Dodávateľ

MET Slovakia, a. s.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: MET Slovakia, a. s.

IČO: 45860637

Adresa: Rajská 7, Bratislava

Registračné číslo: 2019/11-PO-F1668

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 21. November 2019

Záznam platný do: 21. November 2022

Posledná zmena: 24. Marec 2022


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 7 234 063,00 EUR 17 17
2015 8 185 530,00 EUR 9 9
2016 3 250 219,18 EUR 36 36
2017 9 230 844,52 EUR 16 16
2018 3 413 072,54 EUR 13 13
2019 3 965 804,11 EUR 25 25
2020 5 415 709,79 EUR 23 23
2021 16 401 467,99 EUR 13 13
2022 1 270 150,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 3 783 814,00 EUR 11 11
2015 8 011 195,00 EUR 11 11
2016 6 874 803,18 EUR 40 40
2017 6 995 049,52 EUR 14 14
2018 5 134 305,54 EUR 14 14
2019 4 480 366,11 EUR 26 26
2020 4 073 528,79 EUR 20 20
2021 9 248 782,99 EUR 13 13
2022 9 765 016,00 EUR 4 4

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Nitriansky samosprávny kraj 1 4 663 426,00 4663426.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Rača 2 197 554,00 197554.00 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 174 800,00 174800.00 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 2 649 452,00 649452.00 EUR
Mesto Trnava 2 268 017,63 268017.63 EUR
Obec Rohožník 3 409 034,00 409034.00 EUR
Exportno-importná banka Slovenskej republiky 1 49 407,00 49407.00 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 28 29 482 721,00 29482721.00 EUR
Mesto Stupava 1 114 043,00 114043.00 EUR
HOREZZA, a.s. 1 741 866,00 741866.00 EUR
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 1 53 613,00 53613.00 EUR
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 1 150 000,00 150000.00 EUR
Mesto Nové Mesto nad Váhom 1 168 999,00 168999.00 EUR
Bytová správa, s.r.o. 1 33 558,00 33558.00 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 1 4 000 000,00 4000000.00 EUR
Banskobystrický samosprávny kraj 4 486 693,00 486693.00 EUR
Obec Vyhne 1 13 378,79 13378.79 EUR
Mesto Dunajská Streda 1 113 665,00 113665.00 EUR
Obec Malachov 1 5 583,33 5583.33 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 1 804 643,00 1804643.00 EUR
Domov seniorov ARCHA 1 38 745,00 38745.00 EUR
Letisko Košice - Airport Košice, a.s. 2 167 010,00 167010.00 EUR
Obstarávacie trhovisko Slovenska 4 981 837,00 981837.00 EUR
Mesto Krásno nad Kysucou 1 339 000,00 339000.00 EUR
Mesto Trenčín 5 2 451 232,95 2451232.95 EUR
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 134 000,00 134000.00 EUR
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 1 2 122 880,00 2122880.00 EUR
Letisko Poprad - Tatry, a.s. 1 83 770,00 83770.00 EUR
Mesto Stará Turá 2 17 538,84 17538.84 EUR
Slovenská konsolidačná, a.s. 2 113 150,00 113150.00 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 1 40 500,00 40500.00 EUR
ENERGO-SK, a.s. 3 2 941 789,00 2941789.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Rusovce 1 76 251,69 76251.69 EUR
Centrum pedagogicko -psychologického poradenstva a prevencie 1 22 176,00 22176.00 EUR
Základná škola Dlhé Hony 1, Trenčín 1 47 967,50 47967.50 EUR
Mesto Veľký Šariš 1 278 693,00 278693.00 EUR
Dopravná akadémia, Trenčín 1 45 606,82 45606.82 EUR
Obec Bešeňov 1 40 793,92 40793.92 EUR
Základná škola s materskou školou Zsigmonda Móricza s vyučovacím jazykom maďarským - Móricz Zsigmond Alapiskola és Óvoda 1 27 976,69 27976.69 EUR
Mestská časť Bratislava - Devín 1 26 108,33 26108.33 EUR
Okresný súd Banská Bystrica 1 59 535,00 59535.00 EUR
Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku, Štefánikova 432, Varín 1 35 729,00 35729.00 EUR
Obec Horné Hámre 1 8 009,08 8009.08 EUR
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 1 922 070,00 1922070.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 2 320 289,76 320289.76 EUR
Sociálne služby mesta Trenčín, mestská rozpočtová organizácia 1 5 281,50 5281.50 EUR
Obec Nesluša 1 6 992,96 6992.96 EUR
Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 1 69 000,00 69000.00 EUR
Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 2 237 128,37 237128.37 EUR
Obchodná akadémia 1 15 772,42 15772.42 EUR
Stredná odborná škola 1 56 249,26 56249.26 EUR
Mesto Bojnice 2 42 775,47 42775.47 EUR
KRASBYT, s. r. o. 1 325 999,41 325999.41 EUR
Správa majetku Košického samosprávneho kraja 1 3 430,00 3430.00 EUR
Službyt Nitra, s.r.o. 1 148 976,00 148976.00 EUR
Technické služby, príspevková organizácia mesta 1 4 235,54 4235.54 EUR
Základná škola J. A. Komenského Revúca 1 17 190,31 17190.31 EUR
Základná škola Horný Vadičov 1 970,84 970.84 EUR
Základná škola Veľký Šariš 1 16 158,32 16158.32 EUR
Obec Malý Čepčín 1 10 532,18 10532.18 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 55 276,38 55276.38 EUR
Oravská poliklinika Námestovo 1 70 826,93 70826.93 EUR
Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. 1 100 535,28 100535.28 EUR
Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o. 1 36 132,64 36132.64 EUR
Spojená škola internátna 1 11 398,27 11398.27 EUR
Základná škola s materskou školou 2 16 277,47 16277.47 EUR
Základná škola 2 85 729,52 85729.52 EUR
Základná škola, Kúpeľná 2, Prešov 1 24 371,79 24371.79 EUR
AD HOC Malacky 2 79 651,13 79651.13 EUR
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare 1 30 849,00 30849.00 EUR
Základná škola Mlynská 697/7, Stropkov 1 26 201,35 26201.35 EUR
Základná škola, Školská 492/15, Nitrianske Rudno 4 51 953,55 51953.55 EUR
Stredná odborná škola arm. gen. L. Svobodu 1 17 513,44 17513.44 EUR
Základná umelecká škola Stará Turá 1 4 416,42 4416.42 EUR
