Dodávateľ

Bidvest Slovakia s. r. o.

Nové Mesto nad Váhom
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Bidfood Slovakia s. r. o.

IČO: 34152199

Adresa: Piešťanská2321/71 2321/71, Nové Mesto nad Váhom

Registračné číslo: 2017/3-PO-E4260

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 23. Marec 2017

Záznam platný do: 23. Marec 2020

Posledná zmena: 3. August 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 122 943,00 EUR 3 3
2015 78 954,00 EUR 4 4
2016 1 075 381,78 EUR 52 52
2017 1 208 895,96 EUR 50 50
2018 1 150 839,99 EUR 44 44
2019 781 081,60 EUR 37 37
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 122 943,00 EUR 3 3
2015 48 609,00 EUR 3 3
2016 1 148 260,78 EUR 54 54
2017 1 194 012,63 EUR 49 49
2018 1 105 579,99 EUR 44 44
2019 798 690,93 EUR 37 37

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 64 865,00 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 8 76 343,33 EUR
Mesto Žilina 2 51 900,00 EUR
Žilinský samosprávny kraj 2 16 506,00 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 1 7 733,37 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 17 814 554,00 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 4 555 708,16 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 8 116 783,54 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 52 000,00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 3 62 490,00 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 5 041,67 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 2 18 798,73 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 2 41 862,00 EUR
Technická univerzita v Košiciach 6 146 296,53 EUR
Centrum výcviku Lešť 7 263 600,00 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 5 154 456,67 EUR
Mesto Komárno 2 110 325,00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7 75 491,52 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 1 49 700,00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 1 20 804,00 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 116 416,66 EUR
Ružinovský domov seniorov 1 29 380,58 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 114 554,17 EUR
Psychiatrická nemocnica Hronovce 1 36 249,00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 160 700,00 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 1 16 800,00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 8 328 941,21 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 3 67 539,00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 8 176 747,49 EUR
Zoologická záhrada 2 1 464,58 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 2 0,00 EUR
Národný onkologický ústav 7 45 751,00 EUR
Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 1 9 810,00 EUR
Domov sociálnych služieb v Rohove 7 64 431,26 EUR
Letecká vojenská nemocnica, a.s. 2 113 840,00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7 79 232,05 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 14 153,34 EUR
Športové gymnázium 1 45 976,00 EUR
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1 6 950,23 EUR
Centrum účelových zariadení 2 57 905,00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 7 62 221,15 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 3 18 330,01 EUR
Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička 2 0,00 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 2 925,00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6 26 416,67 EUR
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 1 0,00 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom 4 3 896,15 EUR
Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 1 40 909,09 EUR
GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 2 8 450,40 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 18 957,50 EUR
Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 1 1 817,27 EUR
Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 4 7 907,00 EUR
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 2 19 425,00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Myjava 1 11 840,00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 2 900,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Hlbokozmrazené potraviny Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 110 000,00 EUR 2014 Tovary Nie 1
Bravčové a hovädzie mäso Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 110 000,00 EUR 2014 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky pre ŠJ Gymnázium Veľká okružná, Žilina Žilinský samosprávny kraj 48 000,00 EUR 2014 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky pre ZpS a DSS Čadca - Žiarec Žilinský samosprávny kraj 64 985,00 EUR 2015 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 93 008,00 EUR 2015 Tovary Nie 1
Mrazené a chladené potraviny pre UPJŠ Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 330,00 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Mäso a mäsové výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 75 998,00 EUR 2015 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 60 686,00 EUR 2015 Tovary Nie 1
Mrazené a chladené potraviny pre UPJŠ Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 230 000,00 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Mrazené a chladené potraviny pre UPJŠ Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 14 296,00 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Mrazené a chladené potraviny pre UPJŠ Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 22 328,00 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Mrazené a chladené potraviny pre UPJŠ Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 18 120,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mrazené a chladené potraviny pre UPJŠ Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 10 323,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mrazené a chladené potraviny pre UPJŠ Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 20 266,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mrazene mäso - II Centrum účelových zariadení 55 635,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mrazené a chladené potraviny pre UPJŠ Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 18 102,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mrazené a chladené potraviny pre UPJŠ Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 12 568,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obstaranie potravín: časť I. všeobecné potraviny, časť II. mrazené a chladené potraviny, časť III. mlieko a mliečne výrobky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 350 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mrazené hotové jedlá -polotovary Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 3 420,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka mrazenej hydiny Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 30 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čerstvé chladené mäso bravčové al. ekvivalent Centrum účelových zariadení 3 150,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mliečne výrobky GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 3 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Potraviny a