CPV kód

50100000-6

Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a príbuzné vybavenie

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 14 858 EUR
Mesto Žilina 1 35 000 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 5 281 791 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 2 515 581 EUR
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 1 926 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 4 1 294 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 32 7 539 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 5 900 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 11 339 634 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 15 62 521 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 1 926 EUR
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 5 540 276 EUR
Záchranná zdravotná služba Bratislava 8 4 146 424 EUR
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 2 14 110 EUR
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 4 812 599 EUR
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 10 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 89 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 1 20 000 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 7 448 684 EUR
Národné centrum zdravotníckych informácií 2 9 135 EUR
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 1 12 299 EUR
Záchranná služba 22 3 643 794 EUR
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 1 7 200 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 55 125 229 EUR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 1 44 583 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 1 4 925 EUR
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 1 9 200 EUR
Správa účelových zariadení 1 24 000 EUR
Slovenská pošta, a.s. 22 5 684 570 EUR
Slovenská pošta, a.s. 2 0 Neuvedná
Štátny inštitút odborného vzdelávania 1 120 EUR
Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 2 28 800 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
AutoFlex s.r.o. 12 38 039 EUR
Todos Bratislava s.r.o. 20 4 840 093 EUR
AUTO RASTER, s.r.o. 1 200 000 EUR
EuroFire SK, s.r.o. 1 200 000 EUR
BAYERN CENTER s.r.o. 1 4 925 EUR
Moris Slovakia s.r.o. 9 1 532 383 EUR
KOBIT - SK, s.r.o. 7 435 478 EUR
KONNEX s.r.o. 2 2 483 EUR
Motor-Car Bratislava, spol. s r.o., 1 5 000 EUR
JaGa Bratislava spol. s r.o. 1 203 759 EUR
ELTODO SK, a.s. 5 44 726 EUR
ContiTrade Slovakia s. r. o. 5 1 179 EUR
SPAREX SLOVAKIA, spol. s r.o. 1 16 599 EUR
RODEX CAR, s.r.o. 13 221 019 EUR
AUTOPOLIS, s.r.o. 2 25 910 EUR
Autoškola HÍLEK STK Senica, s.r.o 1 2 113 EUR
AUTO-IMPEX spol. s r.o. 22 5 684 570 EUR
AUTO-IMPEX spol. s r.o. 2 0 Neuvedná
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. 3 615 EUR
KLC s.r.o. 2 2 484 EUR
MB SERVIS, s.r.o. 12 74 370 EUR
Živa SK s.r.o. 1 926 EUR
CARS SERVICE s.r.o. 1 11 790 EUR
MONTRÚR s. r. o. Košice 1 69 500 EUR
FINAL - CD plus, s.r.o. 1 5 900 EUR
IMPA Bratislava, a.s. 10 4 287 624 EUR
BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. 1 100 000 EUR
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o. 4 50 186 EUR
allizo, s.r.o. 2 14 320 EUR
KAISER Eastern Europe, s.r.o. 1 1 926 EUR
Ľubomír Tabaka - MOTOSPOL 1 24 106 EUR
PRESS & BURG Development s.r.o. 3 8 235 EUR
SLOVDEKRA s.r.o. 1 1 988 EUR
Alena Koštialiková 6 8 549 EUR
A-1 s.r.o. 2 293 EUR
AUTO VALUŠEK služby, s. r. o. 1 442 EUR
DRUTECHNA, autodružstvo, Bratislava 5 47 580 EUR
Synerta Car Service s. r. o. 3 10 745 EUR
Viliam Turan TURANCAR 1 469 EUR
BAPS, s. r. o. 1 93 EUR
WEXIM TRUCK s.r.o. 1 21 800 EUR
AUTOKODUS, s.r.o. 2 704 EUR
Todos Košice s.r.o. 1 110 000 EUR
Motor-Car Trnava, s.r.o. 33 66 111 EUR
Autoservis Puček sof., spol. s r.o. 1 250 EUR
ATECA s. r. o. 1 208 840 EUR
AuCar s. r. o. 1 191 EUR
Miroslav Prekop - AUTODIELŇA 1 12 500 EUR
SPAREX SK, spol. s r. o. 3 226 207 EUR
AUTO ROTOS s.r.o. 1 14 800 EUR
LAGUNA Nitra, s.r.o. 5 1 197 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Opravy a servis snežných skútrov HZS Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 200 000 200000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Revízie a servisné práce záchranárskeho zariadenia WEBER-HYDRAULIK Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 200 000 200000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Údržba a servis motorových vozidiel typu Mercedes Mesto Žilina 35 000 35000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Servis a opravy vozidiel Hlavné mesto SR Bratislava 199 000 199000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Opravy a údržba nákladných motorových vozidiel Slovenská pošta, a.s. 664 365 664365.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Opravy a údržba nákladných motorových vozidiel Slovenská pošta, a.s. 195 892 195892.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Opravy, údržba a servis motorových vozidiel Záchranná zdravotná služba Bratislava 566 666 566666.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Opravy a údržba nákladných motorových vozidiel (zn. Iveco) Slovenská pošta, a.s. 272 175 272175.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Opravy a údržba nákladných motorových vozidiel (zn. Iveco) Slovenská pošta, a.s. 349 948 349948.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Opravy a údržba nákladných motorových vozidiel Slovenská pošta, a.s. 262 600 262600.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Opravy a údržba nákladných motorových vozidiel Slovenská pošta, a.s. 310 764 310764.