Dodávateľ

Jakub Ilavský, s. r. o.

Trenčín
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Jakub Ilavský, s. r. o.

IČO: 36326615

Adresa: Záblatská 471, Trenčín

Registračné číslo: 2020/3-PO-F2451

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 4. Marec 2020

Záznam platný do: 4. Marec 2023

Posledná zmena: 23. Apríl 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 0,00 EUR 1 1
2019 9 999,17 EUR 1 1
2020 385 855,16 EUR 12 12
2021 1 093 809,00 EUR 7 7
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 0,00 EUR 1 1
2019 103 378,17 EUR 3 3
2020 199 120,16 EUR 8 8
2021 1 187 165,00 EUR 9 9

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 0,00 0.00 EUR
Žilinský samosprávny kraj 2 925 598,00 925598.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 67 411,00 67411.00 EUR
Mesto Prievidza 1 107 341,00 107341.00 EUR
VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 1 50 725,00 50725.00 EUR
Psychiatrická nemocnica Hronovce 1 0,00 0.00 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 1 23 779,99 23779.99 EUR
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 1 70 879,00 70879.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 50 748,34 50748.34 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 67 250,00 67250.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 10 075,00 10075.00 EUR
Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 1 22 500,00 22500.00 EUR
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 1 50 486,00 50486.00 EUR
Michalovský domov seniorov 1 42 870,00 42870.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Mäsové výrobky Psychiatrická nemocnica Hronovce 28 419,30 28419.3 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 15 010,47 15010.47 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mäsové a hydinové výrobky Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 30 460,44 30460.44 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 82 777,00 82777.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mäsové výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 39 600,00 39600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 17 746,50 17746.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Potraviny do MŠ Mesto Prievidza 803 557,00 803557.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Národný ústav reumatických chorôb 31 786,00 31786.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mäsové výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 29 850,00 29850.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 829,15 3829.15 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mäsové výrobky 12-06 Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 16 500,00 16500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mäsové výrobky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6 946,80 6946.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Potraviny Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 185 239,00 185239.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup potravín pre Michalovský domov seniorov Michalovský domov seniorov 255 980,00 255980.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mäsové výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 54 420,00 54420.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Potraviny pre organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená Žilinský samosprávny kraj 1 159 217,00 1159217.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mäsové výrobky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7 629,60 7629.6 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mäsové výrobky 12-06 Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 38 927,64 38927.64 EUR 2021 Tovary Nie 1
Potraviny pre organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK LIKAVA - centrum sociálnych služieb Žilinský samosprávny kraj 1 318 614,00 1318614.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup potravín VIA LUX 2021 VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 227 409,00 227409.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Potraviny Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 368 737,00 368737.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
+421326496484


marketing2@ilavsky.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 18 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Mária Ilavská
Adresa:
Istebnícka 107 Trenčín 91105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
25. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jakub Ilavský
Adresa:
Istebnícka 107 Trenčín 91105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
25. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Mária Ilavská
Adresa:
Istebnícka 107 Trenčín 91105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
25. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jakub Ilavský
Adresa:
Istebnícka 107 Trenčín 91105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
25. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária JUDr. Marek Doktor, s. r. o.
Adresa:
Legionárska 31B Trenčín 91101
Meno:
JUDr. Marek Doktor
Adresa:
Piaristická 21 Trenčín 91101

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 3.10.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 25.07.2017 do: 3.10.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×