Dodávateľ

MART SYSTEM s.r.o.

Veľký Šariš
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: MART SYSTEM s.r.o.

IČO: 36488135

Adresa: Železničná 2, Veľký Šariš

Registračné číslo: 2019/10-PO-E2668

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 25. Október 2019

Záznam platný do: 25. Október 2022

Posledná zmena: 1. Máj 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 379 167,00 EUR 3 3
2016 275 442,00 EUR 1 1
2017 151 456,75 EUR 8 8
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 379 167,00 EUR 3 3
2016 275 442,00 EUR 1 1
2017 151 456,75 EUR 8 8

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 82,92 82.92 EUR
Základná škola M.R.Štefánika Lučenec 1 49 060,00 49060.00 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1 81 641,00 81641.00 EUR
Stredná priemyselná škola strojnícka 1 275 442,00 275442.00 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 382,50 382.50 EUR
Slovenské národné múzeum 2 400,00 400.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 653,33 653.33 EUR
Centrum sociálnych služieb AMETYST 1 248 466,00 248466.00 EUR
Domov v Poloninách Nová Sedlica 1 142 138,00 142138.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 7 666,67 7666.67 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 1 133,33 133.33 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Riešenie havarijného stavu vykurovacej sústavy v priestoroch ZŠ M.R.Štefánika v Lučenci - I. Etapa - rekonštrukcia kotolne v objekte SO-01 hlavná budova a SO-02 pavilón A Základná škola M.R.Štefánika Lučenec 56 000,00 56000.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia kotolne VUZ Bystrina NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 126 560,00 126560.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Decentralizácia vykurovania areálu Centrum sociálnych služieb AMETYST 207 500,00 207500.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia kotolne Stredná priemyselná škola strojnícka 231 000,00 231000.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Rekonštrukcia vykurovania a príprava TÚV Domov v Poloninách Nová Sedlica 142 138,00 142138.0 EUR 2017 Práce Nie 1
kruhová žiarivka opple Slovenské národné múzeum 85,00 85.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
elektrický prietokový ohrievač Slovenské národné múzeum 360,00 360.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
elektronická mostíková vaha Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 960,00 960.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plastové stolové menovky Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 494,00 494.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pravidelné revízie VZT tlakových a plynových zariadení dvoch plynových kotolní počas 5 rokov Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 15 000,00 15000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Stolná lampa LED s meniteľnou intenzitou svetla Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 105,00 105.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
WAECO CooolFun SC 30 AC/DC termoelektrická autochladnička-Novinka 2016 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 160,00 160.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
+421517724326

+421517732478


pancisinova@martsystem.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 22 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Anton Gaľa
Adresa:
SNP 17 Sabinov 08301
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ladislav Pančišin
Adresa:
Sabinovská 19 Prešov 08001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
1. Marec 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ladislav Pančišin
Adresa:
Sabinovská 19 Prešov 08001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Jún 2017
Záznam do:
1. Marec 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ladislav Pančišin
Adresa:
Sabinovská 19 Prešov 08001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
28. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Anton Gaľa
Adresa:
SNP 17 Sabinov 08301
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
28. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Ing. Michal Juhás
Adresa:
Mojmírová 12 Košice - mestská časť Staré Mesto 040 01
Meno:
Agile & Clever s.r.o.
Adresa:
Rázusova 49 Košice - mestská časť Juh 04001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 1.03.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 6.03.2020 do: 1.03.2021

StiahniZáznam platný od: 28.06.2017 do: 6.03.2020

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×