Dodávateľ

SPAREX SLOVAKIA, spol. s r.o.

Bánovce nad Bebravou
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: SPAREX SLOVAKIA, spol. s r.o.

IČO: 36303976

Adresa: Trenčianska cesta 9052, Bánovce nad Bebravou

Registračné číslo: 2020/6-PO-F3553

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 26. Jún 2020

Záznam platný do: 26. Jún 2023

Posledná zmena: 27. Jún 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 185 472,00 EUR 4 18
2015 509 516,00 EUR 5 27
2016 651 968,66 EUR 13 34
2017 414 298,48 EUR 12 12
2018 552 542,41 EUR 9 12
2019 392 599,50 EUR 7 7
2021 152 870,00 EUR 1 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 131 298,00 EUR 3 12
2015 513 711,00 EUR 5 28
2016 491 361,66 EUR 8 27
2017 489 540,48 EUR 13 19
2018 570 445,41 EUR 11 14
2019 415 546,50 EUR 8 8
2020 94 494,00 EUR 2 2
2021 152 870,00 EUR 1 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 106 242,72 106242.72 EUR
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 5 253 239,00 253239.00 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 8 733 717,98 733717.98 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 64 693 008,00 693008.00 EUR
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 7 286 835,00 286835.00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 11 363 495,00 363495.00 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 39 600,00 39600.00 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 5 31 277,38 31277.38 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 10 269 931,46 269931.46 EUR
Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské 1 81 920,51 81920.51 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Generálna oprava podvozku vozidla TATRA 815 s výmenou kabíny Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 43 950,00 43950.0 EUR 2014 Služby Nie 1
"Náhradné diely na nákladné vozidlá T 815 a prívesy vrátane servisných služieb - objednávky III. Q 2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 187 483,00 187483.0 EUR 2014 Tovary Nie 5
"Náhradné diely na nákladné vozidlá T 815 a prívesy vrátane servisných služieb- objednávky II. Q 2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 172 503,00 172503.0 EUR 2014 Tovary Nie 6
Náhradné diely na nákladné autá T815 a prívesy vrátane servisných služieb v v určených regiónoch LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 164 959,00 164959.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 6
Náhradné diely na nákladné vozidlá T 815 a prívesy vrátane servisných služieb v určených regiónoch - objednávky 3.Q 2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 216 692,00 216692.0 EUR 2015 Tovary Nie 5
Opravy motorových vozidiel Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 456 726,00 456726.0 EUR 2015 Služby Nie 5
Náhradné diely na nákladné vozidla T 815 a prívesy vrátane servisných služieb v určených regiónoch - objednávky 2. Q 2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 192 186,00 192186.0 EUR 2015 Tovary Nie 6
Náhradné diely na nákladné vozidla T 815 a prívesy vrátane servisných služieb v určených regiónoch - objednávky 1. Q 2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 181 502,00 181502.0 EUR 2015 Tovary Nie 6
Náhradné diely na nákladné vozidlá T 815 a prívesy vrátane servisných služieb v určených regiónoch - Objednávky 4 Q 2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 219 156,00 219156.0 EUR 2014 Tovary Nie 6
"Náhradné diely na nákladné vozidlá T 815 a prívesy vrátane servisných služieb v určených regiónoch - Objednávky 4 Q 2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 152 838,00 152838.0 EUR 2015 Tovary Nie 5
Náhradné diely na nákladné autá T815 a prívesy vrátane servisných služieb v v určených regiónoch LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 171 284,00 171284.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 6
Náhradné diely pre nákladné motorové vozidlá Tatra. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 180 950,00 180950.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Náhradné diely na nákladné autá T815 a prívesy vrátane servisných služieb v v určených regiónoch LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 200 443,00 200443.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 6
Náhradné diely pre nákladné motorové vozidlá Tatra. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 8 242,00 8242.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Náhradné diely na nákladné autá T815 a prívesy vrátane servisných služieb v v určených regiónoch LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 186 862,00 186862.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 7
Náhradné diely pre nákladné motorové vozidlá Tatra. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 8 761,00 8761.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Náhradné diely pre nákladné motorové vozidlá Tatra. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 17 938,00 17938.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely pre nákladné motorové vozidlá Tatra. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 5 367,00 5367.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely pre nákladné motorové vozidlá Tatra. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 8 978,00 8978.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely pre nákladné motorové vozidlá Tatra. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 6 893,00 6893.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely pre nákladné motorové vozidlá Tatra. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 180 950,00 180950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Generálne opravy vozidiel Tatra Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 152 000,00 152000.0 EUR 2018 Služby Nie 4