Základná škola 1 49 527,58 49527.58 EUR
Základná škola 1 41 448,12 41448.12 EUR
Základná škola v Trenčíne, Východná ul. 9 1 1 606,13 1606.13 EUR
Základná umelecká škola Karola Pádivého, Nám. SNP 2 1 16 250,64 16250.64 EUR
Základná škola s materskou školou Bystričany 1 9 724,15 9724.15 EUR
Základná škola v Trenčíne, Na dolinách 27 1 46 546,06 46546.06 EUR
Technické služby I. Nižná 1 31 521,76 31521.76 EUR
Základná škola Dr. Jozefa Dérera 1 46 666,67 46666.67 EUR
Základná škola, Ul. L. Novomeského 11, Trenčín 1 105 750,93 105750.93 EUR
Správa športových zariadení mesta Veľký Krtíš 1 17 210,00 17210.00 EUR
Spojená škola internátna, Duchnovičova 479, Medzilaborce 1 37 333,33 37333.33 EUR
Základná škola s materskou školou Štiavnik 1 44 000,00 44000.00 EUR
Sanatórium Tatranská Kotlina, n. o. 3 179 958,06 179958.06 EUR
Dom pokojnej staroby n.o. Gbely 1 19 583,33 19583.33 EUR
Základná umelecká škola v Malackách 1 11 919,32 11919.32 EUR
ANIMA - Domov sociálnych služieb 2 27 894,64 27894.64 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela 1 160 000,00 160000.00 EUR
METRO Bratislava a.s. 1 10 473,00 10473.00 EUR
Obec Brunovce 1 14 508,33 14508.33 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Dodávka plynu na rok 2015 Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 60 984,00 60984.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu. Domov seniorov ARCHA 70 000,00 70000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka plynu pre obec Rohožník Obec Rohožník 190 000,00 190000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Zemný plyn Centrum pedagogicko -psychologického poradenstva a prevencie 23 924,00 23924.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre MČ Bratislava – Rača a prevzatie záruky za odchýlku Mestská časť Bratislava - Rača 158 342,00 158342.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup zemného plynu MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 150 000,00 150000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
NÁKUP ZEMNÉHO PLYNU Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku, Štefánikova 432, Varín 40 534,00 40534.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup zemného plynu 515 Obstarávacie trhovisko Slovenska 185 000,00 185000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre EXIMBANKU SR Exportno-importná banka Slovenskej republiky 90 000,00 90000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre objekty Prešovskej univerzity v Prešove Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 211 200,00 1211200.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup zemného plynu – CVO115 Obstarávacie trhovisko Slovenska 660 000,00 660000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 997 348,00 997348.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Zemný plyn Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 194 952,00 194952.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Trenčín 13 629,00 13629.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Združená dodávka plynu Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 2 587 529,00 2587529.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Zemný plyn Okresný súd Banská Bystrica 59 535,00 59535.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Nové Mesto nad Váhom 168 999,00 168999.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Krásno nad Kysucou 339 000,00 339000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 709 396,00 709396.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Združená dodávka plynu Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 519 513,00 519513.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Trenčín 1 168 845,00 1168845.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 532 160,00 532160.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie a zemného plynu HOREZZA, a.s. 954 416,00 954416.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 1 815 743,00 1815743.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 1 513 216,00 1513216.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 800 778,00 800778.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Zemný plyn Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 650 248,00 650248.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup zemného plynu - CVO 216 Obstarávacie trhovisko Slovenska 292 642,00 292642.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Združená dodávka plynu Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 1 043 392,00 1043392.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka zemného plynu Mesto Trenčín 1 168 845,00 1168845.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka plynu pre obec Rohožník 2017 Obec Rohožník 120 000,00 120000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup zemného plynu PSO 1316 Mesto Stupava 114 043,00 114043.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zemný plyn Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 4 000 000,00 4000000.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
