CPV kód

50100000-6

Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a príbuzné vybavenie

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 538 EUR
Mesto Žilina 1 35 000 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 2 55 584 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 2 490 000 EUR
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 1 926 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 4 1 294 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 24 5 323 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 5 900 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 11 339 634 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 14 56 121 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 1 926 EUR
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 5 540 276 EUR
Záchranná zdravotná služba Bratislava 7 4 071 841 EUR
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 2 14 110 EUR
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 4 812 599 EUR
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 10 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 89 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 1 20 000 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 4 370 906 EUR
Národné centrum zdravotníckych informácií 2 9 135 EUR
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 1 12 299 EUR
Záchranná služba 19 3 549 373 EUR
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 1 7 200 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 55 125 229 EUR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 1 44 583 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 1 4 925 EUR
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 1 9 200 EUR
Správa účelových zariadení 1 24 000 EUR
Slovenská pošta, a.s. 19 4 827 418 EUR
Slovenská pošta, a.s. 2 0 Neuvedná
Štátny inštitút odborného vzdelávania 1 120 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
AutoFlex s.r.o. 9 37 021 EUR
Todos Bratislava s.r.o. 12 4 642 313 EUR
AUTO RASTER, s.r.o. 1 200 000 EUR
EuroFire SK, s.r.o. 1 200 000 EUR
BAYERN CENTER s.r.o. 1 4 925 EUR
Moris Slovakia s.r.o. 9 1 532 383 EUR
KOBIT - SK, s.r.o. 7 435 478 EUR
KONNEX s.r.o. 2 2 483 EUR
Motor-Car Bratislava, spol. s r.o., 1 5 000 EUR
JaGa Bratislava spol. s r.o. 1 203 759 EUR
ELTODO SK, a.s. 4 38 326 EUR
ContiTrade Slovakia s. r. o. 5 1 179 EUR
SPAREX SLOVAKIA, spol. s r.o. 1 16 599 EUR
RODEX CAR, s.r.o. 13 221 019 EUR
AUTOPOLIS, s.r.o. 2 25 910 EUR
Autoškola HÍLEK STK Senica, s.r.o 1 2 113 EUR
AUTO-IMPEX spol. s r.o. 19 4 827 418 EUR
AUTO-IMPEX spol. s r.o. 2 0 Neuvedná
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. 3 615 EUR
KLC s.r.o. 2 2 484 EUR
MB SERVIS, s.r.o. 12 74 370 EUR
Živa SK s.r.o. 1 926 EUR
CARS SERVICE s.r.o. 1 11 790 EUR
MONTRÚR s. r. o. Košice 1 69 500 EUR
FINAL - CD plus, s.r.o. 1 5 900 EUR
IMPA Bratislava, a.s. 9 4 213 041 EUR
BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. 1 100 000 EUR
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o. 4 50 186 EUR
KAISER Eastern Europe, s.r.o. 1 1 926 EUR
Ľubomír Tabaka - MOTOSPOL 1 24 106 EUR
PRESS & BURG Development s.r.o. 3 8 235 EUR
SLOVDEKRA s.r.o. 1 1 988 EUR
Alena Koštialiková 6 8 549 EUR
A-1 s.r.o. 2 293 EUR
AUTO VALUŠEK služby, s. r. o. 1 442 EUR
DRUTECHNA, autodružstvo, Bratislava 4 33 580 EUR
Synerta Car Service s. r. o. 3 10 745 EUR
Viliam Turan TURANCAR 1 469 EUR
BAPS, s. r. o. 1 93 EUR
WEXIM TRUCK s.r.o. 1 21 800 EUR
AUTOKODUS, s.r.o. 2 704 EUR
Todos Košice s.r.o. 1 110 000 EUR
Motor-Car Trnava, s.r.o. 33 66 111 EUR
Autoservis Puček sof., spol. s r.o. 1 250 EUR
ATECA s. r. o. 1 208 840 EUR
AuCar s. r. o. 1 191 EUR
Miroslav Prekop - AUTODIELŇA 1 12 500 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Opravy a servis snežných skútrov HZS Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 200 000 EUR 2015 Služby Nie 1
Revízie a servisné práce záchranárskeho zariadenia WEBER-HYDRAULIK Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 200 000 EUR 2015 Služby Nie 1