nápoje Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 33 525,96 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mliečne výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 130 383,53 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hydina mrazená Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 300,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spišské párky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 700,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mäso a vedľajšie jatočné produkty Ružinovský domov seniorov 45 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mliečne výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 130 383,53 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mlieko a maslo Technická univerzita v Košiciach 22 821,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mrazené ryby a rybie filé Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom 700,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Maslo, mlieko, smotana, mliečne výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom 650,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hovädzie mäso a Bravčové mäso Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 34 562,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čerstvé mäso bravčové, hovädzie, hydina a mäsové výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom 2 980,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cestoviny semolinové Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom 430,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Domov sociálnych služieb v Rohove 20 500,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
mrazená zelenina, mrazené ryby a mrazené polotovary, treska v majonéze Domov sociálnych služieb v Rohove 6 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka mrazenej hydiny, rýb, mrazených výrobkov Centrum výcviku Lešť 4 160,33 EUR 2016 Tovary Nie 1
mäso Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 3 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky - potraviny pre školské jedálne. Mesto Komárno 83 230,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka mäsa a mäsových výrobkov (LS) Centrum výcviku Lešť 31 420,84 EUR 2016 Tovary Nie 1
mrazená hydina Domov sociálnych služieb v Rohove 8 500,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka mrazenej hydiny, rýb, mrazených výrobkov Centrum výcviku Lešť 40 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mrazená zelenina a ovocie Technická univerzita v Košiciach 9 670,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Králičie mäso Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 2 295,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vajcia Ústav na výkon trestu odňatia slobody 630,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mrazená zelenina Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 650,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky - potraviny pre školské jedálne_2016 Mesto Komárno 81 780,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vajcia Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7 800,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bravčové mäso Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 13 055,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mäso Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 28 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mäsové výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 11 650,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hydina hlboko mrazená Národný onkologický ústav 5 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mliečne výrobky Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 26 298,90 EUR 2016 Tovary Nie 1
Syrárske výrobky Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 20 022,77 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mäso Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 28 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Syry Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 13 200,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mrazená hydina, filety Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 38 325,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hovädzie a bravčové chladené mäso Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 46 750,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hlboko zmrazené výrobky Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 30 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov Úrad vlády Slovenskej republiky 26 087,50 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hydina hlboko mrazená Národný onkologický ústav 5 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 63 938,60 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Univerzitná nemocnica Bratislava 98 100,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mrazená hydina a hydinové výrobky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 47 625,80 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hovädzie mäso, živočíšne výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 9 405,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka mrazenej hydiny, rýb a mrazených výrobkov Centrum výcviku Lešť 32 500,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mrazené hydinové mäso, mrazené ryby, hlboko zmrazené výrobky a mrazené vnútornosti Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 74 760,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mrazené polotovary živočíšneho pôvodu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 35 700,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 24 320,20 EUR 2017 Tovary Nie 1
SYRY Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 59 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Mesto Žilina 10 112,20 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Mesto Žilina 75 430,42 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hlboko mrazené hydinové mäso a vnútornosti Zoologická záhrada 1 270,08 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hlboko mrazené hydinové mäso a vnútornosti Zoologická záhrada 1 270,08 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mrazená hydina, mrazené, spracované a konzervované ryby Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 15 661,80 EUR 2017 Tovary Nie 1
Syry Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 19 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mrazená zelenina a ovocie Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 891,30 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mrazená zelenina a ryby Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 14 500,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hovädzie a bravčové chladené mäso a mrazená divina Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 56 441,06 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mäso bravčové a hovädzie Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 48 300,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Potraviny - mäso a mäsové výrobky Letecká vojenská nemocnica, a.s. 98 595,11 EUR 2017 Tovary Nie 1