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Opravy a údržba nákladných motorových vozidiel Slovenská pošta, a.s. 372 631 372631.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Opravy a údržba nákladných motorových vozidiel Slovenská pošta, a.s. 313 214 313214.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Opravy a údržba nákladných motorových vozidiel Slovenská pošta, a.s. 331 527 331527.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Opravy a údržba nákladných motorových vozidiel (zn. Iveco) Slovenská pošta, a.s. 211 510 211510.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Servis, údržba a iné súvisiace servisné služby pre vozidlá Záchranná služba 633 000 633000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Opravy a údržba nákladných motorových vozidiel (zn. Iveco) Slovenská pošta, a.s. 291 369 291369.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Nákup kráčajúcich rýpadiel, príslušenstva a podvalníkov na ich prepravu SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 926 1926.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Servis, údržba a iné súvisiace servisné služby pre vozidlá Záchranná služba 53 254 53254.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Servis, údržba a iné súvisiace servisné služby pre vozidlá Záchranná služba 137 403 137403.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Servis, údržba a iné súvisiace servisné služby pre vozidlá Záchranná služba 165 253 165253.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Opravy a údržba nákladných motorových vozidiel (zn. Iveco) Slovenská pošta, a.s. 2017 Služby Nie 1
Opravy a údržba nákladných motorových vozidiel (zn. Iveco) Slovenská pošta, a.s. 2017 Služby Nie 1
Oprava a údržba motorových vozidiel Záchranná zdravotná služba Bratislava 755 555 755555.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Servis, údržba a iné súvisiace servisné služby pre vozidlá Záchranná služba 126 148 126148.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Opravy a údržba nákladných motorových vozidiel (zn. Iveco) Slovenská pošta, a.s. 151 238 151238.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Opravy a údržba nákladných motorových vozidiel (zn. Iveco) Slovenská pošta, a.s. 228 997 228997.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Servis, údržba a iné súvisiace servisné služby pre vozidlá Záchranná služba 76 366 76366.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá Záchrannej služby Košice Záchranná služba 450 000 450000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Servis, údržba a iné súvisiace servisné služby pre vozidlá Záchranná služba 117 771 117771.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy a údržba nákladných motorových vozidiel (zn. Iveco) Slovenská pošta, a.s. 134 071 134071.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Servis, údržba a iné súvisiace servisné služby pre vozidlá Záchranná služba 16 168 16168.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá Záchrannej služby Košice Záchranná služba 115 904 115904.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy a údržba nákladných motorových vozidiel (zn. Iveco) Slovenská pošta, a.s. 201 245 201245.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Servis služobných osobných motorových vozidiel/BA Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 23 904 23904.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 15 15.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Technická a emisná kontrola Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 144 2144.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Servisná prehliadka osobného automobilu KIA CEÉD po ubehnutí 80000 km Štatistický úrad Slovenskej republiky 250 250.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Servisná prehliadka osobného automobilu po ubehnutí 300 000 km; Oprava zámku. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 415 415.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Servis motorových vozidiel Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 180 000 180000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Servisná prehliadka osobného automobilu KIA CEÉD po ubehnutí 80000 km Štatistický úrad Slovenskej republiky 530 530.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Servisná prehliadka osobného automobilu KIA CEÉD po ubehnutí 230000 km Štatistický úrad Slovenskej republiky 349 349.2 EUR 2016 Služby Nie 1
Servisná prehliadka osobného automobilu OPEL Astra pri 168000 km Štatistický úrad Slovenskej republiky 355 355.2 EUR 2016 Služby Nie 1
Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 5 912 5912.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Servisná prehliadka osobného automobilu Škoda Octavia po ubehnutí 50 000 km Štatistický úrad Slovenskej republiky 312 312.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Posezónna údržba traktora a spríslušenstva - mulčovač, disková kosa Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 1 120 1120.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá Záchranná služba 250 799 250798.8 EUR 2016 Služby Nie 1
Servis, údržba a pravidelné kontroly motorových vozidiel Národné centrum zdravotníckych informácií 8 640 8640.0 EUR 2016 Služby Nie 1
