Dodávateľ

Ing. Ladislav Ivanics IL - MED

Štúrovo
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Ing. Ladislav Ivanics IL - MED

IČO: 33126500

Adresa: Hlavná 52, Štúrovo

Registračné číslo: 2019/8-FO-F912

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 5. August 2019

Záznam platný do: 5. August 2022

Posledná zmena: 14. Február 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 6 742,00 EUR 1 1
2016 249 175,18 EUR 70 70
2017 303 203,68 EUR 38 38
2018 246 618,17 EUR 36 36
2019 187 788,93 EUR 18 18
2020 18 719,98 EUR 3 3
2021 95 925,84 EUR 10 10
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 6 742,00 EUR 1 1
2016 249 175,18 EUR 70 70
2017 303 203,68 EUR 38 38
2018 246 618,17 EUR 36 36
2019 187 788,93 EUR 18 18
2020 18 719,98 EUR 3 3
2021 95 925,84 EUR 10 10

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 1 1 917,55 1917.55 EUR
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 991,00 991.00 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 1 205,83 1205.83 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 7 140 550,83 140550.83 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 3 8 731,00 8731.00 EUR
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 4 11 121,00 11121.00 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 2 14 901,67 14901.67 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 3 34 500,00 34500.00 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 55,83 55.83 EUR
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 26 620,00 26620.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 6 131 244,89 131244.89 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 19 179 814,09 179814.09 EUR
Záchranná zdravotná služba Bratislava 2 40 298,33 40298.33 EUR
Nemocnice s poliklinikami n.o. 2 39 295,00 39295.00 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 3 42 446,90 42446.90 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 11 22 664,13 22664.13 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 6 314,99 6314.99 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 1 42 870,00 42870.00 EUR
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 8 22 257,43 22257.43 EUR
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 13 059,00 13059.00 EUR
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 2 2 969,90 2969.90 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 19 50 038,44 50038.44 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 2 19 447,90 19447.90 EUR
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 247,49 247.49 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 10 9 035,80 9035.80 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 3 7 574,17 7574.17 EUR
Záchranná služba 8 60 440,78 60440.78 EUR
Štátny veterinárny a potravinový ústav 3 0,00 0.00 EUR
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 1 11 158,33 11158.33 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 9 94 345,97 94345.97 EUR
Národné rehabilitačné centrum 3 17 014,97 17014.97 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 1 466,67 466.67 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 1 511,67 511.67 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 732,50 732.50 EUR
Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 1 741,50 741.50 EUR
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 5 8 104,17 8104.17 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 1 524,92 524.92 EUR
Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 1 337,99 337.99 EUR
Zariadenie pre seniorov Prievidza 3 20 050,82 20050.82 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 472,00 472.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 6 746,66 6746.66 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 999,99 999.99 EUR
Zariadenie pre seniorov 1 0,00 0.00 EUR
"KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa 1 2 515,00 2515.00 EUR
"VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 2 8 274,17 8274.17 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 0,00 0.00 EUR
Domov jesene života 1 0,00 0.00 EUR
Stredisko sociálnych služieb Petržalka 2 2 872,50 2872.50 EUR
Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby 1 0,00 0.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Myjava 2 1 690,00 1690.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
ŠZM - rukavice vyšetrovacie nesterilné a rukavice operačné sterilné Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 29 990,00 29990.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Rukavice jednorázové vyšetrovacie nitrilové, nepudrované, veľkosť: S, M, L Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 3 860,00 3860.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Termopapier USG originál Mitsubishi K65HM-CE Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 229,06 229.06 EUR 2016 Tovary Nie 1
Termocitlivý papier Sysmex alebo ekvivalent Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálny EKG papier SCHILLER AT2, AT2 PLUS Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 250,00 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papier EKG Schiller AT101 alebo ekvivalent Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 200,00 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ekg papier pre ekg CARDIAC 1206 alebo ekvivalent Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sáčok močový s T-výpusťou, 2 l Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 575,00 575.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícke vyšetrovacie rukavice jednorázové Zariadenie pre seniorov Prievidza 9 000,00 9000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice jednorázové latexové pudrované Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 700,00 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie, latexové, nesterilné, pudrované, veľkosť : S,M,L Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 3 960,00 3960.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice alebo ekvivalent Nemocnice s poliklinikami n.o. 41 504,00 41504.