Dodávateľ

ARKA, a.s.

Komárno
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: ARKA, a.s.

IČO: 36523496

Adresa: Palatínova 15, Komárno

Registračné číslo: 2019/8-PO-D904

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 20. August 2019

Záznam platný do: 20. August 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 18 460,80 EUR 14 14
2017 45 608,95 EUR 32 32
2018 41 545,74 EUR 18 18
2019 13 337,62 EUR 20 20
2020 5 746,27 EUR 18 18
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 18 460,80 EUR 14 14
2017 45 608,95 EUR 32 32
2018 41 545,74 EUR 18 18
2019 13 337,62 EUR 20 20
2020 5 746,27 EUR 18 18

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 2 084,03 2084.03 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 1 420,83 1420.83 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 295,00 295.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 553,00 553.00 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 4 750,00 4750.00 EUR
Mesto Prievidza 2 13 416,67 13416.67 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 4 385,00 4385.00 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 1 595,83 595.83 EUR
Nemocnice s poliklinikami n.o. 1 11 300,00 11300.00 EUR
Mesto Komárno 21 5 989,12 5989.12 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 1 249,92 1249.92 EUR
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 1 267,30 267.30 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 834,16 834.16 EUR
Metodicko-pedagogické centrum 1 25 250,00 25250.00 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 550,00 550.00 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 3 266,29 266.29 EUR
Mesto Nové Zámky 2 1 899,17 1899.17 EUR
Mesto Partizánske 1 166,67 166.67 EUR
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 816,92 816.92 EUR
Národné centrum zdravotníckych informácií 2 2 919,72 2919.72 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 10 7 354,98 7354.98 EUR
Mestská časť Bratislava - Dúbravka 2 708,33 708.33 EUR
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 368,00 368.00 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 1 900,00 900.00 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 562,50 562.50 EUR
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 1 6 077,50 6077.50 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 11 2 488,57 2488.57 EUR
Okresný súd Banská Bystrica 1 14 999,17 14999.17 EUR
Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 1 841,67 841.67 EUR
Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 1 300,00 300.00 EUR
Obec Blahová 1 450,00 450.00 EUR
Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 1 436,67 436.67 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 69,17 69.17 EUR
Teresa Benedicta 1 1 095,00 1095.00 EUR
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 4 1 432,35 1432.35 EUR
Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 1 112,50 112.50 EUR
Apoštolská cirkev na Slovensku Zbor Sabinov 2 3 575,00 3575.00 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 1 1 416,67 1416.67 EUR
Technická inšpekcia, a.s. 1 990,00 990.00 EUR
Evanjelická spojená škola 1 220,00 220.00 EUR
Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho 1 1 291,67 1291.67 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Výtvarné potreby pre materskú školu_80 Mesto Komárno 1 300,00 1300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výtvarné a kancelárske potreby pre materskú školu_82 Mesto Komárno 160,00 160.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske a umelecké potreby Teresa Benedicta 1 370,00 1370.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školské a kancelárske potreby pre MŠ_100 Mesto Komárno 349,00 349.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Administratívne potreby pre materskú školu. Mesto Komárno 341,00 341.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske tlačivá, zdravotnícke tlačivá a kancelárske potreby Nemocnice s poliklinikami n.o. 13 135,15 13135.15 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby – tlačivá, obálky, papier Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 2 150,00 2150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Projektor Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 670,00 670.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plastelína Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 200,00 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 422,74 422.74 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby (F3). Katolícka univerzita v Ružomberku 969,99 969.99 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plastelína Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 80,55 80.55 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál Technická inšpekcia, a.s. 1 000,00 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolové pracovné kalendáre a diáre na rok 2017 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 520,00 520.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Okresný súd Banská Bystrica EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Obec Blahová EUR 2017 Tovary Nie 1
Popisovač na biele tabule Evanjelická spojená škola 330,00 330.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výtvarné potreby pre materskú školu Mesto Komárno 950,00 950.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nástenné tabule Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 657,00 3657.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 1 080,00 1080.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 10 693,00 10693.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 606,00 606.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
plastelína Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 200,00 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
plastelína Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 150,00 150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Učebné pomôcky Mesto Prievidza 9 000,00 9000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Drobné kancelárske potreby, kancelársky papier, obálky, obaly, cerzky, gumy a perá Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 550,00 550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 1 212,79 1212.79 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Partizánske 343,15 343.15 EUR 2017 Tovary Nie 1
Školské - učebné pomôcky UNIVERZITA J. SELYEHO 1 069,00 1069.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výroba a dodanie propagačných diárov a kalendárov s potlačov Trenčiansky samosprávny kraj 1 090,90 1090.9 EUR 2017 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 273,44 273.44 EUR 2017 Tovary Nie 1
