Dodávateľ

Union poisťovňa, a.s.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Union poisťovňa, a. s.

IČO: 31322051

Adresa: Karadžičova 10, Bratislava

Registračné číslo: 2020/3-PO-F2617

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 25. Marec 2020

Záznam platný do: 25. Marec 2023

Posledná zmena: 11. August 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 235 602,00 EUR 5 5
2015 813 797,00 EUR 11 11
2016 2 100 582,00 EUR 20 21
2017 1 191 706,00 EUR 21 21
2018 1 784 604,00 EUR 18 20
2019 3 390 744,00 EUR 38 51
2020 1 310 816,00 EUR 23 27
2021 304 651,00 EUR 17 19
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 223 664,00 EUR 3 3
2015 789 495,00 EUR 11 11
2016 2 104 662,00 EUR 20 21
2017 658 566,00 EUR 5 5
2018 1 826 175,00 EUR 19 21
2019 2 496 124,00 EUR 23 26
2020 1 853 719,00 EUR 34 43
2021 1 180 097,00 EUR 38 45

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 266 887,00 266887.00 EUR
Mesto Skalica 1 0,00 0.00 EUR
Mesto Trnava 3 4 214,00 4214.00 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 17 239 384,00 239384.00 EUR
Prešovský samosprávny kraj 18 2 808 848,00 2808848.00 EUR
Mesto Vráble 4 106 961,00 106961.00 EUR
Mesto Topoľčany 8 282 582,00 282582.00 EUR
Slovenská agentúra životného prostredia 1 71 642,00 71642.00 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1 255 960,00 255960.00 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 2 25 788,00 25788.00 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 539 600,00 539600.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 141 381,00 141381.00 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 87 392,00 87392.00 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 1 7 702,00 7702.00 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 6 120,00 6120.00 EUR
Mesto Žiar nad Hronom 1 4 236,00 4236.00 EUR
Banskobystrický samosprávny kraj 2 691 338,00 691338.00 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 10 15 737,00 15737.00 EUR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 18 1 174 304,00 1174304.00 EUR
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 3 422 410,00 422410.00 EUR
Mesto Detva 1 78 030,00 78030.00 EUR
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 2 202 196,00 202196.00 EUR
Združenie obcí - Južný región 1 170 558,00 170558.00 EUR
Mesto Vranov nad Topľou 2 93 888,00 93888.00 EUR
Mesto Stropkov 6 285 550,00 285550.00 EUR
Mesto Snina 6 173 756,00 173756.00 EUR
Mikroregion Štítnická dolina Občianske združenie 1 195 710,00 195710.00 EUR
Národný onkologický ústav 2 340 651,00 340651.00 EUR
Obec Lehnice 1 43 309,00 43309.00 EUR
Združenie obcí Tribečsko-Inoveckého regiónu 1 80 548,00 80548.00 EUR
Dolnohronské regionálne združenie 7 238 018,00 238018.00 EUR
Koordinačné združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie 10 260 219,00 260219.00 EUR
Združenie miest a obcí Žitného ostrova 10 366 081,00 366081.00 EUR
Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice 7 792 138,00 792138.00 EUR
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik 5 12 291,00 12291.00 EUR
Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí 10 112 453,00 112453.00 EUR
Regionálne združenie miest a obcí - Požitavský región 4 534 620,00 534620.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Obstarávanie poistných služieb pre Mesto Skalica Mesto Skalica od 89 780,00 do 150 000,00 89780 EUR 2016 Služby Nie 1
Komplexné poistenie majetku, motorových vozidiel, všeobecnej zodpovednosti za škodu, peňazí a komplexné poistenie liečebných nák Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 206 990,00 206990.0 EUR 2016 Služby Áno 2
Komplexné poistenie Univerzitná nemocnica Martin 81 852,00 81852.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Poisťovacie služby Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 80 000,00 80000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Úrazové poistenie poberateľov DvHN aktivovaných v zmysle § 10 zákona o pomoci v hmotnej núdzi Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 133 200,00 133200.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Poskytnutie poistných služieb pre SAŽP Slovenská agentúra životného prostredia 150 000,00 150000.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre Mesto Vráble a spolu poistené organizácie Mesto Vráble od 73 474,00 do 206 999,00 73474 EUR 2014 Služby Nie 1
Poistenie majetku Mesta Stropkov a organizácií v jeho zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti Mesto Stropkov od 81 157,00 do 120 000,00 81157 EUR 2014 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Mikroregiónu Štítnická dolina a pre ďalšie pristupujúce subjekty Mikroregion Štítnická dolina Občianske združenie 201 099,00 201099.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu a poistenie vozidiel . Obec Lehnice 46 500,00 46500.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Združenia obcí Tribečsko - Inoveckého regiónu Združenie obcí Tribečsko-Inoveckého regiónu od 84 859,00 do 150 000,00 84859 EUR 2015 Služby Nie 1
Poistenie zodpovednosti za škodu Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 102 600,00 102600.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poisťovacie služby Centrum vedecko-technických informácií SR 94 189,00 94189.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre Mesto Žiar nad Hronom a spolupoistené organizácie Mesto Žiar nad Hronom 173 000,00 173000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu. Národný onkologický ústav 190 198,00 190198.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Dolnohronského regionálneho združenia Dolnohronské regionálne združenie 22 631,00 22631.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Dolnohronského regionálneho združenia Dolnohronské regionálne združenie 6 495,00 6495.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Koordinačného združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie. Koordinačné združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie 786,00 786.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do ZMO,región JE Jaslovské Bohunice a ďalšie pristupujúce organizácie Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice 2 878,00 2878.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Dolnohronského regionálneho združenia Dolnohronské regionálne združenie 5 604,00 5604.