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chirurgické rukavice alebo ekvivalent Nemocnice s poliklinikami n.o. 26 514,00 26514.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nesterilné, nitrilové, veľ. M Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 350,00 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jednorázové rukavice Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 936,00 936.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dekontaminačné rohože Nemocnica Poprad a. s. 2 100,00 2100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícky materiál 160209 Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 600,00 1600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetřovacie latexové a nitrilové Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 640,00 1640.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vyšetrovacie rukavice Zariadenie pre seniorov 350,00 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ekg papier pre ekg Schiller AT 10 plus Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 336,00 336.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papier EKG Cardioline AR1200 alebo ekvivalent Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 200,00 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sáčok močový s T-výpusťou, 2 l Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 660,00 660.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Záznamový papier k zdravotníckym prístrojom Ľubovnianska nemocnica, n. o. 1 010,00 1010.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Termopapier MITSUBISCHI K65HM-CE/KPHM-CE, alebo ekvivalent Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 600,00 1600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Návleky na obuv CPE (KMZ) Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 200,00 2200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice latexové vyšetrovacie nesterilné Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 490,00 490.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice chirurgické sterilné Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 644,00 644.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie, latexové, nesterilné, pudrované, veľkosť : S,M,L Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 3 960,00 3960.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dekontaminačné rohože Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 330,00 1330.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál - injekčné striekačky, lekárske ihly, infúzne súpravy, spojovacie hadičky infúzne, trojcestný uzatvárací kohút Záchranná služba 11 075,00 11075.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
teplomer bezortuťový lekársky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 460,00 460.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál, Prikrývky na periny, Prikrývky na matrace, Chirurgická ústenka Záchranná služba 3 792,00 3792.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Návlek na matrac jednorázový, po obvode stiahnutý gumičkou Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 050,00 1050.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Termocitlivý papier Sysmex alebo ekvivalent Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 160,00 160.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
EKG registračný papier Cardico 1207 /KENZ/ Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 200,00 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné pomôcky "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 6 558,00 6558.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dekontaminačné rohože Fakultná nemocnica Trnava 6 240,00 6240.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kanyly Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 2 040,00 2040.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné a jednorazové rukavice Domov jesene života 28 800,00 28800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chirurgické rukavice Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 3 910,00 3910.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Návlek na matrac jednorázový, po obvode stiahnutý gumičkou Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 050,00 1050.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lepiace rohože s antibakteriálnou zložkou Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 4 692,00 4692.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chirurgické rukavice Záchranná služba 7 800,00 7800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dekontaminačné rohože Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 2 200,00 2200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Návlek na matrac Sentina Lohmann & Rauscher "alebo ekvivalent", Jednorázový návlek na obuv Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 320,00 1320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Návlek na matrac s gumičkou s PVC Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 9 632,40 9632.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dekontaminačné rohože Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 790,00 1790.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nesterilné - vinyl Ľubovnianska nemocnica, n. o. 240,00 240.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nesterilné - latex Ľubovnianska nemocnica, n. o. 1 932,00 1932.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dekontaminačné rohože Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 174,00 1174.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Striekačka jednorazová 50 ml Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 15 925,00 15925.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dekontaminačné rohože Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 790,00 1790.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál, Prikrývky na periny, Prikrývky na matrace, Plachty, Hliníkové prikrývky Záchranná služba 7 368,00 7368.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice jednorazové, vyšetrovacie, nitrilové, nepudrované, veľkosť: S, M, L Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 6 100,00 6100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice jednorazové, vyšetrovacie, latexové, pudrované, veľkosť : S,M,L Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 4 200,00 4200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Registračné papiere Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 402,50 402.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál - i.v. kanyly Záchranná služba 4 549,20 4549.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chirurgické rukavice Záchranná služba 14 340,00 14340.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ekg papiere Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 636,00 636.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice Fakultná nemocnica Nitra 55 135,35 55135.35 EUR 2016 Tovary Nie 1
