Dodávateľ

UNIQA poisťovňa a.s.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: UNIQA poisťovňa, a.s.

IČO: 00653501

Adresa: Krasovského 15, Bratislava

Registračné číslo: 2020/1-PO-F1987

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 16. Január 2020

Záznam platný do: 16. Január 2023

Posledná zmena: 20. Október 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 1 063 945,00 EUR 5 5
2016 143 865,00 EUR 3 3
2017 988 882,00 EUR 4 4
2018 72 565,00 EUR 14 39
2020 1 090 478,00 EUR 4 5
2021 2 499 539,00 EUR 5 5
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 1 010 748,00 EUR 4 4
2016 82 375,00 EUR 3 3
2017 672 202,00 EUR 3 3
2018 444 887,00 EUR 3 3
2020 962 041,00 EUR 11 27
2021 2 684 314,00 EUR 10 18
2022 2 707,00 EUR 1 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Mesto Liptovský Mikuláš 2 815 798,00 815798.00 EUR
Mesto Nitra 1 142 020,00 142020.00 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1 268 845,00 268845.00 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 2 25 788,00 25788.00 EUR
Mesto Piešťany 1 114 687,00 114687.00 EUR
Záchranná zdravotná služba Bratislava 1 288 670,00 288670.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Ružinov 1 173 947,00 173947.00 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2 100 733,00 100733.00 EUR
Mesto Žiar nad Hronom 1 289 347,00 289347.00 EUR
Banskobystrický samosprávny kraj 5 1 063 945,00 1063945.00 EUR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 2 2 069 151,00 2069151.00 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 39 75 955,00 75955.00 EUR
Regionálne združenie obcí Košice - okolie 3 430 388,00 430388.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Komplexné poistenie Univerzitná nemocnica Martin 81 852,00 81852.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Poistenie budov Katolíckej univerzity v Ružomberku. Katolícka univerzita v Ružomberku od 21 800,00 do 29 800,00 21800 EUR 2016 Služby Áno 1
Rámcové dohody na poskytnutie poistných služieb Banskobystrický samosprávny kraj 63 988,00 63988.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Rámcové dohody na poskytnutie poistných služieb Banskobystrický samosprávny kraj 64 035,00 64035.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Rámcové dohody na poskytnutie poistných služieb Banskobystrický samosprávny kraj 64 212,00 64212.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Rámcové dohody na poskytnutie poistných služieb Banskobystrický samosprávny kraj 64 129,00 64129.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Rámcové dohody na poskytnutie poistných služieb Banskobystrický samosprávny kraj 1 810 329,00 1810329.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu za mesto Piešťany Mesto Piešťany 114 687,00 114687.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Poistenie motorových vozidiel Záchranná zdravotná služba Bratislava 288 670,00 288670.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu NBS NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 270 000,00 270000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
POISTENIE MAJETKU A POISTENIE VŠEOBECNEJ ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU Mesto Nitra 180 000,00 180000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Poistenie 2018-2020 Mesto Žiar nad Hronom 289 347,00 289347.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Komplexné poistenie Univerzitná nemocnica Martin 230 111,00 230111.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Poistenie majetku Katolíckej univerzity v Ružomberku Katolícka univerzita v Ružomberku 55 763,00 55763.0 EUR 2018 Služby Nie 3
Poistenie majetku Katolíckej univerzity v Ružomberku Katolícka univerzita v Ružomberku 55 763,00 55763.0 EUR 2018 Služby Nie 3
Poistenie majetku Katolíckej univerzity v Ružomberku Katolícka univerzita v Ružomberku 55 763,00 55763.0 EUR 2018 Služby Nie 3
Poistenie majetku Katolíckej univerzity v Ružomberku Katolícka univerzita v Ružomberku 55 763,00 55763.0 EUR 2018 Služby Nie 3
Poistenie majetku Katolíckej univerzity v Ružomberku Katolícka univerzita v Ružomberku 55 763,00 55763.0 EUR 2018 Služby Nie 3
Poistenie majetku a poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu Mesto Liptovský Mikuláš 447 174,00 447174.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Poistenie majetku Katolíckej univerzity v Ružomberku Katolícka univerzita v Ružomberku 55 763,00 55763.0 EUR 2018 Služby Nie 3
Poistenie majetku Katolíckej univerzity v Ružomberku Katolícka univerzita v Ružomberku 55 763,00 55763.0 EUR 2018 Služby Nie 3
Poistenie majetku a poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu Mesto Liptovský Mikuláš 372 645,00 372645.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Poisťovacie služby Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 106 853,00 106853.0 EUR 2020 Služby Nie 2
Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu na obdobie rokov 2021-2024 v správe Mestskej časti Bratislava Ružinov a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestská časť Bratislava - Ružinov 260 000,00 260000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Poistenie majetku Katolíckej univerzity v Ružomberku Katolícka univerzita v Ružomberku 55 763,00 55763.0 EUR 2018 Služby Nie 3
Poistenie majetku Katolíckej univerzity v Ružomberku Katolícka univerzita v Ružomberku 55 763,00 55763.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Poistenie majetku Katolíckej univerzity v Ružomberku Katolícka univerzita v Ružomberku 55 763,00 55763.0 EUR 2018 Služby Nie 3
Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu Regionálne združenie obcí Košice - okolie 449 089,00 449089.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Poistenie majetku Katolíckej univerzity v Ružomberku Katolícka univerzita v Ružomberku 55 763,00 55763.0 EUR 2018 Služby Nie 3
Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu Regionálne združenie obcí Košice - okolie 186 584,00 186584.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Komerčné zdravotné pripoistenie 2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 2 167 596,00 2167596.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Poistenie majetku Katolíckej univerzity v Ružomberku Katolícka univerzita v Ružomberku 55 763,00 55763.0 EUR 2018 Služby Nie 3
Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu Regionálne združenie obcí Košice - okolie 126,00 126.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Komerčné zdravotné pripoistenie 2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 42 930,00 42930.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Poistenie majetku Katolíckej univerzity v Ružomberku Katolícka univerzita v Ružomberku 55 763,00 55763.0 EUR 2018 Služby Nie 3
+42157883257