Údržba a servis motorových vozidiel typu Mercedes Mesto Žilina 35 000 EUR 2015 Služby Nie 1
Servis a opravy vozidiel Hlavné mesto SR Bratislava 199 000 EUR 2014 Služby Nie 1
Opravy a údržba nákladných motorových vozidiel Slovenská pošta, a.s. 664 365 EUR 2014 Služby Nie 1
Opravy a údržba nákladných motorových vozidiel Slovenská pošta, a.s. 195 892 EUR 2014 Služby Nie 1
Opravy, údržba a servis motorových vozidiel Záchranná zdravotná služba Bratislava 566 666 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Opravy a údržba nákladných motorových vozidiel (zn. Iveco) Slovenská pošta, a.s. 272 175 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Opravy a údržba nákladných motorových vozidiel (zn. Iveco) Slovenská pošta, a.s. 349 948 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Opravy a údržba nákladných motorových vozidiel Slovenská pošta, a.s. 262 600 EUR 2015 Služby Nie 1
Opravy a údržba nákladných motorových vozidiel Slovenská pošta, a.s. 310 764 EUR 2015 Služby Nie 1
Opravy a údržba nákladných motorových vozidiel Slovenská pošta, a.s. 372 631 EUR 2015 Služby Nie 1
Opravy a údržba nákladných motorových vozidiel Slovenská pošta, a.s. 313 214 EUR 2014 Služby Nie 1
Opravy a údržba nákladných motorových vozidiel Slovenská pošta, a.s. 331 527 EUR 2015 Služby Nie 1
Opravy a údržba nákladných motorových vozidiel (zn. Iveco) Slovenská pošta, a.s. 211 510 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Servis, údržba a iné súvisiace servisné služby pre vozidlá Záchranná služba 633 000 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Opravy a údržba nákladných motorových vozidiel (zn. Iveco) Slovenská pošta, a.s. 291 369 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Nákup kráčajúcich rýpadiel, príslušenstva a podvalníkov na ich prepravu SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 926 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Servis, údržba a iné súvisiace servisné služby pre vozidlá Záchranná služba 53 254 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Servis, údržba a iné súvisiace servisné služby pre vozidlá Záchranná služba 137 403 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Servis, údržba a iné súvisiace servisné služby pre vozidlá Záchranná služba 165 253 EUR 2017 Služby Nie 1
Opravy a údržba nákladných motorových vozidiel (zn. Iveco) Slovenská pošta, a.s. 2017 Služby Nie 1
Opravy a údržba nákladných motorových vozidiel (zn. Iveco) Slovenská pošta, a.s. 2017 Služby Nie 1
Oprava a údržba motorových vozidiel Záchranná zdravotná služba Bratislava 755 555 EUR 2017 Služby Nie 1
Servis, údržba a iné súvisiace servisné služby pre vozidlá Záchranná služba 126 148 EUR 2017 Služby Nie 1
Opravy a údržba nákladných motorových vozidiel (zn. Iveco) Slovenská pošta, a.s. 151 238 EUR 2017 Služby Nie 1
Opravy a údržba nákladných motorových vozidiel (zn. Iveco) Slovenská pošta, a.s. 228 997 EUR 2017 Služby Nie 1
Servis, údržba a iné súvisiace servisné služby pre vozidlá Záchranná služba 76 366 EUR 2017 Služby Nie 1
Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá Záchrannej služby Košice Záchranná služba 450 000 EUR 2018 Služby Nie 1
Servis, údržba a iné súvisiace servisné služby pre vozidlá Záchranná služba 117 771 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy a údržba nákladných motorových vozidiel (zn. Iveco) Slovenská pošta, a.s. 134 071 EUR 2018 Služby Nie 1
Servis, údržba a iné súvisiace servisné služby pre vozidlá Záchranná služba 16 168 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá Záchrannej služby Košice Záchranná služba 115 904 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy a údržba nákladných motorových vozidiel (zn. Iveco) Slovenská pošta, a.s. 201 245 EUR 2018 Služby Nie 1
Servis služobných osobných motorových vozidiel/BA Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 23 904 EUR 2016 Služby Nie 1
Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 15 EUR 2016 Služby Nie 1