NÁKUP ZEMNÉHO PLYNU - PSO 217 Mesto Veľký Šariš 278 693,00 278693.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 2 152 000,00 2152000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Službyt Nitra, s.r.o. 147 569,00 147569.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie zemného plynu Mestská časť Bratislava - Rača 112 915,00 112915.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zemný plyn Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 184 358,00 184358.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu a elektrickej energie ENERGO-SK, a.s. 957 513,00 957513.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Dodávka zemného plynu Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 693 273,00 693273.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 319 412,00 319412.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 2 122 880,00 2122880.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu. Základná škola Veľký Šariš 20 000,00 20000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o. 49 500,00 49500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola, Školská 492/15, Nitrianske Rudno 20 000,00 20000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola, Školská 492/15, Nitrianske Rudno 17 000,00 17000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Stará Turá 11 520,00 11520.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Stredná odborná škola arm. gen. L. Svobodu 25 000,00 25000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná umelecká škola Stará Turá 6 500,00 6500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu Spojená škola internátna 21 000,00 21000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu - r. 2017 Obec Vyhne EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu alebo ekvivalent Dopravná akadémia, Trenčín 66 000,00 66000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Malý Čepčín 24 000,00 24000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre rok 2017 Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 136 000,00 136000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu Obchodná akadémia 29 400,00 29400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola 83 657,24 83657.24 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Sociálne služby mesta Trenčín, mestská rozpočtová organizácia 8 020,60 8020.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Technické služby, príspevková organizácia mesta 5 950,00 5950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola 72 000,00 72000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola v Trenčíne, Východná ul. 9 2 200,00 2200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná umelecká škola Karola Pádivého, Nám. SNP 2 32 400,00 32400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Základná škola s materskou školou Bystričany 10 640,00 10640.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. 153 688,00 153688.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu Základná škola, Kúpeľná 2, Prešov 37 868,00 37868.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Trenčín 138 409,00 138409.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola Dlhé Hony 1, Trenčín 80 000,00 80000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Bojnice 38 162,00 38162.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 230 772,02 230772.02 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola v Trenčíne, Na dolinách 27 80 000,00 80000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Technické služby I. Nižná EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu Základná škola Mlynská 697/7, Stropkov 34 300,00 34300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola, Ul. L. Novomeského 11, Trenčín 170 400,00 170400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Horné Hámre 11 778,36 11778.36 EUR 2016 Tovary Áno 1
Dodávka zemného plynu Mesto Trenčín 13 864,50 13864.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná umelecká škola v Malackách 18 000,00 18000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola, Školská 492/15, Nitrianske Rudno 16 500,00 16500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu - STREDOODBER Základná škola s materskou školou 34 000,00 34000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združený nákup zemného plynu Mesto Trnava 120 000,00 120000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Slovenská konsolidačná, a.s. 60 000,00 60000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola Dr. Jozefa Dérera 57 000,00 57000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu ANIMA - Domov sociálnych služieb 38 200,00 38200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu AD HOC Malacky 52 000,00 52000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Dom pokojnej staroby n.o. Gbely 25 800,00 25800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Združený nákup zemného plynu Mesto Trnava 264 000,00 264000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Stará Turá 11 448,00 11448.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu KRASBYT, s. r. o. 326 671,00 326671.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu na kalendárny rok 2019 Bytová správa, s.r.o. 35 000,00 35000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 282 867,00 282867.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup zemného plynu – CVO 218 Obstarávacie trhovisko Slovenska 106 640,00 106640.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu AD HOC Malacky 55 000,00 55000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 514 562,00 514562.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka plynu pre obec Rohožník 2019 Obec Rohožník 219 000,00 219000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu a elektrickej energie ENERGO-SK, a.s. 1 476 387,00 1476387.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Obec Bešeňov 64 000,00 64000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu (DNS) Banskobystrický samosprávny kraj 94 615,00 94615.