Dodávateľ

VERÓNY OaS s.r.o.

Krupina
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: VERÓNY OaS s.r.o.

IČO: 47210621

Adresa: Priemyselná 936/3 , Krupina

Registračné číslo: 2020/5-PO-E4780

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 2. Máj 2020

Záznam platný do: 2. Máj 2023

Posledná zmena: 3. September 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 184 714,00 EUR 1 1
2015 1 867 718,00 EUR 2 2
2016 184 629,00 EUR 2 2
2017 1 033 341,00 EUR 6 8
2018 112 610,00 EUR 1 1
2019 539 998,00 EUR 1 1
2020 1 273 511,00 EUR 3 5
2021 1 693 275,05 EUR 4 4
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 184 714,00 EUR 1 1
2015 1 867 718,00 EUR 2 2
2016 184 629,00 EUR 2 2
2017 1 033 341,00 EUR 6 8
2018 112 610,00 EUR 1 1
2019 539 998,00 EUR 1 1
2020 1 273 511,00 EUR 3 5
2021 1 693 275,05 EUR 4 4

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 14 224,05 14224.05 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 112 610,00 112610.00 EUR
Obec Stožok 1 82 064,00 82064.00 EUR
Mesto Krupina 1 217 940,00 217940.00 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 978,00 978.00 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 2 122 266,00 122266.00 EUR
Národné lesnícke centrum (NLC) 1 444 980,00 444980.00 EUR
Banskobystrický samosprávny kraj 4 703 416,00 703416.00 EUR
Mesto Tornaľa 1 219 945,00 219945.00 EUR
Mesto Hlohovec 2 1 984 634,00 1984634.00 EUR
Obec Pliešovce 1 539 998,00 539998.00 EUR
Obec Janova Lehota 1 83 210,00 83210.00 EUR
Obec Žemberovce 1 1 389 982,00 1389982.00 EUR
Obec Kozí Vrbovok 1 75 894,00 75894.00 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb 3 608 586,00 608586.00 EUR
X team n.o. 1 289 069,00 289069.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Obnova a rekonštrukcia objektu na ul. Podzámska 16 v Hlohovci Mesto Hlohovec 158 960,00 158960.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Ubytovňa Hlohovec - zmena účelu využitia, prestavba na nájomné byty so znížením energetickej náročnosti Mesto Hlohovec 1 662 192,00 1662192.0 EUR 2015 Práce Nie 1
PDÚ LUČENEC – REKONŠTRUKCIA PLYNOVEJ KOTOLNE Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 53 163,00 53163.0 EUR 2015 Práce Nie 1
PCÚ Čierna nad Tisou – rekonštrukcia strechy Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 45 416,00 45416.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Rekonštrukcia bloku A objektu DD a DSS Senium Banská Bystrica Banskobystrický samosprávny kraj 699 853,00 699853.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Rekonštrukcia chodníkov Stožok Obec Stožok 82 064,00 82064.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Rekonštrukcia miestnej komunikácie Janova Lehota Obec Janova Lehota 83 288,00 83288.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Zateplenie domu služieb a rekonštrukcia strechy Mesto Krupina 276 665,00 276665.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Parková úprava centra obce Kozí Vrbovok Obec Kozí Vrbovok 81 221,00 81221.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Rekonštrukcia bloku D Objektu DD a DSS Senium Banská Bystrica Banskobystrický samosprávny kraj 573 255,00 573255.0 EUR 2017 Práce Nie 3
Turčianske Teplice OO PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 112 610,00 112610.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie bielizne a textilu, jeho odvoz a dovoz podľa požiadaviek objednávateľa Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 436,60 2436.6 EUR 2017 Služby Nie 1
Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Pliešovce Obec Pliešovce 539 998,00 539998.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Rekonštrukcia domu smútku v Tornali Mesto Tornaľa 219 945,00 219945.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Obnova budovv školských dielní SOŠOaS Krupina Stredná odborná škola obchodu a služieb 608 991,00 608991.0 EUR 2020 Práce Áno 3
Rekonštrukcia návštevnej infraštruktúry arboréta Kysihýbel (2) Národné lesnícke centrum (NLC) 444 980,00 444980.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Pranie a chemické čistenie - Trenčiansky kraj Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 31 250,00 31250.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie bielizne a textilu, jeho odvoz a dovoz podľa požiadaviek objednávateľa Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 089,10 9089.1 EUR 2021 Služby Nie 1
NOVOSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV 3 x 12 b.j. ŽEMBEROVCE – 1.ETAPA (2 x 12 b.j.) Obec Žemberovce 1 531 394,00 1531394.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb a podpora rozvoja služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni v obci Selce – stavebné práce X team n.o. 289 069,00 289069.0 EUR 2021 Práce Áno 1

veronyoas@veronyoas.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 82 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Júlia Verónyová
Adresa:
I. Krasku 8 Krupina 96301
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. Tomáš Veróny
Adresa:
Ivana Krasku 8 Krupina 96301
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Júlia Verónyová
Adresa:
I. Krasku 8 Krupina 96301
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
3. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. Tomáš Veróny
Adresa:
Ivana Krasku 8 Krupina 96301
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
3. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Mgr. Ianko Troiak
Adresa:
Dukelských hrdinov 34 Zvolen 96001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 3.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×