Dodávateľ

EUROMAR spol. s r.o.

Spišská Nová Ves
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: EUROMAR spol. s r.o.

IČO: 36216054

Adresa: Zimná 57, Spišská Nová Ves

Registračné číslo: 2020/4-PO-E4426

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 3. Apríl 2020

Záznam platný do: 3. Apríl 2023

Posledná zmena: 1. Jún 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 103 320,00 EUR 1 1
2016 70 882,50 EUR 6 6
2017 3 156 810,17 EUR 4 4
2018 2 298 826,00 EUR 8 10
2019 10 375 808,17 EUR 19 22
2020 4 615 019,00 EUR 5 7
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 103 320,00 EUR 1 1
2016 70 882,50 EUR 6 6
2017 3 156 810,17 EUR 4 4
2018 2 298 826,00 EUR 8 10
2019 8 856 872,17 EUR 14 17
2020 5 277 353,00 EUR 8 10
2021 856 602,00 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 4 450,00 4450.00 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 1 295,00 1295.00 EUR
Žilinský samosprávny kraj 6 7 475 936,00 7475936.00 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 2 6 241 000,00 6241000.00 EUR
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 1 103 320,00 103320.00 EUR
Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s r.o. 4 102 150,00 102150.00 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 1 270,00 1270.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 1 690 600,00 1690600.00 EUR
Centrum výcviku Lešť 1 2 346,67 2346.67 EUR
Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 1 4 500,00 4500.00 EUR
Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 1 10 650,00 10650.00 EUR
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 3 1 126 206,00 1126206.00 EUR
Banskobystrický samosprávny kraj 9 3 615 820,00 3615820.00 EUR
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 1 2 805,00 2805.00 EUR
Mesto Sereď 1 6 566,67 6566.67 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 1 3 030,83 3030.83 EUR
Správa mestských komunikácií Poprad 1 135 000,00 135000.00 EUR
Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 1 10 600,00 10600.00 EUR
Technické služby mesta Levoča 2 23 379,50 23379.50 EUR
Technické služby mesta Galanta 1 19 824,17 19824.17 EUR
Technické služby, príspevková organizácia mesta 2 4 386,00 4386.00 EUR
Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 1 24 500,00 24500.00 EUR
Mestský podnik služieb s.r.o. 1 4 480,00 4480.00 EUR
ÚDRŽBA MESTA Kysucké Nové Mesto 1 6 550,00 6550.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Vákuová vrecovaná soľ na soľanku a rozmrazovací prostriedok na báze chloridu horečnatého Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 59 832,00 59832.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Chemický posypový materiál NaCl Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 3 000 000,00 3000000.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Priemyselná soľ na posyp ciest s protispekacou prísadou - voľne ložená Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 1 070 146,00 1070146.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Soľ tabletovaná a prášková Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 8 729,00 8729.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Priemyselná posypová soľ s protispekacou prísadou - voľne ložená Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 12 000,00 12000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Soľ na posyp ciest Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 32 500,00 32500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka posypovej soli na zimnú údržbu ciest Centrum výcviku Lešť 4 990,00 4990.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tabletová soľ Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 3 487,40 3487.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup chemického posypového materiálu s rozmrazovacou účinnosťou do - 6 °C Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 30 400,00 30400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup priemyselnej posypovej soli Technické služby mesta Galanta 27 360,00 27360.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Priemyseľná posypová soľ s protispekacou prísadou - voľne ložená 2017 Správa mestských komunikácií Poprad 192 000,00 192000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
priemyselná posypová soľ Technické služby, príspevková organizácia mesta 2 500,00 2500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemický posypový materiál - priemyselná posypová soľ Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s r.o. 7 500,00 7500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemický posypový materiál - priemyselná posypová soľ Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s r.o. 15 000,00 15000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Priemyselná soľ na posyp ciest s protispekacou prísadou - voľne ložená (NZ_2/2018) Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 33 500,00 33500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Priemyselná soľ na posyp ciest s protispekacou prísadou - voľne ložená Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 26 800,00 26800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Soľ posypová technická Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 708,33 7708.33 EUR 2018 Tovary Nie 1
Soľ na posyp ciest Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 576,00 576.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kúpa a dodanie chemického posypového materiálu – zimné sezóny 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 a 2021/2022. Banskobystrický samosprávny kraj 1 378 000,00 1378000.0 EUR 2018 Tovary Nie 3
Chemický posypový materiál 5 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 993 500,00 1993500.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Chemický posypový materiál 7 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 120 000,00 1120000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kúpa a dodanie chemického posypového materiálu – zimné sezóny 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 a 2021/2022. Banskobystrický samosprávny kraj 1 215 171,00 1215171.0 EUR 2019 Tovary Nie 3
Chemický posypový materiál na posyp ciest vrátane dopravy Žilinský samosprávny kraj 6 723 800,00 6723800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Balená posypová soľ Mesto Sereď 8 640,00 8640.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Soľ na posyp ciest Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 5 500,00 5500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
priemyselná posypová soľ Technické služby, príspevková organizácia mesta 2 800,00 2800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Priemyselná posypová soľ s protispekacou prísadou - voľne ložená Mestský podnik služieb s.r.o. 4 900,00 4900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Soľ posypová Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 2 600,00 2600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemický a inertný posypový materiál Technické služby mesta Levoča 11 402,50 11402.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemický posypový materiál - priemyselná posypová soľ Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s r.o. 43 200,00 43200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Posypová soľ s protispekacou prísadou - voľne ložená Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 11 300,00 11300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Soľ na posyp ciest ÚDRŽBA MESTA Kysucké Nové Mesto 8 000,00 8000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Soľ na posyp ciest Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 576,00 576.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemický posypový materiál na posyp ciest vrátane dopravy Žilinský samosprávny kraj 309 111,00 309111.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemický posypový materiál NaCl Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 3 241 000,00 3241000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemický posypový materiál na posyp ciest vrátane dopravy Žilinský samosprávny kraj 357 270,00 357270.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Soľ ekologická posypová Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 615,00 615.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemický a inertný posypový materiál Technické služby mesta Levoča 11 977,00 11977.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemický posypový materiál - priemyselná posypová soľ Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s r.o. 42 000,00 42000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kúpa a dodanie chemického posypového materiálu – zimné sezóny 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 a 2021/2022. Banskobystrický samosprávny kraj 1 376 766,00 1376766.0 EUR 2020 Tovary Nie 3
Chemický posypový materiál na posyp ciest vrátane dopravy Žilinský samosprávny kraj 372 781,00 372781.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemický posypový materiál na posyp ciest vrátane dopravy Žilinský samosprávny kraj 61 293,00 61293.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemický posypový materiál na posyp ciest vrátane dopravy Žilinský samosprávny kraj 633 461,00 633461.0 EUR 2019 Tovary Nie 1

euromar@euromar.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 67 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Mário Uharček
Adresa:
Zimná 192/57 Spišská Nová Ves 05201
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
2. Marec 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Mário Uharček
Adresa:
Zimná 192/57 Spišská Nová Ves 05201
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
7. Jún 2017
Záznam do:
2. Marec 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Mário Uharček
Adresa:
Zábojského 1165/2 Spišská Nová Ves 05201
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
7. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
AV Audit, s. r. o.
Adresa:
Karpatská 16 Spišská Nová Ves 05201

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 2.03.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 7.06.2017 do: 2.03.2021

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×