oprava služobného vozidla Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 375 375.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Vykonanie technických a emisných kontrol na motorových vozidlách kategórie N,O,T Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 4 800 4800.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Vykonanie technických a emisných kontrol na motorových vozidlách kategórie N,O Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 640 2640.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Vykonanie technických a emisných kontrol na motorových vozidlách kategórie N,O,T Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 4 140 4140.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Vykonanie technických a emisných kontrol na osobných motorových vozidlách kategórie M1 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 200 1200.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Servisná prehliadka osobného automobilu po ubehnutí 213000 km Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 240 240.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Servisná prehliadka osobného automobilu po ubehnutí 245 000 km, výmena xenónov Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 480 480.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Oprava posýpacej nadstavby KOBIT SK-8H Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 000 4000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Opravy a servis služobných motorových vozidiel Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 19 800 19800.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 15 000 15000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Generálna oprava autorýpadla typu UDS 114 na automobilovom podvozku T 815, 6x6 Správa ciest Košického samosprávneho kraja 76 000 76000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Servisná prehliadka osobného automobilu KIA CEÉD po ubehnutí 140 000 km Štatistický úrad Slovenskej republiky 205 205.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Servisná prehliadka osobného automobilu Peugeot 206W 1,4E po ubehnutí 180 000 km Štatistický úrad Slovenskej republiky 174 174.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá Záchranná služba 196 328 196328.4 EUR 2016 Služby Nie 1
Diagnostika nákladných vozidiel Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 6 000 6000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Servis a oprava porúch zametacích nadstavieb Kurta Z6 Správa ciest Košického samosprávneho kraja 30 000 30000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Diagnostika nákladných vozidiel Mercedes Benz Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 000 2000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá Záchranná služba 196 328 196328.4 EUR 2016 Služby Nie 1
Celková oprava čelnej prednej radlice Správa ciest Košického samosprávneho kraja 30 000 30000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Oprava mulčovacej hlavy Pronar GK80 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 300 2300.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Profylaktika sypacích nadstavieb Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 300 1300.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Servisná prehliadka služobného motorového vozidla Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 150 150.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Diagnostika nákladných vozidiel Mercedes Benz Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 000 2000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Servis osobných motorových vozidiel Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 15 000 15000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Servis nákladných vozidiel Mercedes Benz Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 16 500 16500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Oprava vozidla Mercedes Benz Axor Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 870 870.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Servisná prehliadka vozidla Mercedes Benz Actros Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 550 550.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Servisná prehliadka osobného automobilu KIA CEÉD po ubehnutí 160000 km Štatistický úrad Slovenskej republiky 290 290.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Servisná prehliadka osobného automobilu po ubehnutí 166 000 km Štatistický úrad Slovenskej republiky 280 280.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Servis nákladných vozidiel Mercedes Benz Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 5 100 5100.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Diagnostika nákladného vozidla Mercedes Benz Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 800 800.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Oprava mulčovacej hlavy Pronar GK80 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 800 800.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Servisná prehliadka vozidla Mercedes Benz Vario Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 080 1080.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Servis nákladného vozidla Mercedes Benz Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 800 1800.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Profilaktika sypacích nadstavieb Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 400 1400.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Servisná prehliadka vozidla Mercedes Benz Axor Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 940 940.