Dodávateľ

STEBERG s.r.o.

Topoľnica
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: STEBERG s.r.o.

IČO: 46604049

Adresa: 292 292, Topoľnica

Registračné číslo: 2018/6-PO-E8238

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 12. Jún 2018

Záznam platný do: 12. Jún 2021

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 267 112,34 EUR 17 17
2017 639 171,26 EUR 16 16
2018 992 105,83 EUR 13 13
2019 358 311,60 EUR 11 11
2020 1 700,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 267 112,34 EUR 17 17
2017 639 171,26 EUR 16 16
2018 992 105,83 EUR 13 13
2019 358 311,60 EUR 11 11
2020 1 700,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 56 717,35 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 46 485,00 EUR
Mesto Trnava 1 7 025,00 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 1 4 083,33 EUR
Obec Drahovce 1 79 166,67 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 276,50 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 2 2 948,33 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 4 58 805,00 EUR
Záchranná zdravotná služba Bratislava 1 1 700,00 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 0,00 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 1 745,83 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 3 35 158,34 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 1 030,00 EUR
Obec Lisková 1 71 333,33 EUR
Obec Abrahám 1 20 000,00 EUR
Obec Hrnčiarovce nad Parnou 1 102 908,33 EUR
Slovenská filharmónia 1 40 470,00 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 450,00 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 1 86 333,33 EUR
Mesto Šamorín 1 162 521,67 EUR
Mesto Hnúšťa 1 94 165,83 EUR
Obec Varín 1 0,00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 56 641,67 EUR
Horská záchranná služba 4 239 484,33 EUR
Obec Bátorove Kosihy 1 123 896,60 EUR
Obec Diviacka Nová Ves 1 0,00 EUR
Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 1 210,00 EUR
Obec Selec 1 0,00 EUR
Obec Kajal 1 21 040,00 EUR
OAZIS - Zariadenie sociálnych služieb 1 1 330,00 EUR
Obec Veľké Úľany 1 105 000,00 EUR
Mesto Strážske 1 77 582,50 EUR
Združenie obcí Mikroregión Klátovské rameno - Tökési ág Kistérség 1 187 233,33 EUR
Obec Nesluša 1 120 752,10 EUR
Obec Šuňava 1 73 750,00 EUR
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 2 1 160,00 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 250,00 EUR
Obec Olešná 1 76 665,83 EUR
Združenie obcí Čierna voda - Uh 1 124 583,33 EUR
Obec Kráľová nad Váhom 1 58 040,83 EUR
Združenie obcí pod Inovcom 1 116 416,67 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra - Chrenová 1 1 040,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Nákup a inštalácia röntgenového prehliadača batožín a rámového detektora kovov Úrad vlády Slovenskej republiky 107 298,61 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup mobilných nádob na stĺpy verejného osvetlenia Mesto Trnava 9 035,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plastové stolové menovky, šnúrky na krk na visačky Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 5 350,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Uterák froté 50x100 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 6 096,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Protiúderová prilba MO 5011R alebo ekvivalent Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 42 840,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Putá kovové s poistkou, model 9921 alebo ekvivalent Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 14 970,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Uterák pracovný froté Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 150,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mobilná klimatizácia Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 10 800,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Protichemický balíček Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 23 233,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné prostriedky - ochranný štít celotvárový, slúchadlá Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 7 008,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Súpravy záchranných nafukovacích chodníkov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 37 632,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zimná čiapka Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 500,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plastové stolové menovky, šnúrky na krk na visačky Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 2 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektro-muskulárny paralyzátor TASER Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 700,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nosidlá záchranárske Horská záchranná služba 47 900,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky pre zamestnancov Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 33 107,92 EUR 2016 Tovary Nie 1