plastelína Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 200,00 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výtvarné potreby pre MŠ_84 Mesto Komárno 1 300,00 1300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diáre na rok 2018 s potlačou Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 026,00 1026.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výtvarné potreby pre MŠ_88 Mesto Komárno 158,00 158.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre MŠ_95 Mesto Komárno 690,60 690.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre centrum voľného času_97 Mesto Komárno 180,99 180.99 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pečiatková poduška Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 196,61 196.61 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, pracovné diáre, plánovacie kalendáre na rok 2018, tlačivá Mesto Nové Zámky 1 991,10 1991.1 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 2 623,40 2623.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kalendáre, laminovacie fólie, perá Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 135,00 135.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kožený karisblok/organizér/diár 2018 - formát A5 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 5 262,60 5262.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obálka obchodná taška papierová B4 s krížovým dnom Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 250,00 250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obálky RTG Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 200,00 1200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Učebné pomôcky - maliarske stojany Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho 1 620,00 1620.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
obálky Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 370,00 370.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícke tlačivá Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 693,84 693.84 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 461,00 461.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vlnitá lepenka Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 548,00 1548.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obálky RTG Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 200,00 1200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre MŠ s VJM_69 Mesto Komárno 150,00 150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 414,80 414.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výtvarné potreby pre MŠ_83 Mesto Komárno 280,00 280.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Granule polyetylénové Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 5 600,00 5600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výtvarné potreby, pracovné potreby a administratívne potreby pre MŠ_109 Mesto Komárno 504,60 504.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Didaktické pomôcky - spotrebný tovarový balíček Metodicko-pedagogické centrum 91 400,00 91400.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Materiál pre terapeutické účely Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 666,00 666.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sada 4 ks popisovačov na biele tabule Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 200,00 200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Učebné pomôcky - spotrebný materiál použitý pri výchove a vzdelávaní detí v materských školách Mesto Prievidza 12 000,00 12000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby - obojstranne popisovateľná a stierateľná tabuľka s fixami a stieracou textíliou Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 100,00 100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obálky RTG Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 200,00 1200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 455,00 455.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlačivá Ústav na výkon trestu odňatia slobody 516,00 516.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 2 013,20 2013.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obálky Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 750,00 750.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Učebné pomôcky a kreatívny materiál pre MŠ Mesto Komárno 315,20 315.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obálky RTG Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 000,00 1000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 436,00 436.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 175,20 175.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obálky RTG Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 000,00 1000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Materiál pre terapeutov Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 750,00 750.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obálky RTG Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 000,00 1000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Didaktické pomôcky III. Mesto Komárno 211,78 211.78 EUR 2019 Tovary Nie 1
Projekt: Festival pod jednou strechou 2019 - pomôcky Mesto Nové Zámky 300,00 300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Školské tašky Apoštolská cirkev na Slovensku Zbor Sabinov 2 250,00 2250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výtvarné potreby Mesto Komárno 545,59 545.59 EUR 2019 Tovary Nie 1
Školské potreby Apoštolská cirkev na Slovensku Zbor Sabinov 2 850,00 2850.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 367,02 367.02 EUR 2019 Tovary Nie 1
Baliaci materiál - obálky Národné centrum zdravotníckych informácií 2 515,87 2515.87 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 941,19 941.19 EUR 2019 Tovary Nie 1
Baliaci materiál - škatule Národné centrum zdravotníckych informácií 3 046,67 3046.67 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obálky RTG Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 000,00 1000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Materiál pre terapeutov Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 836,70 836.7 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 79,92 79.92 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obálky RTG Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 000,00 1000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 456,13 456.13 EUR 2020 Tovary Nie 1
Obálky RTG Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 300,00 300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 182,16 182.16 EUR 2020 Tovary Nie 1
Desiatové papierové vrecká Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 362,00 1362.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laminovacia fólia A3, 250 mikr (2x125 mikrón), lesklá Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 173,93 173.93 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výtvarné a administratívne potreby pre MŠ Mesto Komárno 543,56 543.56 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výtvarné potreby Mesto Komárno 152,00 152.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Učebné pomôcky pre deti Mesto Komárno 709,40 709.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Komárno 355,22 355.22 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 122,69 122.69 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby - akrylové farby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 168,50 168.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby - maliarske stojany Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 135,56 135.56 EUR 2020 Tovary Nie 1
Maliarske potreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 459,96 459.96 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výtvarnícky materiál a potreby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 550,00 550.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výtvarné pomôcky pre MŠ Mesto Komárno 230,57 230.57 EUR 2020 Tovary Nie 1
Obálky RTG Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 500,00 500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Komárno 1 122,19 1122.19 EUR 2020 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 134 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Miroslav Cabarka
Adresa:
Bottova 26 Komárno 94501
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Mária Cabarková
Adresa:
Brezová 6 Hamuliakovo 90043
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×