Záznamový papier k zdravotníckym prístrojom Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 17 860,30 17860.3 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice jednorazové, vyšetrovacie, nitrilové, nepudrované, veľkosť: S, M, L Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 3 040,00 3040.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Injekčné striekačky, hypodermické injekčné ihly, inzulínové striekačky s integrovanou ihlou Nemocnica Poprad a. s. 38 500,00 38500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dekontaminačné rohože Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 700,00 1700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice jednorázové Národné rehabilitačné centrum 5 454,00 5454.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice jednorazové, vyšetrovacie, latexové, pudrované, veľkosť : S,M,L Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 2 310,00 2310.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice jednorazové, vyšetrovacie, nitrilové, nepudrované, veľkosť: S, M, L Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 3 450,00 3450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jednorazové rukavice Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 300,00 2300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vyšetrovacie rukavice Štátny veterinárny a potravinový ústav 2 800,00 2800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vyšetrovacie rukavice Štátny veterinárny a potravinový ústav 2 100,00 2100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vyšetrovacie rukavice Štátny veterinárny a potravinový ústav 2 400,00 2400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice jednorazové, vyšetrovacie, latexové, pudrované, veľkosť : S,M,L Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 3 150,00 3150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice jednorazové, vyšetrovacie, nitrilové, nepudrované, veľkosť: S, M, L Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 4 600,00 4600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícke vyšetrovacie rukavice jednorázové Zariadenie pre seniorov Prievidza 9 000,00 9000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dekontaminačné rohože Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 390,00 1390.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 2 400,00 2400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dekontaminačné rohože Nemocnica Poprad a. s. 4 400,00 4400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dekontaminačné rohože Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 401,00 1401.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice jednorazové, vyšetrovacie, nitrilové, nepudrované, veľkosť: S, M, L Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 9 200,00 9200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál - intravenózne kanyly Záchranná služba 23 035,00 23035.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie jednorázových rukavíc "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 7 200,00 7200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Infúzna a transfúzna súprava Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 11 592,00 11592.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál - intravenózne kanyly Záchranná služba 23 035,68 23035.68 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dekontaminačné rohože Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 403,00 1403.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice jednorazové, vyšetrovacie, nitrilové, nepudrované, veľkosť: S, M, L Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 9 200,00 9200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dekontaminačné lepiace rohože s antibakteriálnou zložkou, návleky na matrac, návleky na obuv Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 6 210,38 6210.38 EUR 2017 Tovary Nie 1
Návlek na matrac s gumičkou s PVC Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 9 355,00 9355.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rohože 1.časť Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 3 892,50 3892.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
EKG, USG, CTG a termo papier Univerzitná nemocnica Bratislava 17 850,00 17850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
CTG papier Univerzitná nemocnica Bratislava 2 400,00 2400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dekontaminačné rohože Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 405,00 1405.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vyšetrovacie rukavice nesterilné, nitril, nepudrované Ľubovnianska nemocnica, n. o. 8 640,00 8640.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vyšetrovacie rukavice nesterilné, latex, pudrované/nepudrované Ľubovnianska nemocnica, n. o. 9 067,50 9067.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice jednorázové nitrilové Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 1 602,00 1602.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice jednorazové, vyšetrovacie, nitrilové, nepudrované, veľkosť: S, M, L Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 9 000,00 9000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice ochranné, vyšetrovacie nesterilné Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 200,00 1200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vozík invalidný,mechanický,transportný Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 960,00 960.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chodítka pre pacientov Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 400,00 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice jednorazové, vyšetrovacie, latexové, pudrované, veľkosť : S,M,L Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 2 730,00 2730.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice jednorazové, vyšetrovacie, nitrilové, nepudrované, veľkosť: S, M, L Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 70 890,43 70890.43 EUR 2017 Tovary Nie 1
