Obstarávanie

Nákup kráčajúcich rýpadiel, príslušenstva a podvalníkov na ich prepravu


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 926,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 926,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
50100000-6
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Nákup tesnení, ložísk, štartér Perkins na rýpadlo Kaiser, rozvody, prehliadka strojov pre štátne hmotné rezervy P222, výmena hydraulického oleja v zmysle rámcovej dohody.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
KAISER Eastern Europe, s.r.o. 2 1 926,00 Neuvedené EUR 31. December 2016 81291

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zmluva Zmluva 10. September 2015 10. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/280330/content/125241/download","filename":"1191_2015-PR_BP.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 10. September 2015 10. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/280348/content/125559/download","filename":"A1_ZzVPU_Rypadla.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/280348/content/125560/download","filename":"A1_ZzVPU_Rypadla_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/280348/content/125561/download","filename":"A1_ZzVPU_Rypadla_3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/280348/content/125562/download","filename":"A1_ZzVPU_Rypadla_4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/280348/content/125563/download","filename":"A1_ZzVPU_Rypadla_5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/280348/content/125564/download","filename":"A1_ZzVPU_Rypadla_6.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 10. September 2015 10. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/280351/content/309817/download","filename":"A0_ZzVP_OSTATNE_NALEZITOSTI_Rypadla.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/280351/content/309818/download","filename":"A0_ZzVP_OSTATNE_NALEZITOSTI_Rypadla_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/280351/content/309819/download","filename":"A2 ZzVDP_1_OSTATNE_DOKUMENTY_Rypadla.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/280351/content/309820/download","filename":"A2_ZzVDP_2_OSTATNE_DOKUMENTY_Rypadla.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/280351/content/309821/download","filename":"A2_ZzVDP_3_OSTATNE_DOKUMENTY_Rypadla.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/280351/content/309822/download","filename":"A2_ZzVDP_4_OSTATNE_DOKUMENTY_Rypadla.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/280351/content/309823/download","filename":"A2_ZzVDP_5_OSTATNE_DOKUMENTY_Rypadla.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/280351/content/309824/download","filename":"A2_ZzVDP_6_OSTATNE_DOKUMENTY_Rypadla.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/280351/content/309825/download","filename":"A2_ZzVDP_7_OSTATNE_DOKUMENTY_Rypadla.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/280351/content/309826/download","filename":"A3_FZzVP_OSTATNE_FINALn1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/280351/content/309827/download","filename":"Priloha_c_1_k_FZzVP_Ostatne_Final.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/280351/content/309828/download","filename":"Priloha_c_2_k_FZzVP_Ostatne_Final.PDF"}]
Ponuky uchádzačov TOMS-SK, s.r.o. 10. September 2015 10. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/280324/content/309741/download","filename":"CV_suhlas_s_kalkulaciou_ceny.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/280324/content/309742/download","filename":"CV_suhlas_s_OP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/280324/content/309743/download","filename":"podmienky_ucasti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/280324/content/309744/download","filename":"Technicke_parametre.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 17. Júl 2015 17. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/280342/content/125298/download","filename":"OoVVP_uspesny_cast_1_EUROTER.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/280342/content/125299/download","filename":"OoVVP_uspesny_cast_2_KAISER_EE.pdf"}]
Ponuky uchádzačov KAISER Eastern Europe s.r.o. 10. September 2015 10. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/280321/content/125335/download","filename":"CESTNE_VYHLASENIE_O_SPLNENI_PODMIENOK_UCASTI.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/280321/content/125336/download","filename":"G_CESTNE_VYHLASENIE_O_SUHLASE_S_KALKULACIOU_CENY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/280321/content/125337/download","filename":"H_CESTNE_VYHLASENIE_O_SUHLASE_S_OBCHODNYMI_PODMIENKAMI_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/280321/content/125338/download","filename":"I_TECHNICKE_PARAMETRE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/280321/content/125339/download","filename":"C1_KALKULACIA_CENY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/280321/content/125340/download","filename":"C2_KRYCI_LIST.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 10. September 2015 10. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/280345/content/125450/download","filename":"A_ZzOP_OSTATNE_Rypadla.