Dodávateľ

Stredoslovenská energetika, a. s.

Žilina
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
2.2

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Stredoslovenská energetika, a. s.

IČO: 51865467

Adresa: Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina

Registračné číslo: 2019/1-PO-E9614

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 3. Január 2019

Záznam platný do: 3. Január 2022

Posledná zmena: 7. Apríl 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2019 88 550 965,17 EUR 52 52
2020 4 366 074,38 EUR 10 10
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2019 74 683 656,17 EUR 49 49
2020 18 233 383,38 EUR 13 13

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 27 526 008,00 27526008.00 EUR
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 1 113 600,46 113600.46 EUR
Mesto Poprad 1 2 538 785,00 2538785.00 EUR
Mesto Žilina 1 3 109 508,00 3109508.00 EUR
Žilinský samosprávny kraj 1 38 394 298,00 38394298.00 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 6 400 000,00 6400000.00 EUR
Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o. 1 25 952,30 25952.30 EUR
Správa športových zariadení Levice 1 155 366,84 155366.84 EUR
Mesto Martin 1 131 941,79 131941.79 EUR
Mesto Nitra 1 193 582,93 193582.93 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 3 2 921 320,00 2921320.00 EUR
Mesto Rajec 1 108 992,51 108992.51 EUR
Obec Beluša 1 69 843,57 69843.57 EUR
Obec Zvolenská Slatina 1 65 996,86 65996.86 EUR
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 1 277 306,00 277306.00 EUR
Bytová správa, s.r.o. 1 28 664,93 28664.93 EUR
Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 1 87 861,00 87861.00 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 6 307 566,00 307566.00 EUR
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 1 166 443,33 166443.33 EUR
Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 1 66 129,32 66129.32 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 108 037,00 108037.00 EUR
Mesto Hlohovec 1 137 480,01 137480.01 EUR
Obec Jakubov 1 21 795,25 21795.25 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 1 46 880,00 46880.00 EUR
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 2 104 998,33 104998.33 EUR
Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 1 86 368,33 86368.33 EUR
Mestská časť Košice - Západ 1 27 257,70 27257.70 EUR
Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky 1 68 896,67 68896.67 EUR
Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. 1 69 888,00 69888.00 EUR
Obec Bešeňov 1 27 039,88 27039.88 EUR
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 1 44 962,98 44962.98 EUR
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 1 8 387 550,00 8387550.00 EUR
DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie 1 6 556,93 6556.93 EUR
Obec Nesluša 1 41 035,85 41035.85 EUR
Mesto Bojnice 1 12 704,13 12704.13 EUR
Správa majetku Košického samosprávneho kraja 1 139 500,00 139500.00 EUR
Technické služby, príspevková organizácia mesta 1 64 171,91 64171.91 EUR
Základná škola Horný Vadičov 1 5 111,00 5111.00 EUR
Dopravná akadémia 1 769,39 769.39 EUR
Centrum voľného času 1 3 433,28 3433.28 EUR
AD HOC Malacky 1 36 267,12 36267.12 EUR
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne 1 22 125,34 22125.34 EUR
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare 1 33 941,55 33941.55 EUR
Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany 1 15 199,03 15199.03 EUR
Základná škola, Školská 492/15, Nitrianske Rudno 1 15 713,92 15713.92 EUR
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany 1 2 507,50 2507.50 EUR
Spojená škola 1 12 205,16 12205.16 EUR
Základná škola s materskou školou Štiavnik 1 25 862,49 25862.49 EUR
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 545 200,00 545200.00 EUR
Spojená škola internátna 1 9 666,67 9666.67 EUR
Školský poľnohospodársky podnik, n. o. 1 82 778,74 82778.74 EUR
Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné 1 8 098,33 8098.33 EUR
Základná škola s materskou školou Štefana Náhalku 1 13 870,22 13870.22 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Dodávka elektrickej energie SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 2 191 323,00 2191323.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Správa športových zariadení Levice 190 000,00 190000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zemný plyn Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 76 330,00 76330.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrická energia Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 129 645,18 129645.18 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Dopravná akadémia 3 078,00 3078.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Obec Bešeňov 36 375,00 36375.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrická energia Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 61 559,00 61559.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie. Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. 545 200,00 545200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany 16 500,00 16500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrická energia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 94 090,00 94090.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrická energia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 112 481,00 112481.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
ELEKTRICKÁ ENERGIA Žilinský samosprávny kraj 38 394 298,00 38394298.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 6 400 000,00 6400000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny Mesto Poprad 2 538 785,00 2538785.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
ZDRUŽENÁ DODÁVKA PLYNU PRE POTREBY MO SR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 22 145 000,00 22145000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup elektrickej energie pre StVPS, a.s. Banská Bystrica a PVPS, a.s. Poprad 2020 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 12 934 499,00 12934499.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
