Dodávateľ

SOAR sk, a.s.

Žilina
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: SOAR sk, a.s.

IČO: 50442201

Adresa: Pri Rajčianke 49, Žilina

Registračné číslo: 2019/10-PO-E2761

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 31. Október 2019

Záznam platný do: 31. Október 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 323 555,00 EUR 2 2
2017 6 674 319,00 EUR 11 11
2018 5 494 293,00 EUR 9 9
2019 6 216 697,00 EUR 12 12
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 323 555,00 EUR 2 2
2017 6 674 319,00 EUR 11 11
2018 5 289 133,00 EUR 8 8
2019 5 796 312,00 EUR 12 12
2020 625 545,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Nitriansky samosprávny kraj 1 888 525,00 EUR
Mesto Malacky 1 646 254,00 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 557 677,00 EUR
Mesto Žilina 1 342 500,00 EUR
Žilinský samosprávny kraj 1 491 499,00 EUR
Mesto Prievidza 1 301 668,00 EUR
Obec Turie 1 625 545,00 EUR
Národné lesnícke centrum (NLC) 1 1 429 261,00 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 796 690,00 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 2 2 874 072,00 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 1 209 421,00 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 426 702,00 EUR
Mesto Čadca 1 313 246,00 EUR
Mesto Pezinok 1 401 667,00 EUR
Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava 1 394 969,00 EUR
Mestská časť Bratislava - Petržalka 1 276 988,00 EUR
Mesto Hlohovec 2 1 028 416,00 EUR
Obec Oravská Lesná 1 370 686,00 EUR
Obec Sučany 1 1 799 000,00 EUR
Obec Komjatná 1 563 667,00 EUR
Obec Trenčianske Stankovce 1 328 997,00 EUR
Mesto Vrútky 1 283 617,00 EUR
Mestská časť Bratislava - Vajnory 1 478 378,00 EUR
Obec Veľký Kýr 1 205 160,00 EUR
Obec Jarok 1 365 320,00 EUR
Obec Doľany 1 163 265,00 EUR
Obec Močiar 1 160 290,00 EUR
Obec Petrovice 1 333 000,00 EUR
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Bratislava - Rusovce 1 410 553,00 EUR
Obec Šúrovce 1 848 892,00 EUR
Okresný súd Prievidza 1 392 939,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
MATERSKÁ ŠKOLA DOĽANY - ROZŠÍRENIE A UDRŽANIE KAPACÍT FORMOU PRÍSTAVBY,VÝSTAVBY A REKONŠTRUKCIE PRIESTOROV PRE POTREBY MATERSKEJ ŠKOLY Obec Doľany 166 336,00 EUR 2016 Práce Nie 1
Zberný dvor – obec Močiar Obec Močiar 168 937,00 EUR 2016 Práce Áno 1
Prístavba a rekonštrukcia telocvične za účelom zvýšenia energetickej hospodárnosti a zvýšenia efektivity výchovnovzdelávacieho procesu, Gymnázium Ľ. J. Šuleka Komárno Nitriansky samosprávny kraj 806 593,00 EUR 2017 Práce Nie 1
"ZŠ Fándlyho, Pezinok - zateplenie fasády, strecha, prístrešky" Mesto Pezinok 401 667,00 EUR 2017 Práce Nie 1
Bratislava, Romanova 37 – rekonštrukcia a statické zabezpečenie objektu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 417 698,00 EUR 2017 Práce Nie 1
Pezinok, SOŠ PZ, objekt č. 15 – garáže a telocvičňa, rekonštrukcia strechy Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 139 979,00 EUR 2017 Práce Nie 1
Základná škola Kataríny Brúderovej - prístavba Mestská časť Bratislava - Vajnory 478 378,00 EUR 2017 Práce Nie 1
Materská škola Trenčianske Stankovce – Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obec Trenčianske Stankovce 328 997,00 EUR 2017 Práce Áno 1
Bytový dom Sučany - Hradiská. Obec Sučany 1 920 000,00 EUR 2017 Práce Nie 1
Oravský hrad – adaptácia objektu Fary na expozíciu rašelinísk Oravy Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava 394 969,00 EUR 2017 Práce Áno 1
Zámok v Hlohovci – rekonštrukcia – 1. Etapa – SO 103 časť A – 1NP Mesto Hlohovec 321 000,00 EUR 2017 Práce Nie 1
