Dodávateľ

Interiéry Riljak, s.r.o.

Oravský Podzámok
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
3.1

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Interiéry Riljak, s.r.o.

IČO: 43885306

Adresa: 33, Oravský Podzámok

Registračné číslo: 2020/1-PO-D2408

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 29. Január 2020

Záznam platný do: 29. Január 2023

Posledná zmena: 31. Január 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 190 916,00 EUR 2 2
2016 59 302,08 EUR 6 6
2017 189 976,86 EUR 45 45
2018 82 093,08 EUR 26 26
2019 49 507,81 EUR 7 7
2020 175 513,17 EUR 8 8
2021 30 458,00 EUR 3 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 180 458,00 EUR 1 1
2016 69 760,08 EUR 7 7
2017 189 976,86 EUR 45 45
2018 82 093,08 EUR 26 26
2019 49 507,81 EUR 7 7
2020 175 513,17 EUR 8 8
2021 30 458,00 EUR 3 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 1 165,83 1165.83 EUR
Centrum sociálnych služieb - Jesienka 1 6 374,17 6374.17 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 8 233,33 8233.33 EUR
Mesto Žilina 1 9 165,83 9165.83 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 9 927,09 9927.09 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 1 680,90 1680.90 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 10 228 184,08 228184.08 EUR
Prešovský samosprávny kraj 1 2 265,83 2265.83 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 1 320,83 1320.83 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 5 190,00 5190.00 EUR
Mesto Prievidza 1 3 999,92 3999.92 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 7 905,00 7905.00 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 1 471,67 1471.67 EUR
Obec Beluša 1 38 894,17 38894.17 EUR
Obec Bobrov 1 4 320,82 4320.82 EUR
Technická univerzita v Košiciach 4 10 156,65 10156.65 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 109 733,25 109733.25 EUR
Obec Chminianska Nová Ves 1 15 934,00 15934.00 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 907,50 907.50 EUR
Národné lesnícke centrum (NLC) 1 1 590,00 1590.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 1 28 583,00 28583.00 EUR
Banskobystrický samosprávny kraj 1 1 488,00 1488.00 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 583,33 583.33 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 2 224,99 2224.99 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 1 723,33 1723.33 EUR
Mesto Kráľovský Chlmec 1 5 332,50 5332.50 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 1 458,70 1458.70 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 2 419,90 2419.90 EUR
Mesto Námestovo 1 19 726,00 19726.00 EUR
Mesto Detva 1 23 347,00 23347.00 EUR
Obec Oravská Polhora 1 23 982,00 23982.00 EUR
Obec Štrba 1 14 639,00 14639.00 EUR
Mesto Púchov 2 2 883,25 2883.25 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 1 100,00 1100.00 EUR
Obec Varín 1 18 082,50 18082.50 EUR
Spišská katolícka charita 1 833,33 833.33 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom 1 3 499,17 3499.17 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 1 774,17 774.17 EUR
Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 1 2 816,59 2816.59 EUR
Spojená škola 2 6 515,00 6515.00 EUR
Ústav informatiky SAV 1 257,92 257.92 EUR
Obec Parchovany 1 2 855,83 2855.83 EUR
Obec Vrbov 1 7 860,00 7860.00 EUR
Základná škola Jana Amosa Komenského 1 10 491,67 10491.67 EUR
Obec Budmerice 1 31 131,00 31131.00 EUR
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša 1 1 465,83 1465.83 EUR
"KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa 1 1 387,49 1387.49 EUR
"VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 1 3 078,33 3078.33 EUR
Stredná odborná škola drevárska 1 3 574,17 3574.17 EUR
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN 1 4 681,67 4681.67 EUR
Stredná odborná škola polytechnická 3 6 129,16 6129.16 EUR
Športové gymnázium 1 1 989,99 1989.99 EUR
Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 1 5 724,90 5724.90 EUR
Novohradská knižnica 1 3 083,32 3083.32 EUR
Hontiansko-novohradská knižnica A.H. Škultétyho 1 498,01 498.01 EUR
Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho 1 0,00 0.00 EUR
Stredná odborná škola elektrotechnická 1 3 997,50 3997.50 EUR
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA 1 1 225,20 1225.20 EUR
Školský internát 3 11 081,65 11081.65 EUR
Spojená škola internátna Prakovce 1 11 164,08 11164.08 EUR
Centrum sociálnych služieb LUČ 1 415,00 415.00 EUR
Stredná odborná škola - Szakközépiskola 1 2 998,32 2998.32 EUR
Obchodná akadémia Považská Bystrica 1 0,00 0.00 EUR
Spojená škola 1 1 774,17 1774.17 EUR
Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta 1 1 499,16 1499.16 EUR
Obec Kurima 1 22 400,00 22400.00 EUR
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 1 6 570,00 6570.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Kancelársky nábytok Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 180 458,00 180458.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Kancelársky nábytok Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 10 458,00 10458.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Kancelársky nábytok Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 30 306,00 30306.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Výroba, dodávka a montáž interiérového vybavenia izieb v ŠD Mladosť v Nitre Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 105 500,00 105500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Školský nábytok Základná škola Jana Amosa Komenského 18 589,00 18589.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok (školská lavica trojmiestna, školská lavica dvojmiestna, školská stolička čalúnená) Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 7 638,00 7638.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske a interiérové vybavenie Mesto Žilina 14 660,00 14660.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 680,00 680.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok do zasadacej miestnosti a kancelárske stoličky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 200,00 6200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Technická univerzita v Košiciach 1 850,00 1850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Päťdverová šatňová skrinka kovová Spojená škola 3 500,00 3500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 500,00 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 942,40 2942.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie pre 3 zamestnancov IPC Prešovský samosprávny kraj 4 265,66 4265.66 EUR 2017 Tovary Áno 1
