Obstarávanie

Opravy, údržba a servis motorových vozidiel


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Záchranná zdravotná služba Bratislava
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
566 666,00
Konečná suma(Bez DPH):
566 666,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
50100000-6
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je oprava, údržba a servis motorových vozidiel verejného obstarávateľa spolu s dodaním náhradných dielov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
IMPA Bratislava, a.s. 4 566 666,00 Neuvedené EUR 7. Október 2016 59961

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zmluva Rámcová dohoda č. NET201675-Z 13. Október 2016 13. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/725223/content/422032/download","filename":"Rámcová dohoda č. NET201675-Z - text.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia k zverejňovaniu na profile 1. August 2016 1. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/698130/content/797883/download","filename":"Informácia k zverejňovaniu na profile.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. NET201675-Z 13. Október 2016 13. Október 2016 []
Iný dokument k zákazke žiadosť č. 2 o vysvetlenie SP 9. August 2016 9. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/701293/content/426618/download","filename":"Žiadosť.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk po predložení dokladov a uskutočnení EA 21. September 2016 21. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713718/content/503107/download","filename":"Zapisnica - Dodatok č. 1 k vyhodnoteniu ponúk po EA.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Poskytnuté vysvetlenie 9. August 2016 9. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/701296/content/426663/download","filename":"Vysvetlenie.pdf"}]
Odkaz na oznámenie Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania 1. August 2016 1. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/698127/content/797882/download","filename":"Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania.pdf"}]
Iný dokument k zákazke žiadosť o vysvetlenie SP 3. August 2016 3. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/698787/content/414918/download","filename":"Žiadosť o vysvetlenie SP.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Dodatok č. 1 k Zápisnici k posúdeniu splnenia podmienok účasti 20. September 2016 20. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713307/content/499990/download","filename":"Zápisnica - Dodatok č. 1 k posúdeniu splnenia podmienok účasti.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti 13. September 2016 13. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711592/content/489839/download","filename":"Zapisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti .pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 24. August 2016 24. August 2016 []
Iný dokument k zákazke Poskytnuté vysvetlenie 3. August 2016 3. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/698789/content/414975/download","filename":"Poskytnuté vysvetlenie.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 14. Október 2016 14. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/726022/content/424735/download","filename":"Servis MV - SPRÁVA.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 21. September 2016 21. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713715/content/503101/download","filename":"Informácia o vyhodnotení ponúk - Opravy, údržba a servis motorových vozidiel.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk - EKS 13. September 2016 13. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711590/content/489835/download","filename":"Zapisnica otváranie ponúk.pdf"}]
Súťažné podklady súťažné podklady 1. August 2016 1. August 2016 []
Zoznam subdodávateľov Príloha č. 2 k Zmluve - Zoznam subdodávateľov 13. Október 2016 13. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/725241/content/422112/download","filename":"Rámcová dohoda č. NET201675-Z - text.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×