Dodávateľ

UNIAGRO, s.r.o.

Zvolenská Slatina
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: UNIAGRO, s.r.o.

IČO: 31643949

Adresa: SNP 126, Zvolenská Slatina

Registračné číslo: 2019/10-PO-B8560

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 6. Október 2019

Záznam platný do: 6. Október 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 189 835,00 EUR 2 2
2015 34 800,00 EUR 1 1
2016 209 965,83 EUR 2 2
2017 89 140,00 EUR 1 1
2018 1 818 982,49 EUR 14 18
2019 483 240,00 EUR 3 7
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 189 835,00 EUR 2 2
2015 34 800,00 EUR 1 1
2016 209 965,83 EUR 2 2
2017 89 140,00 EUR 1 1
2018 1 818 982,49 EUR 14 18
2019 483 240,00 EUR 3 7

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 6 100,00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 12 900,00 EUR
Obec Krížovany 1 182 400,00 EUR
Obec Zvolenská Slatina 1 28 745,83 EUR
Ing. Slavomír Otrubčiak 1 106 435,00 EUR
Obecný podnik lesov, spol. s r.o. 1 83 400,00 EUR
Mesto Zvolen 1 0,00 EUR
Obec Východná 1 63 217,00 EUR
Obec Hrochoť 1 40 165,83 EUR
Farma Mičiná s.r.o. 1 34 800,00 EUR
Spojená škola 4 264 150,00 EUR
Poľnohospodárske družstvo Hrochoť 1 169 800,00 EUR
Obec Lieskovec 1 89 140,00 EUR
Technické služby Detva s.r.o. 1 50 100,00 EUR
Obec Kojatice 1 182 735,00 EUR
Obec Podhorany 1 179 985,00 EUR
Obec Závada 1 180 800,00 EUR
Obec Fričovce 2 244 498,33 EUR
Mestský podnik Dudince s.r.o. 5 336 778,00 EUR
Obec Uzovský Šalgov 1 175 990,00 EUR
Obec Kračúnovce 1 180 833,33 EUR
NOPOL s.r.o. 2 212 990,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Lesný kolesový traktor s navijakom Ing. Slavomír Otrubčiak Ing. Slavomír Otrubčiak 106 435,00 EUR 2014 Tovary Áno 1
Nákup teleskopického nakladača Obecný podnik lesov, spol. s r.o. od 65 000,00 do 70 000,00 EUR 2014 Tovary Nie 1
Investície do živočíšnej výroby - Farma Mičiná s.r.o.. Farma Mičiná s.r.o. 93 837,00 EUR 2015 Tovary Áno 1
Zvýšenie efektívnosti v živočíšnej výrobe - PD Hrochoť Poľnohospodárske družstvo Hrochoť 173 988,00 EUR 2016 Tovary Áno 1
Triedený zber komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu - technické vybavenie Mestský podnik Dudince s.r.o. 352 685,00 EUR 2018 Tovary Áno 5
Kolesový traktor s čelným nakladačom a návesom Obec Hrochoť 52 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mechanizmy na zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov Obec Lieskovec 106 980,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup technológie na triedený zber komunálnych odpadov Obec Fričovce 144 900,00 EUR 2018 Tovary Áno 1
Traktor s príslušenstvom Obec Východná 75 910,00 EUR 2018 Tovary Áno 1
Nákup technológie na triedený zber komunálnych odpadov Obec Fričovce 148 552,00 EUR 2018 Tovary Áno 1
Nákup technológie na zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov Obec Podhorany 218 412,00 EUR 2018 Tovary Áno 1
Nákup technológie na triedený zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov Obec Uzovský Šalgov 211 212,00 EUR 2018 Tovary Áno 1
Malotraktor Kubota B2311 H CAB s príslušenstvom Mesto Zvolen 35 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup technológie na zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov Obec Kračúnovce 218 412,00 EUR 2018 Tovary Áno 1
Nákup technológie na zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov Obec Krížovany 219 400,00 EUR 2018 Tovary Áno 1
Nákup technológie na zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov Obec Kojatice 219 400,00 EUR 2018 Tovary Áno 1
Nákup technológie na zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov Obec Závada 217 188,00 EUR 2018 Tovary Áno 1
Malotraktor Kubota B2311 H CAB s príslušenstvom Obec Zvolenská Slatina 35 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sypač soli, inertný materiál pre kolesový traktor VALTRA N134A Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 13 300,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Podvozky s pracovnými nadstavbami Technické služby Detva s.r.o. 459 116,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obstaranie lesníckej a poľnohospodárskej techniky Spojená škola 528 620,00 EUR 2019 Tovary Áno 4
Investície do strojového parku NOPOL s.r.o. 212 990,00 EUR 2019 Tovary Nie 2
Traktorový náves trojstranne sklápateľný Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 6 800,00 EUR 2019 Tovary Nie 1www.uniagro.sk


+4215811371


cerveny@uniagro.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 33 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Pavol Červený
Adresa:
Mierová 866/45 Zvolenská Slatina 96201
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
9. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Karol Halász
Adresa:
Pod kaplnkou 169/45 Vinica 99128
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
9. August 2017
Záznam do:
29. Marec 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Karol Halász
Adresa:
Pod kaplnkou 169/45 Vinica 99128
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
9. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Pavol Červený
Adresa:
Mierová 866/45 Zvolenská Slatina 96201
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
9. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Ivan Heger
Adresa:
Na Troskách 3 Banská Bystrica 97401

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 29.03.2018 do:

StiahniZáznam platný od: 9.08.2017 do: 29.03.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×