mrazená hydina Domov sociálnych služieb v Rohove 8 050,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Domov sociálnych služieb v Rohove 27 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hovädzie a bravčové chladené mäso a mrazená divina Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 67 226,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mrazené hydinové mäso, mrazené ryby, hlboko zmrazené výrobky a mrazené vnútornosti Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 59 472,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Divina Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 2 780,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Králičie mäso Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 810,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kačacie (stehná) Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 2 600,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bravčové mäso (mrazené), hovädzie mäso (mrazené) Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 37 465,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
mlieko, mliečne výrobky, vajcia Národný onkologický ústav 9 990,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vajcia Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 279,61 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mäso, mäsové výrobky a vajcia Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 28 095,71 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka čerstvého mäsa a mäsových výrobkov Centrum výcviku Lešť 95 033,33 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka mrazenej hydiny, rýb a mrazených výrobkov Centrum výcviku Lešť 58 376,67 EUR 2017 Tovary Nie 1
mrazená zelenina Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 11 494,32 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hlboko zmrazené výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 10 800,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mrazené ryby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 48 240,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mrazená hydina Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 41 556,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mrazená zelenina Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 14 499,59 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mrazená hydina, mrazené hovädzie, bravčové mäso a rôzne mrazené mäsa. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 60 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mlieko a maslo Technická univerzita v Košiciach 25 003,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec Centrum výcviku Lešť 67 092,50 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka mrazených rýb a rybacích produktov Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 24 854,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vajcia Ústav na výkon trestu odňatia slobody 9 360,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hydina hlboko mrazená Národný onkologický ústav 8 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vajcia Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 9 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Univerzitná nemocnica Bratislava 203 200,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čerstvé slepačie vajcia Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 940,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vajcia Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 6 120,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mrazená zelenina Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 400,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mrazené potraviny - v.01 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 4 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mrazené a hlboko zmrazené výrobky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 137 941,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečné výrobky alebo ekvivalent Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 68 640,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mrazené ryby, rybie filé a ostatné rybie mäso Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 70 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mrazená zelenina a ryby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 13 200,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mrazená hydina, mrazené, spracované a konzervované ryby Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 17 393,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička 7 100,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mrazené ryby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7 864,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vákuované chladené mäso Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 100,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mrazené zemiakové hranolky, chladené zemiaky parisienns Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 8 662,92 EUR 2018 Tovary Nie 1
mlieko, mliečne výrobky, vajcia Národný onkologický ústav 9 990,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
kuracie prsia mrazené, kuracie stehná mrazené, morčacie prsia mrazené, kurča mrazené, kuracia pečeň, rybie filé mrazené Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 22 766,69 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka mrazených rýb a rybacích produktov Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 21 345,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mäso, mäsové výrobky a vajcia Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 4 363,83 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Univerzitná nemocnica Bratislava 208 815,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vákuované chladené mäso Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 6 600,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mrazené potraviny (Mrazené výrobky a mrazená zelenina) Univerzitná nemocnica Bratislava 175 990,30 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bravčové mäso (mrazené), hovädzie mäso (mrazené) Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 39 794,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mrazená hydina a mrazené morčacie mäso Ústav na výkon trestu odňatia slobody 27 644,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mrazená zelenina, huby a ryby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 11 471,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
3. časť: Syrárske výrobky alebo ekvivalent Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 53 165,50 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mrazená hydina Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 38 375,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 4 547,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mrazené ryby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mlieko a maslo Technická univerzita v Košiciach 27 750,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Syry Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 91 401,35 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mrazená zelenina , ovocie, ryby, mäso a polotovary Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 149 071,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mrazená hydina Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 59 990,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vákuovo/špeciálne balené / kalibrované druhy mäsa Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 20 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 203,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