poistovna@uniqa.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 977 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Lucie Urválková
Adresa:
Trytova 6 Praha 9, Černý most 198 00
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. August 2017
Záznam do:
22. September 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Wolfgang Friedl
Adresa:
Othmargasse 82 Viedeň 1200
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. August 2017
Záznam do:
22. September 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Martin Žáček CSc.
Adresa:
Pujmanové 25 Praha 4, Podolí 140 00
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. August 2017
Záznam do:
22. September 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
RNDr. Martin Rotkovský Ph.D.
Adresa:
Šlejnická 15 Praha, Dejvice 160 00
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. August 2017
Záznam do:
22. September 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Rastislav Havran
Adresa:
Trnavská cesta 74B Bratislava - mestská časť Ružinov 821 02
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. August 2017
Záznam do:
22. September 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Marek Bártek
Adresa:
Gregorova 43 Nový Jičín 741 01
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
17. Marec 2021
Záznam do:
22. September 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Peter Socha
Adresa:
Hečkova 16 Bratislava - mestská časť Rača 83151
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
17. Marec 2021
Záznam do:
22. September 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Rastislav Noška
Adresa:
Skalická cesta 12 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. August 2017
Záznam do:
3. December 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr., Ing. Jakub Mertl
Adresa:
Mládeže 7 Praha - Břevnov 169 00
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. August 2017
Záznam do:
3. December 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. Martin Konečný
Adresa:
Staré Grunty 326A Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. August 2017
Záznam do:
3. December 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Juraj Vyskočil
Adresa:
Americké námestie 1 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 07
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. August 2017
Záznam do:
3. December 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Fedor Midlik
Adresa:
Októbrová 31 A Prešov 080 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. August 2017
Záznam do:
3. December 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Štefan Baňas
Adresa:
Družstevná 27 Rozhanovce 044 42
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. August 2017
Záznam do:
3. December 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dipl. Ing. Robert Wasner
Adresa:
Abwinden-Dorf 198 Luftenberg 4225
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. August 2017
Záznam do:
3. December 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Róbert Morgoš
Adresa:
Jána Smreka 11 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 841 08
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. August 2017
Záznam do:
3. December 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Iveta Csillagová
Adresa:
Pračanská 67 Bratislava - mestská časť Vajnory 831 07
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. August 2017
Záznam do:
3. December 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Zuzana Kremenová
Adresa:
Nám. Hraničiarov 35 Bratislava - mestská časť Petržalka 851 03
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. August 2017
Záznam do:
3. December 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Miloš Valko CSc.
Adresa:
Zámocká 21 Častá 900 89
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. August 2017
Záznam do:
3. December 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Július Baláž
Adresa:
Jurigovo námestie 9 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Január 2019
Záznam do:
3. December 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
PaedDr. Roman Holček
Adresa:
Žitná 3A Bratislava - mestská časť Rača 831 06
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Január 2019
Záznam do:
3. December 2019
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Bartošík Šváby s.r.o.
Adresa:
Plynárenská 7/A Bratislava - mestská časť Ružinov 82109

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 17.03.2021 do: 22.09.2021

StiahniZáznam platný od: 3.12.2019 do: 17.03.2021

StiahniZáznam platný od: 3.01.2019 do: 3.12.2019

StiahniZáznam platný od: 21.08.2017 do: 3.01.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×