Technická a emisná kontrola Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 144 EUR 2016 Služby Nie 1
Servisná prehliadka osobného automobilu KIA CEÉD po ubehnutí 80000 km Štatistický úrad Slovenskej republiky 250 EUR 2016 Služby Nie 1
Servisná prehliadka osobného automobilu po ubehnutí 300 000 km; Oprava zámku. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 415 EUR 2016 Služby Nie 1
Servis motorových vozidiel Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 180 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Servisná prehliadka osobného automobilu KIA CEÉD po ubehnutí 80000 km Štatistický úrad Slovenskej republiky 530 EUR 2016 Služby Nie 1
Servisná prehliadka osobného automobilu KIA CEÉD po ubehnutí 230000 km Štatistický úrad Slovenskej republiky 349 EUR 2016 Služby Nie 1
Servisná prehliadka osobného automobilu OPEL Astra pri 168000 km Štatistický úrad Slovenskej republiky 355 EUR 2016 Služby Nie 1
Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 5 912 EUR 2016 Služby Nie 1
Servisná prehliadka osobného automobilu Škoda Octavia po ubehnutí 50 000 km Štatistický úrad Slovenskej republiky 312 EUR 2016 Služby Nie 1
Posezónna údržba traktora a spríslušenstva - mulčovač, disková kosa Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 1 120 EUR 2016 Služby Áno 1
Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá Záchranná služba 250 799 EUR 2016 Služby Nie 1
Servis, údržba a pravidelné kontroly motorových vozidiel Národné centrum zdravotníckych informácií 8 640 EUR 2016 Služby Nie 1
oprava služobného vozidla Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 375 EUR 2016 Služby Nie 1
Vykonanie technických a emisných kontrol na motorových vozidlách kategórie N,O,T Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 4 800 EUR 2016 Služby Nie 1
Vykonanie technických a emisných kontrol na motorových vozidlách kategórie N,O Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 640 EUR 2016 Služby Nie 1
Vykonanie technických a emisných kontrol na motorových vozidlách kategórie N,O,T Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 4 140 EUR 2016 Služby Nie 1
Vykonanie technických a emisných kontrol na osobných motorových vozidlách kategórie M1 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 200 EUR 2016 Služby Nie 1
Servisná prehliadka osobného automobilu po ubehnutí 213000 km Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 240 EUR 2016 Služby Nie 1
Servisná prehliadka osobného automobilu po ubehnutí 245 000 km, výmena xenónov Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 480 EUR 2016 Služby Nie 1
Oprava posýpacej nadstavby KOBIT SK-8H Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Opravy a servis služobných motorových vozidiel Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 19 800 EUR 2016 Služby Nie 1
Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 15 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Generálna oprava autorýpadla typu UDS 114 na automobilovom podvozku T 815, 6x6 Správa ciest Košického samosprávneho kraja 76 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Servisná prehliadka osobného automobilu KIA CEÉD po ubehnutí 140 000 km Štatistický úrad Slovenskej republiky 205 EUR 2016 Služby Nie 1
Servisná prehliadka osobného automobilu Peugeot 206W 1,4E po ubehnutí 180 000 km Štatistický úrad Slovenskej republiky 174 EUR 2016 Služby Nie 1
Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá Záchranná služba 196 328 EUR 2016 Služby Nie 1
Diagnostika nákladných vozidiel Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 6 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Servis a oprava porúch zametacích nadstavieb Kurta Z6 Správa ciest Košického samosprávneho kraja 30 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Diagnostika nákladných vozidiel Mercedes Benz Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá Záchranná služba 196 328 EUR 2016 Služby Nie 1