mrazená zelenina, mrazené ryby a mrazené polotovary, treska v majonéze Domov sociálnych služieb v Rohove 3 300,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 11 110,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mlieko, mliečne výrobky Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 54 200,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mrazené a chladené potraviny pre UPJŠ Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 590,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obstaranie potravín: časť I. všeobecné potraviny, časť II. mrazené a chladené potraviny, časť III. mlieko a mliečne výrobky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 12 502,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 129 611,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hydina hlboko mrazená Národný onkologický ústav 8 300,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mrazená hydina Technická univerzita v Košiciach 38 569,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mrazená hydina, mrazená zelenina Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 42 739,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 4 027,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hydina a hydinové výrobky Fakultná nemocnica Nitra 60 559,92 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mrazená zelenina a ryby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 19 200,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obstaranie potravín: časť I. všeobecné potraviny, časť II. mrazené a chladené potraviny, časť III. mlieko a mliečne výrobky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 36 255,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mrazená zelenina (12-12) Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 10 703,47 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mrazená hydina Ústav na výkon trestu odňatia slobody 48 106,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mrazená hydina, mrazené, spracované a konzervované ryby Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 28 447,50 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička 6 323,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mrazené ryby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 10 330,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hovädzie a bravčové mäso mrazené Ústav na výkon trestu odňatia slobody 58 240,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mrazené ryby, rybie filé a ostatné rybie mäso Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 18 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka mrazenej hydiny Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 36 200,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mrazená hydina Technická univerzita v Košiciach 58 593,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mrazené potraviny Nemocnica s poliklinikou Myjava 14 121,10 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hlbokomrazené hydinové mäso a ryby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 45 272,88 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mrazená hydina Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 15 472,75 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 24 843,18 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mrazená zelenina, mrazené zemiaky nakrájané na kocky, plátky a iné. Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 5 057,80 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tuky Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 14 504,53 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hlbokomrazená hydina, hlbokomrazené ryby, hlbokomrazená zelenina,... GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 10 800,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kuracie prsia mrazené, kuracie stehná mrazené, morčacie prsia mrazené, kurča mrazené, kuracia pečeň, filé mrazené Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 11 452,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Potraviny - mrazená hydina Letecká vojenská nemocnica, a.s. 30 800,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hlboko zmrazené výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 77 422,98 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mliečne výrobky Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 60 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obstaranie potravín: časť I. všeobecné potraviny, časť II. mrazené a chladené potraviny, časť III. mlieko a mliečne výrobky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 29 824,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hovädzie a bravčové mäso mrazené Ústav na výkon trestu odňatia slobody 85 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hydina mrazená Ústav na výkon trestu odňatia slobody 15 750,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ryža Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7 300,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Bravčové mäso (mrazené), hovädzie mäso (mrazené) Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 35 397,69 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mrazená a chladená hydina Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 94 480,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hydina hlboko mrazená Národný onkologický ústav 8 800,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mäso, mäsové výrobky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 11 971,60 EUR 2019 Tovary Nie 1
mrazená zelenina, mrazené ryby a mrazené polotovary, treska v majonéze Domov sociálnych služieb v Rohove 3 200,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mrazená zelenina (12-12) Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 9 116,64 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 13 171,20 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mrazené ryby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7 800,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky DNS Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 387 643,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obstaranie potravín: časť I. všeobecné potraviny, časť II. mrazené a chladené potraviny, časť III. mlieko a mliečne výrobky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 27 967,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup potravín pre Psychiatrickú nemocnicu Hronovce Psychiatrická nemocnica Hronovce 375 290,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie potravín pre je jedáleň VENZA vo VM ĽŠ UK Mlyny Univerzita Komenského v Bratislave 20 804,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Potraviny Športové gymnázium 341 293,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
+4217742824