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Koordinačného združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie. Koordinačné združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie 1 221,00 1221.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Dolnohronského regionálneho združenia Dolnohronské regionálne združenie 193 948,00 193948.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Koordinačného združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie. Koordinačné združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie 1 647,00 1647.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Koordinačného združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie. Koordinačné združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie 2 768,00 2768.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Koordinačného združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie. Koordinačné združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie 5 332,00 5332.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Koordinačného združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie. Koordinačné združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie 229 647,00 229647.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do ZMO,región JE Jaslovské Bohunice a ďalšie pristupujúce organizácie Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice 717 032,00 717032.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Koordinačného združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie. Koordinačné združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie 13 609,00 13609.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Koordinačného združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie. Koordinačné združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie 2 117,00 2117.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do ZMO,región JE Jaslovské Bohunice a ďalšie pristupujúce organizácie Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice 26 067,00 26067.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Dolnohronského regionálneho združenia Dolnohronské regionálne združenie 5 182,00 5182.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Poistenie zodpovednosti za škodu Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 539 600,00 539600.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Poisťovacie služby Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 154 088,00 154088.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Koordinačného združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie. Koordinačné združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie 1 733,00 1733.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do ZMO,región JE Jaslovské Bohunice a ďalšie pristupujúce organizácie Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice 30 427,00 30427.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do ZMO,región JE Jaslovské Bohunice a ďalšie pristupujúce organizácie Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice 5 541,00 5541.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Komerčné zdravotné pripoistenie 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 598 180,00 598180.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Komerčné zdravotné pripoistenie 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 22 685,00 22685.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Komerčné zdravotné pripoistenie 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 34 302,00 34302.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do ZMO,región JE Jaslovské Bohunice a ďalšie pristupujúce organizácie Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice 8 261,00 8261.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Dolnohronského regionálneho združenia Dolnohronské regionálne združenie 3 600,00 3600.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Dolnohronského regionálneho združenia Dolnohronské regionálne združenie 558,00 558.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Komerčné zdravotné pripoistenie 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 34 555,00 34555.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Mesto Vranov nad Topľou Mesto Vranov nad Topľou 251 474,00 251474.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Komplexné poistenie Univerzitná nemocnica Martin 230 111,00 230111.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Koordinačného združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie. Koordinačné združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie 1 359,00 1359.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do ZMO,región JE Jaslovské Bohunice a ďalšie pristupujúce organizácie Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice 1 932,00 1932.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Komerčné zdravotné pripoistenie 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 34 377,00 34377.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Mesto Stropkov Mesto Stropkov 220 999,00 220999.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 84 258,84 84258.84 EUR 2016 Služby Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Združenie miest a obcí Žitného ostrova Združenie miest a obcí Žitného ostrova 423 480,00 423480.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Mesto Vranov nad Topľou Mesto Vranov nad Topľou 53 898,00 53898.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Komerčné zdravotné pripoistenie 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 46 682,00 46682.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Obstarávanie poistných služieb - Mesto Vráble Mesto Vráble 82 711,00 82711.0 EUR 2018 Služby Nie 3
