Priame rokovacie konanie

Cesta II/526 Látky – Kokava nad Rimavicou, sanácia zosuvu


Detaily priameho rokovacieho konania

Obstarávateľ:
Banskobystrický samosprávny kraj
Vyhlásené:
26. September 2018
Vestník:
191/2018
Predpoklad uzatvorenia v:
15. Október 2018
Typ:
Práce
Odhadovaná suma:
250 537,00
Mena:
EUR

Oslovený dodávateľ

Názov:
OHL ŽS Slovakia, a.s.
IČO:
31365701

Odôvodnenie:

Druh postupu:

§ 116 písm. b) v postupe podľa § 113 a 114 nebola predložená ani jedna ponuka alebo ani jedna z predložených ponúk bez vykonania podstatných zmien nespĺňa požiadavky určené verejným obstarávateľom na predmet zákazky, a za predpokladu, že pôvodné podmienky zadávania zákazky sa podstatne nezmenia

Vysvetlenie:

Ani jedna z ponúk, predložených v rámci verejného obstarávania realizovaného v súlade s § 113 ZVO, vyhláseného vo Vestníku UVO č. 139/2018 pod značkou 9619 - WYP zo dňa 16.07.2018 bez vykonania podstatných zmien, nespĺňala požiadavky určené verejným obstarávateľom na predmet zákazky. Verejný obstarávateľ predmetné verejné obstarávanie v súlade s § 57 ods. 1 písm. c) ZVO zrušil a uviedol, že pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet zákazky použije postup v súlade so ZVO. V predmetnom verejnom obstarávaní sa bude postupovať v súlade s § 116 ZVO.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×