Obstarávateľ

Športové gymnázium

Trenčín

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2016 164 766,82 EUR 16
2017 88 257,08 EUR 13
2018 101 598,23 EUR 8
2019 608 299,42 EUR 19
2020 78 875,99 EUR 2

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2016 12 876,16 EUR 3
2017 16 903,20 EUR 3
2018 61 432,00 EUR 2
2019 17 833,05 EUR 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
KVANT spol. s r.o. 1 1 500,00 EUR
G.P.R. spol.s.r.o. 1 4 658,33 EUR
Daffer spol. s r.o. 2 9 202,50 EUR
Lencos In, s. r. o. 2 13 039,00 EUR
Ing. Peter Gerši - GC Tech. 2 1 448,33 EUR
IMAO electric, s. r. o. 1 2 250,00 EUR
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 4 87 903,33 EUR
NABIMEX, s.r.o. 1 44 709,15 EUR
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. 5 14 868,34 EUR
FALCO, s.r.o. 3 53 843,00 EUR
DEMIFOOD spol. s r.o. 1 0,00 EUR
Bidvest Slovakia s. r. o. 1 45 976,00 EUR
MADA Slovakia s.r.o. 1 5 581,66 EUR
VÝŤAHY ZEVA, s.r.o., , 1 69 830,00 EUR
WORLDCOLOUR, s.r.o. 1 6 478,50 EUR
Ing. Lazhar Hassounna – Halimex 2 96 790,00 EUR
Ing. Oto Mikloš 2 15 883,08 EUR
GASTROTECHNIKA, s.r.o. 3 14 363,99 EUR
Keraming a.s. 1 8 749,00 EUR
Protech, spol. s r.o. 2 3 268,61 EUR
Williman, s. r. o. 1 5 137,00 EUR
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 2 13 299,99 EUR
BIOMETRIC, spol. s r. o. 1 11 666,67 EUR
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. 1 3 651,99 EUR
Martin Gall - MG COMP 1 5 799,00 EUR
LarUm, s.r.o. 3 7 502,00 EUR
Adam Chabada 1 15 000,00 EUR
JTF partnership, s.r.o. 1 3 520,00 EUR
Educas s.r.o. 1 1 533,33 EUR
CLEANING spol. s r.o. 1 7 333,33 EUR
FriendS&FriendS, s.r.o. 1 4 199,00 EUR
Ľubomír Kusyn 1 2 091,67 EUR
eVector, s.r.o. 3 12 751,67 EUR
PRAD s.r.o. 1 24 479,17 EUR
Radoslav Kubáň 1 1 266,67 EUR
CC TRADE, s.r.o. 1 21 250,00 EUR
Peter Staňo MODEN 1 2 999,99 EUR
ROAX s.r.o. 1 2 080,00 EUR
MPL STAVRO, s.r.o. 1 0,00 EUR
JP team s.r.o 1 14 555,00 EUR
I.M.D.K. pekáreň TN s. r. o. 1 30 014,00 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
Rekonštrukcia výťahov v B – trakte – ŠI 69 830,00 69 830,00 100.0% EUR 2016 Práce Nie 1 Áno
Nákup konvektomatu 26 958,96 12 500,00 46.36% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Dochádzkový systém pre ubytovaných študentov ŠI 20 834,44 9 722,22 46.66% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Interaktívna tabuľa s projektorom 2 900,00 1 277,77 44.06% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nábytok do školského laboratória s notebookom 6 337,28 4 393,75 69.33% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Vybudovanie prírodovedného laboratória - Učiteľské pracovisko - set - súbor hnuteľných veci 3 495,81 2 416,66 69.13% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Vybudovanie prírodovedného školského laboratória - žiacke pracovisko - set - súbor hnuteľných vecí 5 508,02 3 815,97 69.28% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Stolový odsávač - pre účely školského laboratória 2 699,00 1 743,05 64.58% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Bazénová chémia - chlornan sodný a kyselina sírová 1 754,31 555,55 31.66% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nákup zariadenia do školskej jedálne 5 663,08 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Drobný inventár do kuchyne 4 228,01 2 933,33 69.37% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nákup zariadenia do školskej jedálne 5 663,08 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Umývačka riadu priebežná elektronická 2 295,00 1 588,19 69.2% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nákup zariadenia do školskej jedálne 8 047,77 5 305,55 65.92% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
OOPP - pracovná obuv a odev ŠJ 4 146,51 1 963,42 47.35% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Vybudovanie prírodovedných laboratórii - demonštračné súpravy 1 843,95 1 250,00 67.78% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Vybudovanie prírodovedných laboratórií - Demonštračná sada a mechanická pokusná súprava 2 106,24 1 429,16 67.85% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
OOPP - pracovná obuv a odev ŠI 1 781,52 760,41 42.68% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Cestný pretekársky bicykel 1 550,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Motorové vozidlo na prevoz stravy 8-miestne 29 073,39 17 708,33 60.9% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Škrabka na zemiaky nerezová 2 029,51 1 055,55 52.01% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Umývačka riadu priebežná 2 ks - do ŠJ a VŠJ OA 4 937,40 4 199,00 85.04% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Bazénová chémia - chlornan sodný a kyselina sírová 1 312,08 651,39 49.64% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Zjemňovač mäsa 3 498,96 2 291,66 65.49% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Čistiace a hygienické prostriedky 11 624,48 5 243,05 45.1% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Čistiace a hygienické prostriedky 4 382,48 3 043,32 69.44% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
