Dodávateľ

BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o.

Nevidzany
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o.

IČO: 31606300

Adresa: 27, Nevidzany

Registračné číslo: 2020/6-PO-E5227

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 5. Jún 2020

Záznam platný do: 5. Jún 2023

Posledná zmena: 6. Jún 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 108 619,00 EUR 2 3
2016 880 545,84 EUR 9 9
2018 6 344 407,00 EUR 4 4
2019 582 947,00 EUR 3 10
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 108 619,00 EUR 2 3
2016 880 545,84 EUR 9 9
2018 6 344 407,00 EUR 4 4
2019 289 924,00 EUR 2 9
2020 293 023,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 699 229,17 699229.17 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15 6 639 045,00 6639045.00 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 103 905,00 103905.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 13 900,00 13900.00 EUR
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 1 23 000,00 23000.00 EUR
Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s. 1 44 000,00 44000.00 EUR
Záchranná služba 1 100 000,00 100000.00 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 1 293 023,00 293023.00 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 416,67 416.67 EUR
Výskumná agentúra 1 0,00 0.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
"Náhradné diely na nákladné vozidlá T 815 a prívesy vrátane servisných služieb- objednávky II. Q 2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 172 503,00 172503.0 EUR 2014 Tovary Nie 2
Servis a opravy OMV a NMV Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 205 553,00 205553.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Opravy a údržba autobusov. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 699 000,00 699000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Oprava resp. výmena prídavnej prevodovky na nákladnom motorovom vozidle Tatra T815, VIN: TNU280R254K037853 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 100,00 8100.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Vykonávanie servisných opráv a úkonov malých nákladných vozidiel Správa ciest Košického samosprávneho kraja 30 000,00 30000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Servis osobných motorových vozidiel Výskumná agentúra 15 000,00 15000.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá Záchranná služba 196 328,40 196328.4 EUR 2016 Služby Nie 1
Vykonanie pravidelného servisu nákladných motorových vozidiel Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 800,00 9800.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Opravy a servis nákladných vozidiel a mechanizmov Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s. 50 000,00 50000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Náhradné dieyl na MULTICAR M25 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 777,80 777.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na motorové vozidlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 380,00 380.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prievidza na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 736 862,00 2736862.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Levice LS Čifáre, Želiezovce a Kamenín na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 476 154,00 1476154.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Levice LS Palárikovo a Gabčíkovo na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 043 311,00 2043311.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Levice LS Pukanec a Plášťovce na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 880 494,00 880494.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prievidza na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 336 534,00 336534.0 EUR 2019 Služby Nie 8
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Levice LS Pukanec a Plášťovce na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 30 705,00 30705.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Upratovacie služby pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 348 424,00 348424.0 EUR 2019 Služby Nie 1

bbkomesz@mail.telekom.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 56 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Eva Bujalková
Adresa:
Nevidzany 27 Nevidzany 95162
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
18. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária Gabriel Orlík, s.r.o.
Adresa:
Žitavanská 20 Topoľčianky 95193

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 18.09.2019 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×