Obstarávanie

Oprava a údržba motorových vozidiel


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Záchranná zdravotná služba Bratislava
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
203 405,00
Konečná suma(Bez DPH):
203 405,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
50100000-6
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom tejto zákazky je vykonávanie opráv motorových vozidiel verejného obstarávateľa (vrátane zabezpečenia ich odtiahnutia v prípade potreby), zároveň je predmetom tejto zákazky komplexné vykonávanie záručnej a pozáručnej údržby vozidiel, opravy sanitných nadstavieb vozidiel, vrátane dodania náhradných dielov súvisiacich s opravou alebo údržbou, a administratívne zabezpečenie a technickú realizáciu likvidácie poistných udalostí, a to v dohodnutých lehotách, v požadovanej kvalite a za dohodnutú cenu.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
IMPA Bratislava, a.s. Neuvedený celkový počet ponúk 203 405,00 Neuvedené EUR 26. November 2018 242054

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti č. 1 10. December 2018 10. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012444/content/890756/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti.doc.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012444/content/890757/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti č. 2.doc.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012444/content/890758/download","filename":"Zapisnica z vyhodnotenie pu__po_eaukcii.doc.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 12. September 2018 12. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1031537/content/820230/download","filename":"Súťažné podklady final.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Rámcová dohoda 28. November 2018 28. November 2018 []
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov 28. November 2018 28. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3010139/content/886620/download","filename":"Rámcová dohoda - text (12)-pages-12.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica o vyhodnotení ponúk 10. December 2018 10. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012445/content/890759/download","filename":"Zapisnica z vyhodnotenia ponuk.doc.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 28. November 2018 28. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3010164/content/886655/download","filename":"Správa o VO.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 24. Október 2018 24. Október 2018 []
Iný dokument k zákazke Jednotný európsky dokument 3. Október 2018 3. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1040120/content/820231/download","filename":"jed-formular.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk po e-aukcií 10. December 2018 10. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012446/content/890760/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk_po el. aukcii.doc.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk - časť Kritériá 10. December 2018 10. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012442/content/890754/download","filename":"Zápisnica z otvárania častí ponúk „Kritériá“.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka IMPA 28. November 2018 28. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3010153/content/886634/download","filename":"20181111_28_18-pdf_20181128132507.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3010153/content/886635/download","filename":"20181111_28_18-pdf_20181128132545.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 10. Október 2018 10. Október 2018 []
Zmluva Rámcová dohoda 28. November 2018 28. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3010134/content/886617/download","filename":"Rámcová dohoda - text (12).pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 14. November 2018 14. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3007279/content/879757/download","filename":"informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka Hílek 28. November 2018 28. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3010158/content/886639/download","filename":"20181111_28_18-pdf_20181128133902.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3010158/content/886640/download","filename":"20181111_28_18-pdf_20181128134016.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk - Časť Ostatné 10. December 2018 10. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012441/content/890753/download","filename":"Zápisnica z otvárania častí ponúk „Ostatné“.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×