Obstarávanie

Oprava a údržba motorových vozidiel


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Záchranná zdravotná služba Bratislava
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
867 397,00
Konečná suma(Bez DPH):
867 397,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
50100000-6
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom tejto zákazky je vykonávanie opráv motorových vozidiel verejného obstarávateľa (vrátane zabezpečenia ich odtiahnutia v prípade potreby), zároveň je predmetom tejto zákazky komplexné vykonávanie záručnej a pozáručnej údržby vozidiel, opravy sanitných nadstavieb vozidiel, vrátane dodania náhradných dielov súvisiacich s opravou alebo údržbou, a administratívne zabezpečenie a technickú realizáciu likvidácie poistných udalostí, a to v dohodnutých lehotách, v požadovanej kvalite a za dohodnutú cenu.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
IMPA Bratislava, a.s. 2 867 397,00 Neuvedené EUR 26. November 2018 237731

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti č. 1 10. December 2018 10. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012444/content/890756/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti.doc.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012444/content/890757/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti č. 2.doc.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012444/content/890758/download","filename":"Zapisnica z vyhodnotenie pu__po_eaukcii.doc.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 12. September 2018 12. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1031537/content/820230/download","filename":"Súťažné podklady final.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Rámcová dohoda 28. November 2018 28. November 2018 []
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov 28. November 2018 28. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3010139/content/886620/download","filename":"Rámcová dohoda - text (12)-pages-12.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica o vyhodnotení ponúk 10. December 2018 10. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012445/content/890759/download","filename":"Zapisnica z vyhodnotenia ponuk.doc.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 28. November 2018 28. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3010164/content/886655/download","filename":"Správa o VO.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 24. Október 2018 24. Október 2018 []
Iný dokument k zákazke Jednotný európsky dokument 3. Október 2018 3. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1040120/content/820231/download","filename":"jed-formular.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk po e-aukcií 10. December 2018 10. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012446/content/890760/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk_po el. aukcii.doc.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk - časť Kritériá 10. December 2018 10. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012442/content/890754/download","filename":"Zápisnica z otvárania častí ponúk „Kritériá“.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka IMPA 28. November 2018 28. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3010153/content/886634/download","filename":"20181111_28_18-pdf_20181128132507.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3010153/content/886635/download","filename":"20181111_28_18-pdf_20181128132545.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 10. Október 2018 10. Október 2018 []
Zmluva Rámcová dohoda 28. November 2018 28. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3010134/content/886617/download","filename":"Rámcová dohoda - text (12).pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 14. November 2018 14. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3007279/content/879757/download","filename":"informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka Hílek 28. November 2018 28. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3010158/content/886639/download","filename":"20181111_28_18-pdf_20181128133902.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3010158/content/886640/download","filename":"20181111_28_18-pdf_20181128134016.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk - Časť Ostatné 10. December 2018 10. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012441/content/890753/download","filename":"Zápisnica z otvárania častí ponúk „Ostatné“.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×