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/280345/content/125451/download","filename":"B_ZzOP_Kriteria_Rypadla.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 10. September 2015 10. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/280354/content/309829/download","filename":"B1_ZzVP_KRITERIA_Rypadla.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/280354/content/309830/download","filename":"B2_ZzV_E_AUKCIEn1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/280354/content/309831/download","filename":"B3_ZzVP_1_KRITERIA_n1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/280354/content/309832/download","filename":"C_fin_zap_vyhod_PUN1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/280354/content/309833/download","filename":"D_fin_zap_vyhodN1.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Nákup kráčajúcich rýpadiel, príslušenstva a podvalníkov na ich prepravu 23. Marec 2016 23. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/637063/content/617346/download","filename":"Suma skutočne uhradeného plnenia EUROTER_2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/637063/content/617347/download","filename":"Suma skutočne uhradeného plnenia KAISER za rok 2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/637063/content/617348/download","filename":"Suma skutočne uhradeného plnenia EUROTER+KAISER 2015.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 22. December 2014 22. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/280315/content/309708/download","filename":"SP_link.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Home Development s.r.o. 10. September 2015 10. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/280318/content/309716/download","filename":"HD1_BP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/280318/content/309717/download","filename":"HD2_BP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/280318/content/309718/download","filename":"HD3_BP.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 1210/2015-PR 6. September 2018 6. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1029534/content/859654/download","filename":"1382_2018-PR Dodatok č.1.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia za r. 2017 27. Marec 2018 27. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/960788/content/758319/download","filename":"Suma skutočne uhradeného plnenia 2017 kráčajúce rýpadlá.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia v roku 2016 - EUROTER 27. Marec 2017 27. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/794789/content/667361/download","filename":"Suma skutočne uhradeného plnenia 2016 - EUROTER, s.r.o. - 1210_2015-PR.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia v roku 2016 27. Marec 2017 27. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/794824/content/667467/download","filename":"Suma skutočne uhradeného plnenia 2016 - KAISER Eastern Europe, s.r.o. - 1191_2015-PR.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 1191/2015-PR 6. September 2018 6. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1029539/content/859655/download","filename":"1527_2018-PR Dodatok č.1.pdf"}]
Zmluva Zmluva 10. September 2015 10. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/280327/content/125329/download","filename":"1210_2015-PR_BP.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia ohľadom splnenia povinnosti ohľadom § 41 ods.1 1. Júl 2015 1. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/280339/content/309811/download","filename":"INO.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 28. Január 2015 28. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/280336/content/309809/download","filename":"SP_Otazky_Odpovede.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 14. September 2015 14. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/280333/content/125222/download","filename":"Správa o zákazke SVP.pdf"}]
Ponuky uchádzačov EUROTER, s.r.o. 10. September 2015 10. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/280357/content/309835/download","filename":"17_1_2_Cestne_vyhlasenie_o_suhlase_s_obchodnymi_podmienkami_cast_H.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/280357/content/309836/download","filename":"17_1_5_Cestne_vyhlasenie_o_suhlase_s_kalkulaciou_ceny_cast_G.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/280357/content/309837/download","filename":"17_1_7_Technicke_parametre_tovaru_cast_I.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/280357/content/309838/download","filename":"Cestne_vyhlasenie_o_splneni_podmienok_ucasti_priloha.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/280357/content/309839/download","filename":"17_1_3_Kryci_list_podcast_C_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/280357/content/309840/download","filename":"17_1_4_Kalkulacia_ceny_podcast_C_1.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočného čerpania za r. 2018 25. Január 2019 25. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3021050/content/906924/download","filename":"Suma skutočne uhradeného plnenia 2018 EUROTER a KAISER.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×