Dodávateľ

ZTS Elektronika SKS s.r.o.

Nová Dubnica
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: ZTS Elektronika SKS s.r.o.

IČO: 31598536

Adresa: Trenčianska 19, Nová Dubnica

Registračné číslo: 2020/5-PO-E5079

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 25. Máj 2020

Záznam platný do: 25. Máj 2023

Posledná zmena: 26. Máj 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2012 3 225,00 EUR 4 4
2014 700 528,00 EUR 3 3
2015 5 872,00 EUR 1 1
2016 31 699,67 EUR 4 4
2017 491 434,00 EUR 6 6
2018 960 461,16 EUR 11 11
2019 2 673 026,09 EUR 14 16
2020 1 633 080,61 EUR 11 11
2021 6 886,12 EUR 3 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 697 079,00 EUR 4 4
2015 7 568,00 EUR 3 3
2016 36 677,67 EUR 5 5
2017 491 434,00 EUR 6 6
2018 960 461,16 EUR 11 11
2019 2 673 026,09 EUR 14 16
2020 1 633 080,61 EUR 11 11
2021 6 886,12 EUR 3 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 22 208 958,12 208958.12 EUR
Obec Valaliky 1 1 416,67 1416.67 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 520,00 520.00 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 6 3 344 540,00 3344540.00 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 74 120,00 74120.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 1 549,00 1549.00 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 736,94 736.94 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 13 587,50 13587.50 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 421 109,00 421109.00 EUR
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 3 2 407 000,00 2407000.00 EUR
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 4 3 225,00 3225.00 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 1 116,67 1116.67 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 2 20 929,00 20929.00 EUR
Mesto Michalovce 1 56,66 56.66 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 1 452,00 1452.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 5 1 988,33 1988.33 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 724,43 724.43 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 1 583,33 1583.33 EUR
Ústav na výkon väzby 1 1 600,00 1600.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Dovybavenie laboratórií projektu CE IDS II – aktivita 1.4 Podpora VaV pracoviska výskumno – vývojových služieb Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 75 820,00 75820.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Metrologické služby-kalibrácia meradiel Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 1 464,00 1464.0 EUR 2012 Služby Áno 1
Nákup meračov rýchlosti. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 622 400,00 622400.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Metrologické služby-kalibrácia meradiel Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 2 455,00 2455.0 EUR 2012 Služby Áno 1
Metrologické služby-kalibrácia meradiel Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 619,00 619.0 EUR 2012 Služby Áno 1
Kalibrácie meracích prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 24 949,00 24949.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Kalibrácie meracích prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 26 918,00 26918.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Metrologické služby-kalibrácia meradiel Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 6 696,00 6696.0 EUR 2012 Služby Áno 1
Kalibrácie meracích prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 578,00 2578.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie pozáručného servisu, opravy, profylaktiky a prestavby rýchlomerov a cestných rolmetrov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 280 000,00 280000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Alkohol tester profesionálny, tlačiareň a kufrík a alkohol tester orientačný Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 26 887,92 26887.92 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dräger - Alkoholtest 7510 alebo ekvivalent s príslušenstvom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 626,00 9626.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
náustky pre Dräger Alkotest 7410 Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Meracie prístroje Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 368,70 1368.7 EUR 2017 Tovary Nie 1
Certifikovaný tester na alkohol Obec Valaliky 1 899,00 1899.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Servis a opravy cestných rýchlomerov, rolmetrov, analyzátorov dychu Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 207 000,00 207000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Dôkazný alkohol tester + software + PC kábel Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 552,69 1552.69 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náustky do Drägera Alcotest 7510 classic Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 422,00 422.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Puzdro a náustky na alkohol tester envitec AlcoQuant 6020 Mesto Michalovce 68,00 68.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náustky pre Envitec AlcoQuant 6020 Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 400,00 400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Alkohol tester Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1 600,00 1600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Radarový merač okamžitej rýchlosti vozidiel Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 208 960,00 208960.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Jednorazové hygienické náustky pre zariadenia na meranie alkoholu dychovou skúškou Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 162 408,00 162408.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Merač rýchlosti vozidiel so štatistickým modulom Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 10 335,00 10335.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náustky pre Envitec AlcoQuant 6020 Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 400,00 400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Alkoholtester Alcotest 7510 Full KIT alebo ekvivalent, náustky k alkoholtesterom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 14 025,60 14025.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multimeter ručný FLUKE 179 alebo ekvivalent Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 400,00 400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Servis a opravy cestných rýchlomerov a rolmetrov Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 600 000,00 600000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
FLUKE 355 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 720,00 720.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Cestné rýchlomery Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 307 140,00 2307140.0 EUR 2019 Tovary Nie 3
Náustky pre Envitec AlcoQuant 6020 Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 313,61 313.61 EUR 2019 Tovary Nie 1
Príslušenstvo ku Alkotestom Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 900,00 1900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Radarový merač okamžitej rýchlosti vozidiel Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 220 850,00 220850.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prístroje na meranie elektrických a fyzikálnych vlastností Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 122 997,60 122997.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náustky do Drägera Alcotest 7510 classic Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 447,33 447.33 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prístroje na meranie elektrických a fyzikálnych vlastností Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 100,00 1100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kalibrácie a opravy meracích prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 13 460,00 13460.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
alkoholtester Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 173,00 173.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Multifunkčný kalibrátor pre procesné inžinierstvo Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 113,28 1113.28 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup alkohol testerov Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 16 311,68 16311.68 EUR 2019 Tovary Nie 1
Merač rýchlosti vozidiel so štatistickým modulom Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 10 600,00 10600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prístroje na meranie elektrických a fyzikálnych vlastnosti Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 400,00 2400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kalibrácie a opravy meracích prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 241,00 2241.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Servis a opravy cestných rýchlomerov a rolmetrov Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 1 600 000,00 1600000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Prístroje na meranie elektrických a fyzikálnych vlastností Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 107,40 6107.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
teplomer s vlhkomerom, kontaktný teplomer, kliešťový TRMS multimeter Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 008,00 1008.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Prístroje na meranie elektrických a fyzikálnych vlastností Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 107,40 6107.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náustky pre alkoholtester Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 000,00 1000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Prístroje na meranie elektrických a fyzikálnych vlastností Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 245,55 245.55 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kalibrácie meracích prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 21 640,80 21640.8 EUR 2020 Služby Nie 1
Meracie zariadenia Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 884,33 884.33 EUR 2020 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k Alkotestom Ústav na výkon väzby 1 920,00 1920.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Alkoholtestery a náustky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 664,55 1664.55 EUR 2020 Tovary Nie 1
Fluke 355 Kliešťový AC/DC TRMS multimeter do 2000 A Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 726,00 726.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kalibrácia meracieho prístroja Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 240,00 240.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Náustok k alkoholtesteru Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 459,76 459.76 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kalibrácie meradiel na meranie elektrických a magnetických veličín Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 563,60 7563.6 EUR 2021 Tovary Nie 1

info@ztselektronika.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 138 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Karol Minaroviech
Adresa:
Pod Brezinou 73 Trenčín 91101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
15. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Marián Brúsil
Adresa:
Okružná 128 Nová Dubnica 01851
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
15. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Marián Brúsil
Adresa:
Okružná 128 Nová Dubnica 01851
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
15. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Karol Minaroviech
Adresa:
Pod Brezinou 73 Trenčín 91101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
15. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Fridrich Lawyers, s.r.o.
Adresa:
Dunajská 6 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108
Meno:
Fridrich Paľko, s. r. o.
Adresa:
Grösslingova 4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81109

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 15.05.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×