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Servisná prehliadka osobného automobilu Škoda Octavia po ubehnutí 300 000 km Štatistický úrad Slovenskej republiky 350 350.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Servisná prehliadka osobného automobilu KIA CEÉD Štatistický úrad Slovenskej republiky 400 400.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Servisná prehliadka osobného automobilu KIA CEÉD Štatistický úrad Slovenskej republiky 300 300.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Servis informačného vozíka typ INFV-13/LED v súlade s pokynmi výrobcu, výmena olejov, filtrov a softwarová diagnostika vozíka GAPA GA20-25-Cl, VIN: TK9225232E1PP7050. alebo ekvivalent Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 600 9600.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Servisná prehliadka automobilu Mercedes-Benz Vito po 150000 km Štatistický úrad Slovenskej republiky 333 332.5 EUR 2016 Služby Nie 1
Servis, údržba a pravidelné kontroly motorových vozidiel Národné centrum zdravotníckych informácií 11 988 11988.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Technické a emisné kontroly Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 280 2280.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Servisná prehliadka osobného automobilu Škoda Octavia Sedan po ubehnutí 313 500 km Štatistický úrad Slovenskej republiky 250 250.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Servisná prehliadka osobného automobilu KIA CEÉD po ubehnutí 104500 km Štatistický úrad Slovenskej republiky 200 200.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Servis motorových vozidiel Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 31 31.2 EUR 2017 Služby Nie 1
Servisná prehliadka nakladača KRAMER 950 a odstránenie zistených závod Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 151 1151.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Servisná prehliadka a výmena rozvodov na osobnom automobile Štatistický úrad Slovenskej republiky 452 452.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Servisná prehliadka osobného automobilu Škoda Octavia po ubehnutí 60 000 km Štatistický úrad Slovenskej republiky 196 195.84 EUR 2017 Služby Nie 1
Servisná prehliadka vozidla Peugeot Partner po ubehnutí 20 000 km Štatistický úrad Slovenskej republiky 181 180.96 EUR 2017 Služby Nie 1
Oprava zametacej nadstavby Kobit K-5 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 800 2800.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Diagnostika + servis vozidla Mercedes Benz Actros 2636 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 101 2101.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Diagnostika + servis vozidla Mercedes Benz U 400 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 954 1954.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Diagnostika + servis vozidla Mercedes Benz U 400 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 3 922 3922.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Opravy a servis služobných motorových vozidiel Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 15 000 15000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pravidelná technická a emisná kontrola služobného motorového vozidla Volkswagen Passat 1,9 TDI, r. 2002 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 269 1269.42 EUR 2017 Služby Nie 1
Revízie a servis zariadení Holmatro Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 204 000 204000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Oprava nakladača KRAMER 950 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 850 1850.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Servisné úkony a vykonávanie opráv porúch špeciálnych pravostranných zametacích nadstavieb KZ6 Správa ciest Košického samosprávneho kraja 208 880 208880.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Revízie a servis zariadení LUKAS Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 209 000 209000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Servisná prehliadka vozidla Mercedes Benz Actros Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 988 1988.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Výmena výfukového potrubia na vozidle Mercedes Benz Axor Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 500 1500.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Oprava alternátora na vozidle Mercedes Benz Unimog 1200 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 600 600.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Servisná údržba na vozidle Mercedes Benz Actros Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 900 1900.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Servisná údržba na vozidle Mercedes Benz Actros Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 500 1500.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Oprava vozidla Mercedes Benz Axor Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 800 2800.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Oprava vozidla Mercedes Benz U 400 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 720 720.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá Správa účelových zariadení 30 800 30800.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Servisná prehliadka vozidla Mercedes Benz Actros Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 430 2430.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Servisná prehliadka vozidla Mercedes Benz UNIMOG U400 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 3 500 3500.