Návleky na obuv a posteľ Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 15 954,30 15954.3 EUR 2017 Tovary Nie 1
Očné kvapátko Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 117,50 117.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dekontaminačné rohože Fakultná nemocnica Trnava 16 346,40 16346.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
EKG papier, termocitlivý papier do USG prístrojov Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 022,00 1022.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice jednorazové, vyšetrovacie, latexové, pudrované, veľkosť : S,M,L Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 18 090,00 18090.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Podložky pod pacienta Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 38 874,00 38874.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jednorázová podložka pod chorých 60cm x 90cm Ľubovnianska nemocnica, n. o. 3 504,60 3504.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dekontaminačné rohože Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 894,50 894.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jednorazové rukavice Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 300,00 2300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
EKG, TERMO, CTG, SONO papier 11/2017 Univerzitná nemocnica Bratislava 9 570,00 9570.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Jednorazové vyšetrovacie rukavice Ústav na výkon trestu odňatia slobody 460,80 460.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Jednorázové ochranné rukavice z nitrilkaučuku, hygienické rúška na tvár Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby 1 597,00 1597.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Záznamový papier k zdravotníckym prístrojom Ľubovnianska nemocnica, n. o. 1 545,06 1545.06 EUR 2018 Tovary Nie 1
OOPP - Rukavice jednorazové latexové Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 1 080,00 1080.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rukavice latexové a vynilové Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 160,00 2160.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Termocitlivý papier do USG prístrojov Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 450,00 1450.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
EKG, TERMO, CTG, SONO papier 1/2018 Univerzitná nemocnica Bratislava 9 430,00 9430.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup chirurgických rukavíc Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 15 781,30 15781.3 EUR 2018 Tovary Nie 1
EKG, TERMO, CTG, SONO papier Univerzitná nemocnica Bratislava 58 428,00 58428.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálny EKG papier Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 200,00 1200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Oritginálny termocitlivý videopapier do USG prístrojov Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 975,00 975.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné rukavice - vyšetrovacie Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 1 510,00 1510.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rohože č. 1 Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 4 890,00 4890.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 3 289,00 3289.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Latexové vyšetrovacie rukavice Stredisko sociálnych služieb Petržalka 2 400,00 2400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kožená pracovná obuv Záchranná zdravotná služba Bratislava 10 758,50 10758.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ochranné rukavice, zástery, respirátori a ochranné okuliare Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 080,00 1080.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Striekačka jednorazová 50 ml Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 14 975,00 14975.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Jednorazové rukavice a chirurgické rukavice č.2 Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 31 680,00 31680.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové, nesterilné Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 11 471,76 11471.76 EUR 2018 Tovary Nie 1
Podložky pod chorých 60x60cm, podložky pod chorých 60x90cm Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 18 973,00 18973.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mechanický invalidný vozík Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 520,00 520.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícke pomôcky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1 311,77 1311.77 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 5 292,92 5292.92 EUR 2018 Tovary Nie 1