Celková oprava čelnej prednej radlice Správa ciest Košického samosprávneho kraja 30 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Oprava mulčovacej hlavy Pronar GK80 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 300 EUR 2016 Služby Nie 1
Profylaktika sypacích nadstavieb Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 300 EUR 2016 Služby Nie 1
Servisná prehliadka služobného motorového vozidla Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 150 EUR 2016 Služby Nie 1
Diagnostika nákladných vozidiel Mercedes Benz Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Servis osobných motorových vozidiel Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 15 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Servis nákladných vozidiel Mercedes Benz Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 16 500 EUR 2016 Služby Nie 1
Oprava vozidla Mercedes Benz Axor Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 870 EUR 2016 Služby Nie 1
Servisná prehliadka vozidla Mercedes Benz Actros Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 550 EUR 2016 Služby Nie 1
Servisná prehliadka osobného automobilu KIA CEÉD po ubehnutí 160000 km Štatistický úrad Slovenskej republiky 290 EUR 2016 Služby Nie 1
Servisná prehliadka osobného automobilu po ubehnutí 166 000 km Štatistický úrad Slovenskej republiky 280 EUR 2016 Služby Nie 1
Servis nákladných vozidiel Mercedes Benz Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 5 100 EUR 2016 Služby Nie 1
Diagnostika nákladného vozidla Mercedes Benz Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 800 EUR 2016 Služby Nie 1
Oprava mulčovacej hlavy Pronar GK80 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 800 EUR 2016 Služby Nie 1
Servisná prehliadka vozidla Mercedes Benz Vario Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 080 EUR 2016 Služby Nie 1
Servis nákladného vozidla Mercedes Benz Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 800 EUR 2016 Služby Nie 1
Profilaktika sypacích nadstavieb Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 400 EUR 2016 Služby Nie 1
Servisná prehliadka vozidla Mercedes Benz Axor Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 940 EUR 2016 Služby Nie 1
Servisná prehliadka osobného automobilu Škoda Octavia po ubehnutí 300 000 km Štatistický úrad Slovenskej republiky 350 EUR 2016 Služby Nie 1
Servisná prehliadka osobného automobilu KIA CEÉD Štatistický úrad Slovenskej republiky 400 EUR 2016 Služby Nie 1
Servisná prehliadka osobného automobilu KIA CEÉD Štatistický úrad Slovenskej republiky 300 EUR 2016 Služby Nie 1
Servis informačného vozíka typ INFV-13/LED v súlade s pokynmi výrobcu, výmena olejov, filtrov a softwarová diagnostika vozíka GAPA GA20-25-Cl, VIN: TK9225232E1PP7050. alebo ekvivalent Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 600 EUR 2016 Služby Nie 1
Servisná prehliadka automobilu Mercedes-Benz Vito po 150000 km Štatistický úrad Slovenskej republiky 333 EUR 2016 Služby Nie 1
Servis, údržba a pravidelné kontroly motorových vozidiel Národné centrum zdravotníckych informácií 11 988 EUR 2016 Služby Nie 1
Technické a emisné kontroly Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 280 EUR 2016 Služby Nie 1
Servisná prehliadka osobného automobilu Škoda Octavia Sedan po ubehnutí 313 500 km Štatistický úrad Slovenskej republiky 250 EUR 2017 Služby Nie 1
Servisná prehliadka osobného automobilu KIA CEÉD po ubehnutí 104500 km Štatistický úrad Slovenskej republiky 200 EUR 2017 Služby Nie 1
Servis motorových vozidiel Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 31 EUR 2017 Služby Nie 1
Servisná prehliadka nakladača KRAMER 950 a odstránenie zistených závod Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 151 EUR 2017 Služby Nie 1
Servisná prehliadka a výmena rozvodov na osobnom automobile Štatistický úrad Slovenskej republiky 452 EUR 2017 Služby Nie 1
Servisná prehliadka osobného automobilu Škoda Octavia po ubehnutí 60 000 km Štatistický úrad Slovenskej republiky 196 EUR 2017 Služby Nie 1
