 23974.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka náterových farieb, hmôt, lakov a podobných výrobkov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 27 313,00 27313.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náterové farby a ďalšie maliarske potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 2 970,00 2970.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Maliarsky materiál Stredisko sociálnej starostlivosti 5 000,00 5000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Farba a riedidlá Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 20 330,30 20330.3 EUR 2019 Tovary Nie 1
Projekt: Život pre Lastovičiu - farby a príslušenstvo Mesto Nové Zámky 280,00 280.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Farby a maliarske potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 969,40 1969.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Projekt: Interaktívne detské ihriská Mesto Nové Zámky 800,00 800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náterové, farby, laky a tmely, riedidlá Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 350,00 1350.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Maliarský materiál, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 000,00 2000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Farby a maliarske potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 413,00 1413.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náterové látky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 4 882,00 4882.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Farby a maliarske doplnky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 10 253,15 10253.15 EUR 2019 Tovary Nie 1
Farby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 700,00 700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Maliarský materiál, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 500,00 2500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Farby, laky, riedidlá pre OZ PN 2020 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 34 200,00 34200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Maliarský materiál Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 680,00 1680.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Syntetické farby vrchné, základné + riedidlá Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 2 500,00 2500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Farby, riedidlá a príslušenstvo Mesto Nové Zámky 1 520,00 1520.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Farba na vodorovné dopravné značenie biela, žltá, zelená, čierna - UNIAKRYL S 2822 alebo ekvivalent Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 7 060,00 7060.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
uniakryl S2822/0100, uniakryl S2822/0610 , riedidlo C6000, akryl 0240 , farba na bazeny Technické služby mesta Humenné 4 500,00 4500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Farby-laky, maliarsky materiál, lepidlá a tmely Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 990,00 3990.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup farieb pre náterové systémy Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 926,00 926.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka náterových farieb, hmôt, lakov a podobných výrobkov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 11 321,00 11321.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náterové látky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 20 718,90 20718.9 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup farieb pre náterové systémy Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 357,00 8357.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Farby a riedidlá Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 95 100,00 95100.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Farby a maliarske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 27 400,59 27400.59 EUR 2020 Tovary Nie 1
Maliarský materiál Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 250,00 1250.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Maliarsky materiál Stredisko sociálnej starostlivosti 5 000,00 5000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Maliarsky materiál Univerzita Komenského v Bratislave 2 700,00 2700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Farby a maliarske potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 578,00 2578.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Farba a riedidlá Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 7 998,43 7998.43 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náterové hmoty s príslušenstvom SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 25 700,00 25700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Farby a maliarske doplnky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 15 401,30 15401.3 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup farieb pre náterové systémy Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 28 320,00 28320.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka maliarskeho materiálu Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 11 840,94 11840.94 EUR 2020 Tovary Nie 1
Farby – laky, maliarsky materiál, lepidlá a tmely Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 998,00 1998.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náterové farby a ďalšie maliarske potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 5 559,52 5559.52 EUR 2020 Tovary Nie 1
Farby a riedidlá Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 35 497,00 35497.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Dodávka náterových farieb, hmôt, lakov a podobných výrobkov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 44 172,00 44172.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup farieb pre náterové systémy Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 16 596,00 16596.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Farby a riedidlá Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 11 006,00 11006.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Nákup tovaru - farby, laky, glazúry, riedidlá SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 38 700,00 38700.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Syntetické farby vrchné, základné, polyuretánové dvojzložkové farby vrchné + riedidlá, tuźidlá Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 10 000,00 10000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup farieb pre náterové systémy Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 14 021,00 14021.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Farby – laky, maliarsky materiál, lepidlá a tmely Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 400,00 2400.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Maliarsky materiál Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 200,00 3200.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Farba na vodorovné dopravné značenie biela, zelená, čierna - UNIAKRYL S 2822 alebo ekvivalent Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 8 010,00 8010.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Farby a riedidlá Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 724,00 724.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Maliarsky materiál Univerzita Komenského v Bratislave 16 100,00 16100.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka náterových farieb, hmôt, lakov a podobných výrobkov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 057,00 7057.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup farieb pre náterové systémy Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 254,00 254.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Farby-laky, maliarsky materiál, lepidlá a tmely Ústav na výkon trestu odňatia slobody 9 060,00 9060.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Farby a riedidlá Správa ciest Košického samosprávneho kraja 46 399,00 46399.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Maliarsky materiál Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 500,00 2500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
uniakryl S2822/0100, Technické služby mesta Humenné 4 000,00 4000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Farby, riedidlá a príslušenstvo Mesto Nové Zámky 180,00 180.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka náterových farieb, hmôt, lakov a podobných výrobkov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 14 907,00 14907.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Farby, riedidlá a príslušenstvo Mesto Nové Zámky 1 100,00 1100.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Farby a riedidlá Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 30 791,00 30791.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Nákup farieb pre náterové systémy Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 36 215,00 36215.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Farby a riedidlá Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 12 435,00 12435.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Nákup farieb pre náterové systémy Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 33 029,00 33029.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

ostatnikova@chemolak.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 295 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Juraj Široký
Adresa:
Strmý vŕšok 137 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
17. Jún 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ivan Bednár
Adresa:
Továrenská Smolenice 919 04
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
24. Február 2021
Záznam do:
17. Jún 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Roman Šustek
Adresa:
Továrenská Smolenice 919 04
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
24. Február 2021
Záznam do:
17. Jún 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Tomáš Černický
Adresa:
Továrenská Smolenice 919 04
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
24. Február 2021
Záznam do:
17. Jún 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ivan Bednár
Adresa:
Továrenská Smolenice 919 04
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Marec 2020
Záznam do:
24. Február 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Roman Šustek
Adresa:
Továrenská Smolenice 919 04
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Marec 2020
Záznam do:
24. Február 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Tomáš Černický
Adresa:
Továrenská Smolenice 919 04
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Marec 2020
Záznam do:
24. Február 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Juraj Široký
Adresa:
Strmý vŕšok 137 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
15. Marec 2019
Záznam do:
3. Marec 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Juraj Široký
Adresa:
Strmý vŕšok 137 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Júl 2017
Záznam do:
15. Marec 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Roman Šustek
Adresa:
Jilemnického 698/36 Nové Mesto nad Váhom 91501
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
28. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Tomáš Černický
Adresa:
Štúrova 731/46 Smolenice 91904
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
28. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ivan Bednár
Adresa:
Beniakova 34 Bratislava 84105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
28. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
LEGAL GROUP, s.r.o.
Adresa:
Trnavská cesta B Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83104

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 17.06.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 24.02.2021 do: 17.06.2021

StiahniZáznam platný od: 27.04.2020 do: 24.02.2021

StiahniZáznam platný od: 3.03.2020 do: 27.04.2020

StiahniZáznam platný od: 15.03.2019 do: 3.03.2020

StiahniZáznam platný od: 28.07.2017 do: 15.03.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×