Plachta prenášacia do 95kg a do 150kg Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 12 468,50 12468.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dekontaminačné rohože Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 9 650,00 9650.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové Fakultná nemocnica Trenčín 9 600,00 9600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rukavice nitrilové Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 24 786,00 24786.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálny EKG papier Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 200,00 1200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rukavice jednorázové nitrilové Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 1 620,00 1620.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 5 000,00 5000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Podložky pod chorých 60x60cm, podložky pod chorých 60x90cm Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 18 973,00 18973.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vyšetrovacie rukavice nitrilové Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 637,33 2637.33 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rukavice jednorázové Národné rehabilitačné centrum 9 000,00 9000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Jednorazové vyšetrovacie rukavice Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 025,00 3025.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rukavice jednorazové, vyšetrovacie, latexové, pudrované, veľkosť: S, M, L, XL Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 8 659,28 8659.28 EUR 2019 Tovary Nie 1
EKG papier, Originálny termocitlivý videopapier do USG prístrojov Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 524,00 524.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Termopapier SONY UPP 210SE Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 930,00 930.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Záznamový papier k zdravotníckym prístrojom Ľubovnianska nemocnica, n. o. 2 716,62 2716.62 EUR 2019 Tovary Nie 1
ŠZM - návlek na matrac Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 320,00 320.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové Fakultná nemocnica Trenčín 10 343,13 10343.13 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dekontaminačné lepiace rohože s antibakteriálnou zložkou, návleky na matrac, návleky na obuv Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 6 735,00 6735.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
jednorázové vyšetrovacie rukavice Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 68 668,14 68668.14 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ochranné prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 400,00 1400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové, nesterilné Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 10 655,11 10655.11 EUR 2019 Tovary Nie 1
Jednorazové vyšetrovacie rukavice Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 964,00 5964.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Podložky pod chorých 60x60cm, podložky pod chorých 60x90cm Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 18 743,00 18743.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
EKG papier, Originálny termocitlivý videopapier do USG prístrojov Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 110,00 2110.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vyšetrovacie rukavice nitrilové Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 306,38 3306.38 EUR 2019 Tovary Nie 1
Latexové vyšetrovacie rukavice Stredisko sociálnych služieb Petržalka 2 400,00 2400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
EKG papier Univerzitná nemocnica Bratislava 30 316,00 30316.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rukavice nitrilové, sterilné, latexové Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 43 786,00 43786.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rukavice jednorazové Národné rehabilitačné centrum 10 200,00 10200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dekontaminačné lepiace rohože s antibakteriálnou zložkou, návleky na matrac, návleky na obuv Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 8 550,00 8550.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zdravotnícke vyšetrovacie rukavice jednorázové Zariadenie pre seniorov Prievidza 14 400,00 14400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vyšetrovacie rukavice nitrilové Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 580,00 3580.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rukavice latexové nesterilné Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 6 120,00 6120.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
EKG papier Univerzitná nemocnica Bratislava 28 851,50 28851.5 EUR 2021 Tovary Nie 1
Podložky pod chorých 60x60cm, podložky pod chorých 60x90cm Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 800,00 1800.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Návlek na matrac Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 6 825,71 6825.71 EUR 2021 Tovary Nie 1
"Podpora opatrení na zmiernenie dopadov COVID-19 v nemocnici" - Ochranný plášť Nemocnica s poliklinikou Myjava 3 377,78 3377.78 EUR 2021 Tovary Áno 1
"Podpora opatrení na zmiernenie dopadov COVID-19 v nemocnici" - Dekontaminačné rohože Nemocnica s poliklinikou Myjava 433,60 433.6 EUR 2021 Tovary Áno 1
Jednorazové ochranné nitrilové rukavice "KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa 5 200,00 5200.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Podložky pod chorých 60x60cm, podložky pod chorých 60x90cm Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 19 347,60 19347.6 EUR 2021 Tovary Nie 1
Ochranné pomôcky Záchranná zdravotná služba Bratislava 66 615,00 66615.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Jednorázové nitrilové rukavice nepúdrované Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 780,00 780.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
+421905271619


Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 269 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Ladislav Ivanics
Adresa:
Hlavná 52 Štúrovo 94301
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
14. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ladislav Ivanics
Adresa:
Hlavná 52 Štúrovo 94301
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
14. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Mgr. Csaba Bodnár
Adresa:
Továrenská 1 Štúrovo 94303

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 14.06.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×