Servisná prehliadka vozidla Peugeot Partner po ubehnutí 20 000 km Štatistický úrad Slovenskej republiky 181 EUR 2017 Služby Nie 1
Oprava zametacej nadstavby Kobit K-5 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 800 EUR 2017 Služby Nie 1
Diagnostika + servis vozidla Mercedes Benz Actros 2636 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 101 EUR 2017 Služby Nie 1
Diagnostika + servis vozidla Mercedes Benz U 400 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 954 EUR 2017 Služby Nie 1
Diagnostika + servis vozidla Mercedes Benz U 400 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 3 922 EUR 2017 Služby Nie 1
Opravy a servis služobných motorových vozidiel Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 15 000 EUR 2017 Služby Nie 1
Pravidelná technická a emisná kontrola služobného motorového vozidla Volkswagen Passat 1,9 TDI, r. 2002 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 269 EUR 2017 Služby Nie 1
Revízie a servis zariadení Holmatro Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 204 000 EUR 2017 Služby Nie 1
Oprava nakladača KRAMER 950 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 850 EUR 2017 Služby Nie 1
Servisné úkony a vykonávanie opráv porúch špeciálnych pravostranných zametacích nadstavieb KZ6 Správa ciest Košického samosprávneho kraja 208 880 EUR 2017 Služby Nie 1
Revízie a servis zariadení LUKAS Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 209 000 EUR 2017 Služby Nie 1
Servisná prehliadka vozidla Mercedes Benz Actros Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 988 EUR 2017 Služby Nie 1
Výmena výfukového potrubia na vozidle Mercedes Benz Axor Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 500 EUR 2017 Služby Nie 1
Oprava alternátora na vozidle Mercedes Benz Unimog 1200 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 600 EUR 2017 Služby Nie 1
Servisná údržba na vozidle Mercedes Benz Actros Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 900 EUR 2017 Služby Nie 1
Servisná údržba na vozidle Mercedes Benz Actros Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 500 EUR 2017 Služby Nie 1
Oprava vozidla Mercedes Benz Axor Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 800 EUR 2017 Služby Nie 1
Oprava vozidla Mercedes Benz U 400 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 720 EUR 2017 Služby Nie 1
Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá Správa účelových zariadení 30 800 EUR 2017 Služby Nie 1
Servisná prehliadka vozidla Mercedes Benz Actros Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 430 EUR 2017 Služby Nie 1
Servisná prehliadka vozidla Mercedes Benz UNIMOG U400 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 3 500 EUR 2017 Služby Nie 1
Oprava vozidla Mercedes Benz Axor Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 950 EUR 2017 Služby Nie 1
Servisná prehliadka vozidla Mercedes Benz Actros Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 610 EUR 2017 Služby Nie 1
Oprava vozidla Mercedes Benz Axor Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 4 300 EUR 2017 Služby Nie 1
Servis informačného vozíka typ INFV-13/LED v súlade s pokynmi výrobcu, výmena olejov, filtrov a softwarová diagnostika vozíka GAPA GA20-25-Cl, VIN: TK9225232E1PP7050. alebo ekvivalent Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 600 EUR 2017 Služby Nie 1
Servisná prehliadka vozidla Mercedes Benz Axor Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 150 EUR 2017 Služby Nie 1
Servisná prehliadka a oprava vozidla Mercedes Benz Vario Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 340 EUR 2017 Služby Nie 1
Technická a emisná kontrola vozidiel Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 963 EUR 2017 Služby Nie 1
Diagnostika + servis vozidla Mercedes Benz U 400 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 196 EUR 2018 Služby Nie 1
Časová údržba vozidla Mercedes Benz Arocs Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 550 EUR 2018 Služby Nie 1