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Oprava vozidla Mercedes Benz Axor Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 950 1950.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Servisná prehliadka vozidla Mercedes Benz Actros Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 610 610.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Oprava vozidla Mercedes Benz Axor Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 4 300 4300.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Servis informačného vozíka typ INFV-13/LED v súlade s pokynmi výrobcu, výmena olejov, filtrov a softwarová diagnostika vozíka GAPA GA20-25-Cl, VIN: TK9225232E1PP7050. alebo ekvivalent Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 600 9600.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Servisná prehliadka vozidla Mercedes Benz Axor Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 150 1150.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Servisná prehliadka a oprava vozidla Mercedes Benz Vario Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 340 2340.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Technická a emisná kontrola vozidiel Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 963 963.4 EUR 2017 Služby Nie 1
Diagnostika + servis vozidla Mercedes Benz U 400 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 196 196.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Časová údržba vozidla Mercedes Benz Arocs Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 550 550.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Oprava vozidla Mercedes Benz Axor Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 5 060 5060.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Servisná prehliadka vozidla Mercedes Benz U 400 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 390 2390.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Technická a emisná kontrola vozidiel Štátny inštitút odborného vzdelávania 190 190.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Servisná prehliadka osobného automobilu KIA CEÉD Štatistický úrad Slovenskej republiky 480 480.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Servis motorových vozidiel Ekonomická univerzita v Bratislave 26 220 26220.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Oprava vozidla Mercedes Benz Unimog U400 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 000 2000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Oprava vozidla Mercedes Benz UNIMOG U400 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 400 2400.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Oprava vozidla Mercedes Benz Axor Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 600 1600.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Oprava vozidla Mercedes Benz Axor Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 250 2250.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Oprava vozidla Mercedes Benz UNIMOG U1850 KOMUNAL Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 17 284 17284.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Oprava vozidla Mercedes Benz Axor Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 7 900 7900.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Servis motorových vozidiel Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 54 196 54196.04 EUR 2018 Služby Nie 1
Servisná prehliadka osobného motorového vozidla Škoda Fabia po ubehnutí 250 000 km Štatistický úrad Slovenskej republiky 425 425.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Technická a emisná kontrola vozidiel na II. polrok 2018 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 430 1430.06 EUR 2018 Služby Nie 1
Oprava vozidla Mercedes Benz Axor Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 800 2800.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Technické a emisné kontroly Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 000 2000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Servis, údržba a iné súvisiace servisné služby pre vozidlá Hlavné mesto SR Bratislava 205 200 205200.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Oprava vozidla Mercedes Benz UNIMOG U400 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 4 000 4000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy a údržba nákladných motorových vozidiel (zn. Iveco) Slovenská pošta, a.s. 108 463 108463.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Vykonanie profylaktiky sypacích nadstavieb Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 100 2100.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Oprava vozidla Mercedes Benz ACTROS Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 3 300 3300.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Servisná prehliadka vozidla Mercedes Benz Arocs Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 700 1700.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Časová údržba vozidla Mercedes Benz Arocs Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 550 550.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Oprava a údržba motorových vozidiel Záchranná zdravotná služba Bratislava 867 397 867397.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá Záchrannej služby Košice Záchranná služba 225 420 225420.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Servis informačného vozíka typ INFV-13/LED v súlade s pokynmi výrobcu, výmena olejov, filtrov a softwarová diagnostika vozíka GAPA GA20-25-Cl, VIN: TK9225232E1PP7050. alebo ekvivalent Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 600 9600.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Technická a emisná kontrola vozidiel na I. polrok 2019 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 952 951.63 EUR 2019 Služby Nie 1
