Dodávateľ

CYEB s.r.o.

Komárno
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
2.7

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: CYEB s.r.o.

IČO: 46851658

Adresa: Záhradnícka 10, Komárno

Registračné číslo: 2017/10-PO-E6391

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 3. Október 2017

Záznam platný do: 3. Október 2020

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 413 036,00 EUR 3 3
2018 953 958,88 EUR 18 18
2019 169 696,42 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 413 036,00 EUR 3 3
2018 953 958,88 EUR 18 18
2019 169 696,42 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Mesto Žilina 1 44 333,33 EUR
Obec Imeľ 1 206 150,00 EUR
Obec Nedožery - Brezany 1 50 000,00 EUR
Banskobystrický samosprávny kraj 1 94 615,00 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 93 475,37 EUR
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 1 96 689,06 EUR
Obec Tovarné 1 6 123,33 EUR
Národné rehabilitačné centrum 1 140 838,09 EUR
Obec Dolné Obdokovce 1 113 234,00 EUR
Základná škola Dlhé Hony 1, Trenčín 1 59 083,33 EUR
Obec Ladice 1 93 652,00 EUR
Služby Mesta Piešťany 1 35 026,56 EUR
Obec Lietavská Lúčka 1 108 250,00 EUR
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 2 56 005,97 EUR
Domov pre seniorov, Mierová 88, Stará Ľubovňa 1 51 944,44 EUR
Zariadenie pre seniorov 1 58 378,98 EUR
Divadlo Andreja Bagara v Nitre 1 81 666,67 EUR
Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany 1 12 341,00 EUR
Základná umelecká škola Karola Pádivého, Nám. SNP 2 1 26 854,17 EUR
Základná škola v Trenčíne, Na dolinách 27 1 60 250,00 EUR
Základná škola Gergelya Czuczora s vyučovacím jazykom maďarským - Czuczor Gergely Alapiskola, G. Czuczora 10, Nové Zámky - Érsekújvár 1 20 183,33 EUR
Detský domov sv. NIKOLAJA, arcibiskupa Mir-Likijského divotvorca v Medzilaborciach 1 27 596,67 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Imeľ Obec Imeľ 173 489,00 EUR 2015 Práce Áno 1
Modernizácia verejného osvetlenia v obci Dolné Obdokovce Obec Dolné Obdokovce 98 966,00 EUR 2015 Práce Áno 1
Modernizácia sústavy verejného osvetlenia v obci Ladice Obec Ladice 79 228,00 EUR 2015 Práce Áno 1
Dodávka zemného plynu (DNS) Banskobystrický samosprávny kraj 94 615,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Tovarné 7 686,06 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku Služby Mesta Piešťany 46 450,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Zariadenie pre seniorov 80 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 33 700,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 117 349,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Domov pre seniorov, Mierová 88, Stará Ľubovňa 71 370,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola Gergelya Czuczora s vyučovacím jazykom maďarským - Czuczor Gergely Alapiskola, G. Czuczora 10, Nové Zámky - Érsekújvár 26 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Žilina 72 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany 12 500,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Nedožery - Brezany 76 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného pynu Divadlo Andreja Bagara v Nitre 122 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola v Trenčíne, Na dolinách 27 110 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná umelecká škola Karola Pádivého, Nám. SNP 2 35 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Lietavská Lúčka 130 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola Dlhé Hony 1, Trenčín 90 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Detský domov sv. NIKOLAJA, arcibiskupa Mir-Likijského divotvorca v Medzilaborciach 34 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu - MALOODBER Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 107 500,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 38 300,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu na rok 2020 Národné rehabilitačné centrum 206 335,02 EUR 2019 Tovary Nie 1
+421352028922

+421352028922


info@cyeb.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 46 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Zsolt Ferenc Kovács
Adresa:
Mácsai Sándor utca 22 Kaba 4183
Krajina:
Maďarsko
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
22. November 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Zsolt Ferenc Kovács
Adresa:
Mácsai Sándor utca 22 Kaba 4183
Krajina:
Maďarsko
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
29. Máj 2017
Záznam do:
22. November 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Márton Szebeni
Adresa:
Szentlászlói út. 42 Szentendre 2000
Krajina:
Maďarsko
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
29. Máj 2017
Záznam do:
22. November 2019
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
HRONČEK & PARTNERS s.r.o.
Adresa:
Národná 10 Žilina 01001
Meno:
Hronček & Partners, s. r. o.
Adresa:
Kálov 1 Žilina 01001
Meno:
Advokátska kancelária JUDr. Róbert Hronček, s.r.o.
Adresa:
Národná 10 Žilina 01001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 22.11.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 12.12.2017 do: 22.11.2019

StiahniZáznam platný od: 29.05.2017 do: 12.12.2017

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×