Oprava vozidla Mercedes Benz Axor Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 5 060 EUR 2018 Služby Nie 1
Servisná prehliadka vozidla Mercedes Benz U 400 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 390 EUR 2018 Služby Nie 1
Technická a emisná kontrola vozidiel Štátny inštitút odborného vzdelávania 190 EUR 2018 Služby Nie 1
Servisná prehliadka osobného automobilu KIA CEÉD Štatistický úrad Slovenskej republiky 480 EUR 2018 Služby Nie 1
Servis motorových vozidiel Ekonomická univerzita v Bratislave 26 220 EUR 2018 Služby Nie 1
Oprava vozidla Mercedes Benz Unimog U400 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 000 EUR 2018 Služby Nie 1
Oprava vozidla Mercedes Benz UNIMOG U400 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 400 EUR 2018 Služby Nie 1
Oprava vozidla Mercedes Benz Axor Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 600 EUR 2018 Služby Nie 1
Oprava vozidla Mercedes Benz Axor Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 250 EUR 2018 Služby Nie 1
Oprava vozidla Mercedes Benz UNIMOG U1850 KOMUNAL Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 17 284 EUR 2018 Služby Nie 1
Oprava vozidla Mercedes Benz Axor Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 7 900 EUR 2018 Služby Nie 1
Servis motorových vozidiel Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 54 196 EUR 2018 Služby Nie 1
Servisná prehliadka osobného motorového vozidla Škoda Fabia po ubehnutí 250 000 km Štatistický úrad Slovenskej republiky 425 EUR 2018 Služby Nie 1
Technická a emisná kontrola vozidiel na II. polrok 2018 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 430 EUR 2018 Služby Nie 1
Oprava vozidla Mercedes Benz Axor Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 800 EUR 2018 Služby Nie 1
Technické a emisné kontroly Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Servis, údržba a iné súvisiace servisné služby pre vozidlá Hlavné mesto SR Bratislava 205 200 EUR 2018 Služby Nie 1
Oprava vozidla Mercedes Benz UNIMOG U400 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 4 000 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy a údržba nákladných motorových vozidiel (zn. Iveco) Slovenská pošta, a.s. 108 463 EUR 2018 Služby Nie 1
Vykonanie profylaktiky sypacích nadstavieb Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 100 EUR 2018 Služby Nie 1
Oprava vozidla Mercedes Benz ACTROS Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 3 300 EUR 2018 Služby Nie 1
Servisná prehliadka vozidla Mercedes Benz Arocs Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 700 EUR 2018 Služby Nie 1
Časová údržba vozidla Mercedes Benz Arocs Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 550 EUR 2018 Služby Nie 1
Oprava a údržba motorových vozidiel Záchranná zdravotná služba Bratislava 867 397 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá Záchrannej služby Košice Záchranná služba 225 420 EUR 2018 Služby Nie 1
Servis informačného vozíka typ INFV-13/LED v súlade s pokynmi výrobcu, výmena olejov, filtrov a softwarová diagnostika vozíka GAPA GA20-25-Cl, VIN: TK9225232E1PP7050. alebo ekvivalent Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 600 EUR 2019 Služby Nie 1
Technická a emisná kontrola vozidiel na I. polrok 2019 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 952 EUR 2019 Služby Nie 1
Časová údržba vozidla Mercedes Benz Arocs Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 700 EUR 2019 Služby Nie 1
Časová údržba vozidla Mercedes Benz Arocs Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 000 EUR 2019 Služby Nie 1
Servisná prehliadka osobného automobilu KIA CEÉD po ubehnutí 155000 km Štatistický úrad Slovenskej republiky 250 EUR 2019 Služby Nie 1
Opravy a údržba nákladných motorových vozidiel (zn. Iveco) Slovenská pošta, a.s. 268 714 EUR 2018 Služby Nie 1
Oprava a údržba motorových vozidiel Záchranná zdravotná služba Bratislava 263 316 EUR 2018 Služby Nie 1
Servisná prehliadka na osobnom automobile Peugeot 206 Štatistický úrad Slovenskej republiky 202 EUR 2019 Služby Nie 1
