Obstarávanie

Servis motorových vozidiel


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
54 196,04
Konečná suma(Bez DPH):
37 152,08
Zaplatené:
68.55%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
50100000-6
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Áno
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
ks
Množstvo:
17.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Zabezpečovanie pravidelných a nepravidelných servisných úkonov na služobných motorových vozidlách a na vozidlách v záručnej lehote resp. nových vozidlách, ako aj bežné opravy, vrátane opráv pri poistných udalostiach v autorizovanom servise v meste Bratislava, Banská Bystrica, Žilina a Košice. Predmetom zákazky je zabezpečenie opravy a údržba automobilov značiek MERCEDES, AUDI, ŠKODA, VOLKSWAGEN; Dodávateľom poskytované služby budú zahŕňať najmä nasledovné plnenie:; vykonávanie predpísanej údržby po odjazdení predpísaného počtu prevádzkových jednotiek (servisné a garančné prehliadky),; opravy motorov, ich skupín a podskupín,; klampiarske práce a opravy karosérií,; lakovnícke práce - môžu byť poskytované aj dodávateľsky,; výmena a opravy všetkých skiel,; opravy ABS, elektrického systému, vykonávanie diagnostiky elektronických systémov,; opravy a údržba bŕzd vozidiel a ich častí,; opravy a údržba prevodoviek vozidiel,; opravy a údržba skupín podvozku vrátane nastavenia geometri, ošetrenie a konzervácia podvozkových častí dutín vozidla,; príprava vozidla na vykonanie technickej kontroly (TK) a emisnej kontroly (EK) a jej zabezpečenie v staniciach technickej kontroly,; opravy a výmena kolies, diskov,; oprava pneumatík, defektov, duší, ventilov, vyváženie, hustenie, likvidácia ojazdených pneumatík a duší,; prezúvanie a uskladnenie pneumatík,; opravy zvláštnych výstražných signalizačných zariadení,; montáž certifikovaných zabezpečovacích zariadení, kódovanie riadiacich jednotiek a flash riadiacich jednotiek,; nastavenie svetiel,; kontrola a výmena olejov, filtrov a mazania,; opravy výfukových systémov,; servis klimatizácií (oprava, plnenie, dezinfekcia, údržba systému),; opravy elektroinštalácie, vzduchotlaku,; opravy tlmičov,; opravy náprav,; opravy havarovaných automobilov - brúsenie, zváranie, tmelenie, vyklepávanie,; opravy karosérií vozidla,; opravy ťažných zariadení vozidiel,; odvoz nepojazdného motorového vozidla do servisného strediska dodávateľa,; umývanie vozidiel v rámci servisných zásahov a opráv, umývanie vozidiel na základe vydaných umývacích kariet v rámci SR,; riešenie poistných udalostí,

