Dodávateľ

Stredoslovenská energetika, a. s.

Žilina
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Stredoslovenská energetika, a. s.

IČO: 51865467

Adresa: Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina

Registračné číslo: 2019/1-PO-E9614

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 3. Január 2019

Záznam platný do: 3. Január 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2019 88 550 965,17 EUR 52 52
2020 164 737,71 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2019 74 683 656,17 EUR 49 49
2020 14 032 046,71 EUR 5 5

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 27 526 008,00 EUR
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 1 113 600,46 EUR
Mesto Poprad 1 2 538 785,00 EUR
Žilinský samosprávny kraj 1 38 394 298,00 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 6 400 000,00 EUR
Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o. 1 25 952,30 EUR
Správa športových zariadení Levice 1 155 366,84 EUR
Mesto Martin 1 131 941,79 EUR
Mesto Nitra 1 193 582,93 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 2 191 323,00 EUR
Mesto Rajec 1 108 992,51 EUR
Obec Beluša 1 69 843,57 EUR
Obec Zvolenská Slatina 1 65 996,86 EUR
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 1 277 306,00 EUR
Bytová správa, s.r.o. 1 28 664,93 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 4 172 380,00 EUR
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 1 166 443,33 EUR
Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 1 66 129,32 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 108 037,00 EUR
Mesto Hlohovec 1 137 480,01 EUR
Obec Jakubov 1 21 795,25 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 1 46 880,00 EUR
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 2 104 998,33 EUR
Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 1 86 368,33 EUR
Mestská časť Košice - Západ 1 27 257,70 EUR
Obec Bešeňov 1 27 039,88 EUR
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 1 44 962,98 EUR
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 1 8 387 550,00 EUR
DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie 1 6 556,93 EUR
Obec Nesluša 1 41 035,85 EUR
Mesto Bojnice 1 12 704,13 EUR
Správa majetku Košického samosprávneho kraja 1 139 500,00 EUR
Technické služby, príspevková organizácia mesta 1 64 171,91 EUR
Základná škola Horný Vadičov 1 5 111,00 EUR
Dopravná akadémia 1 769,39 EUR
Centrum voľného času 1 3 433,28 EUR
AD HOC Malacky 1 36 267,12 EUR
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne 1 22 125,34 EUR
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare 1 33 941,55 EUR
Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany 1 15 199,03 EUR
Základná škola, Školská 492/15, Nitrianske Rudno 1 15 713,92 EUR
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany 1 2 507,50 EUR
Spojená škola 1 12 205,16 EUR
Základná škola s materskou školou Štiavnik 1 25 862,49 EUR
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 545 200,00 EUR
Spojená škola internátna 1 9 666,67 EUR
Školský poľnohospodársky podnik, n. o. 1 82 778,74 EUR
Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné 1 8 098,33 EUR
Základná škola s materskou školou Štefana Náhalku 1 13 870,22 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Dodávka elektrickej energie SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 2 191 323,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Správa športových zariadení Levice 190 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zemný plyn Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 76 330,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrická energia Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 129 645,18 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Dopravná akadémia 3 078,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Obec Bešeňov 36 375,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrická energia Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 61 559,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie. Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. 545 200,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany 16 500,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrická energia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 94 090,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrická energia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 112 481,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
ELEKTRICKÁ ENERGIA Žilinský samosprávny kraj 38 394 298,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 6 400 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny Mesto Poprad 2 538 785,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
ZDRUŽENÁ DODÁVKA PLYNU PRE POTREBY MO SR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 22 145 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup elektrickej energie pre StVPS, a.s. Banská Bystrica a PVPS, a.s. Poprad 2020 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 12 934 499,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
ZDRUŽENÁ DODÁVKA PLYNU PRE POTREBY MO SR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 381 008,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrická energia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 193 638,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne 36 200,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Centrum voľného času 5 300,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu alebo ekvivalent Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany 5 489,64 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Základná škola s materskou školou Štiavnik 32 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 90 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrická energia Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 79 401,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola, Školská 492/15, Nitrianske Rudno 20 500,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrická energia Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 163 800,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrická energia Ľubovnianska nemocnica, n. o. 205 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrická energia Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné 10 409,37 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o. 29 600,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie 2020 - 2022 DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie 6 770,00 EUR 2019 Tovary Áno 1
Združená dodávka elektrickej energie na 12 mesiacov Školský poľnohospodársky podnik, n. o. 82 800,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Technické služby, príspevková organizácia mesta 64 250,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola s materskou školou Štefana Náhalku 16 935,54 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Mesto Bojnice 25 020,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu na rok 2020 AD HOC Malacky 59 400,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka a distribúcia elektrickej energie Mesto Martin 170 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka a distribúcia elektrickej energie od 1. 1. 2020 do 31. 12 2021 Spojená škola 15 500,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Jakubov 31 633,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Národný ústav reumatických chorôb 52 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku - KÚ Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 369 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku Obec Beluša 84 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Nesluša 50 100,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola Horný Vadičov 12 650,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie (r.2020,2021) Bytová správa, s.r.o. 36 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Mesto Rajec 192 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku. Spojená škola internátna 12 100,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie, dodávka elektriny. Mesto Nitra 300 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Správa majetku Košického samosprávneho kraja 178 732,80 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 121 968,60 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare 42 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Zvolenská Slatina 81 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrická energia Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 60 279,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mestská časť Košice - Západ 35 119,12 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodanie elektrickej energie Mesto Hlohovec 195 500,00 EUR 2020 Tovary Nie 1

alzbeta.kavecka@sse.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 2 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
JUDr. Daniel Křetínský
Adresa:
Kostelní 12 Praha 7 17000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
15. Október 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. Daniel Křetínský
Adresa:
Kostelní 12 Praha 7 17000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
24. September 2018
Záznam do:
15. Október 2018
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.
Adresa:
Šoltésovej 14 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108
Meno:
Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o.
Adresa:
Dvořákovo nábrežie 8A Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 6.03.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 2.10.2019 do: 6.03.2020

StiahniZáznam platný od: 15.10.2018 do: 2.10.2019

StiahniZáznam platný od: 24.09.2018 do: 15.10.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×