Dodávateľ

PRESS & BURG Development s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: QUATROSTAV Security s. r. o.

IČO: 46896783

Adresa: Hrobákova 1633/1, Bratislava

Registračné číslo: 2015/10-PO-D9425

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 22. Október 2015

Záznam platný do: 22. Október 2018

Posledná zmena: 15. Február 2018


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 187 015,03 EUR 23 23
2017 46 958,50 EUR 9 9
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 187 015,03 EUR 23 23
2017 46 958,50 EUR 9 9

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 4 100,00 4100.00 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 12 940,00 12940.00 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 4 646,00 4646.00 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 2 67 535,00 67535.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 19 128,00 19128.00 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 2 700,00 2700.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 1 1 748,00 1748.00 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 3 41 791,66 41791.66 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 9 356,00 9356.00 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 4 166,67 4166.67 EUR
IUVENTA 1 6 120,00 6120.00 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 1 5 420,00 5420.00 EUR
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 1 3 041,67 3041.67 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 3 8 235,00 8235.00 EUR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 1 0,00 0.00 EUR
Horská záchranná služba 1 11 820,00 11820.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 1 3 262,50 3262.50 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 2 752,67 2752.67 EUR
AKADEMIK TU KOŠICE 1 9 120,00 9120.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 1 6 160,00 6160.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1 2 666,20 2666.20 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 4 146,66 4146.66 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 3 117,50 3117.50 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Veterinárne služby - hlavným cieľom veterinárnej služby je udržanie zdravotnej sposobilosti služobných psov na prácu, prevenciu pracovných úrazov a chorob. Horská záchranná služba 17 100,00 17100.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Upratovacie služby Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 43 920,00 43920.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Semená zeleniny Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 420,00 3420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Suché granulované krmivo Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 7 400,00 7400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Granulované krmivo pre psov Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 500,00 2500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Suché granulované krmivo Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 3 915,00 3915.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nohavičky plienkové pre dospelých, veľ. L Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 2 100,00 2100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie ubytovania, stravy a seminárnych miestností IUVENTA 7 900,00 7900.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Ubytovacie služby a konferenčná miestnosť Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 6 475,00 6475.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Terče a spotrebný materiál Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 23 986,08 23986.08 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zimný Tábor AKADEMIK TU KOŠICE 12 932,00 12932.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Vykonanie technických a emisných kontrol na motorových vozidlách kategórie N,O,T Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 4 800,00 4800.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Vykonanie technických a emisných kontrol na motorových vozidlách kategórie N,O,T Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 4 140,00 4140.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Vykonanie technických a emisných kontrol na osobných motorových vozidlách kategórie M1 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 200,00 1200.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Dodávka suchého granulovaného krmiva pre dospelých služobných psov Royal Canin Endurance 4800 (alebo ekvivalent ) aTrainer Fitnes 3 Adult Medium a Maxi With Duck (alebo ekvivalent) Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 3 200,00 3200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obstaranie tovarov - Implementácia bezpečných klinických postupov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 21 581,26 21581.26 EUR 2016 Tovary Áno 1
Zabezpečenie sťahovacích prác Úrad vlády Slovenskej republiky 8 335,75 8335.75 EUR 2016 Služby Nie 1
Sťahovanie kacelárskeho nábytku, počítačovej techniky, záznamov zo 4 objektov. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 147 600,00 147600.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Prenájom výdajníkov vody vrátane nákupu galónov a servisnej služby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 10 924,00 10924.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Granulované krmivo Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 810,00 810.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kurz anglického jazyka SK PRESS a Francúzskeho jazyka SK PRESS Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 4 680,00 4680.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Dodávka a montáž sanitárnych deliacich stien a oddeľovacej stienky do administratívnej budovy Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 4 284,00 4284.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Agrochemikálie, hnojivá Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 14 627,10 14627.1 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenájom a údržba bezpečnostných rohoží Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 20 313,24 20313.24 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie ubytovacích a stravovacích služieb, prenájom priestorov a techniky v rámci technicko-organizačného zabezpečenia pracovného stretnutia v dňoch 15. 05. 2017 - 17. 05. 2017. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 5 088,00 5088.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Prenájom a údržba bezpečnostných rohoží Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 600,00 5600.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Granulované krmivo Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 420,00 1420.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Granulované krmivo pre psov Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 500,00 2500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Granulované krmivo Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 512,00 1512.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Servisný prenájom rohoží k vstupným dverám do budov Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 5 313,00 5313.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Krmivo pre psy Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 306,00 3306.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prenájom a údržba bezpečnostných rohoží Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 20 313,24 20313.24 EUR 2017 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 53 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Matej Spodniak
Adresa:
Hrobákova 1633/1 Bratislava 85102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×