Dodávateľ

STAVIVO IBV, s.r.o.

Banská Bystrica
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: STAVIVO IBV, s.r.o.

IČO: 46168095

Adresa: Zvolenská cesta 279/1, Banská Bystrica

Registračné číslo: 2016/3-PO-E972

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 29. Marec 2016

Záznam platný do: 29. Marec 2019

Posledná zmena: 18. Máj 2016


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 26 363,83 EUR 10 10
2017 6 272,00 EUR 4 4
2018 37 490,00 EUR 4 4
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 26 363,83 EUR 10 10
2017 6 272,00 EUR 4 4
2018 37 490,00 EUR 4 4

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 0,00 0.00 EUR
Obec Čierny Balog 1 3 458,00 3458.00 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 247,00 247.00 EUR
Psychiatrická nemocnica Hronovce 1 2 877,50 2877.50 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 1 1 624,99 1624.99 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 14 970,01 14970.01 EUR
Technické služby Brezno 2 12 260,00 12260.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 1 3 440,00 3440.00 EUR
Akadémia Policajného zboru v Bratislave 1 13 000,00 13000.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 466,67 466.67 EUR
Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 1 2 708,33 2708.33 EUR
Stredná zdravotnícka škola 1 3 083,33 3083.33 EUR
ÁLDOR spol. s r.o. 1 11 990,00 11990.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Strešná krytina - asfaltový pás s posypom Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 2 700,00 2700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 10 000,00 10000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Murársky materiál Psychiatrická nemocnica Hronovce 3 461,94 3461.94 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stavebný materiál na chodník Obec Čierny Balog 6 200,00 6200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stavebný materiál - zatrávňovače Technické služby Brezno 19 000,00 19000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Technické služby Brezno 50 870,00 50870.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stavebný materiál I. Ústav na výkon trestu odňatia slobody 720,00 720.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sanita Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 070,00 1070.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stavebný materiál III. Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 350,00 1350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 684,00 684.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pletivo Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 4 031,60 4031.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pozinkovaný drôt LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 300,00 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Železiarske výrobky a brusivá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 349,46 349.46 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6 000,00 6000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rôzne stavebné materiály ÁLDOR spol. s r.o. 28 160,00 28160.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Maliarsky materiál Akadémia Policajného zboru v Bratislave 15 000,00 15000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Interiérové dvere Stredná zdravotnícka škola 8 013,00 8013.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stavebný materiál V Ústav na výkon trestu odňatia slobody 15 400,00 15400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 29 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Štefánia Zátrochová
Adresa:
Čerín 40 Čerín 97401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
10. Február 2021
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Ľubomír Messinger
Adresa:
Skuteckého Banská Bystrica 974 01

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 10.02.2021 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×