Obstarávanie

Opravy a servis snežných skútrov HZS


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
200 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
200 000,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
50100000-6
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zmluvy je vykonanie opravárenských a servisných činností pre 32 ks snežných skútrov na základe požiadaviek objednávateľa a jeho čiastkových objednávok. Výkon servisnej a opravárenskej činnosti bude realizovaný v servisných priestoroch zhotoviteľa a v prípade potreby v oblastných strediskách HZS, výnimočne v teréne a na lyžiarskych svahoch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
AUTO RASTER, s.r.o. 1 200 000,00 0% EUR 16. November 2015 44729

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov AUTORASTER, s.r.o. 7. December 2015 7. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/59290/content/29434/download","filename":"CP.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 2. September 2015 2. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/59287/content/29314/download","filename":"SP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/59287/content/29315/download","filename":"Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritéria - Cena.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/59287/content/29316/download","filename":"ZoPS_Upravená.pdf"}]
Zmluva Zmluva 7. December 2015 7. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/59305/content/29034/download","filename":"AOMVSBA-1-74-2015.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 7. December 2015 7. December 2015 []
Iný dokument k zákazke INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 41 ODS. 1 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ 2. September 2015 2. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/59296/content/28971/download","filename":"41 Ostatné.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 7. December 2015 7. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/59314/content/29226/download","filename":"zápisnica po Kriteria.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 7. December 2015 7. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/59317/content/29303/download","filename":"zápisnica vyhodnotenie.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 7. December 2015 7. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/59311/content/29133/download","filename":"Zápisnica z vyhodnot. podm.účasti.pdf"}]
Iný dokument k zákazke INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 41 ODS. 1 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ 25. September 2015 25. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/59299/content/29062/download","filename":"41 Kritéria.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 7. December 2015 7. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/59302/content/29157/download","filename":"Správa.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu 7. December 2015 7. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/59293/content/29539/download","filename":"odovodnenie nezrušenia.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×