Obstarávanie

Opravy a servis služobných motorových vozidiel


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
15 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 341,66
Zaplatené:
8.94%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
50100000-6
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Áno
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
normohodina
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

1. Pravidelný servis motorových vozidiel vo vlastníctve objednávateľa podľa pokynov stanovených výrobcom pre určené služobné motorové vozidlo /SMV/, podľa počtu najazdených km, resp. podľa časového hľadiska predpísaných prehliadok v zmysle pokynov výrobcov motorových vozidiel, ako aj podľa objednávok objednávateľa, a to najmä v rozsahu:; - kontrola mechanických častí karosérie, podvozku, všetkých motorových častí, elektr. zariadení a elektroinštalácie, vrátane kontroly bŕzd, riadenia, svetiel a ich nastavenia; - kontrola, výmena a doplnenie filtrov, olejov, mazív, chladiacich a brzdových kvapalín vrátane zimnej a letnej kvapaliny ostrekovacích systémov; - servis a plnenie klimatizácií /oprava, dezinfekcia, údržba systému, doplnenie plynu/; - zabez.servisu v časti výmeny pneumatík /leto,zima/ opravy a výmeny kolies-pneumatík, oprava poškodených plechových a hliníkových diskov /zabez. nových v prípade vážneho poškodenia/ výmena ventilov, oprava defektov, vyváženie, hustenie, obmena a likvidácia ojazdených a poškodených pneumatík; - diagnostika motorových vozidiel /diagnostika porúch, geometria a nastavenie svetiel/; 2. Opravy SMV vo vlastníctve objednávateľa podľa pokynov stanovených výrobcom pre určené SMV vyplývajúce z:; - bežnej prevádzky motorových vozidiel týkajúcej sa všetkých motorových vozidiel objednávateľa a to najmä z pohľadu motorového vozidla ako celku /karoséria vrátanie interiérov, elektr. zariadenia a elektroinštalácie, motorové a podvozkové časti a pod./; a, vyplývajúce z pravidelného servisu, na základe zistení z kontrol; b, vyplývajúce z potreby a zistení priamo objednávateľom /výmena žiaroviek, stieračov, dobitie a výmena akumulátorov/; - poistných udalostí / havária, živel, krádež a iné druhy poistných udalostí /; - opráv vzťahujúcich sa na povinné zmluvné poistenie; 3. Dodávka originálnych náhradnych dielov a príslušenstva za ceny stanovené importérom vozidiel platnými na území celeho Slovenska, pri servise, ako aj oprave; 4. Umytie a vyčistenie SMV po poskytnutí servisnej služby, bezplatné čistenie motorových vozidiel v rozsahu karoséria, motor, interiér; 5. Servisné práce súvisiace s odbornou prípravou motorových vozidiel pred absolvovaním technických prehliadok STK a emisných kontrol CO; 6. Zabezpečenie prehliadok technického stavu SMV - STK a emisných kontrol CO, na základe poverenia, pričom poplatky za absolvovanie kontrol hradí priamo objednávateľ; 7. Bezodplatné poskytovanie náhradného vozidla po dobu vykonania niektorej zo služieb v prípade, ak doba poskytnutia služby presiahne jeden deň; 8. Bezplatný odvoz a dovoz objednávateľa z/do priestorov dodávateľa, v ktorých sa bude služba poskytovať ako aj odvoz a dovoz objednávateľa z/do sídla objednávateľa, v prípade ak doba poskytnutia služby nepresiahne jeden deň; 9. Bezodplatne založenie tvz. servisnej knižky /záznam o oprave/servise/ pre každé SMV; 10. Zabezpečenie odtiahnutia SMV, v prípade jeho poruchy do priestorov dodávateľa, v ktorých sa bude oprava vykonávať

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: 1. Jednotlivé úkony budú realizované na základe objednávky vystavenej verejným obstarávateľom s uvedenými termínmi:, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - servisné prehliadky v zmysle servisnej knižky a drobné opravy do 24 hod., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - malé opravy /výmena tlmičov, čapov, brzdových systémov/ do 48 hod., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - stredné opravy /poruchy elektroinštalácie vätčšieho rozsahu, výmena tesnení / do 30 dní v prípade dostupnosti náhradných dielov na sklade alebo importéra do 48 hod., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - oprava havarovaného vozidla - podľa rozsahu spôsobenej škody - max do 30 dní., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - reklamačné a garančné opravy - do 48 hod., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 2. Spôsob stanovenia ceny predmetu zákazky uchádzačom:, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: a. cena jednej Nhod. / normohodiny/ za výkon služieb /prác/, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - pravidelného servisu, opravy, servis. prác súvisiacich s prípravou SMV pred absolvovaním STK a emisných kontrol CO, vrátane zabez.samotného výkonu týchto technických prehliadok STK a emisných kontrol CO, Hodnota / charakteristika: ....,00 EUR /1 aj začatá Nhod; Technické vlastnosti: - cena za odtiahnutie motorového vozidla, v prípade jeho poruchy, resp. autonehody, Hodnota / charakteristika: .....,00 EUR /1 aj začatý kilometer; Technické vlastnosti: 3. Doba trvania zmluvy je na obdobie 12 mesiacov, Hodnota / charakteristika:

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: 1. Škoda Superb Elegance, druh paliva-benzín, 1,8/118 kW, rok výroby 2008, stav tachometra 144 945 km k 28.02.2017, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 2. Škoda Octavia Ambiente, druh paliva-benzín, 1,6/75 kW, rok výroby 2008, stav tachometra 38 503 km k 28.02.2017, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 3. Škoda Fabia Easy, druh paliva-benzín, 1,2/40 kW, rok výroby 2003, stav tachometra 52 034 km k 28.02.2017, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 4. Škoda Fabia Combi, druh paliva-benzín, 1,2/47 kW, rok výroby 2003, stav tachometra 131 557 km k 28.02.2017, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 5. Dacia Lodgy AC kombi, druh paliva-benzín, 1,6/61 kW, rok výroby 2013, stav tachometra 16 934 km k 28.02.2017, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 6. VolksWagen Caddy, druh paliva-benzín, 1,2/77 kW, rok výroby 2014, stav tachometra 21 533 km k 28.02.2017, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 7. VolksWagen Caddy, druh paliva-benzín, 1,4/92 kW, rok výroby 2016, stav tachometra 2 275 km k 28.02.2017, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Synerta Car Service s. r. o. 6 1 610,00 20% EUR 7. Apríl 2017 135228

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×