Dodávateľ

SIMA plus Krompachy, s.r.o.

Krompachy
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
2.8

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: SIMA plus Krompachy, s.r.o.

IČO: 47426136

Adresa: Maurerova 13, Krompachy

Registračné číslo: 2020/3-PO-F2608

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 25. Marec 2020

Záznam platný do: 25. Marec 2023

Posledná zmena: 26. Marec 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 37 413,08 EUR 9 9
2018 35 996,50 EUR 4 4
2019 338 596,50 EUR 3 3
2020 1 754,17 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 37 413,08 EUR 9 9
2018 35 996,50 EUR 4 4
2019 338 596,50 EUR 3 3
2020 1 754,17 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Mesto Kolárovo 1 4 558,33 4558.33 EUR
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 1 6 067,10 6067.10 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 1 789,74 1789.74 EUR
Obec Kluknava 1 32 389,00 32389.00 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 10 598,90 10598.90 EUR
Obec Čečejovce 1 90 192,50 90192.50 EUR
Obec Ľubotín 1 0,00 0.00 EUR
Obec Trnovec nad Váhom 4 23 648,26 23648.26 EUR
Obec Kojšov 1 23 129,00 23129.00 EUR
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Bocatiova 1 Košice 1 216 015,00 216015.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 1 649,92 1649.92 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 1 968,33 1968.33 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 1 754,17 1754.17 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Údržba a opravy výpočtovej techniky a počítačovej siete Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 6 072,00 6072.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Vodoinštalačný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 050,00 2050.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Police a batérie do kúpeľní ŠD Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 14 000,00 14000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ponorné kalové čerpadlo EFRU 1 1/4" s dezintegrátorom a náhradné diely k čerpadlu; Plavákový spínač FOX 10 m P/H05 Obec Trnovec nad Váhom 12 500,00 12500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný material Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 550,00 550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
čerpadlo 1 1/4" PKRN-16-8-GX INOX 1, 1 kw, 3x400 alebo ekvivalent Mesto Kolárovo 5 700,00 5700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
vodárenský materiál, sanitárne predmety Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 900,00 1900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ponorné kalové čerpadlo EFRU 1 1/14" s dezintegrátorom alebo ekvivalent Obec Trnovec nad Váhom 3 600,00 3600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kontajner na Bio odpad a kontajner Obec Ľubotín 59 208,00 59208.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Ponorné kalové čerpadlo EFRU 1 1/14" s dezintegrátorom alebo ekvivalent Obec Trnovec nad Váhom 7 200,00 7200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ponorné kalové čerpadlo EFRU 1 1/14" s dezintegrátorom alebo ekvivalent Obec Trnovec nad Váhom 7 637,04 7637.04 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 621,61 2621.61 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vybavenie zberného dvora obce Kojšov Obec Kojšov 89 801,00 89801.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Kompostéry pre kompostovanie BRO zo zelených plôch - dodanie 831 ks, počet ks podľa jednotlivých typov kompostérov - položiek 1 - 5 Obec Čečejovce 108 241,20 108241.2 EUR 2019 Tovary Áno 1
Vybavenie zberného dvora obce Kluknava Obec Kluknava 165 655,00 165655.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Ručné náradie Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 662,00 2662.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zníženie energetickej náročnosti budovy CŠPP - Bocatiova 1, Košice Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Bocatiova 1 Košice 236 620,00 236620.0 EUR 2019 Práce Áno 1
+421918698992


sigmaplus1@gmail.com

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 64 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ján Pribičko
Adresa:
Štúrova 33 Krompachy 05342
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
13. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ján Pribičko
Adresa:
Štúrova 33 Krompachy 05342
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
6. Júl 2017
Záznam do:
13. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Miroslava Slovinská
Adresa:
Štefánikovo námestie 13 Spišská Nová Ves 05201
Meno:
PUCHALLA, SLÁVIK & partners s.r.o.
Adresa:
Kmeťova 24 Košice - mestská časť Staré Mesto 04001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 4.09.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 13.09.2019 do: 4.09.2020

StiahniZáznam platný od: 6.07.2017 do: 13.09.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia
Obnova NKP, železiareň, zlieváreň, Stará Maša, Krompachy - 5.etapa 81 809,00 EUR Práce 2. Október 2020 Mesto Krompachy MILANKO spol. s r.o.;MIGI, spol. s r.o.;SIMA plus Krompachy, s.r.o.;Širila, a.s., Spišská Nová Ves;Š&L stav s.r.o.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×