ZDRUŽENÁ DODÁVKA PLYNU PRE POTREBY MO SR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 381 008,00 5381008.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrická energia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 193 638,00 193638.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne 36 200,00 36200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Centrum voľného času 5 300,00 5300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu alebo ekvivalent Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany 5 489,64 5489.64 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Základná škola s materskou školou Štiavnik 32 000,00 32000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 90 000,00 90000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrická energia Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 79 401,00 79401.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola, Školská 492/15, Nitrianske Rudno 20 500,00 20500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrická energia Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 163 800,00 163800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrická energia Ľubovnianska nemocnica, n. o. 205 000,00 205000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrická energia Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné 10 409,37 10409.37 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o. 29 600,00 29600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie 2020 - 2022 DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie 6 770,00 6770.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Združená dodávka elektrickej energie na 12 mesiacov Školský poľnohospodársky podnik, n. o. 82 800,00 82800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Technické služby, príspevková organizácia mesta 64 250,00 64250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola s materskou školou Štefana Náhalku 16 935,54 16935.54 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Mesto Bojnice 25 020,00 25020.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu na rok 2020 AD HOC Malacky 59 400,00 59400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka a distribúcia elektrickej energie Mesto Martin 170 000,00 170000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka a distribúcia elektrickej energie od 1. 1. 2020 do 31. 12 2021 Spojená škola 15 500,00 15500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Jakubov 31 633,00 31633.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Národný ústav reumatických chorôb 52 000,00 52000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku - KÚ Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 369 000,00 369000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku Obec Beluša 84 000,00 84000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Nesluša 50 100,00 50100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola Horný Vadičov 12 650,00 12650.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie (r.2020,2021) Bytová správa, s.r.o. 36 000,00 36000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Mesto Rajec 192 000,00 192000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku. Spojená škola internátna 12 100,00 12100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie, dodávka elektriny. Mesto Nitra 300 000,00 300000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Správa majetku Košického samosprávneho kraja 178 732,80 178732.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 121 968,60 121968.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare 42 000,00 42000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Zvolenská Slatina 81 000,00 81000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrická energia Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 60 279,00 60279.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mestská časť Košice - Západ 35 119,12 35119.12 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodanie elektrickej energie Mesto Hlohovec 195 500,00 195500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 160 170,00 160170.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektrická energia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 67 670,00 67670.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu r. 2021 - 2022 Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. 80 210,00 80210.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre potreby SVP, š.p. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 711 124,00 711124.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky 94 917,06 94917.06 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektrická energia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 67 516,00 67516.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre potreby SVP, š.p. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 18 873,00 18873.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Žilina 3 109 508,00 3109508.0 EUR 2020 Tovary Nie 1

alzbeta.kavecka@sse.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 4 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
JUDr. Daniel Křetínský
Adresa:
Kostelní 12 Praha 7 17000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
15. Október 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. Daniel Křetínský
Adresa:
Kostelní 12 Praha 7 17000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
24. September 2018
Záznam do:
15. Október 2018
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.
Adresa:
Šoltésovej 14 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108
Meno:
Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o.
Adresa:
Dvořákovo nábrežie 8A Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 6.03.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 2.10.2019 do: 6.03.2020

StiahniZáznam platný od: 15.10.2018 do: 2.10.2019

StiahniZáznam platný od: 24.09.2018 do: 15.10.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×