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb – Ľubovnianske RZMO Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí 211 405,00 211405.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Poisťovacie služby Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 169 422,00 169422.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Poistenie majetku, poistenie motorových vozidiel Banskobystrický samosprávny kraj 765 015,00 765015.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Mesto Detva Mesto Detva 220 961,00 220961.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Komerčné zdravotné pripoistenie 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 33 451,00 33451.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb – Ľubovnianske RZMO Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí 17 509,00 17509.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Mesto Stropkov Mesto Stropkov 1 581,00 1581.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Združenie miest a obcí Žitného ostrova Združenie miest a obcí Žitného ostrova 91 693,00 91693.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Komplexné poistenie majetku, motorových vozidiel, všeobecnej zodpovednosti za škodu, peňazí a komplexné poistenie liečebných nákladov zamestnancov UPJŠ pri zahraničných cestách Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 640,00 1640.0 EUR 2018 Služby Áno 1
Komerčné zdravotné pripoistenie 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 34 040,00 34040.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Komplexné poistenie majetku, motorových vozidiel, všeobecnej zodpovednosti za škodu, peňazí a komplexné poistenie liečebných nákladov zamestnancov UPJŠ pri zahraničných cestách Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 300,00 3300.0 EUR 2019 Služby Áno 2
Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu Národný onkologický ústav 193 895,00 193895.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Poistenie majetku, poistenie motorových vozidiel Banskobystrický samosprávny kraj 64 825,00 64825.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Postenie majetku Prešovskej univerzity Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 212 500,00 212500.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Poistenie liečebných nákladov počas zahraničných pracovných ciest Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 36 600,00 36600.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Poistenie všeobecnej zodpovednsoti za škodu Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 116 733,00 116733.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Komerčné zdravotné pripoistenie 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 34 524,00 34524.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Združenie miest a obcí Žitného ostrova Združenie miest a obcí Žitného ostrova 2 189,00 2189.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Komplexné poistenie majetku, motorových vozidiel, všeobecnej zodpovednosti za škodu, peňazí a komplexné poistenie liečebných nákladov zamestnancov UPJŠ pri zahraničných cestách Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 13 220,00 13220.0 EUR 2019 Služby Áno 2
Poistenie liečebných nákladov počas zahraničných pracovných ciest Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 5 486,00 5486.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Komerčné zdravotné pripoistenie 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 34 236,00 34236.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Postenie majetku Prešovskej univerzity Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 29 078,00 29078.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Poistenie majetku PSK a OvZP PSK Prešovský samosprávny kraj 1 845 306,00 1845306.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Komplexné poistenie II Mesto Trnava 727 616,00 727616.0 EUR 2019 Služby Nie 1
POISTENIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL, POISTENIE MAJETKU A ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODY, CESTOVNÉ POISTENIE Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik 754 360,00 754360.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre mestá a obce Mesto Snina 136 764,00 136764.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Poistenie liečebných nákladov počas zahraničných pracovných ciest Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 439,00 1439.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre mestá a obce Mesto Snina 91 380,00 91380.0 EUR 2019 Služby Nie 2
POISTENIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL, POISTENIE MAJETKU A ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODY, CESTOVNÉ POISTENIE Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik 2019 Služby Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb – Ľubovnianske RZMO Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí 1 271,00 1271.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Poistenie majetku PSK a OvZP PSK Prešovský samosprávny kraj 66 115,00 66115.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre mestá a obce Mesto Snina 361,00 361.0 EUR 2020 Služby Nie 2
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb – Ľubovnianske RZMO Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí 1 030,00 1030.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Poistenie liečebných nákladov počas zahraničných pracovných ciest Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 479,00 1479.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Mesto Stropkov Mesto Stropkov 417,00 417.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Združenie miest a obcí Žitného ostrova Združenie miest a obcí Žitného ostrova 463,00 463.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Komerčné zdravotné pripoistenie 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 35 264,00 35264.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Poistenie majetku PSK a OvZP PSK Prešovský samosprávny kraj 481 324,00 481324.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Postenie majetku Prešovskej univerzity Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 11 845,00 11845.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie poistných služieb pre Mesto Topoľčany Mesto Topoľčany 195 000,00 195000.0 EUR 2020 Služby Nie 2
POISTENIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL, POISTENIE MAJETKU A ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODY, CESTOVNÉ POISTENIE Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik 2019 Služby Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Združenie miest a obcí Žitného ostrova Združenie miest a obcí Žitného ostrova 3 124,00 3124.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Poistenie majetku PSK a OvZP PSK Prešovský samosprávny kraj 141 260,00 141260.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Komerčné zdravotné pripoistenie 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 35 643,00 35643.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Postenie majetku Prešovskej univerzity Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 14 034,00 14034.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Poistenie liečebných nákladov počas zahraničných pracovných ciest Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 55,00 55.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Mesto Stropkov Mesto Stropkov 32,00 32.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb – Ľubovnianske RZMO Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí 176,00 176.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Združenie miest a obcí Žitného ostrova Združenie miest a obcí Žitného ostrova 2 062,00 2062.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Poistenie majetku PSK a OvZP PSK Prešovský samosprávny kraj 113 085,00 113085.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Poistenie liečebných nákladov počas zahraničných pracovných ciest Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 707,00 707.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Komerčné zdravotné poistenie osôb v zahraničí Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 224 968,00 224968.0 EUR 2020 Služby Nie 2
Komerčné zdravotné pripoistenie 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 34 566,00 34566.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Komerčné zdravotné poistenie osôb v zahraničí Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 38 062,00 38062.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Postenie majetku Prešovskej univerzity Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 11 923,00 11923.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Poistné služby pre Národnú banku Slovenska NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 352 000,00 352000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Poisťovacie služby Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 106 853,00 106853.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Poistné služby Regionálne združenie miest a obcí - Požitavský región 701 000,00 701000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Komplexné poistenie II Mesto Trnava 36 835,00 36835.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb – Ľubovnianske RZMO Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí 1 185,00 1185.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Združenie miest a obcí Žitného ostrova Združenie miest a obcí Žitného ostrova 2 715,00 2715.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Poistenie majetku PSK a OvZP PSK Prešovský samosprávny kraj 124 534,00 124534.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Poistenie liečebných nákladov počas zahraničných pracovných ciest Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 120,00 120.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Komerčné zdravotné pripoistenie 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 34 349,00 34349.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie poistných služieb pre Mesto Topoľčany Mesto Topoľčany 70 996,00 70996.0 EUR 2020 Služby Nie 2
Postenie majetku Prešovskej univerzity Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 14 798,00 14798.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Komerčné zdravotné poistenie osôb v zahraničí Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 858,00 3858.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Komerčné zdravotné pripoistenie 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 34 674,00 34674.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb – Ľubovnianske RZMO Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí 1 826,00 1826.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Združenie miest a obcí Žitného ostrova Združenie miest a obcí Žitného ostrova 5 772,00 5772.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Postenie majetku Prešovskej univerzity Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 12 759,00 12759.0 EUR 2019 Služby Nie 1
POISTENIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL, POISTENIE MAJETKU A ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODY, CESTOVNÉ POISTENIE Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik 2019 Služby Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb – Ľubovnianske RZMO Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí 352,00 352.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Mesto Stropkov Mesto Stropkov 191,00 191.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Poistné služby Regionálne združenie miest a obcí - Požitavský región 4 794,00 4794.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Združenie miest a obcí Žitného ostrova Združenie miest a obcí Žitného ostrova 404,00 404.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zabezpečenie poistných služieb pre Mesto Topoľčany Mesto Topoľčany 15 742,00 15742.0 EUR 2021 Služby Nie 2
Poistenie liečebných nákladov počas zahraničných pracovných ciest Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 113,00 113.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Poistenie majetku PSK a OvZP PSK Prešovský samosprávny kraj 9 961,00 9961.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Komerčné zdravotné pripoistenie 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 34 495,00 34495.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Postenie majetku Prešovskej univerzity Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 11 778,00 11778.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Poistenie majetku a poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu, povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a havarijné poistenie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 130 114,00 130114.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb – Ľubovnianske RZMO Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí 219,00 219.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Poistné služby Regionálne združenie miest a obcí - Požitavský región 22 603,00 22603.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Združenie miest a obcí Žitného ostrova Združenie miest a obcí Žitného ostrova 156,00 156.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zabezpečenie poistných služieb pre Mesto Topoľčany Mesto Topoľčany 844,00 844.0 EUR 2021 Služby Nie 2