andrej.kostal@bidfood.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 353 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Viac info na webe Ministerstva spravodlivosti.

Osobné údaje konečných užívateľov výhod sú spracúvane na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Bc. Peter Hložka
Adresa:
Športová 65 Nové Mesto nad Váhom 91501
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
14. Jún 1978
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
13. Júl 2017

Meno:
Ing. Petr Sekula
Adresa:
Malý Újezd 80 Jelenice 27601
Krajina:
Česká republika
Dátum narodenia:
5. August 1958
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
13. Júl 2017

Meno:
Ing. Marek Oros
Adresa:
Záborské 187 Záborské 08253
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
24. Február 1972
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
13. Júl 2017

Meno:
Bc. Peter Kadáš
Adresa:
Súmračná 1761 Rovinka 90041
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
11. Marec 1973
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
13. Júl 2017

Meno:
Ing. Martin Pristaš
Adresa:
260 Nová Ves nad Váhom 91631
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
9. November 1980
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
1. Október 2018

Meno:
Ing. Daniela Filová
Adresa:
M. Bela 31 Piešťany 921 01
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
7. Január 1958
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
13. Júl 2017
Záznam do:
1. Október 2018

Meno:
Neil Alan Duggan
Adresa:
Ballakneale House, Bay View Road, Port Erin isle of man IM9 6NA
Krajina:
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Dátum narodenia:
Neuverejnený
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
13. Júl 2017

Meno:
Shane Gerard Larkin
Adresa:
20, St Runius Way, Ballagarey Road, Glen Vine isle of man IM4 4FG
Krajina:
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Dátum narodenia:
Neuverejnený
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
13. Júl 2017

Meno:
Brian Joffe
Adresa:
Maud Street 8, King Suite Michaelangelo Towers Sandton 2052
Krajina:
Juhoafrická republika
Dátum narodenia:
Neuverejnený
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
13. Júl 2017

Meno:
Nompumelelo Themekile Madisa
Adresa:
50 Swartklip Avenue, Clearview estate north Krugersdorp, Gauteng 1739
Krajina:
Juhoafrická republika
Dátum narodenia:
Neuverejnený
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
13. Júl 2017

Meno:
Alexander Komape Maditsi
Adresa:
3 Ladbroke lane Winston Ridge 2196
Krajina:
Juhoafrická republika
Dátum narodenia:
Neuverejnený
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
13. Júl 2017

Meno:
Paul Cambo Baloyi
Adresa:
94 Carlswald estate, Midrand Johannesburg, Gauteng 1685
Krajina:
Juhoafrická republika
Dátum narodenia:
Neuverejnený
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
13. Júl 2017

Meno:
Craig Andrew Brighten
Adresa:
48 Kloff road Bedfordview 2007
Krajina:
Juhoafrická republika
Dátum narodenia:
Neuverejnený
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
13. Júl 2017

Meno:
Stephen Bender
Adresa:
Casewick Lane, 56 Juniper House Uffington, Lincolnshire PE9 4SX
Krajina:
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Dátum narodenia:
Neuverejnený
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
13. Júl 2017

Meno:
Justin Roland Martin Unsworth
Adresa:
20 Erin Way, Port Erin isle of man
Krajina:
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Dátum narodenia:
Neuverejnený
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
13. Júl 2017

Meno:
Gillian Claire Mc Mahon
Adresa:
17 Liege Avenue Thornhill Estate 2121
Krajina:
Juhoafrická republika
Dátum narodenia:
Neuverejnený
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
13. Júl 2017