Časová údržba vozidla Mercedes Benz Arocs Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 700 700.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Časová údržba vozidla Mercedes Benz Arocs Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 000 2000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Servisná prehliadka osobného automobilu KIA CEÉD po ubehnutí 155000 km Štatistický úrad Slovenskej republiky 250 250.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Opravy a údržba nákladných motorových vozidiel (zn. Iveco) Slovenská pošta, a.s. 268 714 268714.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Oprava a údržba motorových vozidiel Záchranná zdravotná služba Bratislava 263 316 263316.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Servisná prehliadka na osobnom automobile Peugeot 206 Štatistický úrad Slovenskej republiky 202 202.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Servis, údržba a iné súvisiace služby pre vozidlá Záchrannej služby Košice Záchranná služba 450 000 450000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Servis motorových vozidiel Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 132 581 132581.14 EUR 2019 Služby Nie 1
Opravy a údržba nákladných motorových vozidiel (zn. Iveco) Slovenská pošta, a.s. 89 177 89177.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Oprava a údržba motorových vozidiel Záchranná zdravotná služba Bratislava 203 405 203405.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Servisná prehliadka osobného automobilu KIA CEÉD Štatistický úrad Slovenskej republiky 250 250.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá Záchrannej služby Košice Záchranná služba 140 495 140495.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Technická a emisná kontrola vozidiel na II. polrok 2019 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 412 1411.66 EUR 2019 Služby Nie 1
Servis, údržba a iné súvisiace služby pre vozidlá Záchrannej služby Košice Záchranná služba 124 242 124242.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Opravy a údržba nákladných motorových vozidiel (zn. Iveco) Slovenská pošta, a.s. 69 518 69518.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Oprava a údržba motorových vozidiel Záchranná zdravotná služba Bratislava 368 491 368491.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Servis, údržba a iné súvisiace služby pre vozidlá Záchrannej služby Košice Záchranná služba 100 929 100929.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Servis a oprava vozidiel Hlavné mesto SR Bratislava 320 000 320000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Oprava a údržba motorových vozidiel Záchranná zdravotná služba Bratislava 1 047 011 1047011.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Servis a oprava vozidiel Hlavné mesto SR Bratislava 320 000 320000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Servis, údržba a iné súvisiace služby pre vozidlá Záchrannej služby Košice Záchranná služba 200 000 200000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Správa vozidlového parku a servis osobných motorových vozidiel LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 490 000 2490000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Servis motorových vozidiel II Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 55 242 55242.15 EUR 2019 Služby Nie 1
Servis TATRA Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 16 632 16632.17 EUR 2019 Služby Nie 1
Oprava nákladného vozidla Mercedes - Benz ACTROS po dopravnej nehode Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 38 985 38985.3 EUR 2019 Služby Nie 1
Servisná prehliadka osobného automobilu KIA CEÉD Štatistický úrad Slovenskej republiky 250 250.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 34 080 34080.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Servisná prehliadka osobných automobilov LAND ROVER DISCOVERY SPORT 2,0D AWD Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 600 600.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Generálne opravy univerzálnych výmenných posypových nadstavieb Správa ciest Košického samosprávneho kraja 220 990 220990.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Servis informačného vozíka typ INFV-13/LED v súlade s pokynmi výrobcu, výmena olejov, filtrov a softwarová diagnostika vozíka GAPA GA20-25-Cl, VIN: TK9225232E1PP7050. alebo ekvivalent Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 600 9600.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Servis motorových vozidiel pre Bratislavský kraj (3) Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 85 844 85843.75 EUR 2020 Služby Nie 1
Servis motorových vozidiel pre Žilinský kraj (3) Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 18 498 18498.25 EUR 2020 Služby Nie 1
Servis motorových vozidiel pre Banskobystrický kraj (3) Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 18 000 17999.7 EUR 2020 Služby Nie 1
Servis motorových vozidiel pre Prešovský kraj (3) Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 19 643 19642.5 EUR 2020 Služby Nie 1
