Obstarávanie

Oprava a údržba motorových vozidiel


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Záchranná zdravotná služba Bratislava
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
755 555,00
Konečná suma(Bez DPH):
755 555,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
50100000-6
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Áno
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom tejto zákazky je vykonávanie opráv motorových vozidiel verejného obstarávateľa - najmä vozidiel ambulancií ZZS (vrátane zabezpečenia ich odtiahnutia v prípade potreby), zároveň je predmetom tejto zákazky komplexné vykonávanie záručnej a pozáručnej údržby týchto vozidiel, opravy sanitných nadstavieb vozidiel, vrátane dodania náhradných dielov súvisiacich s opravou alebo údržbou, a administratívne zabezpečenie a technická realizáciu likvidácie poistných udalostí, a to v dohodnutých lehotách, v požadovanej kvalite a za dohodnutú cenu.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
IMPA Bratislava, a.s. 3 755 555,00 Neuvedené EUR 12. Október 2017 88035

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov Ponuka 27. Október 2017 27. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/894741/content/653120/download","filename":"ZDZS_2017_Kritériá.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/894741/content/653121/download","filename":"ZDZS_2017_Ostatné.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 6. November 2017 6. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/898610/content/694906/download","filename":"Správa o zákazke_Oprava a údržba motorových vozidiel.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 31. August 2017 31. August 2017 []
Ponuky uchádzačov Ponuka 27. Október 2017 27. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/894734/content/653104/download","filename":"IMPA_ Ponuka _ KRITERIA.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/894734/content/653105/download","filename":"OR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/894734/content/653106/download","filename":"Ponuka_Ostatne.PDF"}]
Iný dokument k zákazke Oprava súťažných podkladov č. 1 16. August 2017 16. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/864195/content/629650/download","filename":"Oprava SP č. 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/864195/content/629651/download","filename":"SERVIS VOZIDIEL 2017 - su´tˇazˇne´ podklady_15082017.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 26. September 2017 26. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/879087/content/588099/download","filename":"Informácia o výsledku_Oprava a údržba motorových vozidiel.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 16. August 2017 16. August 2017 []
Ponuky uchádzačov Ponuka 27. Október 2017 27. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/894747/content/653132/download","filename":"Kritéria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/894747/content/653133/download","filename":"Ostatné.pdf"}]
Zmluva Dodatok č. 1 27. Október 2017 27. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/894718/content/653059/download","filename":"Dodatok č. 1.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o vybavení žiadosti o nápravu 16. August 2017 16. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/864191/content/629635/download","filename":"Vybavenie žiadosti o nápravu – vyhovuje.pdf"}]
Zmluva Rámcová dohoda 13. Október 2017 13. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/887658/content/622973/download","filename":"Rámcová dohoda.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 12. Júl 2017 12. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/847293/content/553929/download","filename":"B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky_fin..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/847293/content/553930/download","filename":"C.1 - Zoznam vozidiel.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/847293/content/553931/download","filename":"SERVIS VOZIDIEL 2017 - su´tˇazˇne´ podklady.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×