OOPP - pracovná obuv a odev ŠJ 4 199,86 2 999,99 71.43% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Vozík transportný na udržiavanie hotového jedla pre výdajňu SZŠ 2 280,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Hlásič dymu a ohňa v priestoroch ŠI 4 051,20 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Elektroinštalačný materiál 3 476,60 1 875,00 53.93% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Pračka so sušičkou na mincovník - 2 ks 11 136,00 6 111,10 54.87% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Sušička príboru 3 406,32 2 685,00 78.82% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Zvislá zdvíhacia plošina ZS 250 - VŠJ ZŠ 10 572,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Vozík transportný na udržiavanie hotového jedla pre výdajňu SZŠ 2 280,00 2 277,00 99.86% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Robot univerzálny RE 22/60 6 900,00 3 881,94 56.26% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Pranie a chemické čistenie 7 781,00 EUR 2018 Služby Nie 0 Nie
Pranie a chemické čistenie 7 781,00 5 398,75 69.38% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Nábytok do študentských izieb ŠI 53 651,00 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
Panvica výklopná elektrická 2 568,00 1 732,64 67.47% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Sporák kombinovasný s elektrickou rúrou 2 960,00 1 472,22 49.73% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Nábytok do študentských izieb ŠI 53 651,00 37 257,62 69.44% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Skriňa chladiaca 2 600,00 2 540,00 97.69% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Čistiace a hygienické prostriedky 11 038,23 5 840,26 52.9% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Interiérové dvere do študentských izieb 10 500,00 0,00 0.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Interiérové dvere do študentských izieb 10 500,00 7 290,83 69.43% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Potraviny - mäsové produkty, bravčové a hovädzie mäso 25 058,52 0,00 0.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Potraviny - výrobky pekárenské a cukrárske, mimo trvanlivých potravín 18 794,95 0,00 0.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Mrazené potraviny - hydina, ryby, zelenina, zemiaky, ostatné mrazené výrobky 29 337,92 0,00 0.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Potraviny - čerstvá zelenina, zemiaky, čerstvé ovocie a orechy 29 548,99 20 399,30 69.03% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Potraviny - mlieko a smotana, maslo, rôzne mliečne výrobky, syry, vajcia 25 789,95 0,00 0.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Trvanlivé potraviny - strukoviny, múka, cukor, ryža, konzervovaná zelenina, džemy, sirupy, ostatné trvanlivé výrobky 38 627,50 9 715,27 25.15% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Šatňové skrinky 4 333,12 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Protipožiarne dvere 7 916,60 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Potraviny - mäsové produkty, bravčové a hovädzie mäso 25 753,83 0,00 0.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Konvektomat elektrický 10 000,00 6 499,99 64.99% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Motorový čln (doprovod pri kanoistickom tréningu) 14 567,00 12 129,16 83.26% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Potraviny 341 293,00 247 078,00 72.39% EUR 2019 Tovary Nie 6 Áno
Javisková opona - II. etapa 5 583,33 4 651,38 83.3% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Kancelársky nábytok do riaditeľne a sekretariát 5 174,12 4 308,33 83.26% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Školský nábytok 7 490,82 6 239,58 83.29% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Javisková opona - II. etapa 5 583,33 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
PC zostavy 8 333,33 4 832,50 57.99% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Kotol plynový 4 166,66 3 387,50 81.3% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Skriňa mraziaca 2 860,00 2 082,50 72.81% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Sporák kombinovaný s elektrickou rúrou 2 389,20 1 733,33 72.54% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Vodorovné žalúzie 5 655,30 4 280,83 75.69% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Jedálenský stôl a stoličky do SM1 7 875,00 6 557,50 83.26% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Potraviny - čerstvá zelenina, zemiaky, čerstvé ovocie a orechy 55 869,38 55 790,00 99.85% EUR 2020 Tovary Nie 1 Áno
Potraviny - výrobky pekárenské a cukrárske mimo trvanlivých potravín 23 006,61 15 883,08 69.03% EUR 2020 Tovary Nie 1 Áno
+421948569434

+421326528275


mikulova@torvo.sk
riaditel@sportovaskolatn.sk

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 130 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×