Dodávateľ

Stredoslovenská energetika, a. s.

Žilina
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Stredoslovenská energetika, a. s.

IČO: 51865467

Adresa: Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina

Registračné číslo: 2019/1-PO-E9614

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 3. Január 2019

Záznam platný do: 3. Január 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2019 86 512 456,14 EUR 18 18
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2019 72 645 147,14 EUR 15 15
2020 13 867 309,00 EUR 3 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 27 526 008,00 EUR
Mesto Poprad 1 2 538 785,00 EUR
Žilinský samosprávny kraj 1 38 394 298,00 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 6 400 000,00 EUR
Správa športových zariadení Levice 1 155 366,84 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 2 191 323,00 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 4 172 380,00 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 108 037,00 EUR
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 1 50 500,00 EUR
Obec Bešeňov 1 27 039,88 EUR
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 1 8 387 550,00 EUR
Dopravná akadémia 1 769,39 EUR
Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany 1 15 199,03 EUR
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 545 200,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Dodávka elektrickej energie SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 2 191 323,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Správa športových zariadení Levice 190 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zemný plyn Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 76 330,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrická energia Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 129 645,18 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Dopravná akadémia 3 078,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Obec Bešeňov 36 375,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrická energia Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 61 559,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie. Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. 545 200,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany 16 500,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrická energia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 94 090,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrická energia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 112 481,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
ELEKTRICKÁ ENERGIA Žilinský samosprávny kraj 38 394 298,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 6 400 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny Mesto Poprad 2 538 785,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
ZDRUŽENÁ DODÁVKA PLYNU PRE POTREBY MO SR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 22 145 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup elektrickej energie pre StVPS, a.s. Banská Bystrica a PVPS, a.s. Poprad 2020 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 12 934 499,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
ZDRUŽENÁ DODÁVKA PLYNU PRE POTREBY MO SR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 381 008,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrická energia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 193 638,00 EUR 2019 Tovary Nie 1

alzbeta.kavecka@sse.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 0 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
JUDr. Daniel Křetínský
Adresa:
Kostelní 12 Praha 7 17000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
15. Október 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. Daniel Křetínský
Adresa:
Kostelní 12 Praha 7 17000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
24. September 2018
Záznam do:
15. Október 2018
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.
Adresa:
Šoltésovej 14 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108
Meno:
Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o.
Adresa:
Dvořákovo nábrežie 8A Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 2.10.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 15.10.2018 do: 2.10.2019

StiahniZáznam platný od: 24.09.2018 do: 15.10.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×