Poistenie liečebných nákladov počas zahraničných pracovných ciest Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 421,00 421.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Poistenie majetku PSK a OvZP PSK Prešovský samosprávny kraj 3 522,00 3522.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Postenie majetku Prešovskej univerzity Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 13 409,00 13409.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Komerčné zdravotné pripoistenie 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 35 082,00 35082.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Príležitostné spoločné verejné obstarávanie poistných služieb - Združenie obcí – Južný región Združenie obcí - Južný región 633 500,00 633500.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Komerčné zdravotné pripoistenie 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 23 199,00 23199.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb – Ľubovnianske RZMO Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí 85,00 85.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Poistné služby Regionálne združenie miest a obcí - Požitavský región 908,00 908.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Komplexné poistenie II Mesto Trnava 43 010,00 43010.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Poistenie majetku PSK a OvZP PSK Prešovský samosprávny kraj 23 745,00 23745.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Postenie majetku Prešovskej univerzity Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 11 482,00 11482.0 EUR 2019 Služby Nie 1
POISTENIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL, POISTENIE MAJETKU A ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODY, CESTOVNÉ POISTENIE Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik 2019 Služby Nie 1
Poistenie liečebných nákladov počas zahraničných pracovných ciest Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 167,00 1167.0 EUR 2021 Služby Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 1939 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Marinus Johannes Scholten
Adresa:
Gangesstroom 7 Zoetermeer 2721AS
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
5. December 2017
Záznam do:
11. December 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jozef Koma PhD.
Adresa:
Votrubova 7 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. Máj 2017
Záznam do:
11. December 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Tomáš Kalivoda
Adresa:
Medzilaborecká 23 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. Máj 2017
Záznam do:
11. December 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Michal Špaňár MBA
Adresa:
Vršovická 6 Praha 10 101 00
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. Máj 2017
Záznam do:
11. December 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Elena Májeková
Adresa:
Líščie nivy 6 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. Máj 2017
Záznam do:
11. December 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. Martin Grešo
Adresa:
Plynárenská 3A Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. Máj 2017
Záznam do:
11. December 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Iveta Antal
Adresa:
Bystrická 32 Pezinok 902 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
29. Máj 2018
Záznam do:
11. December 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Marian Tatár
Adresa:
Varšavská 24 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. Máj 2017
Záznam do:
29. Máj 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Marinus Johannes Scholten
Adresa:
Gangesstroom 7 Zoetermeer 2721AS
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
5. December 2017
Záznam do:
19. Február 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Marinus Johannes Scholten
Adresa:
Gangesstroom 7 Zoetermeer 2721AS
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. August 2017
Záznam do:
5. December 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ryan Florijn
Adresa:
Moyzesova 5 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 05
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. Máj 2017
Záznam do:
18. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Elena Májeková
Adresa:
Líščie nivy 6 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
11. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Boris Masloviec
Adresa:
Kaplinská 3 Bratislava 83106
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
11. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jozef Koma PhD.
Adresa:
Votrubova 7 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
11. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Peter Polakovič
Adresa:
Grasalkovičova 20 Ivanka pri Dunaji 90028
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
11. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ryan Florijn
Adresa:
Moyzesova 5 Bratislava 81105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
11. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Michal Špaňár MBA
Adresa:
Vršovická 6 Praha 10 101 00
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
11. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária
Adresa:
Žižkova 9 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102
Meno:
HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária
Adresa:
Žižkova 9 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102
Meno:
HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária
Adresa:
Žižkova 9 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102
Meno:
Havel, Holásek & Partners s. r. o., advokátska kancelária
Adresa:
Žižkova 9 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102
Meno:
Havel, Holásek & Partners s. r. o., advokátska kancelária
Adresa:
Žižkova 9 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102
Meno:
Havel, Holásek & Partners s. r. o., advokátska kancelária
Adresa:
Mlynské Nivy 49 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 1.08.2019 do: 11.12.2019

StiahniZáznam platný od: 23.01.2019 do: 1.08.2019

StiahniZáznam platný od: 29.05.2018 do: 23.01.2019

StiahniZáznam platný od: 6.03.2018 do: 29.05.2018

StiahniZáznam platný od: 19.02.2018 do: 6.03.2018

StiahniZáznam platný od: 19.02.2018 do: 6.03.2018

StiahniZáznam platný od: 5.12.2017 do: 19.02.2018

StiahniZáznam platný od: 18.08.2017 do: 5.12.2017

StiahniZáznam platný od: 11.05.2017 do: 18.08.2017

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×