Zámok v Hlohovci - rekonštrukcia - 1. etapa: Komplexná obnova 3. podlažia NKP Zámku v Hlohovci Mesto Hlohovec 707 416,00 EUR 2017 Práce Áno 1
Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy Filozofickej fakulty UMB, Tajovského 57, 974 01 Banská Bystrica Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 796 690,00 EUR 2017 Práce Áno 1
Úrad ŽSK – komplexná rekonštrukcia blok C – I. etapa Žilinský samosprávny kraj 491 499,00 EUR 2018 Práce Nie 1
Rekonštrukcia Domu smútku v Prievidzi na Mariánskej ulici Mesto Prievidza 334 480,00 EUR 2018 Práce Nie 1
Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky synagóga v Senci, novostavba infopavilónu a úprava areálu synagógy Bratislavský samosprávny kraj 1 216 800,00 EUR 2018 Práce Nie 1
Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií (HERITAGE SK-AT) Bratislavský samosprávny kraj 1 553 996,00 EUR 2018 Práce Áno 1
Výstavba materskej školy v Komjatnej Obec Komjatná 566 668,00 EUR 2018 Práce Nie 1
Stavba Stavebné úpravy, zníženie energ. náročnosti Materskej školy Oravská Lesná Obec Oravská Lesná 370 686,00 EUR 2018 Práce Áno 1
Rekonštrukcia budovy ZŠ Turnianska Mestská časť Bratislava - Petržalka 290 231,00 EUR 2018 Práce Áno 1
Škôlka pri fare Rímskokatolícka cirkev, farnosť Bratislava - Rusovce 410 553,00 EUR 2018 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu a kultúrneho domu v obci Petrovice II. Obec Petrovice 373 401,00 EUR 2019 Práce Áno 1
A0 materská škola Milošová, ČADCA Mesto Čadca 313 246,00 EUR 2019 Práce Áno 1
Stavebné práce podľa projektu Národné lesnícke centrum – Zvolen ul. Sokolská, J. C. Hronského, J. Švermu zníženie energetickej náročnosti Národné lesnícke centrum (NLC) 1 429 261,00 EUR 2019 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti budovy jedálne materskej školy v obci Veľký Kýr Obec Veľký Kýr 205 160,00 EUR 2018 Práce Áno 1
SC ŽSK závod Orava - Stredisko Dolný Kubín Stavebné úpravy prevádzkovej budovy Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 426 702,00 EUR 2019 Práce Nie 1
KOMPLEXNÁ OBNOVA A STAVEBNÉ ÚPRAVY DOMU NA UL. PREDMESTSKÁ Č. 1610 V ŽILINE Mesto Žilina 342 500,00 EUR 2019 Práce Nie 1
Sociálna poisťovňa, pobočka Čadca - modernizácia a zateplenie budovy Sociálna poisťovňa, ústredie 209 421,00 EUR 2019 Práce Nie 1
Výstavba materskej školy v obci Šúrovce Obec Šúrovce 726 064,00 EUR 2019 Práce Nie 1
Rekonštrukcia podkrovia Okresný súd Prievidza 471 527,00 EUR 2019 Práce Nie 1
„Prístavba budovy materskej školy v obci Jarok“ Obec Jarok 339 410,00 EUR 2019 Práce Áno 1
Rekonštrukcia telocvične Základnej školy Hany Zelinovej vo Vrútkach. Mesto Vrútky 292 363,00 EUR 2019 Práce Nie 1
Výstavba telocvične - ZŠ Dr. J. Dérera v Malackách Mesto Malacky 646 254,00 EUR 2019 Práce Nie 1
MŠ Turie Obec Turie 625 545,00 EUR 2019 Práce Nie 1
+421417232211


soar@soar.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 4 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Emília Hudecová
Adresa:
Nám. Ľ. Fullu 8 Žilina 01008
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
8. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Bc. Gregor Hudec
Adresa:
Námestie Ľudovíta Fullu 1665/8 Žilina 01008
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
8. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Bc. Gregor Hudec
Adresa:
Námestie Ľudovíta Fullu 1665/8 Žilina 01008
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
8. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Mgr. Miroslava Kušnírová Vadelová
Adresa:
Grösslingova 4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81109

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 8.08.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×