Servis, údržba a iné súvisiace služby pre vozidlá Záchrannej služby Košice Záchranná služba 450 000 EUR 2019 Služby Nie 1
Servis motorových vozidiel Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 132 581 EUR 2019 Služby Nie 1
Opravy a údržba nákladných motorových vozidiel (zn. Iveco) Slovenská pošta, a.s. 89 177 EUR 2019 Služby Nie 1
Oprava a údržba motorových vozidiel Záchranná zdravotná služba Bratislava 203 405 EUR 2018 Služby Nie 1
Servisná prehliadka osobného automobilu KIA CEÉD Štatistický úrad Slovenskej republiky 250 EUR 2019 Služby Nie 1
Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá Záchrannej služby Košice Záchranná služba 140 495 EUR 2019 Služby Nie 1
Technická a emisná kontrola vozidiel na II. polrok 2019 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 412 EUR 2019 Služby Nie 1
Servis, údržba a iné súvisiace služby pre vozidlá Záchrannej služby Košice Záchranná služba 124 242 EUR 2019 Služby Nie 1
Opravy a údržba nákladných motorových vozidiel (zn. Iveco) Slovenská pošta, a.s. 69 518 EUR 2019 Služby Nie 1
Oprava a údržba motorových vozidiel Záchranná zdravotná služba Bratislava 368 491 EUR 2018 Služby Nie 1
Servis, údržba a iné súvisiace služby pre vozidlá Záchrannej služby Košice Záchranná služba 100 929 EUR 2019 Služby Nie 1
Servis a oprava vozidiel Hlavné mesto SR Bratislava 320 000 EUR 2019 Služby Nie 1
Oprava a údržba motorových vozidiel Záchranná zdravotná služba Bratislava 1 047 011 EUR 2019 Služby Nie 1
Servis a oprava vozidiel Hlavné mesto SR Bratislava 320 000 EUR 2019 Služby Nie 1
Servis, údržba a iné súvisiace služby pre vozidlá Záchrannej služby Košice Záchranná služba 200 000 EUR 2020 Služby Nie 1
Správa vozidlového parku a servis osobných motorových vozidiel LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 490 000 EUR 2020 Služby Nie 1
Servis motorových vozidiel II Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 55 242 EUR 2019 Služby Nie 1
Servis TATRA Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 16 632 EUR 2019 Služby Nie 1
Oprava nákladného vozidla Mercedes - Benz ACTROS po dopravnej nehode Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 38 985 EUR 2019 Služby Nie 1
Servisná prehliadka osobného automobilu KIA CEÉD Štatistický úrad Slovenskej republiky 250 EUR 2019 Služby Nie 1
Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 34 080 EUR 2019 Služby Nie 1
Servisná prehliadka osobných automobilov LAND ROVER DISCOVERY SPORT 2,0D AWD Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 600 EUR 2019 Služby Nie 1
Generálne opravy univerzálnych výmenných posypových nadstavieb Správa ciest Košického samosprávneho kraja 220 990 EUR 2019 Služby Nie 1
Servis informačného vozíka typ INFV-13/LED v súlade s pokynmi výrobcu, výmena olejov, filtrov a softwarová diagnostika vozíka GAPA GA20-25-Cl, VIN: TK9225232E1PP7050. alebo ekvivalent Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 600 EUR 2019 Služby Nie 1
Servis motorových vozidiel pre Bratislavský kraj (3) Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 85 844 EUR 2020 Služby Nie 1
Servis motorových vozidiel pre Žilinský kraj (3) Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 18 498 EUR 2020 Služby Nie 1
Servis motorových vozidiel pre Banskobystrický kraj (3) Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 18 000 EUR 2020 Služby Nie 1
Servis motorových vozidiel pre Prešovský kraj (3) Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 19 643 EUR 2020 Služby Nie 1
Servis motorových vozidiel pre Košický kraj (3) Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 13 679 EUR 2020 Služby Nie 1
Servis motorových vozidiel pre Nitriansky kraj (3) Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 14 153 EUR 2020 Služby Nie 1
Servis motorových vozidiel pre Trenčiansky kraj (3) Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 17 006 EUR 2020 Služby Nie 1

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×