Plechová skriňa LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 440,00 440.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 300,00 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Knižničný nábytok Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 10 000,00 10000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kovové policové skrine s nástavcami Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 2 000,00 2000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kovová šatňová skriňa zváraná dvojdielna Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 950,00 1950.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Školské stoličky a školské lavice Stredná odborná škola elektrotechnická 8 832,00 8832.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie - kancelársky nábytok "KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa 1 665,00 1665.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok - lichobežníkove stoly Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 993,76 993.76 EUR 2017 Tovary Nie 1
Drevené stoličky s podrúčkami LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 200,00 1200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
nábytok do kancelárie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 420,00 2420.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž kancelárskeho nábytku Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 500,00 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
učiteľské stoličky za katedru do tried Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 1 288,56 1288.56 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup materiálno-technického vybavenia obytných miestností Centrum sociálnych služieb - Jesienka 7 776,00 7776.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Školský nábytok do odbornej učebne Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho 2 767,76 2767.76 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rokovací stôl stohovateľný Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 200,00 2200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Školské lavice, stoličky, katedry, kancelárske stoličky Ústav na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom 5 964,00 5964.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Školský set Stredná odborná škola polytechnická 1 258,00 1258.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stoličky, kreslá, konferenčný stolík, jedálenské stoly Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 074,00 2074.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kovové šatňové skrinky Spojená škola 5 500,00 5500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné stoly a stoličky do učebne PC Stredná odborná škola polytechnická 1 581,00 1581.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kovové šatnikové skrine do školy Stredná odborná škola - Szakközépiskola 3 598,00 3598.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Školský nábytok Športové gymnázium 2 966,00 2966.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok – pracovné stoly, kontajnery pod stôl, skrine, pracovné kreslá, poličky Technická univerzita v Košiciach 1 800,00 1800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Školský nábytok Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 3 380,00 3380.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie knižnice Hontiansko-novohradská knižnica A.H. Škultétyho 600,00 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske skrine D 3 80 02 a ergonomické stoličky Calypso XL Technická univerzita v Košiciach 1 240,00 1240.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interirérové vybavenie - renovácia oddelenia detí 2 Novohradská knižnica 3 885,00 3885.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok a kencelárska stolička Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 050,00 1050.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sektorová kuchynská linka s kuchynským drezom Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 750,00 750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Školské stoličky s pultíkom Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 980,00 1980.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Školský nábytok Stredná odborná škola drevárska 4 707,00 4707.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske a konferenčné kreslá Centrum sociálnych služieb - KOLONKA 1 476,00 1476.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stôl, stolička Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša 5 548,80 5548.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4 970,00 4970.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN 5 990,28 5990.28 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 863,00 2863.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Školská stolička Školský internát 3 420,00 3420.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie interiérového vybavenia "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 5 040,00 5040.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Materiálovo technické vybavenie : Triedy Obec Bobrov 5 580,00 5580.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Kancelársky nábytok Národné lesnícke centrum (NLC) 2 202,00 2202.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kovový nábytok Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 149,60 1149.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Materiálno - technické vybavenie tried - interiérové vybavenie Obec Varín 23 399,18 23399.18 EUR 2018 Tovary Áno 1
