Dodávateľ

PRODEX spol. s r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: VALBEK&PRODEX spol. s r.o.

IČO: 17314569

Adresa: Rusovská cesta 16, Bratislava

Registračné číslo: 2020/4-PO-A7658

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 24. Apríl 2020

Záznam platný do: 24. Apríl 2023

Posledná zmena: 14. Máj 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 134 335,00 EUR 1 1
2015 1 989 488,00 EUR 6 6
2016 124 665,00 EUR 1 1
2017 92 836,00 EUR 4 4
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 134 335,00 EUR 1 1
2015 1 989 488,00 EUR 6 6
2016 124 665,00 EUR 1 1
2017 82 556,00 EUR 3 3
2018 10 280,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 24 636,00 24636.00 EUR
Mesto Košice 1 1 680 000,00 1680000.00 EUR
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 8 636 688,00 636688.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Zriadenie železničnej zástavky Martin – Fatra“ – projektová dokumentácia Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 30 000,00 30000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zriadenie zabezpečeného priechodu pre peších trate Košice – Žilina žkm 155,332 – projektová dokumentácia Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 45 000,00 45000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zriadenie zabezpečeného priechodu pre peších trate Košice – Žilina žkm 168,360 – projektová dokumentácia Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 47 000,00 47000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
„Zriadenie zabezpečeného priechodu pre peších Barca - Rožňava žkm 19,385“ – projektová dokumentácia Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 75 500,00 75500.0 EUR 2015 Služby Nie 1
ŽSR, výstavba novej železničnej zastávky Handlová zastávka a súvisiacej infraštruktúry“, projektová dokumentácia Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 119 975,00 119975.0 EUR 2015 Služby Nie 1
KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, projektová dokumentácia Mesto Košice 1 680 000,00 1680000.0 EUR 2015 Služby Áno 1
ŽSR, Terminál integrovanej osobnej prepravy Trebišov Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 134 335,00 134335.0 EUR 2014 Služby Áno 1
ŽSR, Terminál integrovanej osobnej prepravy Trebišov Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 124 665,00 124665.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Majetkovoprávna príprava pripravovaných stavieb k stavebnému povoleniu a kompletné majetkovoprávne vysporiadanie stavieb. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 544,00 5544.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Výstavba nakladacích a vykladacích priestorov a prístupových ciest k týmto priestorom v železničných staniciach Sása Pliešovce, Dobrá Niva a Kamenica nad Cirochou - vypracovanie PD Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 68 200,00 68200.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Majetkovoprávna príprava pripravovaných stavieb k stavebnému povoleniu a kompletné majetkovoprávne vysporiadanie stavieb. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 20 177,00 20177.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Majetkovoprávna príprava pripravovaných stavieb k stavebnému povoleniu a kompletné majetkovoprávne vysporiadanie stavieb. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 12 543,00 12543.0 EUR 2017 Služby Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 153 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Roman Lenner
Adresa:
Rozstání 155 Světlá pod Ještědem 46343
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
21. Apríl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ľubomír Turinič
Adresa:
Na Krčoch 20 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
21. Apríl 2017
Záznam do:
12. Máj 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ľubomír Turinič
Adresa:
Na Krčoch 20 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
21. Apríl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Roman Lenner
Adresa:
Rozstání 155 Světlá pod Ještědem 46343
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
21. Apríl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Mgr. Andrej Gunár
Adresa:
Panenská 13 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81103

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 12.05.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 10.01.2018 do: 12.05.2020

StiahniZáznam platný od: 21.04.2017 do: 10.01.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×