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: 1. Vozový park je rozdelený do jednotlivých miest nasledovne:, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Bratislava, Hodnota / charakteristika: 17; Technické vlastnosti: Náhradné diely, Hodnota / charakteristika: Požadujeme použitie originálnych náhradných dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá vo vlastníctve objednávateľa.; Technické vlastnosti: 2. Miesto poskytnutia služby, Hodnota / charakteristika: Dodávateľ musí mať prevádzku (servis) v meste Bratislava, Banská Bystrica, Žilina a Košice. Ak nie je možné preberať a odovzdávať služobné vozidlá v týchto mestách (napr. z dôvodu, že dodávateľ; Technické vlastnosti: miesto poskytnutia služby, Hodnota / charakteristika: servisnou prevádzkou v tomto meste nedisponuje), bude prebiehať preberacie a odovzdávacie konanie priamo u objednávateľa v mieste lokalizácie vozidla, t.j. v Bratislave, bez nároku na úhradu; Technické vlastnosti: miesto poskytnutia služby, Hodnota / charakteristika: akýchkoľvek nákladov s tým spojených.; Technické vlastnosti: 3. Prevzatie nepojazdného vozidla, Hodnota / charakteristika: Nepojazdné vozidlá budú preberané v mieste, na ktorom sa vozidlo stalo nepojazdným a ktoré oznámi telefonicky objednávateľ dodávateľovi prostredníctvom povereného pracovníka. Pre telefonické; Technické vlastnosti: prevzatie nepojazdného vozidla, Hodnota / charakteristika: nahlasovanie porúch musia byť poverení pracovníci dodávateľa k dispozícii 24 hodín denne a sú povinní začať poskytovať služby bezodkladne po prijatí telefonátu, pričom odťah musí byť vykonaný; Technické vlastnosti: prevzatie nepojazdného vozidla, Hodnota / charakteristika: najneskôr do šiestich hodín od nahlásenia poruchy. V prípade mimoriadne nepriaznivých poveternostných podmienok môže byť lehota podľa predchádzajúcej vety dohodou primerane predĺžená.; Technické vlastnosti: 4. Predpokladaný počet Nh - diagnostika porúch a oprava podľa výsledku, Hodnota / charakteristika: 300 Nh; Technické vlastnosti: 5. Predpokladaný počet Nh - výmena žiaroviek, stieračov, dobitie a výmena akumulátora, Hodnota / charakteristika: 150 Nh; Technické vlastnosti: 6. predpokladaný počet - diagnostika (geometria a nastavenie svetiel), Hodnota / charakteristika: 300 Nh; Technické vlastnosti: 7. predpokladaný počet Nh - servis a plnenie klimatizácie (oprava, dezinfekcia a údržba systému), Hodnota / charakteristika: 150 Nh; Technické vlastnosti: 8. predpokladaný počet Nh - odborná príprava vozidiel na technickú kontrolu a emisnú kontrolu, jej výkon, Hodnota / charakteristika: 400 Nh; Technické vlastnosti: 9. umytie vozidla po poskytnutí servisnej služby zadarmo, Hodnota / charakteristika: zadarmo; Technické vlastnosti: 10. predpokladaný počet Nh - výmena kolies (pneumatík, diskov, ventilov), Hodnota / charakteristika: 600 Nh; Technické vlastnosti: 11. predpokladaný počet Nh - oprava defektov, vyváženie, hustenie, Hodnota / charakteristika: 600 Nh; Technické vlastnosti: 12. predpokladaný počet Nh - normohodiny vyššie nezahrnuté, Hodnota / charakteristika: 2500 Nh; Technické vlastnosti: 13. predpokladaný počet km - odťah nepojazdného motorového vozidla v rámci celej SR podľa požiadavky objednávateľa - vyprostenie, nakládka, odtiahnutie, Hodnota / charakteristika: 500 km; Technické vlastnosti: 14. Celková maximálna cena plnenia podľa zmluvy/rámcovej dohody sa vypočíta nasledovne:, Hodnota / charakteristika: ocenená Nh za poskytnuté služby popísané v bode 4. prenásobená predpokladaným počtom Nh + ocenená Nh za poskytnuté služby popísané v bode 5. prenásobená predpokladaným počtom Nh +; Technické vlastnosti: Celková maximálna cena plnenia podľa zmluvy/rámcovej dohody sa vypočíta nasledovne:, Hodnota / charakteristika: + ocenená Nh za poskytnuté služby popísané v bode 6. prenásobená predpokladaným počtom Nh + ocenená Nh za poskytnuté služby popísané v bode 7. prenásobená predpokladaným počtom Nh +; Technické vlastnosti: Celková maximálna cena plnenia podľa zmluvy/rámcovej dohody sa vypočíta nasledovne:, Hodnota / charakteristika: + ocenená Nh za poskytnuté služby popísané v bode 8. prenásobená predpokladaným počtom Nh + ocenená Nh za poskytnuté služby popísané v bode 10. prenásobená predpokladaným počtom Nh +; Technické vlastnosti: Celková maximálna cena plnenia podľa zmluvy/rámcovej dohody sa vypočíta nasledovne:, Hodnota / charakteristika: + ocenená Nh za poskytnuté služby popísané v bode 11. prenásobená predpokladaným počtom Nh + ocenená Nh za poskytnuté služby popísané v bode 12. prenásobená predpokladaným počtom Nh +; Technické vlastnosti: Celková maximálna cena plnenia podľa zmluvy/rámcovej dohody sa vypočíta nasledovne:, Hodnota / charakteristika: + ocenený km za poskytnuté služby popísané v bode 13. prenásobený predpokladaným počtom km

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Zoznam vozidiel, ktoré tvoria vozový park objednávateľa:Model auta, rok výroby, palivo a obsah motora, počet najazdených km, počet ks:, Jednotka: celkový počet ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 17; Technické vlastnosti: MERCEDES S-350,r.v. 2008, benzín, 575172 km, Jednotka: 1, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: AUDI A6, r.v. 2006, nafta, 711 882 km, Jednotka: 1, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: VW Passat, r.v. 2007, benzín, 506 943 km, Jednotka: 1, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: VW Passat, r.v. 2008, benzín, 552 814 km, Jednotka: 1, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: VW Passat, r.v. 2005, benzín, 432 060 km, Jednotka: 1, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: VW Passat, r.v. 2010, benzín, 174 668 km, Jednotka: 1, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Škoda Octavia, r.v. 2008, nafta, 238 309 km, Jednotka: 1, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Škoda Octavia, r.v. 2016, nafta, 19 248 km, Jednotka: 1, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Škoda Octavia, r.v. 2016, nafta, 27 347 km, Jednotka: 1, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Škoda Superb, r.v. 2014, nafta, 51 102 km, Jednotka: 1, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Škoda Superb, r.v. 2017, benzín, 11 710 km, Jednotka: 1, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Škoda Rapid, r.v. 2015, nafta, 22 600 km, Jednotka: 1, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Škoda Rapid, r.v. 2015, nafta, 23 570 km, Jednotka: 1, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Škoda Superb, r.v. 2018, benzín, 0 km, Jednotka: 1, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Škoda Superb, r.v. 2018, benzín, 0 km, Jednotka: 1, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Škoda Superb, r.v. 2018, benzín, 0 km, Jednotka: 1, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Škoda Superb, r.v. 2018, benzín, 0 km, Jednotka: 1, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
RODEX CAR, s.r.o. 3 44 582,50 20% EUR 4. September 2018 165494

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×