Meno:
Cecilia Wendy Lerato Phalatse
Adresa:
265 Papenfus drievo, Beaulieu Kyalami, Gauteng 1684
Krajina:
Juhoafrická republika
Dátum narodenia:
Neuverejnený
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
13. Júl 2017

Meno:
Sibongile Masinga
Adresa:
13 Crescent drive, Westcliffe Johannesburg, Gauteng 2146
Krajina:
Juhoafrická republika
Dátum narodenia:
Neuverejnený
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
13. Júl 2017

Meno:
Bohumil Wolf
Adresa:
Šultysova 613/9 Praha 6 - Břevnov 16900
Krajina:
Česká republika
Dátum narodenia:
Neuverejnený
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
13. Júl 2017

Meno:
David Edward Cleasby
Adresa:
Iona Drive 8 Glenadrianne 2196
Krajina:
Juhoafrická republika
Dátum narodenia:
Neuverejnený
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
13. Júl 2017

Meno:
Paul Scott
Adresa:
Buckingham Court, Kingsmead Business Park Hight Wycombe HP11 1JU
Krajina:
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Dátum narodenia:
Neuverejnený
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
13. Júl 2017

Meno:
Bernard Larry Berson
Adresa:
14 Myuna road Dower Heights, NSW
Krajina:
Austrálsky zväz
Dátum narodenia:
Neuverejnený
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
13. Júl 2017

Meno:
Alfred Anthony Da Costa
Adresa:
3 Kolbe Crescent, Summerstrand, PE Eastern Cape 6000
Krajina:
Juhoafrická republika
Dátum narodenia:
Neuverejnený
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
13. Júl 2017

Meno:
Eric Kevin Diack
Adresa:
163 Senior Drive, Northcliff Randburg, Gauteng 2195
Krajina:
Juhoafrická republika
Dátum narodenia:
Neuverejnený
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
13. Júl 2017

Meno:
Neil Ernest John Goodwin
Adresa:
70 Budack Avenue Glen Vista ext 4 2058
Krajina:
Juhoafrická republika
Dátum narodenia:
Neuverejnený
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
13. Júl 2017

Meno:
Andrew Selley
Adresa:
Buckingham Court, Kingsmead Business Park High Wycombe HP11 1JU
Krajina:
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Dátum narodenia:
Neuverejnený
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
13. Júl 2017

Meno:
Anthony Wiliam Dawe
Adresa:
2 Jacaranda place, Warner beach Kwa-Zulu Natal 4126
Krajina:
Juhoafrická republika
Dátum narodenia:
Neuverejnený
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
13. Júl 2017

Meno:
Douglas Denoon Balharrie Band
Adresa:
Kleine Wingerd, klein Constantia road, western Cape 7484
Krajina:
Juhoafrická republika
Dátum narodenia:
Neuverejnený
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
13. Júl 2017

Meno:
Donald Masson
Adresa:
28 Mossie street, Panarama estate Krugersdorp, Gauteng 1718
Krajina:
Juhoafrická republika
Dátum narodenia:
Neuverejnený
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
13. Júl 2017

Meno:
Lindsay Peter Ralphs
Adresa:
11 Anslow Crescent, Bryanston Sandton 2021
Krajina:
Juhoafrická republika
Dátum narodenia:
Neuverejnený
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
13. Júl 2017

Meno:
Tania Slabbert
Adresa:
2 Eridge road, Forest Town Johannesburg, Gauteng 2196
Krajina:
Juhoafrická republika
Dátum narodenia:
Neuverejnený
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
13. Júl 2017

Meno:
Nigel George Payne
Adresa:
17 Westbrooke drive, Strathaven Sandton 2031
Krajina:
Juhoafrická republika
Dátum narodenia:
Neuverejnený
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
13. Júl 2017

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Blaňár & Partners s. r. o.
Adresa:
Gunduličova 4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81105

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 1.10.2018 do:

StiahniZáznam platný od: 13.07.2017 do: 1.10.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×