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny Banskobystrický samosprávny kraj 135 000,00 135000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 680 075,00 680075.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Sanatórium Tatranská Kotlina, n. o. 81 400,00 81400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola, Školská 492/15, Nitrianske Rudno 20 000,00 20000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu Základná škola s materskou školou Štiavnik 46 700,00 46700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 79 650,00 79650.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Oravská poliklinika Námestovo 92 500,00 92500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola 54 000,00 54000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Bojnice 38 244,08 38244.08 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola s materskou školou Zsigmonda Móricza s vyučovacím jazykom maďarským - Móricz Zsigmond Alapiskola és Óvoda 34 800,00 34800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola Horný Vadičov 12 650,00 12650.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola J. A. Komenského Revúca 27 500,00 27500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu. Stredná odborná škola 78 000,00 78000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu - MALOODBER Základná škola s materskou školou 13 000,00 13000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 168 200,00 168200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Správa majetku Košického samosprávneho kraja 3 445,20 3445.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Slovenská konsolidačná, a.s. 65 000,00 65000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare 43 000,00 43000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka plynu Obec Nesluša 8 400,00 8400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mestská časť Bratislava - Rusovce 106 721,00 106721.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Sanatórium Tatranská Kotlina, n. o. 67 100,00 67100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Letisko Košice - Airport Košice, a.s. 82 320,00 82320.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 673 554,00 673554.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodanie zemného plynu ENERGO-SK, a.s. 1 144 792,00 1144792.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zemný plyn METRO Bratislava a.s. 11 664,00 11664.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu UNIVERZITA J. SELYEHO 66 455,00 66455.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 390 709,00 390709.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Správa športových zariadení mesta Veľký Krtíš 22 300,00 22300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 144 109,08 144109.08 EUR 2020 Tovary Nie 1
„Dodávka zemného plynu“ Mesto Dunajská Streda 113 665,00 113665.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávky zemného plynu pre rok 2021 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela 220 148,64 220148.64 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 233 522,00 233522.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu ANIMA - Domov sociálnych služieb 20 200,00 20200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola 78 580,00 78580.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu (DNS) Banskobystrický samosprávny kraj 89 000,00 89000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zemný plyn Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 87 319,00 87319.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka plynu na 24 mesiacov (r.2021, 2022) Letisko Poprad - Tatry, a.s. 85 500,00 85500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Malachov 8 275,84 8275.84 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 593 443,00 593443.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 579 045,00 579045.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 386 934,00 386934.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka plynu Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 300 333,00 300333.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 990 894,00 990894.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Spojená škola internátna, Duchnovičova 479, Medzilaborce 58 925,00 58925.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Sanatórium Tatranská Kotlina, n. o. 58 800,00 58800.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mestská časť Bratislava - Devín 34 328,00 34328.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Letisko Košice - Airport Košice, a.s. 96 119,00 96119.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 555 173,00 555173.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
zemný plyn Obec Brunovce 19 500,00 19500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 323 801,00 323801.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 210 675,00 210675.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 922 070,00 1922070.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu (DNS) Banskobystrický samosprávny kraj 169 693,00 169693.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodanie zemného plynu Nitriansky samosprávny kraj 4 663 426,00 4663426.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 438 066,00 438066.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu DNS Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 174 800,00 174800.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 7 882 000,00 7882000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 1 270 150,00 1270150.0 EUR 2022 Tovary Nie 1