Stolík pod počítač Obchodná akadémia Považská Bystrica 2 880,00 2880.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Biela keramická popisovacia magnetická tabuľa na stenu Ústav informatiky SAV 320,00 320.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolička jedálenská LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 430,00 430.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 455,00 3455.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky nábytok Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 670,00 2670.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stoličky otočné SMART Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 420,00 420.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok, písací stôl Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 376,63 1376.63 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslá a stoličky Technická univerzita v Košiciach 9 000,00 9000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Posteľ drevená Spišská katolícka charita 1 000,00 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 39 729,00 39729.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Školská stolička Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 332,00 2332.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Detské šatňové zostavy Mesto Prievidza 5 400,00 5400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelársky nábytok Spojená škola 6 500,00 6500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pevné stoly s lavicami Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 14 400,00 14400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
STOLIČKY Centrum sociálnych služieb LUČ 500,00 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
interiérové vybavenie Mesto Kráľovský Chlmec 9 470,00 9470.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Nábytok Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 6 737,00 6737.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie Komunitného centra - pracovné vybavenie a náradie Obec Parchovany 3 628,10 3628.1 EUR 2018 Tovary Áno 1
Kreslá, sedacia súprava, konferenčný stolík Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 6 000,00 6000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok do spoločenskej miestnosti Stredná odborná škola polytechnická 5 822,00 5822.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 558,00 1558.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stoly Školský internát 6 175,00 6175.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovný nábytok Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta 1 799,00 1799.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dielenský nábytok Spojená škola internátna Prakovce 18 586,00 18586.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Skvalitnenie technického vybavenia odborných učební ZŠ P. Horova 16 Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 123 758,00 123758.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Vybavenie odborných učební a školskej knižnice ZŠ Slnečná - tovary Mesto Námestovo 116 363,00 116363.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Vybavenie učební ZŠ Chminianska Nová Ves Obec Chminianska Nová Ves 101 983,00 101983.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Stolička Školský internát 5 500,00 5500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kovové šatňové skrine Hlavné mesto SR Bratislava 2 070,00 2070.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 600,00 1600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vnútorné vybavenie materskej školy IV. Mesto Púchov 861,00 861.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Vnútorné vybavenie materskej školy II. Mesto Púchov 2 603,30 2603.3 EUR 2019 Tovary Áno 1
Obstaranie nábytku pre základnú školu Obec Beluša 54 016,72 54016.72 EUR 2020 Tovary Áno 1
Vnútorné vybavenie ZŠ v Oravskej Polhore Obec Oravská Polhora 95 749,00 95749.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Vybavenie polytechnickej učebne a učebne IKT ZŠ vo Vrbove Obec Vrbov 42 668,00 42668.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Vybavenie odborných učební Základnej školy v obci Štrba Obec Štrba 75 262,00 75262.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Materiálno –technické vybavenie učební ZŠ v Detve Mesto Detva 230 726,00 230726.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Vybudovanie a modernizácie odborných učební v ZŠ s MŠ Budmerice Obec Budmerice 169 390,00 169390.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Dodanie nábytku Banskobystrický samosprávny kraj 4 793,00 4793.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy v Kurime, Družstevná 222_nová Obec Kurima 103 829,00 103829.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Vybavenie elektrotechnických laboratórií Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 302 509,00 302509.0 EUR 2021 Tovary Áno 1

marcel.riljak@nabytokskolsky.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 205 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Marcel Riljak
Adresa:
Medvedzie 45 Tvrdošín 02744
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
23. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Viera Riljaková
Adresa:
Medvedzie 45 Tvrdošín 02744
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
23. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Viera Riljaková
Adresa:
Medvedzie 45 Tvrdošín 02744
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
23. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Marcel Riljak
Adresa:
Medvedzie 45 Tvrdošín 02744
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
23. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Ing. Iveta Chodelková
Adresa:
289 Hôrky 01004

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 23.05.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×