Dodávateľ

EuroFire SK, s.r.o.

Záriečie
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: EuroFire SK, s.r.o.

IČO: 36333263

Adresa: 162, Záriečie

Registračné číslo: 2017/8-PO-E6044

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 23. August 2017

Záznam platný do: 23. August 2020

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 739 500,00 EUR 2 2
2016 110 109,46 EUR 4 4
2017 122 745,83 EUR 2 2
2018 7 599,99 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 739 500,00 EUR 2 2
2016 110 109,46 EUR 4 4
2017 122 745,83 EUR 2 2
2018 7 599,99 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 863,30 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 766 916,66 EUR
Mesto Skalica 2 2 162,83 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 1 2 412,50 EUR
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 1 200 000,00 EUR
Letisko Košice - Airport Košice, a.s. 1 7 599,99 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Revízie a servisné práce záchranárskeho zariadenia WEBER-HYDRAULIK Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 200 000,00 EUR 2015 Služby Nie 1
Mobilná pretlaková dekompresná komora pre potápačov. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 539 500,00 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dýchací prístroj AirGo-PRO SL - stavebnicová konštrukcia - nový Mesto Skalica 1 800,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pretlakový ventilátor PH – VP 450/S - nový Mesto Skalica 830,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tuhé zmáčadlo TS TURBO Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 036,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Penidlá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 161 506,80 EUR 2016 Tovary Nie 1
Protiplynový filter Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 4 700,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Penidlo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 149 058,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hasičské zásahové prilby GALLET F1XF alebo ekvivalent Letisko Košice - Airport Košice, a.s. 10 773,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
+421904821821

+421424692129


eurofire@eurofire.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 137 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Josef Liška
Adresa:
Dlouhá 1054 Valašské Klobouky 76601
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
9. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Beata Lišková
Adresa:
Dlouhá 1054 Valašské Klobouky 766 01
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
9. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Josef Liška
Adresa:
Dlouhá 1054 Valašské Klobouky 76601
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
9. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JAKUBEK & PARTNERS, s. r. o.
Adresa:
Panenská 5 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03
Meno:
JAKUBEK & PARTNERS, s. r. o.
Adresa:
Štúrova 3 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 9.08.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×