Oprava zadnej nápravy vozidla Tatra 815 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 8 040,00 8040.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Oprava riadenia vozidla Tatra 815 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 9 100,00 9100.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Náhradné diely do mechanizácie TATRA Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 31 564,00 31564.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Oprava vozidla Tatra 815 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 12 000,00 12000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Generálna oprava Tatra Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 207 999,90 207999.9 EUR 2017 Služby Nie 1
Náhradné diely do mechanizácie Tatra Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 60 787,74 60787.74 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na vozidlo Tatra 815 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 2 735,00 2735.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na vozidlo TATRA 815 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 2 234,74 2234.74 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na vozidlo Tatra 815 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 2 997,70 2997.7 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely naTatru 815 EURO II Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 3 108,00 3108.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely do nákladných motorových vozidiel továrenskej značky TATRA Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 128 593,16 128593.16 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely a opravy na TATRA T815 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 25 000,00 25000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely a opravy na TATRA T815 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 25 000,00 25000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely a opravy na TATRA T815 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 35 000,00 35000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Generálna oprava TATRA Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 208 999,90 208999.9 EUR 2018 Služby Nie 1
Náhradné diely na T815 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 92 015,24 92015.24 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely do mechanizácie Tatra Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 65 910,54 65910.54 EUR 2018 Tovary Nie 1
Oprava vozidla Tatra 815 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 6 000,00 6000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Náhradné diely pre nákladné motorové vozidlá Tatra. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 22 947,00 22947.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Opravy nákladných vozidiel - TATRA-T815, Púchov SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 47 250,00 47250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Opravy nákladných vozidiel - TATRA-T815, Topoľčany SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 23 000,00 23000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Opravy nákladných vozidiel - TATRA-T815, Piešťany SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 35 000,00 35000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Generálna oprava TATRA Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 157 080,50 157080.5 EUR 2019 Služby Nie 1
Náhradné diely do mechanizácie Tatra Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 39 866,28 39866.28 EUR 2019 Tovary Nie 1
Generálna oprava - nákladného motorového vozidla na vývoz odpadových vôd Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské 98 339,41 98339.41 EUR 2019 Služby Nie 1
Servis TATRA Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 16 632,17 16632.17 EUR 2019 Služby Nie 1
Náhradné diely pre nákladné motorové vozidlá Tatra. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 84 910,00 84910.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely pre nákladné motorové vozidlá Tatra. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 9 584,00 9584.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Generálne opravy kabín, motorov a nadstavieb TURBO 5000 vrátane opráv podvozkov Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 330 470,00 330470.0 EUR 2021 Služby Nie 3
+4217463812


sparex@sparexslovakia.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 56 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ľubomír Béreš
Adresa:
Murgašova 2 Bánovce nad Bebravou 95701
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ľubomír Béreš
Adresa:
Murgašova 2 Bánovce nad Bebravou 95701
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
27. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Hronček & Partners, s. r. o.
Adresa:
Kálov 1 Žilina 01001
Meno:
HRONČEK & PARTNERS s.r.o.
Adresa:
Národná 10 Žilina 01001
Meno:
Advokátska kancelária JUDr. Róbert Hronček, s.r.o.
Adresa:
Národná 10 Žilina 01001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 7.08.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 12.12.2017 do: 7.08.2020

StiahniZáznam platný od: 27.06.2017 do: 12.12.2017

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×