info.metsk@met.com
inf.metsk@met.com

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 423 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Benjámin Lakatos
Adresa:
Chaltenbodenstrasse 26 Schindellegi 8834
Krajina:
Švajčiarska konfederácia
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
2. Júl 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Conor Michael Delaney
Adresa:
Parkhill road 84 London NW3YT
Krajina:
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
25. Január 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Benjámin Lakatos
Adresa:
Chaltenbodenstrasse 26 Schindellegi 8834
Krajina:
Švajčiarska konfederácia
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
5. Marec 2019
Záznam do:
2. Júl 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Benjámin Lakatos
Adresa:
Chaltenbodenstrasse 26 Schindellegi 8834
Krajina:
Švajčiarska konfederácia
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
24. Júl 2018
Záznam do:
5. Marec 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Benjamin Lakatos
Adresa:
Felsenrainstrasse 32 Wollerau CH- 8832
Krajina:
Švajčiarska konfederácia
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
24. Júl 2018
Záznam do:
5. Marec 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Rastislav Sádovský
Adresa:
Vietnamská 47 Bratislava 82104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
15. August 2017
Záznam do:
24. Júl 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Victor Buchman
Adresa:
Hinterbergstrasse 1A Walchwil 6318
Krajina:
Švajčiarska konfederácia
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
15. August 2017
Záznam do:
24. Júl 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dušan Randuška
Adresa:
Nové Záhrady V/23 Bratislava 82105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
15. August 2017
Záznam do:
24. Júl 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Silvester Valacsay
Adresa:
Cintorínska 12 Štvrtok na Ostrove 93040
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
15. August 2017
Záznam do:
24. Júl 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Miroslav Mitál
Adresa:
Nové Košáriská 2438 Dunajská Lužná 90042
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
15. August 2017
Záznam do:
24. Júl 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Miroslav Sater
Adresa:
Drobného 10 Bratislava 84101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
15. August 2017
Záznam do:
24. Júl 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Stefan Dangubic
Adresa:
Baarerstrasse 63 Zug 6300
Krajina:
Švajčiarska konfederácia
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
15. August 2017
Záznam do:
24. Január 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Miroslav Sater
Adresa:
Drobného 10 Bratislava 84101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
15. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Gyorgy Nagy
Adresa:
Labanc 51 Budapešť H-1021
Krajina:
Maďarsko
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
15. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ilya Trubnikov
Adresa:
Trubnaja 26 Moskva 100000
Krajina:
Ruská federácia
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
15. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Istvan Garancsi
Adresa:
Izabella 65 Budapešť H-1065
Krajina:
Maďarsko
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
15. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Conor Michael Delaney
Adresa:
Parkhill road 84 London NW3YT
Krajina:
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
15. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Benjamin Lakatos
Adresa:
Felsenrainstrasse 32 Wollerau CH- 8832
Krajina:
Švajčiarska konfederácia
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
15. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.
Adresa:
Šoltésovej 14 Bratislava - mestská časť Ružinov 81108
Meno:
VALKOVÁ & Partners s. r. o.
Adresa:
Košická 49 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
Meno:
ius aegis s. r. o.
Adresa:
Ferienčíkova 7 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 7.02.2022 do:

StiahniZáznam platný od: 2.07.2021 do: 7.02.2022

StiahniZáznam platný od: 13.07.2020 do: 2.07.2021

StiahniZáznam platný od: 5.03.2019 do: 13.07.2020

StiahniZáznam platný od: 25.01.2019 do: 5.03.2019

StiahniZáznam platný od: 24.07.2018 do: 25.01.2019

StiahniZáznam platný od: 24.01.2018 do: 24.07.2018

StiahniZáznam platný od: 15.08.2017 do: 24.01.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×