Servis motorových vozidiel pre Košický kraj (3) Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 13 679 13679.02 EUR 2020 Služby Nie 1
Servis motorových vozidiel pre Nitriansky kraj (3) Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 14 153 14152.94 EUR 2020 Služby Nie 1
Servis motorových vozidiel pre Trenčiansky kraj (3) Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 17 006 17006.05 EUR 2020 Služby Nie 1
Oprava vozidla TATRA T815 T1 6x6 - havarijný stav Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 60 898 60897.57 EUR 2020 Služby Nie 1
Servis, údržba a iné súvisiace služby pre vozidlá Záchrannej služby Košice Záchranná služba 46 399 46399.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Servis informačného vozíka typ INFV-13/LED v súlade s pokynmi výrobcu, výmena olejov, filtrov a softwarová diagnostika vozíka GAPA GA20-25-Cl, VIN: TK9225232E1PP7050. alebo ekvivalent Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 400 6400.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Opravy a údržba nákladných motorových vozidiel (zn. Iveco) Slovenská pošta, a.s. 204 117 204117.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Servis a oprava vozidiel Hlavné mesto SR Bratislava 320 000 320000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Servisná prehliadka osobného automobilu KIA CEÉD Štatistický úrad Slovenskej republiky 250 250.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Generálna oprava TATRA Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 125 450 125450.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Servis motorových vozidiel /2/ Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 25 100 25100.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Servisná prehliadka na osobnom automobile Škoda Fábia Štatistický úrad Slovenskej republiky 119 118.97 EUR 2020 Služby Nie 1
Vykonanie periodickej prehliadky bezpečnostných zabezpečovacích prístrojov CYPRES 2 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 222 3222.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Vykonanie periodickej prehliadky bezpečnostných zabezpečovacích prístrojov CYPRES 2 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 14 000 14000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Servis motorových vozidiel /2/ Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 25 100 25100.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Servis a oprava vozidiel Hlavné mesto SR Bratislava 320 000 320000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Servis, údržba a iné súvisiace služby pre vozidlá Záchrannej služby Košice Záchranná služba 9 009 9009.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Opravy a údržba nákladných motorových vozidiel (zn. Iveco) Slovenská pošta, a.s. 469 778 469778.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Následná oprava po servise na osobnom automobile Škoda Fábia Štatistický úrad Slovenskej republiky 446 445.61 EUR 2020 Služby Nie 1
Servis TATRA Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 40 492 40492.14 EUR 2020 Služby Nie 1
Servisná prehliadka osobného automobilu KIA CEÉD Štatistický úrad Slovenskej republiky 500 500.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Servisná prehliadka osobného automobilu KIA CEÉD Štatistický úrad Slovenskej republiky 500 500.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Opravy a údržba nákladných motorových vozidiel (zn. Iveco) Slovenská pošta, a.s. 183 257 183257.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Oprava a údržba motorových vozidiel Záchranná zdravotná služba Bratislava 74 583 74583.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Servis, údržba a iné súvisiace služby pre vozidlá Záchrannej služby Košice Záchranná služba 39 013 39013.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Správa vozidlového parku a servis osobných motorových vozidiel LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 546 9546.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Správa vozidlového parku a servis osobných motorových vozidiel LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16 035 16035.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Servis a oprava vozidiel Hlavné mesto SR Bratislava 320 000 320000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Servisná prehliadka na osobnom automobile Škoda Fábia Combi Štatistický úrad Slovenskej republiky 280 280.01 EUR 2020 Služby Nie 1
Servisná prehliadka na osobnom automobile Peugeot 206 Štatistický úrad Slovenskej republiky 298 298.41 EUR 2020 Služby Nie 1
Servisná prehliadka na osobnom automobile Peugeot 206 Štatistický úrad Slovenskej republiky 298 298.41 EUR 2020 Služby Nie 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a súvisiace vybavenie Záchrannej služby Košice Záchranná služba 360 000 360000.0 EUR 19. December 2014 5. Február 2015 Nie 2014-12-19 00:00:00 UTC 2015-02-05 10:00:00 UTC
Pozáručné opravy a údržba techniky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 262 245 262245.01 EUR 2. Júl 2015 14. August 2015 Nie 2015-07-02 00:00:00 UTC 2015-08-14 08:30:00 UTC
Servis motorových vozidiel Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 300 000 300000.0 EUR 13. Október 2015 23. November 2015 Nie 2015-10-13 00:00:00 UTC 2015-11-23 10:00:00 UTC
Servis, opravy a údržba motorových vozidiel Geodetický a kartografický ústav Bratislava 208 000 208000.0 EUR 14. Apríl 2016 3. Máj 2016 Nie 2016-04-14 00:00:00 UTC 2016-05-03 12:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×