Obstarávanie

Opravy a servis služobných motorových vozidiel


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
19 800,00
Konečná suma(Bez DPH):
10 416,66
Zaplatené:
52.6%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
50100000-6
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Áno
Použitý postup:
§ 97 zákona č. 25/2006 Z. z.
Jednotka:
normohodina
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

1. Pravidelný servis motorových vozidiel vo vlastníctve objednávateľa podľa pokynov stanovených výrobcom pre určené služobné motoro.vozidlo /SMV/, podľa počtu najazdených km, resp. podľa časového hľadiska predpísaných prehliadok v zmysle pokynov výrobcov motorových vozidiel, ako aj podľa objednávok:; - kontrola mechanických častí karosérie, podvozku, všetkých motorových častí, elektr.zariadení a elektroinštalácie, vrátane kontroly bŕzd, riadenia, svetiel a ich nastavenia; - kontrola, výmena a doplnenie filtrov, olejov, mazív, chladiacich a brzdových kvapalín vrátane zimnej a letnej kvapaliny ostrekovacích systémov; - servis a plnenie klimatizácií /oprava, dezinfekcia, údržba systému, doplnenie plynu/; - zabez.servisu v časti výmeny pneumatík /leto,zima/ opravy a výmeny kolies-pneumatík, oprava poškodených plechových a hliníkových diskov /zabez. nových v prípade vážneho poškodenia/ výmena ventilov, oprava defektov, vyváženie, hustenie, obmena a likvid.ojazdených a poškodených pneumatík; - diagnostika motorových vozidiel /diagnostika porúch, geometria a nastavenie svetiel/; 2. Opravy SMV vo vlastníctve objednávateľa podľa pokynov stanovených výrobcom pre určené SMV vyplývajúce z:; - bežnej prevádzky motorových vozidiel týkajúcej sa všetkých motorových vozidiel objednávateľa a to najmä z pohľadu motorového vozidla ako celku /karoséria vrátanie interiérov, elektr. zariadenia a elektroinštalácie, motorové a podvozkové časti a pod./; a, vyplývajúce z pravidelného servisu, na základe zistení z kontrol; b, vyplývajúce z potreby a zistení priamo objednávateľom /výmena žiaroviek, stieračov, dobitie a výmena akumulátorov/; - poistných udalostí / havária, živel, krádež a iné druhy poistných udalostí /; - opráv vzťahujúcich sa na povinné zmluvné poistenie; 3. Dodávka originálnych náhradnych dielov a príslušenstva za ceny stanovené importérom vozidiel platnými na území celeho Slovenska, pri servise, ako aj oprave; 4. Umytie a vyčistenie SMV po poskytnutí servisnej služby, bezplatné čistenie motorových vozidiel v rozsahu karoséria, motor, interiér; 5. Servisné práce súvisiace s odbornou prípravou motorových vozidiel pred absolvovaním technických prehliadok STK a emisných kontrol CO; 6. Zabezpečenie prehliadok technického stavu SMV - STK a emisných kontrol CO, na základe poverenia, pričom poplatky za absolvovanie kontrol hradí priamo objednávateľ; 7. Bezodplatné poskytovanie náhradného vozidla po dobu vykonania niektorej zo služieb v prípade, ak doba poskytnutia služby presiahne jeden deň; 8. Bezplatný odvoz a dovoz objednávateľa z/do priestorov dodávateľa, v ktorých sa bude služba poskytovať ako aj odvoz a dovoz objednávateľa z/do sídla objednávateľa, v prípade ak doba poskytnutia služby nepresiahne jeden deň; 9. Bezodplatne založenie tvz. servisnej knižky /záznam o oprave/servise/ pre každé SMV; 10. Zabezpečenie odtiahnutia SMV, v prípade jeho poruchy do priestorov dodávateľa, v ktorých sa bude oprava vykonávať

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: 1. Jednotlivé úkony budú realizované na základe objednávky vystavenej verejným obstarávateľom s uvedenými termínmi:, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - servisné prehliadky v zmysle servisnej knižky a drobné opravy do 24 hod., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - malé opravy /výmena tlmičov, čapov, brzdových systémov/ do 48 hod., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - stredné opravy /poruchy elektroinštalácie vätčšieho rozsahu, výmena tesnení / do 30 dní v prípade dostupnosti náhradných dielov na sklade alebo importéra do 48 hod., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - oprava havarovaného vozidla - podľa rozsahu spôsobenej škody - max do 30 dní., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - reklamačné a garančné opravy - do 48 hod., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 2. Spôsob stanovenia ceny predmetu zákazky uchádzačom:, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: a. cena jednej Nhod. / normohodiny/ za výkon služieb /prác/, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - pravidelného servisu, opravy, servis. prác súvisiacich s prípravou SMV pred absolvovaním STK a emisných kontrol CO, vrátane zabez.samotného výkonu týchto technických prehliadok STK a emisných kontrol CO, Hodnota / charakteristika: ....,00 EUR /1 aj začatá Nhod; Technické vlastnosti: - cena za odtiahnutie motorového vozidla, v prípade jeho poruchy, resp. autonehody, Hodnota / charakteristika: .....,00 EUR /1 aj začatý kilometer; Technické vlastnosti: 3. Doba trvania zmluvy je na obdobie 12 mesiacov, Hodnota / charakteristika:

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: 1. Škoda Superb Elegance, druh paliva-benzín, 1,8/118 kW, rok výroby 2008, stav tachometra 130 200 km k 15.03.2016, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 2. Škoda Octavia Ambiente, druh paliva-benzín, 1,6/75 kW, rok výroby 2008, stav tachometra 35 260 km k 15.03.2016, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 3. Škoda Fabia Easy, druh paliva-benzín, 1,2/40 kW, rok výroby 2003, stav tachometra 50 650 km k 15.03.2016, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 4. Škoda Fabia Combi, druh paliva-benzín, 1,2/47 kW, rok výroby 2003, stav tachometra 127 840 km k 15.03.2016, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 5. Dacia Lodgy AC kombi, druh paliva-benzín, 1,6/60,5 kW, rok výroby 2013, stav tachometra 11 700 km k 15.03.2016, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 6. VolksWagen Caddy, druh paliva-benzín, 1,2/77 kW, rok výroby 2014, stav tachometra 9 800 km k 15.03.2016, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
RODEX CAR, s.r.o. 4 12 500,00 20% EUR 31. Marec 2016 105350

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×