Postele a karimatky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 14 400,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Uterák froté 50x100 Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 450,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Protiúderová prilba s ochranným štítom Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 34 860,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Uterák pracovný froté Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 240,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osuška froté 70x140 Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 960,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním Obec Šuňava 94 657,00 EUR 2017 Tovary Áno 1
Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním Obec Lisková 96 360,00 EUR 2017 Tovary Áno 1
Dodávka záhradných kompostérov Združenie obcí Čierna voda - Uh 157 615,60 EUR 2017 Tovary Nie 1
Záhradné kompostery Obec Varín EUR 2017 Tovary Áno 1
Záhradné kompostéry Obec Nesluša 144 903,10 EUR 2017 Tovary Áno 1
Nákup záhradných kompostérov Obec Olešná 95 865,00 EUR 2017 Tovary Áno 1
Záhradné kompostéry Obec Diviacka Nová Ves 126 225,00 EUR 2017 Tovary Áno 1
Špeciálne stroje a prístroje - Inerciálna navigačná jednotka - Projekt Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 20 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dekovina Ústav na výkon trestu odňatia slobody 67 972,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vrecia na kontaminované prádlo Univerzitná nemocnica Bratislava 6 200,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nosidlá záchranárske Horská záchranná služba 112 652,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Antiradiačný odev Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 15 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
filtrové špičky pre pipety Eppendorf Research plus Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 300,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prepravné debne Slovenská filharmónia 80 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kompostéry na BRKO Obec Kráľová nad Váhom 70 656,00 EUR 2018 Tovary Áno 1
Záhradné kompostéry Obec Drahovce 126 468,00 EUR 2018 Tovary Áno 1
Intenzifikácia triedeného zberu a zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov Obec Selec 99 361,06 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodanie záhradných kompostérov Obec Hrnčiarovce nad Parnou 123 520,00 EUR 2018 Tovary Áno 1
Ochranné protichemické obleky, masky, filtre a príslušenstvo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 94 320,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obstaranie kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO Združenie obcí Mikroregión Klátovské rameno - Tökési ág Kistérség 225 192,00 EUR 2018 Tovary Áno 1
Transportné prostriedky a nosidlá záchranárske Horská záchranná služba 79 632,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kompostery pre obyvateľov IV Mesto Šamorín 196 500,00 EUR 2018 Tovary Áno 1
Zhodnocovanie bioodpadu Združenie obcí pod Inovcom 208 411,20 EUR 2018 Tovary Áno 1
Predchádzanie vzniku BRKO obstaraním záhradných kompostérov v meste Mesto Strážske 116 341,50 EUR 2018 Tovary Áno 1
Nákup kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO produkovaného v domácnostiach Mesto Hnúšťa 113 756,40 EUR 2018 Tovary Áno 1
Putá kovové, pántové s poistkou. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 8 800,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obstaranie záhradných kompostérov Obec Veľké Úľany 173 085,00 EUR 2019 Tovary Áno 1
Modulovateľný kompostér Obec Abrahám 24 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka samozavlažovacích kvetináčov, dodávka muškátov a ich výsadba do samozavlažovacích kvetináčov Hlavné mesto SR Bratislava 82 046,40 EUR 2019 Tovary Nie 1
Podpora domáceho kompostovania zakúpením kompostérov Obec Kajal 25 263,16 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup kompostérov do domácností Obec Bátorove Kosihy 148 676,00 EUR 2019 Tovary Áno 1
Prenosný systém pre skenovanie podvozku vozidla Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 42 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rifľovina Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra - Chrenová 1 250,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Transportné prostriedky a záchranárske nosidlá Horská záchranná služba 62 202,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Uteráky Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 1 454,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Textilné výrobky - osuška, hygienická plachta OAZIS - Zariadenie sociálnych služieb 1 600,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ochranný odev Záchranná zdravotná služba Bratislava 3 038,66 EUR 2020 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 68 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Mgr. Štefan Bergendi
Adresa:
Gaštanová 13 Galanta 924 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
14. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Štefan Bergendi
Adresa:
Revolučná štvrť 973/26 Galanta 92401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
14. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária Mihalda, Valach, Kišac, s. r. o.
Adresa:
Gogoľova 18 Bratislava - mestská časť Petržalka 852 02

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 14.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×